{ Ή  ο  Πλάτων , ο  Σολωμός   και  οι  Νέο-Έλληνες }  .

Mε τα ‘ κουλουβάχατα ‘ ασχολείται ο δεινός χειριστής  της  ελληνικής γλώσσας Π. Μπουκάλας  στο άρθρο του :   » Θ.Ι. Κολοκοτρώνης, «Κουλουβάχατα» και Τύπος ‘‘ .Επειδή η λέξη  κουλουβάχατα  {λέξη περσική } χρησιμοποιήθηκε από τον Θ. Ι. Κολοκοτρώνη σε τίτλο  πολιτικού του φυλλαδίου  , ο κ. Π. Μπουκάλας  την ‘πολιτογραφεί δικαίως {;}  Ελληνίδα.!  Με την αιτιολογία , μάλιστα , ότι διαδόθηκε  και  την χρησιμοποιεί  ο λαός.!   Κι ο λαός όπως ξέρετε έχει πάντα δίκιο. Το ενδιαφέρον στην ιστορία είναι , ότι ο Θ. Ι. Κολοκοτρώνης ,είχε την τιμιότητα να βάλει και την ελληνική έκφραση { φύρδην μίγδην  } για να εξηγήσει το κουλουάχατα .Την σημερινή εποχή υιοθετείται η  όποια ξενική έκφραση χωρίς την μετάφρασή της  ή   την  μεταφορά  της  στην  αντίστοιχή της  ελληνική. Το ακριβώς  αντίθετο  έκανε ο αοίδιμος  Κοραής , ο Μέγας  Διδάσκαλος  του γένους .Προσπάθησε  να  καθαρίσει  την  ελληνική γλώσσα  από τις   λέξεις των εκάστοτε  κατακτητών , γι’ αυτό  λέγεται  και καθαρεύουσα. Το περίεργο  πάντως  , στην επιχειρηματολογία του εκλεκτού ποιητή-αρθρογράφου, είναι ότι εμπλέκει ,προς υπεράσπιση των απόψεών  του , τον  Δ. Σολωμό  και τον ..Πλάτωνα .Και για τον Δ .Σολωμό ,που ήταν δημοτικιστής  ,είναι εύκολο να εξηγηθεί η στάση του.  Ο Πλάτωνας όμως  είναι   δυνατόν να ασπάζεται  τέτοιες απόψεις  ;

» Μάνθανε το ελληνίζειν από τους πολλούς » ;

Σάρωση_20170314                                                                                                                                                                 

Ν.Π. ΑΝΔΡΙΩΤΗ – » Ετυμολογικό  Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής ».

Γ.ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ – » Λεξικό Συνωνύμων  και  Αντωνύμων  ».

Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ – » Λεξικόν της Αρχαίας  Ελληνικής  γλώσσης ».

Φύρδην < φύρω { = ανακατεύω  με υγρό κάτι, ζυμώνω ,[μτφ.] είμαι άνω-κάτω, είμαι σε σύγχυση.

Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ – » Λεξικόν της Αρχαίας  Ελληνικής  γλώσσης ».

Μείγνυμι < μίγα  < μίγδα  και μίγδην = αναμειγμένα ,αναμείξ  ,ανάμιγα / ανάμιγδα.

ΔΙΟΝ.ΣΟΛΩΜΟΥ – » Διάλογος ».

Το έργο  »Διάλογος» του Δ. Σολωμού  αποτελεί μίμηση του έργου » Διάλογος περί των γλωσσών » του Σπερόνι  { 16ος αι. }.

ΔΙΟΝ.ΣΟΛΩΜΟΥ – » Διάλογος ».

Αυτό είναι το επίμαχο απόσπασμα ,όπου  ο Ποιητής απειλεί να θερίσει με.. Πλάτωνα τον Σοφολογιότατο. Η ειρωνεία .! Ενστικτωδώς ο Σοφολογιότατος ,ερωτά τον Ποιητή ,μήπως  και  εννοεί κάτι άλλο ο Πλάτων .!

ΓΙΑΝΝΗ  ΛΑΜΨΑ – » Λεξικό του  Αρχαίου κόσμου ».

O » Αλκιβιάδης  μείζων ‘‘  είναι  πλατωνικός  διάλογος ,που έχει θέμα την σχέση  πολιτικής  και παιδείας.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ – » Αλκιβιάδης » , { 111 a }.

