Τι είναι ο  λα’ι’κισμός  ; Γιατί  χαρακτηρίζουμε   κάποιον ως  λα’ι’κιστή   ανεξαρτήτως πολιτικής παρατάξεως ; Τι σχέση έχει ο  λα’ι’κιστής  καλλιτέχνης  με τον  λα’ι’κιστή  πολιτικό ;  Μαυρογιαλούρος – » Θα σας εξαφανίσωμεν…»                                 φιλοτιμο-1024x776

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο  λα’ι’κιστής εκ του λα’ι’κού  και ο λα’ι’κός  εκ του λαού  . Η  δε λέξη  λαός προέρχεται από την  αρχαία λέξη  ΛΑΑΣ { λάFας =λίθος , πέτρα }. Η ρίζα  έχει επιβιώσει στις  σύνθετες  λέξεις   λατομείο , λατόμος , λατύπη .Σάρωση_20170510

ΔΩΡΙΚΟY – ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ- »  Το  Δίγαμμα  { F } »  .

ΛΑFΑΣ=λίθος ,  ΛΑFOΣ = λαός.

1.ΛΑΑΣ    

OMHΡΟΥ – » Ιλιάς ».

Λάας =λίθος

[ λίθοι τους οποίους οι πολεμιστές εκσφενδόνιζαν ο ένας εναντίον του άλλου .Πανάρχαιο όπλο η πετριά. Στην κλασσική εποχή οι πελταστές  είχαν  σφενδόνες ].πελτ

ΠΑΝΑΓΗ  ΛΟΡΕΝΤΖΑΤΟΥ – » Ομηρικόν Λεξικόν ».

Λάας= πέτρα , λίθος. Λάας / Λά , πόλη στην Λακωνία , ο σημερινός  Πασσαβάς.

 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ  ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ  – »  ΕΘΝΙΚΑ ».

Λά = Λακωνική πόλις . Καλείται Λά  γιατί είναι χτισμένη πάνω σε υψηλή πέτρα.

bandicam 2017-05-10 19-01-56-444

 

Thomas Gaisford  – » ETYMOLOGICON  MAGNUM  LEXICON ».

Λά  σημαίνει τρία : ποταμός , πόλις , λίθος. Ο λάας  ,του λάα { γενική } γιατί το όνομα είναι Δωρικόν.

 

Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ  – » Μέγα  Λεξικόν   της Ελληνικής  γλώσσης ».

Ο Η  λάας / λάς  , του λάος =λίθος ,πέτρα ,κομμάτι βράχου.

2. ΛΑΟΣ.  

Ι.ΠΑΝΤΑΖΙΔΗ – » Ομηρικό Λεξικό ».

Λαός = άνθρωποι , πλήθος , λαός. 1]  πολεμιστές ,  στρατιώτες , άνδρες . Οι πεζοί σε αντίθεση με τους ‘ίππους’ .Ο στρατός ξηράς σε αντίθεση  με το ναυτικό. 2] πλήθος , λαός σε αντίθεση με τον  άρχοντα . Λαοσσόος  = ο δημεγέρτης.

 

ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΥ – » Ελληνική Μυθολογία ». Βιβλίον Α’, { VII }.

Ο Δευκαλίων , η Πύρρα , ο κατακλυσμός και οι Λαοί.

 

ΑΝ.ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ  – ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – » Ο  εν  τη  λέξει  Λόγος ».

Λάας -λαός  : Ο συμβολισμός του μύθου.

 

ΙΩ. ΚΑΚΡΙΔΗ – » Ελληνική Μυθολογία », τομ. Β’ , Μέρος Α’.

O Δευκαλίων και η Πύρρα – Ο Αδάμ  και η Εύα.! { σαρκοφάγος , Ρώμη }

 

ΑΝΘΕΣΤΗΡΙΑ [ Πιθοίγια- Χοαί – Χύτροι }

Πιθοίγια. Χοαί. Χύτροι. (αποφράδες ημέρες)

 

ΦΙΝΕΑ – » Γιορτές  Αρχαίων Ελλήνων ».

Χύτροι  –  Υδροφόρια .

ΨΥΧΟΠΟΜΠΟΣ  ΕΡΜΗΣ.

 

ΦΩΤΙΟΥ – » Λέξεων Συναγωγή », [ Π – Ω ].

Υδροφορία = πένθιμος εορτή εν Αθήναις εις ανάμνησιν των πνιγέντων  κατά τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνος.

 

Ι. ΠΑΣΣΑ – » Νεώτερον  Εγκυκλοπαιδικόν  λεξικού  » ΗΛΙΟΥ».

