Ομώνυμα ή Ομόηχα  ονομάζονται  οι λέξεις  που έχουν το ίδιο όνομα  ή τον ίδιο ήχο , όταν τις  προφέρουμε. Συνήθως έχουν διαφορετική ορθογραφία [ ομόηχες ] ενίοτε όμως  έχουν την ίδια [ ομώνυμες ]  .Η  ορθογραφία  εδώ  έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον , γιατί θα μας βοηθήσει –  δια της ετυμολογίας – στην αληθινή σημασία της λέξεως { το έτυμον , το ετεόν }.Εάν δηλαδή χάσουμε την ορθογραφία { π. χ από την ισοπέδωση  των φωνηέντων  ή από τον  εκλατινισμό  του αλφαβήτου μας-  πρόταση των νεφελοκαλλιεργητών – ή  από τα ‘greeklish ‘ …} οδηγούμαστε σε λάθος ετυμολογία , συνεπώς  σε  λανθασμένα  συμπεράσματα. Από τα  σπάνια ομόηχα , που δεν συμπεριλαμβάνονται  στα λεξικά  ,είναι και το ζεύγος  Ειλείθυια Ηλίθια .  

ΜΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ – » Νεοελληνική  Πολυτονική  Γραμματική ».

 

Ο.Ε.Ε. ΑΤΛΑΣ- » Σύγχρονον Λεξικόν ».

[   Ομόηχες λέξεις   ] στο  μονοτονικό .

 • η  Αγωνία  { ο  αγών }   =/=   η Αγονία {ο  γόνος }
 • η  Αψίς { το τόξο }  =/=  ο Αψύς { ο ευέξαπτος , ο αψός }
 • ο  Βόλος { το δίχτυ , πεζόβολος }  =/=     ο Βώλος { ο σβώλος }
 • το  Δείγμα { δείκνυμι , δείχνω }  =/= το Δήγμα { δάκνω , δαγκώνω }
 • το  Διάλειμμα { διαλείπομαι  = διακοπή } =/=   το Διάλυμα { διαλύω =διάλυση}
 • ο Έγγειος { ο εκ της γής } =/=   η Έγκυος { η εγκαστρωμένη }
 • το Έλαιον {το λάδι } =/=   το Έλεος { οίκτος }
 • η Εξάρτηση { < εξαρτάω =σύνδεση  =/=     η Εξάρτυση { < εξαρτύω =εξοπλισμός}
 • ο Εύφορος { γόνιμος }   =/=  ο Έφορος { ο εφορεύων }
 • το Ηνίον { το χαλινάρι }  =/=   το Ινίον { το ινιακόν οστούν .Υνί=γένι }
 • η Θύρα { η πόρτα }  =/=    η  Θήρα { το κυνήγι }
 • η Ιδιότης { ιδιότητα }=χαραχτήρας   =/=    ο  Ιδιώτης { ο άπειρος , ο άχρηστος }
 • ο Ινώδης { από ίνες }    =/=    ο Οινώδης { από οίνο }
 • ο Καινός { ο καινούργιος , ο νέος }   =/=    ο Κενός { ο άδειος }
 • το Κήτος { το μεγάλο ψάρι }   =/=   το Κύτος { το αμπάρι }
 • Κλείνω { κλείω= ασφαλίζω }  =/=    Κλίνω { διπλώνω , κύπτω }
 • το Κλήμα { αμπελιού }  =/=   το Κλίμα { χώρας }
 • η Κόμη { τα μαλλιά}   =/= η Κώμη { το χωριό}
 • το Κόμμα { κόπτω }   =/= το Κώμα { λήθαργος }
 • η Κτήσις { κτώμαι }    =/=   η  Κτίσις { κτίζω }
 • ο Κύων { ο σκύλος }  =/=    ο Κίων { η κολόνα }
 • το Λείμμα { υπόλειμμα }   =/=   το Λήμμα  { η πρόσοδος }  =/= το  Λύμα { το ξέπλυμα }
 • ο Λιμός { η πείνα }   =/=     ο Λοιμός  { η αρρώστια }
 • η Λίρα { το νόμισμα }   =/= η Λύρα { το μουσικό όργανο}
 • ο Λιτός { απέριττος }   =/=    ο  Λυτός { ο λυμένος }
 • ο Ξηρός { ξερός }   =/=    ο  Ξυρός  { το ξυράφι}
 • Όμως { αντιθ.σύνδ.}  =/=   ο Ώμος { η ωμοπλάτη }
 • ο Όρος { το όριο }    =/=   το Όρος { το βουνό }
 • το Παιδίον { το παιδί }   =/=   το Πεδίο { ο κάμπος , πεδιάδα }
 • η Πάλη { το αγώνισμα }  =/=     Πάλι { επιρρ.}=ξανά
 • η Παράλειψη { παραλείπω }   =/=   η Παράληψη { παραλαμβάνω }
 • η Πείρα { η γνώση}    =/=   η Πήρα { το σακκούλι }
 • ο Πόλος {{ γεωγρ.όρος }  =/=    ο Πώλος { το πουλάρι }
 • η Πηγή { η βρύση }    =/=    η  Πυγή { τα οπίσθια }
 • o Στήλος { η στήλη }  =/=   ο  Στύλος { η κολόνα }
 • ο Στίχος { γραμμή βιβλίου , τετραδίου  κτλ.}  =/=    ο Στοίχος { σειρά ανθρώπων }
 • ο Σολομός { το ψάρι }  =/=   ο Σολωμός { ο ποιητής }
 • ο Σωρός  { η στίβα  }     =/=  η  Σορός { το φέρετρο }
 • ο Τοίχος { του σπιτιού }  =/=   το  Τείχος { το φρούριο }
 • ο Τόνος  { σημείο στίξεως }  =/=   ο  Τόννος  { το βάρος , το ψάρι }
 • ο Υιός { ο γιός }  =/=   ο Ιός { το δηλητήριο }.
 • η Ύλη  { το υλικό }  =/=    η Ίλη { ο λόχος ιππικού }
 • το Φύλλο  { του φυτού }    =/=   το Φύλο { η φυλή , το γένος }
 • τα Χείλια { το χείλος }   =/=  τα Χίλια { =1000 }
 • η Χείρα { το χέρι }    =/=    η Χήρα { γυναίκα }
 • ο Χιλός  { το χόρτο }   =/=   ο Χυλός {ο χυμός }
 • η Χολή  { το πικρό υγρό του ήπατος }  =/=    η  Χωλή  { η  κουτσή }
 • ο Χοίρος  { το γουρούνι }   =/=      ο  Χήρος { ορφανός από γυναίκα }
 • η Ψηλή { γυναίκα }  =/=   η Ψιλή { η λεπτή , το πνεύμα }