Το  ελληνίζειν  μπορούν να το διδάξουν οι  πολλοί { λαός} και δίκαια  είναι επαινετοί,  ως προς  αυτό το είδος  της διδασκαλίας .

ΠΛΑΤΩΝΟΣ – » Αλκιβιάδης ».

Τι σημαίνει  το  ελληνίζειν   : 1. Στον όχλο  2.Στους γραμματικούς  3.Στούς φιλοσόφους ;

VINCENZO  RODOLO – » O  Πλάτωνας στον Χριστόπουλο  και  στον Σολωμό                           

{ Νεοελληνικός Διαφωτισμός }.

Αφιέρωμα στον  Κ. Θ. Δημαρά . Προσέξτε , τις λάθος παραλλαγές ,όπως τις  επισημαίνει ο  σπουδαίος   καθηγητής   V. Rodolo  στο κείμενο του Πλάτωνος, το οποίο διάβαζε ο Σολωμός . Το ίδιο κείμενο με τις λάθος παραλλαγές  χρησιμοποιεί και ο Τερτσέτης  στην »Απλή γλώσσα » σημείο  ,που πιστοποιεί την αντιγραφή. Και οι δύο  χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο απόσπασμα για να ενισχύσουν την επιχειρηματολογία τους  υπέρ της  » γλώσσας του λαού ». Το ίδιο επιχείρημα  και την ίδια παραπομπή στον Πλάτωνα  χρησιμοποιεί ,  ένας  εκ των πρωταγωνιστών του Ιταλικού γλωσσικού  ζητήματος , o G. Nikollini  υπέρμαχος  της γλώσσας του λαού ή γλώσσα της συνηθείας  και πολέμιος  της λογοτεχνικής γλώσσας. Μπορεί ο Πλάτων δια μέσου Σωκράτη να θεωρούσε τον λαό και την κοινή γλώσσα  ως  δάσκαλο ; Δηλαδή να προτείνει  αντί για το σχολείο ,τα παιδιά να μαθαίνουν στις αγορές  και στις πλατείες γράμματα ; Παράλογο και άτοπο ,ειδικά για τους γνώστες της Πλατωνικής φιλοσοφίας  και των έργων του Πλάτωνος.! Μήπως , τελικά , δεν είναι  υπέρ της γλώσσας του λαού το συγκεκριμένο απόσπασμα  ;

ΡΟΤ7

ΡΟΤ1ΡΟΤ2ΡΟΤ3ΡΟΤ4ΡΟΤ5ΡΟΤ6         

ΔΙΟΝ.ΣΟΛΩΜΟΥ – » Διάλογος ».

Ο αείμνηστος Στυλιανός Αλεξίου , διαφωνεί με τον  Rodolo  και την ‘μηχανική’ αντίληψη  του  για την γλώσσα . Πιστεύει μάλιστα , ότι ό ‘λίθος’ και το ‘ξύλο’ και τα όμοια καλύπτουν  γενικά το λεξικό {;} και το τυπικό {;}  μιας …γλώσσας !                                          [  άραγε  ξυλολίθινης γλώσσας ;  ]

Το  πρόβλημα ξεκινάει με  την εξαγωγή συμπεράσματος  από το απόσπασμα του Πλάτωνος .Εάν δεν συσχετιστεί με τα προηγούμενα και με τα επόμενα αποσπάσματα  του Πλατωνικού  διαλόγου  , δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ – » Αλκιβιάδης  » [ ή περί  ανθρώπου φύσεως ] ,  { 110 e }.

ΣΩΚ. Αυτοί { οι πολλοί} δεν είναι ικανοί να διδάξουν ,ούτε  πώς  παίζονται οι πεσσοί.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ – » Αλκιβιάδης » [ ή περί  ανθρώπου φύσεως ] , { 111 b -c }.

ΣΩΚ. Αυτοί , που πρόκειται να διδάξουν πρέπει  ,οι ίδιοι  να έχουν γνώση του αντικειμένου { ειδέναι} , να συμφωνούν  μεταξύ τους { ομολογείν}  και  όχι να   διαφωνούν   .Όπως π. χ  οι πολλοί δεν διαφωνούν  για το τι είναι  λίθος  ή ξύλο  και τα παρόμοια  αλλά  συμφωνούν σε αυτό.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ – » Αλκιβιάδης »  [ ή περί  ανθρώπου φύσεως ] , { 111 d-e } .

