Δημοκρατία .! Μια  πολυπαθής  λέξη  μέσα στους αιώνες .Τόσο πολυπαθής  όσο το πλήθος  των επιθετικών προσδιορισμών  ,που την συνοδεύουν.

Τι  είναι  η  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ;

Δημοκρατία ! Θέλγει αυτή η  λέξη. Μιλάμε και γράφουμε για τα καλά της δημοκρατίας , για δημοκρατικούς θεσμούς , για τις αξίες  και τα ιδανικά της δημοκρατίας , για δημοκράτες ανθρώπους ,για δημοκρατία στους διαλόγους μας ,στην Τέχνη, στο σχολείο κτλ.                                                                                 

ΑΚΑΔ. ΑΘΗΝΩΝ – » Χρηστικό   Λεξικό  της  Νεοελληνικής γλώσσας.»

Το  Νέο ‘Χρηστικό΄ Λεξικό  της  Νεοελληνικής { ένα νέο λεξικό υπ’ ευθύνη του καθηγητή  Χρ.Χαραλαμπάκη } όχι μόνο δεν αποσαφηνίζει  -όπως θα περίμενε  ο αναγνώστης-αλλά συσκοτίζει τα πράγματα.

 

»Αρχή σοφίας  η  των  ονομάτων  επίσκεψις »-ΑΝΤΙΣΘΕΝΗΣ.

Ετυμολογικά : Δημοκρατία= δήμος +κράτος.   [Προσοχή ! δημός=λίπος]                   

Ι.ΠΑΝΤΑΖΙΔΗ  – ‘‘ Ομηρικον  Λεξικόν ‘‘.

ΔΗΜΟΣ:  1. εκ του Δέω ,Δένω ,δέμας [=σώμα]   2. εκ του Δαμάω [δλδ. οι δαμασμένοι].

 

ΑΧ.ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΥ – » ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ » .

ΚΡΑΤΟΣ  ή  ΚΑΡΤΟΣ   =το αγαθόν στον υπερθετικό βαθμό .!    Πρέπει  να είσαι κρατύς  ,κρατερός /καρτερός ,εγκρατής όχι ακρατής  για να επικρατείς  ως αυτοκράτωρ .   Κράτος ,η δύναμη , η ισχύς .

 

Η Δημοκρατία  δεν είναι μόνον μορφή πολιτεύματος .Αρχικά  ήταν τρόπος  ζωής Ποια είναι η βασική διαφορά του ,από τ’άλλα  πολιτεύματαΗ  ΚΛΗΡΩΤΙΔΑ..!            

Κ.ΔΟΥΚΑ – » Ομήρου   Οδύσσεια»  ,[ ραψ.κ’,206.]

 

ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ  ΛΑΕΡΤΙΟΥ  – » Βίοι  Φιλοσόφων» ,{ 64 }.

 Ο Εμπεδοκλής  σε συμπόσιο .

 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ -» Ιστορίαι » Β’ ,[ Κεφ.37 ], O Επιτάφιος  του Περικλέους .

Δημοκρατία  ,λέει  ο Θουκυδίδης, ονομάζεται  γιατί την εξουσία  έχουν οι πολλοί  {δημοκρατία }  , όχι οι ολίγοι {  ολιγαρχία } και υπάρχει Ισονομία .

 

Πόσα είναι τα  είδη  των Πολιτευμάτων [ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ]  ;

Εξι τα πολιτεύματα [6]. Τρία ΟΡΘΑ  και τρία  ΗΜΑΡΤΗΜΕΝΑ .

Τα [3] ορθά πολιτεύματα  { ΒΑΣΙΛΕΙΑ-ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ – ΠΟΛΙΤΕΙΑ } έχουν στόχο το κοινό συμφέρον.Τα [3] ημαρτημένα [εκτροπές, παρεκβάσεις των ορθών ] έχουν στόχο το δικό τους συμφέρον.                                                                                                                                                                                              ΤΑ   [6 ]  ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ .Σάρωση_20191221

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Πολιτικά» , {Γ’ -1279 a }.