Υδροφόρια.

 

A.PICKARD  / J.GOULD – » Οι  Δραματικές  εορτές της Αθήνας ».

Οι Χύτροι [ αποφράς ημέρα] πήραν  τ’ όνομά  τους από τα δοχεία  ένα είδος χυλού , που το προσέφεραν στον Χθόνιο Ερμή με παρακλήσεις για τους νεκρούς { ψυχοσάββατα} και ειδικά για αυτούς ,που χάθηκαν  στον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα.

 

ΙΩ. ΚΑΚΡΙΔΗ – » Ελληνική Μυθολογία », τομ. Β’ , Μέρος Α’.

Η  Δημιουργία του ανθρωπίνου γένους { σαρκοφάγος , Ρώμη }.

 

Thomas Gaisford  – » ETYMOLOGICON  MAGNUM  LEXICON »

Λαός  ή από το Λαλώ –> λαλός –> λαός ή από το λάας / λάς , λάαος / λάος–> λαός.

 

ΗΣΥΧΙΟΥ  του  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ – » Λεξικόν ».

Λαοί = όχλοι , δήμοι .Από το λαλιοί = άνθρωποι μέροπες .Μέρωψ { =από του   μεμερισμένη  έχειν την όπα {φωνή}.

 

Γ.ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ – » Ετυμολογικό  Λεξικό της  Νεοελληνικής  γλώσσας ».

Λαός / λεώς / ληός  από το λα[F]ός. 

 

Κ.ΔΟΥΚΑ – » Λεξικόν  Διεθνών λέξεων του Ομήρου ».

Λαός { laos}

 

ΑΝ.ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ  – ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – » Αρχιγένεθλος  Ελληνική γλώσσα ».

Ο Λα’ι’κισμός {=Laicisme }

Η  πλέμπα {=το πλήθος}

 

ΕΥΣΤΡ.  ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΥ – » Λεξικό  Λατινοελληνικόν .

Populus = πλήθος ,λαός ,έθνος , ο δήμος {  όλοι οι ελεύθεροι πολίτες}.Plebs = οι πολλοί , ο όχλος.

 

Juan Bautista Martínez del Mazo   – » ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ  ΚΑΙ  ΠΥΡΡΑ ».

890780807

3.ΛΑΙΚΟΣ  

ΑΝ.ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ  – ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – » Ο  εν  τη  λέξει  Λόγος ».

Tα   λήγοντα σε – ικός  εκ του ίκω=φθάνω.

 

ΠΑΠΥΡΟΥ  – » Λεξικό  της  Ελληνικής  γλώσσας ».

Λα’ι΄κός  =ο  προερχόμενος  από τον λαό , ο αναφερόμενος στον λαό ,  ο ανήκων στον λαό.

 

ΓΙΑΝΝΗ  ΓΑ’Ι’ΤΗ 602371.jpgt6i76t

4.ΛΑΙΚΙΣΜΟΣ.  

ΑΝ.ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ  – ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – » Ο  εν  τη  λέξει  Λόγος ».

Τα λήγοντα  σε -ισμός  [ εκ του ίζω=καθίζω] φανερώνουν σταθερότητα , εγκαθίδρυση .

 

Α.Π.Θ {Ιδρ. Μαν.Τριανταφυλλίδη} –» Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής ».

Λα’ι’κισμός : Ιδεολογία ή στάση που χαρακτηρίζεται από υπερβολική και μη αυθεντική {ψεύτικη} λα’ι’κότητα.

       

ΑΚΑΔ.ΑΘΗΝΩΝ {Χρ.Χαραλαμπάκη } – » Χρηστικό  Λεξικό  της  Νεοελληνικής  γλώσσας ».

Λα’ι’κισμός : πολιτική πρακτική παραπλάνησης  και  κολακείας με σκοπό την καθοδήγηση και χειραγώγηση του λαού.

 

Α.ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ – » Λεξικό των -ισμων  ».

Ποπουλισμός { populism }.

 

ΠΑΠΥΡΟΥ  – » Λεξικό  της  Ελληνικής  γλώσσας ».

Λα’ι’κισμός , η λέξη μαρτυρείται από το 1887 στην εφημερίδα  Ακρόπολις.

 

ΓΙΑΝΝΗ  ΓΑ’Ι’ΤΗ – » Λαθραναγνώστες ».

gaitis

 

Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ  – » Μέγα  Λεξικόν   της Ελληνικής  γλώσσης ».

Δημαγωγία { δήμος + άγω }=1. η καθοδήγηση του λαού.  2.{κακή σημασία} η κολακεία , τα απατηλά λόγια , οι πομπώδεις εκφράσεις , η παραπλάνηση του λαού  για την απόκτηση της εμπιστοσύνης και  ευνοίας του .