ΣΩΚ.Μπορούν οι πολλοί να συμφωνούν στο ποίος  είναι  ο  ίππος  και  ποίος είναι ο άνθρωπος  αλλά  διαφωνούν στο ποίος  είναι δρομικός { ικανός στο τρέξιμο } και ποίος όχι εξ αυτών . Επίσης  διαφωνούν στο ποίος  από τους ανθρώπους είναι ασθενής και ποίος  υγιής.΄΄Αρα   , αφού διαφωνούν  δεν μπορεί να είναι γνώστες οι πολλοί  ούτε να διδάξουν βεβαίως μπορούν γιατί είναι κακοί δάσκαλοι.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ – » Ιππίας  Μείζων » [ ή περί του καλού ] , { 284 e } .

ΣΩΚ. » Οι πολλοί δεν γνωρίζουν την αλήθεια. »

ΠΛΑΤΩΝΟΣ – » Κρατύλος » [ ή  περί  ορθότητος  ονομάτων } , { 401 b }.

ΣΩΚ. » Αυτοί που πρώτοι έθεσαν τα ονόματα δεν ήταν φαύλοι αλλά μετεωρολόγοι και αδολέσχαι.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ – » Κρατύλος » [ ή  περί  ορθότητος  ονομάτων } , { 389 a }.

ΣΩΚ.  Δεν μπορεί ο καθένας να ονοματοποιεί  αλλά μόνον ο ονοματοθέτης . Ονοματουργός  είναι ο νομοθέτης , τεχνίτης  σπανιώτατος  ανάμεσα στους ανθρώπους.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ – » Κρατύλος » [ ή  περί  ορθότητος  ονομάτων }.

Oνοματουργός : των δημιουργών σπανιώτατος εν ανθρώποις.

Ποιοί  είναι  οι ειδότες ; Τι είναι το ειδέναι  ;  Από το ρήμα Οίδα  < ειδέναι { απαρέμφατο ενεστώτος } και ειδώς / ειδότες  { μετοχή ενεστώτος }. Ο Πλάτων δεν χρησιμοποιεί  το  γνώναι  { απαρέμφατο  αορίστου } αλλά το ειδέναι . Γιατί ;  Το ρήμα  οίδα  είναι παρακείμενος του  ρήματος   * είδω  –> Fίδω  -> video {λατ.} με σημασία ενεστώτα. Ουσιαστικά  σημαίνει έχω δει κι αφού έχω δει , γνωρίζω κάτι. Γι’  αυτό το οίδα δανείζεται  χρόνους από το γιγνώσκω ,όταν  θέλει να δηλώσει γνώση.

ΠΑΝ.Ε. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – » Λεξικό  Ρημάτων της Αρχαίας Ελληνικής  Γλώσσας ».

Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ – » Λεξικόν της Αρχαίας  Ελληνικής  γλώσσης ».

Το ρήμα *είδω  σημαίνει : α] βλέπω  β]. γιγνώσκω.

LIDDELL & SCOTT – » Μέγα  λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης » .

Διαφέρει  το επίστασθαι  {=  αυστηρώς επιστημονική  γνώση }  του ειδέναι { =  γενικός όρος }.

ΠΑΝ.ΑΛ.ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ – » Λεξικόν  απάντων  των ρημάτων εις τους Αττικούς πεζογράφους ».

Διαφέρει  το οίδα {= γνωρίζω κάτι εξ ακοής ή από πληροφορία άλλων }   από το  σύνοιδα  {= γνωρίζω κάτι εξ ιδίας αντιλήψεως }

ΑΝ.ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ  – ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – » Ο  εν  τη  λέξει  Λόγος ».

Eίδω = γνωρίζω ο ίδιος ,με τα μάτια μου.  { Γι }γνώσκω = κατανοώ δια της νοήσεως , της σκέψης μου .

Γ.ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ – » Ετυμολογικό  λεξικό ».

Διαφέρει  το  οίδα  από το επίσταμαι.