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – ‘ Πολιτικά’ ,{ Γ’-1279 b,20 }.   

  

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ- » Πολιτικά », { Γ -1279 a ,25 }.

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Πολιτικά », {  Γ’ -1281 a,40 }.

Ο πυρήνας  της  Αθηνα’ι’κής  Δημοκρατίας : ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΟ  ΝΑ  ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ  ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ  {πολιτικώς} ΠΑΡΑ  ΟΙ  ΛΙΓΟΙ  ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΟΙ .

 

Η δημοκρατία  είναι όπως  το .. πάρτι ‘ρεφενέ’ { συμφορητά  δείπνα } και   το…σύμμεικτο  ψωμί !                                                                                                                  

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » ΠΟΛΙΤΙΚΑ », { Γ’ -1281 b }.

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Πολιτικά »,  { Γ ‘-1281 ,b}.

 

Ο  Αριστοτέλης  είναι δημοκρατικός – μεταξύ Δημοκρατίας  και Ολιγαρχίας  επιλέγει την Δημοκρατία . Το ‘‘ είναι προτιμότερον  να κυριαρχή  το πλήθος*  παρά  οι ολίγοι  άριστοι» είναι  η Αριστοτελική κατάφαση της Δημοκρατίας. 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Ηθικά Νικομάχεια», {1160a }.

Από  τα ΟΡΘΑ το βέλτιστο  είναι  η  Βασιλεία  και το χείριστο  είναι η Τιμοκρατία.

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – »Ηθικά Νικομάχεια»,[1160,b].

Από τα  ΗΜΑΡΤΗΜΕΝΑ το βέλτιστο  είναι η  Δημοκρατία  και  το χείριστο  η Τυραννίς .

 

Η  Δημοκρατική πολιτεία δεν είναι ΟΡΘΟ  πολίτευμα .Είναι  ΕΚΤΡΟΠΗ . Αλλά  η εκτροπή αυτή είναι  μικρότερη  σε σχέση με την Πολιτεία [ το ορθόν πολίτευμα ].     

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ-» Ρητορική  Τέχνη »,[1365 b].

Πώς  διανέμονται  τα αξιώματα στην Δημοκρατία ; ΜΕ  ΚΛΗΡΟ .

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Αθηναίων  Πολιτεία ».

Δημοκρατία = κλήρος .

 

ΣΤΗΝ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΤΑ  ΑΞΙΩΜΑΤΑ  ΔΕΝ  ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ  ΜΕ  ΨΗΦΟ                            ΑΛΛΑ  ΜΕ  Κ Λ Η Ρ Ο .!InkedΣάρωση_20191221 (2)_LI 

Η Δημοκρατία δεν είναι το τέλειο πολίτευμα. Ούτε  υπάρχει  ούτε  θα υπάρξει  τέλειο πολίτευμα. Απλώς γιατί  δεν υπάρχουν ιδανικοί άνθρωποι  για την ιδανική Πολιτεία  του Πλάτωνος. Ο  άνθρωπος  είναι ατελής  εκ φύσεως. Αυτό δεν σημαίνει ,ότι  όλα τα ‘ατελή’ πολιτεύματα είναι ίδια .Από τα Ορθά  το βέλτιστο  είναι η Βασιλεία. Η Βασιλεία όμως όταν εκτραπεί μεταμορφώνεται  στο  χείριστο  [Τυραννία]. Το μόνο [ ημαρτημένο ] πολίτευμα με την μικρότερη εκτροπή από το  Ορθό  είναι η Δημοκρατία.                                         

Ποιος  είναι ο σκοπός της  Δημοκρατίας ;  

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Ρητορική Τέχνη », [ 1366 a ].

 

Ο  Φιλελεύθερος πολίτης  στην »Πολιτεία» δεν έχει καμμία  σχέση  με το οικονομικό καπιταλιστικό σύστημα  αλλά με την Δημοκρατία  δηλαδή  με το πολίτευμα.                 

ΠΑΝ. ΚΎΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – » Αρχαίο  Ελληνικό  Δίκαιο »,{ σελ. 216 }.

