Ένα  άρθρο  του  αγαπημένου  Γ.Χάρη   στην εφημερίδα των Συντακτών  » Ο απατεώνας και ο άγιος»  ήταν το έναυσμα για το σημερινό άρθρο. Αν και το..»New Speak ‘ του Τζ.Όργουελ  είναι  ξεχωριστό  θέμα και  χρειάζεται  εκτεταμένη   διερεύνηση  εν τούτοις  ορμώμενος από  την λέξη ΕΜΦΥΛΟΣ δεν άντεξα στον πειρασμό . Τι είναι ο,η έμφυλος ; Ο μεν  Θ.Πάγκαλος  ισχυρίζεται ,ότι είναι οι πάσης φύσεως  ομοφυλόφιλοι   {κατόπιν  και οι έκφυλοι }.Ο δε Γ.Χάρης  ,ότι  είναι η έμφυλη  βία ,που ασκείται  μεταξύ  των φύλων .Ποιος από τους δύο έχει δίκιο ; Εάν υιοθετήσετε ακρίτως μία από τις δυο απόψεις  ,ίσως  απογοητευθείτε. Η έρευνα  και η επαλήθευση  είναι η ασφαλέστερη οδός. Μία είναι και η οδός  του  ετύμου  και της  αληθείας : ΤΑ ΚΑΛΑ  ΛΕΞΙΚΑ.. Λέγοντας  καλά λεξικά εννοώ τα ετυμολογικά .Αυτά ,που έχουν την ιστορία  και την ετυμολογία των λέξεων.                           Σάρωση_20170305    Πώς προήλθε ο περιφραστικός   τύπος » έμφυλη  βία »;  Ασφαλώς από τους  καλούς μας μεταφραστές.!  Προσέξτε , τι  μεταφράζουν  και πώς το μεταφράζουν.! Μεταφράζουν  το gender-based  … έμφυλη !!    » Η έμφυλη βία και οι επιπτώσεις της στην υγεία των γυναικών »    bandicam 2017-03-08 17-30-50-919

ΕΜΦΥΛΗ  ΒΙΑ = η βία με βάση το φύλο . Είναι  ίδιο  πράγμα το φύλο  με το  γένος   ή διαφέρει ;  Gender = φύλο ;

Αγγλοελληνικό Λεξικό WordReference.com

 

D.N.STAVROPOULOS  & A.S HORNBY – » Oxford  English – Greek  Learner’s  Dictionary ».

Gender = γένος. { gene =γονίδιο]

 

ΑΝΝΗΣ  ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – » Αρχιγένεθλος  Ελληνική γλώσσα  ». 

Από το  Γένος  > Genus [Λατ.] –> genre, gender, genero , genere .

 

ΟΜΗΡΟΥ  – » ΟΔΥΣΣΕΙΑ» ,Ο’ – [273] , { απόδοσις :Κ.Δούκας }.

Τι σημαίνει  έμφυλος ;  Ο Ομοεθνής.

 

GEORG AUTENRIETH – » Λεξικόν  Ομηρικόν ».

Έμφυλος = της  αυτής φυλής { ομοεθνής} ,εγχώριος {ντόπιος}.

 

ΗΣΥΧΙΟΥ  του ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ – » Λεξικόν ».

Έμφυλος  = Εμφύλιος { ο συγγενικός ,ο της αυτής φυλής }.

 

ΕΡ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ – » Θησαυρός της ελληνικής γλώσσης »

.Έμφυλος =ο φυλέτης , ο ομόφυλος. Tribulis =o έμφυλος .

 

ΕΥΣΤΡ.  ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΥ – » Λεξικό  Λατινοελληνικόν » .

Tribulis =o έμφυλος . Tribus = η φυλή , η τριττύς.

 

ΑΝΝΗΣ  ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – » Αρχιγένεθλος  Ελληνική γλώσσα  ».

Tribus = τριττής { φρατρία} = φυλή.

 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ  ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ  – » Εθνικά» .

Φρατρία =τριττύς , ό εστίν  τρίτον  φυλής.

 

ΜΑΤΖΕΝΤΑ– »Αγγλοελληνικό Λεξικό ».

Tribe= φυλή ,φάρα.   Tribal= φυλετικός, έμφυλος.

 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ  ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ  – » Εθνικά» .

Έμφυλος  και εμφύλιος είναι το ίδιο .Λέγεται  και φύλιος   χωρίς  την πρόθεση [εν].

 

LIDDELL & SCOTT – » Μέγα  λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».

Έμφυλος  και  εμφύλιος  { προτιμάται  από τους Αττικούς  συγγραφείς } = ο ομόφυλος , εμφύλιοι = οι συγγενείς , γη εμφύλιος = η γενέτειρα .

 

Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ – » Λεξικόν της Αρχαίας  Ελληνικής  γλώσσης » .

Έμφυλος  και εμφύλιος  = εν + φύλον .Ο  ανήκων στην ίδια φυλή , ο εκ της αυτής ράτσας, συγγενής .Στάσις  έμφυλος = εμφύλιος πόλεμος.

 

ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ  Δ. του ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ – » Λεξικόν  της  Ελληνικής  γλώσσης ».

Ο,η  έμφυλος =εμφύλιος.{ προσοχή στα λάμδα ! Διαφέρει  ο έμφυλλος  του εμφύλου }

 

Α.ΓΑΖΗ – » Λεξικόν  της  Ελληνικής  γλώσσης ».

Έμφυλος { από το φύλον } = ο ομοεθνής , ο συγγενής , ο ντόπιος.

 

ΑΝΝΗΣ ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ  – ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – » Ο  εν  τη  λέξει  Λόγος ».