ΚΩΣΤΑ   ΒΑΡΝΑΛΗ  – » Ο Σολωμός  χωρίς  μεταφυσική ».

»Ακόμα  περιμένουμε έναν εξηγητή  του Σολωμού  σοφό σαν τον Ι.Πολυλά   αλλά   λιγότερο  αισθηματικό  και περισσότερο  αντικειμενικό».

ΚΩΣΤΑ ΒΑΡΝΑΛΗ – » Προσκυνητής » .

‘ Σολωμός παρ’όλην την αξίαν του δεν είναι μέγας .Δεν είναι ούτε Ντάντε  ούτε Γκαίτε… ‘

ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣ – » Διονύσιος  Σολωμός ».

Ο Σολωμός είχε όλες τις αρετές  του μεγάλου ποιητή  και  όλα τα ελαττώματα του άεργου αριστοκράτη…»

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ – » Ιστορίαι » ,βιβλ. Α’ -20.

»Στους πολλούς  η αναζήτηση της αληθείας  είναι χωρίς ταλαιπωρία και στα έτοιμα  μάλλον στρέφονται.»

Κουλουβάχατα  έχει  γίνει  η αρχαιοελληνική  γραμματεία των προγόνων  μας  από  τα   νεοελληνικά  μίξερ του πολύ -πολιτισμού .Ο μεν εθνικός μας ποιητής Δ. Σολωμός  δικαιολογείται να μην έχει μεγάλη ευχέρεια στην ελληνική γλώσσα ή να μην είχε πρόσβαση σε ορθογραφημένα αντίγραφα του Πλάτωνος , εάν ληφθεί υπόψιν η επαναστατική εποχή και η έλλειψη πηγών. Οι δε  μεταγενέστεροι  , όπως καλή ώρα ο κ. Π. Μπουκάλας, νομίζω ότι είναι αναγκαίο  να μελετούν τον Σολωμό  αλλά και τον Πλάτωνα.  Ο  μέγιστος  των ποιητών-φιλοσόφων  ,που έχει  γράψει τον ‘ Κρατύλο ‘ και  αναζητά την ορθότητα των ονομάτων , είναι δυνατόν να έχει πρότυπο τους πολλούς ; Τότε ποία  η χρεία των σχολείων ;  Εάν   η  αλλοίωση  της  γλώσσας  και  ο λα’ι’κισμός    ακολουθήσουν  την μνημο-νιακή  αριστεροδέξια  υποτέλεια  διόλου  απίθανο  οι  νεφελοκαλλιέργειες   να  αναβαθμιστούν σε  βιολογικές { bio }  .   .!

Σάρωση_20170315 (14)
ΡΟΙΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΡΟ’Ι’ΛΟΥ –  «Οι ποιητές της γενιάς του 1880», {  1919 }.                                       

Α.Προβελέγγιος, Γ. Σουρής, Κ. Παλαμάς, Ι. Πολέμης, Γ. Δροσίνης, Γ. Στρατήγης .   

                  

Συνοψίζοντας ,το ελληνίζειν  { κοινή γλώσσα}  μπορούν να το διδάξουν οι  πολλοί  { λαός } και δίκαια  είναι επαινετοί,  ως προς  αυτό το είδος  της διδασκαλίας  τους – το οποίο είναι κατά βάση εμπειρικό . Γι’ αυτό   τους ονομάζει ‘ειδότας’  και όχι γνώστες .Ο Rodolo  την ονομάζει ‘μηχανιστική’  αντίληψη της γλώσσας . Την  εν τω  βάθει  γνώση των  πραγμάτων  όμως    και την εξειδίκευση   δεν μπορεί να την διδάξουν οι πολλοί , αλλά οι δι-δάσκαλοι της επιστημονικής  γνώσης. Ονοματοθέτες  δεν μπορούν να γίνουν οι πολλοί  ούτε και ο καθένας.  Μόνο ο νομοθέτης  μπορεί να είναι ονοματοθέτης , σπανιώτατος  τεχνίτης  ανάμεσα στους ανθρώπους.                                                                  << Ο Ρένος Αποστολίδης για τον Σολωμό και τον Κοραή. >>              

 


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :   

ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ  ΒΙΒΛΙΑ , ΕΛΕΓΧΕΤΕ  ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ.  

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s