 

ΑΙΣΧΙΝΟΥ –»Κατά  Τιμάρχου »], [4]

Από τι  κινδυνεύουν  οι Δημοκρατίες; 


img347

Η Δημοκρατία  χωρίζεται  σε [4]  είδη .Απ’αυτά  το τελευταίο  ,όπως αναφέρονται στο βιβλίο του Αριστοτέλη [Πολιτικά΄] είναι το χείριστο καθ’όσον σ’αυτό κυριαρχεί το πλήθος και όχι  ο Νόμος.Όπου όμως  δεν κυριαρχούν οι Νόμοι ,εκεί αναφύονται  δημαγωγοί  και λαοπλάνοι .Ο   Δήμος στην περίπτωση  αυτή  μεταμορφώνεται σε Μονάρχη  δεσποτικό που αγαπά τους κόλακες .  Αυτές τις παθογένειες  προσπαθεί  να αποφύγει ο  νομοθέτης  με τους νομοταγείς πολίτες.

ΑΛΕΞ.  ΡΙΖΟΥ  ΡΑΓΚΑΒΗ – » Τα κυριώτερα  πολιτεύματα  της  Αρχαίας Ελλάδος » .              

                                  ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  ΤΗΣ  ΑΘΗΝΑΊ΄ΚΗΣ  ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ.img306                                                 [ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ]

                                       

Η  ΑΡΧΗ   ΤΗΣ  ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ  ΤΩΝ  ΑΡΧΩΝ :                                                                           

a] .ΚΛΗΡΩΤΕΣ    β].ΧΕΙΡΟΤΟΝΗΤΕΣ  γ].ΑΙΡΕΤΕΣ.

ΠΑΝ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  – » ΑΡΧΑΙΟ  ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΔΙΚΑΙΟ ».

 

ΕΛΛΑΔΑ – ‘‘Ο  ΧΡΥΣΟΥΣ  ΑΙΩΝ  ΤΟΥ  ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ»,  {5ος αι.π.χ } .

 

Όλες  και όλοι  έχετε  ακούσει  ή διαβάσει για τον ‘Χρυσό  αιώνα ‘ του Περικλή.            Αυτά ,  που δεν  σας λένε   { είτε  λόγω  αγνοίας  είτε  λόγω συμφερόντων } είναι το πώς λειτουργούσε το ρηξικέλευθο πολίτευμα της Αθηνα’ι’κής Δημοκρατίας. 

img370

Η  Δημοκρατία  είναι  το πολίτευμα  του  πλήθους .*  Οι πολλοί  κυριαρχούν  και  ασκούν  εξουσία  με σκοπό  την ελευθερία των πολιτών.                                                                                             

ΑΙΣΧΙΝΟΥ – » Κατά Τιμάρχου », { 4 }.

 

Η  Δημοκρατία  [ υπερ-] έχει  και  [επι-] κρατεί  με Νόμους.  Πολιτεία   άλλωστε  χωρίς  Νόμους  δεν υφίσταται . 

                                                                                                                                            ΑΝΔΟΚΙΔΟΥ  – » Περί των μυστηρίων », { 87 }.

 

Το  Σύνταγμα υπερέχει απ’ όλα  τα ψηφίσματα , κοινοβουλευτικά  ή  δημοψηφίσματα  .                                                                                                                                 

ΑΝΔΟΚΙΔΟΥ  – » Περί των μυστηρίων », { 96-98 }.

 

»Η  Βουλή  θέσπισε και  ο Δήμος  επεκύρωσε  τα ακόλουθα…» !  Σήμερα  αυτό γίνεται ;  Βουλή  έχουμε .Εκκλησία  του Δήμου  έχουμε ;  Όχι ! Έχουμε  δηλαδή  μια ‘ανάπηρη’ ακρωτηριασμένη  Δημοκρατία; Η απάντηση είναι προφανής. Έχουμε  μια Βουλή  των Ολίγων [300] ,όπου  οι ίδιοι  αγορεύουν, οι ίδιοι  ψηφίζουν και εμείς  παρακολουθούμε παθητικά. Αυτό ,που λέει  ο  λαός .’Γιάννης  κερνάει, Γιάννης  πίνει’.