 

AΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  – » Πολιτικά 2 «. [ 1292 a ].

Πότε εμφανίζονται οι δημαγωγοί , λαοπλάνοι , δημοκόποι , λα’ι’κιστές ; Όταν στο δημοκρατικό πολίτευμα δεν κυριαρχούν οι νόμοι αλλά κυριαρχούν οι αποφάσεις της πλειοψηφίας { Τέταρτο είδος  δημοκρατίας  και το χείριστο}.Τότε το πλήθος γίνεται απόλυτος μονάρχης και ως μονάρχης επιδιώκει να κυβερνά μοναρχικά .Έτσι καταντά δεσποτικός  κι έχει ανάγκη ,ως εκ τούτου ,τους κόλακες .Οι κόλακες  σε ένα τέτοιο πολίτευμα ονομάζονται δημαγωγοί και δεν διαφέρουν σε τίποτα από τους κόλακες των τυραννικών  καθεστώτων.

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Ηθικά Ευδήμεια » , τομ. Α’ ,{ 1221 a }.

H φιλία ως αρετή [ μεσότης ] , μεταξύ του κόλακος  { + }  και του  απεχθούς  { – } .Ο κόλακας επαινεί κάποιον παρά την αξίαν του { χωρίς να το αξίζει }. Ο εχθροπαθής  επαινεί  κάποιον  λιγώτερο από  ό,τι πρέπει .Ο  φίλος  επαινεί όσο πρέπει { το πρέπον }.   Σάρωση_20170518 (5)

 

AΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Ρητορική  Τέχνη »,τομ.Γ’ [1403b ].

H  ομοιότητα  των δραματικών αγώνων { θέατρο} και των πολιτικών αγώνων υπάρχει εξ αιτίας της μοχθηρίας {=διαφθορά}  των πολιτειών {=πολιτικά συστήματα}.

 

AΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Ρητορική  Τέχνη »,τομ.Γ’ [1404 a].

Ο σκοπός της Ρητορικής είναι πώς  να εμφανίζει μια άποψη πειστική { τρόπος} Το σωστό  { ορθό} είναι ένας λόγος  να μη δυσαρεστεί ούτε να ευφραίνει τον ακροατή { συναισθήματα}. Γιατί  όλα τα άλλα, τα πέρα από την απόδειξη, είναι παραπανίσια.H ηθοποιία { το φαίνεσθαι , ο τρόπος }   όμως έχει   μεγάλη δύναμη, λόγω της φθοράς που έχει υποστεί το ακροατήριο. { δια την μοχθηρίαν του ακροατού }*.

 

AΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Ρητορική  Τέχνη »,τομ.Γ’ [1404 a] .

Αλλά  όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι παρά ένας απλός εντυπωσιασμός και έχουν για στόχο τους τον ακροατή.Γι᾽ αυτό και κανένας δεν διδάσκει με αυτόν τον τρόπο τη γεωμετρία.

 

AΡΙΣΤΟΤΕΛΗ – » Ρητορική  »,τομ.Γ’ [1404 a].

Οι  ρήτορες  ομοιάζουν με τους ηθοποιούς ως προς την υποκριτική τέχνη. Σημασία δεν έχει τι λένε αλλά πώς το λένε { τρόπος}.

 

ΘΕΟΛ. ΒΟΣΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ –» Αντιλεξικόν  ή Ονομαστικόν  της Ελληνικής γλώσσης ».

Η παραπλάνηση του λαού : δημαγωγία , δημοκοπία . Ο δημαγωγός , δημοκόλαξ , δημοκόπος , λαοπλάνος , αγύρτης.

 

Λα’ι’κισμός  δεν  είναι , όταν  ο βουλευτής  ψηφίζει  και  με τα δύο  του   χέρια  το   Δ’ Μνημόνιο {   για την σωτηρία της πατρίδας ασφαλώς ! }  αλλά δεν  έχει   προλάβει  να διαβάσει  τις 941  σελίδες  αυτού ;

Κ.Π.ΚΑΒΑΦΗ – » Άπαντα  Ποιητικά ».


*  Για να γίνει κάποιος  καλός ακροατής  χρειάζεται  να μυηθεί  στην  τέχνη του  ακούειν

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ  – » περί του ακούειν ».{ 48 c }.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ  ΒΙΒΛΙΑ  , ΕΛΕΓΧΕΤΕ  ΤΙΣ  ΠΗΓΕΣ.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s