 

Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ  – » Μέγα  Λεξικόν   της Ελληνικής  γλώσσης » .

Έμφυλος  και  εμφύλιος , ο εις την αυτήν φυλή ανήκων .’ Έμφυλος  γένεσις ‘ [ βιολ.] = η  προερχόμενη  εκ της επενεργείας   αμφοτέρων  {αρσ. και θηλ.} των φύλων.

 

ΑΚ.ΑΘΗΝΩΝ – » ΧΡΗΣΤΙΚΟ  ΛΕΞΙΚΟ  της ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣΑΣ ».

Έμφυλος = που αφορά τα δύο φύλα {;} ,συνήθως για θέματα ισότητας{;}.Από που προκύπτει  αυτό , δεν το διευκρινίζει  ούτε το στοιχειοθετεί . Αντιθέτως   στο τέλος  ετυμολογεί  την λέξη  ορθώς μεν ,  με διαφορετικό νόημα δε. Τέλος   αντίθετον  του εμφύλου   είναι ο  έκφυλος  ,όχι ο  άφυλος {=  ο άνευ   έθνους }.

 

Γ.ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ – » Ετυμολογικό  Λεξικό της  Νεοελληνικής  γλώσσας ».

Εμφύλιος  = ο έμφυλος , ο ομοεθνής ,ο ομόφυλος.

  Ο  έκφυλος  είναι  το αντίθετο του  εμφύλου.  

bandicam 2019-05-11 14-22-04-492

LIDDELL & SCOTT – »Μέγα  λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».

Έκφυλος = ο εκτός της φυλής ,μη συγγενής , αλλόφυλος .

 

ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ  Δ. του ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ – » Λεξικόν  της  Ελληνικής  γλώσσης ».

Έκφυλος = ο μη της αυτής  φυλής, ο ξένος , ο αλλόφυλος ,παράξενος, αφύσικος.

 

Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ  – » Μέγα  Λεξικόν   της Ελληνικής  γλώσσης » .

Έκφυλος , ο στερούμενος των χαρακτηριστικών  ιδιοτήτων του φύλου του .Εκφυλοι :  οι ανδρόγυνοι , οι ερμαφρόδιτοι ,οι  γύνανδροι , οι εκφυλισμένοι.

 

ΠΑΠΥΡΟΥ – » Λεξικό της Ελληνικής  γλώσσας ».

Έκφυλος {ο,η} :  1}.Ο  ‘πνευματικά έκφυλος » , ο  αλλοιωμένος.  2}. Ο σεξουαλικά  διεστραμμένος   { παρά φύσιν ασελγής }3}.Ο ακόλαστος. 4}.Ο έχων έκφυλα γούστα .5}ο ακαλαίσθητος [ λογοτεχνία]. 6}.Ο ερμαφρόδιτος , ο αρσενικοθήλυκος .7}.Ο απρεπής ,ο αλλότριος. 8}.Ο αντιπαθητικός 9}.Ο αλλόφυλος ,ο βάρβαρος 10}. Ο αφύσικος, ο βάρβαρος.

Μετά  από αυτήν την περιδιάβαση , μέσα από τα καλλίτερα λεξικά της Ελληνικής γλώσσας, είναι νομίζω  φανερή η  νοηματική  αλλοίωση  ,που υπέστη η λέξη  τα τελευταία  χρόνια  .Διότι  άλλο πράγμα  σημαίνει  ετυμολογικά  η λέξη έμφυλος  [ ο εντός  της φυλής , του έθνους } και  αλλοιώς  χρησιμοποιείται  από  τα  Χρυσά  Αγόρια  του .. NEW  SPEAK . Η  ενδοοικογενειακή  βία  και  η σύγκρουση   μεταξύ  αρσενικού  θηλυκού  δεν σχετίζονται  με το επίθετο έμφυλος. Κι όταν λέμε εμφύλιος  πόλεμος  σίγουρα  δεν εννοούμε  τον πόλεμο των Ρόουζ .

    ροουζζ

 

Κ.Π.ΚΑΒΑΦΗΣ – »  Ποσειδωνιάται  ». {1906} .

» Πώς ξέπεσαν , πώς έγιναν να ζούν και να μιλούν βαρβαρικά ; »

 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ – » Λεξικό χωρίς γραβάτα».

Ενδιαφέρον   βιβλίο – εργαλείο  για την τέχνη της προπαγάνδας  και  την διαστροφή  του νοήματος μιας λέξης.!

 

ΝΙΚΟΣ  ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ  – » Εμφύλιος  πόλεμος ». { 1949}                                εγγΣυνοψίζω  τα προαναφερθέντα  επαναλαμβάνοντας τα καίρια σημεία. Το επίθετο  έμφυλος  δεν ανταποκρίνεται  νοηματικά  στην μετάφραση του gender-based .H μετάφραση αυτή  είναι : βασισμένη στο γένος .Το έμφυλος  μεταφράζεται  Tribulis  εκ του Tribus , τριττύς  [=φυλή ]. Έμφυλος  και εμφύλιος  είναι το ίδιο και σημαίνει ο ομοεθνής , ο ομόφυλος ,ο συγγενής. Δεν έχει σχέση με την πάλη των φύλων { αρσ. και  θηλ.}

Προσοχή στην γλώσσα  μας .Οι λέξεις  δεν είναι πρωτίστως  για επικοινωνία αλλά για σκέψη και στοχασμό. Η  αλήθεια των λέξεων { ετυμολογία} βρίσκεται στα ΚΑΛΑ λεξικά. Αναζητήστε την ..!                                                                                                                   

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ   ΒΙΒΛΙΑ  , ΕΛΕΓΧΕΤΕ  ΤΙΣ   ΠΗΓΕΣ .

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s