Δημοκρατία  χωρίς  εκκλησία του Δήμου ,τυρόπιττα  χωρίς τυρί.

img374 

Η  Δημοκρατία  προυποθέτει  ΙΣΟΤΗΤΑ και ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ. 

Αυτό επιτυγχάνεται  με την  διαδοχική άσκηση της εξουσίας { δλδ.  όχι στο μπαστάκωμα  4-5 χρόνια } .Συγκεκριμένα  με ΚΛΗΡΟ  και για ορισμένο χρονικό διάστημα τότε{36ημ.}img305   bandicam 2016-05-22 18-46-06-570 

ΦΩΤΙΟΥ – » ΛΕΞΕΩΝ  ΣΥΝΑΓΩΓΗ ».                                                                                                   Η  Δημοκρατία  προυποθέτει   την ισότητα  των  πολιτών .Εάν οι πολίτες  είναι ΙΣΟΙ τότε εφαρμόζεται  η  ΚΛΗΡΩΣΗ δια  της  ΚΛΗΡΩΤΙΔΟΣ.

 

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ – » Σόλων», { 15,16 }.

Θεμέλιο  και εγγύηση  της  Δημοκρατίας  είναι η οικονομική ελευθερία και η αποφυγή των άκρων { πλούσιος-πένης }.Το μέτρο είναι ο Μέσος  Βίος .Θεμέλιο  και εγγύηση  της  Δημοκρατίας  είναι η οικονομική ελευθερία και η αποφυγή των άκρων { πλούσιος-πένης }.Το μέτρο είναι ο Μέσος  Βίος .

 

Η Δημοκρατία  δεν έχει  επαγγελματίες  ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ – ΔΙΚΑΣΤΕΣ  -ΙΕΡΕΙΣ [Ιερουργούς].Γιατί  δεν είναι  πολίτευμα  αντιπροσώπων αλλά  προσώπων . Έχει  ανάγκη την  προσωπική συμμετοχή  όλων των πολιτών. Όλοι  οι  πολίτες  »μετέχειν   Αιδούς  και Δίκης  » συνεπώς   μπορούν να λάβουν αξιώματα. Δεν  υπάρχει  περιορισμός  υψηλής  μόρφωσης  ή  εξειδίκευσης   ή  περιουσίας [μεγάλης]   ή ομορφιάς .

Μόνον »ΑΙΔΩ  ΤΕ ΚΑΙ ΔΙΚΗΝ ».

ΠΛΑΤΩΝΟΣ  – » Πρωταγόρας ».

 

ΠΛΑΤΩΝ -» Πολιτικός »], {303,c-d} 

Είναι  πολύ δύσκολο [παγχάλεπον] να  διακρίνουμε τους πραγματικούς  πολιτικούς  από τους δημαγωγούς ,λαοπλάνους  σοφιστές [γητευτές ] μα και ΑΝΑΓΚΑΙΟΝ. 

 

Ποια είναι η αληθινή  Δημοκρατία και ποια η’ μεταμφιεσμένη’ ; 

 ADONIS & GREGORIUS { 1 /3 } …( with English subtitles ).  , »ΑΔΩΝΙΣ και ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ »[2/3]  ,ADONIS & GREGORIUS { 3 /3 }  ΑΔΩΝΙΣ&ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ             

Τα  ψέματα  που συχνά ακούμε  ή  διαβάζουμε για την Δημοκρατία. 

1.]»Η  Δημοκρατία του Περικλή  ήταν στην αρχαιότητα. Άρα  πρέπει να την  εκσυγχρονίσουμε ». 

Η  Κλασσική Ελλάδα  είναι πάνω από τον χρόνο. Γι’ αυτό  άλλωστε ονομάζεται Κλασσική. Αλλά και  έτσι να  είναι  ,η ειδοποιός διαφορά της Δημοκρατίας από τ’ άλλα πολιτεύματα  είναι ο  ΚΛΗΡΟΣ ,ο ΛΑΧΝΟΣ .**Η κληρωτίδα  είναι η μαμή  της  Δημοκρατίας. Εάν ονομάζεται λοιπόν »Νέα  δημοκρατία» πρέπει να εφαρμόζεται ο ΚΛΗΡΟΣ όπως και στην » Παλιά δημοκρατία». Αλλιώς  είναι  διαφορετικό πολίτευμα.

2.]‘Η  Δημοκρατία η αρχαία ήταν ΑΜΕΣΗ .Η σημερινή  είναι ΕΜΜΕΣΗ .»  

 Δημοκρατία είναι  ΜΟΝΟΝ η  ΑΜΕΣΗ.  Δημοκρατία με αντιπροσώπους ΔΕΝ υφίσταται .Η  Δημοκρατία  έχει προσωπική συμμετοχή στην άσκηση  της εξουσίας» δια κλήρου».Γι’ αυτό και οι βουλευτές ονομάζονται ‘‘ κυαμευτοί ».***Δημοκρατία με »καπέλα»  { Προεδρική  ή μη  ,Βασιλευομένη  ή μη ,  αστική ! [ δηλαδή υπάρχει και η Κωμική ,εκ της  κώμης ; ] σοσιαλιστική, καπιταλιστική ,Λα’ι’κή {;] πλουραλιστική{;},συμμετοχική {;} κτλ ] είναι  εξαπάτηση  και  σοφιστεία .

3.] » Η  Δημοκρατία  δεν  είναι  εφικτή  στις  μέρες  μας  γιατί ο πληθυσμός  των πόλεων δεν το  επιτρέπει ».  

Σωστό! Αλλά  η τεχνολογία  έχει πολύ προοδεύσει  και μας λύνει  τα  χέρια. Όλοι μπορούμε πλέον να ψηφίζουμε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  μέσω των ΑΤΜ και με απόδειξη.! Φανερή η ψηφοφορία {ΝΑΙ ή ΟΧΙ } γιατί  οι δημοκράτες δεν είναι δυνατόν να κρύβονται  .  img385

Ποιοι  είναι   οι εχθροί  της  Δημοκρατίας ;  Οι  φαύλοι .

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ – » Κατ’ Ανδροτίωνος », {31 }.

 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΣ  ΒΙΟΣ 

  Όλη  μας η ζωή είναι μέσα  στην αντιπροσώπευση  και την υπακοή. Στην αρχή η οικογένεια ,μετά το σχολείο ,το πανεπιστήμιο ,η εργασία ,τα κόμματα, τα σωματεία ,οι σύλλογοι  όπου  ρίξεις το βλέμμα σου θα  δείς  έναν αντιπρόσωπο των  απροσώπων  και σιωπηλών. Το κωμικοτραγικό   είναι, ότι το εκλαμβάνουμε όλο αυτό  ως  δημοκρατία !       

Ποιο είδος  Δημοκρατίας  είναι το  βέλτιστον ; 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Πολιτικά»,{1318 b}.

 

Την  Αγροτική  πολιτεία έχει σαν πρότυπο  και ο ΠΛΑΤΩΝ στον διάλογό του ΠΛΑΤΩΝΟΣ  – »ΝΟΜΟΙ».

 

Πολλές  και πολλοί ,ίσως αναρωτηθείτε μήπως τελικά είναι  μια ‘ρετρό’ ιστορία ,αυτή της Δημοκρατίας και οι εποχές δεν είναι κατάλληλες για τέτοια υψηλής  ποιότητας  εγχειρήματα.   ΛΑΘΟΣ !   Η  Δημοκρατία  είναι αναγκαία λύση  σε εποχές   παρακμής , αταξίας  και ακολασίας των παρανόμων .Η  Δημοκρατία   είναι το τελευταίο  στάδιο   της  εξέλιξης  των πολιτευμάτων. Είναι η πρόταση   για το παρόν  και η  ελπίδα  για  το  μέλλον  της  Ελλάδος , της Ευρώπης , της οικουμένης.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ –  ‘‘Πολιτικός» ,{303 b}.

                                    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  η΄ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ ;[*].Πολλοί-Πλήθος -όχλος  :

α] Πολλοί, πλήθος  αναρίθμητο .β] Πλήθος ,το ευαρίθμητο  και το μεμετρημένον και συστημα { εξ ου πληθυσμός  ,γιατί οι πολίτες είναι καταγεγραμμένοι  και μετρήσιμοι } γ] ΄Οχλος, το πολύ και αναρίθμητο ,η όχλησις[οχλώ]. 

ΑΜΜΩΝΙΟΥ – ‘‘ΛΕΞΙΚΟΝ  ΟΜΟΙΩΝ  ΚΑΙ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ  ΛΕΞΕΩΝ ».

 

[**] Κλήρος -λαχνός :

 ✦ ΚΛΗΡΩΤΙΔΑ: ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ G ΤΗΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

bandicam 2016-05-23 14-56-52-385

 

Η ΚΛΗΡΩΤΙΔΑ. Χωρίς  την  κληρωτίδα δεν υπάρχει  Δημοκρατία.

Η ΚΛΗΡΩΣΙΣ:   η εκλογή δια κλήρου  ήταν  Ιερή  πράξη .O  Πλάτων την αποκαλεί  »Διός  κρίσιν». 

 ΝΕΩΤΕΡΟΝ  ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ  ΛΕΞΙΚΟΝ »ΗΛΙΟΥ».

Γ.ΛΑΜΨΑ  – » ΛΕΞΙΚΟ  ΤΟΥ  ΑΡΧΑΙΟΥ  ΚΟΣΜΟΥ ».

Βέβαια οι περισσότεροι  Έλληνες  όταν  ακούνε   κλήρο  και  λαχνό ,το  μυαλό τους  πάει  στα  καζίνο  και στις  λοταρίες .Πάλι  καλά .Είναι το μόνο που  έμεινε  να  μας θυμίζει  την δημοκρατική  ισότητα.

 

{***} ΚΥΑΜΟΣ = το κουκκί. Οι  κύαμοι ήταν  το μέσο για την κληρωτή εκλογή  των αξιωμάτων στην Αρχ.Αθήνα. {κυαμευτός=κατόπιν κληρώσεως }.

Κυαμοτρώξ = o κυαμοτρώκτης, o κυαμοφάγος .                               

Η Δημοκρατία  δεν  αγαπά τους   σολίστες  παρά μόνον εάν  ενταχθούν  στην  ορχήστρα  και  συγχρονιστούν με την μπαγκέτα του Δήμου.
 

ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗ – » Η Αρχαία Ελληνική Δημοκρατία και η σημασία της για μας σήμερα ».{ 1986 }

kεφ.8α : Η αντιπροσώπευση.

ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗ – » Η Αρχαία Ελληνική Δημοκρατία και η σημασία της για μας σήμερα ».{ 1986 }

kεφ.8β : Οι εκλογές.

ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗ –» Η Αρχαία Ελληνική Δημοκρατία και η σημασία της για μας σήμερα ».{ 1986 }

kεφ.8γ. Το κράτος.

AΛΕΞ. ΚΟΝΤΟΥ – ‘‘ Δημοκρατία , ένα άγνωστο πολίτευμα », { σελ. 130 }.

Και είδαμε πως Δημοκρατία σημαίνει κλήρωση !

AΛΕΞ. ΚΟΝΤΟΥ – » Δημοκρατία , ένα άγνωστο πολίτευμα », { οπισθόφυλλο }.

Στην αρχαία Αθήνα το 99,87 % των αρχόντων ήταν κληρωτοί  και μόνο το 0,13 % ήταν αιρετοί ! Αυτές οι αλήθειες έχουν αγνοηθεί μέχρι σήμερα από τους επίδοξους αρχηγούς ,που διακατέχονται από το σύνδρομο του Μεγαλέξανδρου ,δηλαδή του σωτηρισμού.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.      

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ  ΒΙΒΛΙΑ     –    ΕΛΕΓΧΕΤΕ  ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ .

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

                                                                                                             

                                                                    

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s