 

Ο.Ε.Ε. ΑΤΛΑΣ– » Σύγχρονον Λεξικόν ».

Ομόηχες λέξεις  με την ιστορική ορθογραφία τους {πολυτονικό = πολυφωνικό = μουσικό }.

 

Η ΕΙΛΕΙΘΥΙΑ , ΕΙΛΗΘΕΙΑ ,ΕΛΕΥΘΕΙΑ ,ΕΛΕΝΘΩ , ΕΛΕΥΘΩ .

Αρχαία ελληνική θεότητα του τοκετού  και των επιτόκων. Μας  θυμίζει ως προς αυτό την αρωγή του αγίου Ελευθερίου στις  ετοιμόγεννες  της Χριστιανικής παραδόσεως !!

Ι.ΠΑΣΣΑ – » Νεώτερον   Εγκυκλοπαιδικόν  Λεξικόν   ‘ΗΛΙΟΥ’.

 

ΟΜΗΡΙΚΟΙ  ΥΜΝΟΙ –» Ύμνος στον Απόλλωνα », { στ. 115 }.

Ειλείθυια , η μογοστόκος.

 

ΗΣΥΧΙΟΥ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ – » Λεξικόν ».

Μογοστόκος  Ειλήθυια : η λοχεύτρα .

 

Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ  – » Λεξικόν  της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης».

Μογοστόκος  :  μόγος + τεκείν {τόκος}. Η  τίκτουσα  τις ωδίνες  ,η  βοηθούσα τις γυναίκες στον τοκετό .

 

Ι.ΠΑΣΣΑ – Τα Ορφικά ».

2. Προθυραίας  θυμίαμα στύρακα .  << Ειλείθυια , ωδίνων επαρωγέ , Προθυραία >> .

 

ΑΘ.ΣΤΑΓΕΙΡΙΤΗ – »Ωγυγία   ή   Αρχαιολογία ».

Ειλείθυια  Προθυραία , διότι η πρώτη καταβολή του σπέρματος είναι  η αρχή και το  προοίμιον  της  ζωής  του ανθρώπου.

 

THOMAS  GAISFORD  -» Etymologicon  Magnum Lexicon ».

Ειλείθυια ,από του ρ.ελεύθω , το παραγίνομαι , Ελεύθυια  —–> Ειλεύθυια ——> Ειλείθυια.

Το πανέμορφο Σπήλαιο Ειλειθυίας του Ηρακλείου!

 

P. DECHARME – » Μυθολογία της Αρχαίας Ελλάδος ».

Η Ειλείθυια   απεικονιζόταν  σε νομίσματα του Αιγίου όρθια , με το αριστερό μπράτσο ανυψωμένο και το χέρι ανοικτό , ενώ με το δεξί κρατάει τον πυρσό , που δίνει φως  και ζωή.

 

ΓΙΑΝΝΗ ΛΑΜΨΑ – »Ιστορία του Αρχαίου κόσμου ».

Οι Ρωμαίοι αποκαλούσαν  την Ειλείθυια  και  Λυκινία .

Π. Θέμελη- » Ειλειθυίας Εγκώμιο ».bandicam 2017-07-10 23-22-59-500     << Ἡ Εἰλείθυ’ι’α ποὺ ἔγινε ἅγιος Ἐλευθέριος.>>

 ΗΛΙΘΙΑ:                                                                                                                                     

THOMAS  GAISFORD  -» Etymologicon  Magnum Lexicon ».

Ηλίθιος  παρά το άλιον =το μάταιον  ή παρά  το λίθος ή παρά την άλα .

 

LIDDELL & SCOTT – »Μέγα  λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».

Ηλεός  —-> ήλιθα  —->  ηλίθιος. 

 

Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ  – » Λεξικόν  της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης .

Ηλίθιος { από το άλη [< αλάομαι ]—> ηλός—-> ηλεός }= μάταιος, ανόητος.

 

ΑΝ. ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ  -ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  – »Ο εν τη λέξει Λόγος ».

Άλς —> άλιος —>  Άλη —> αλήτης —> αλεός —> ηλεός —> ήλιθα —> ηλίθιος .

 

ΦΙΟΝΤΟΡ   ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΦΣΚΙ – » Ο Ηλίθιος ».

 

Σιμωνίδης ο Κείος  :  << Των γαρ ηλιθίων απείρων γένεθλα >> { = άπειρη η γενιά των ηλιθίων }.ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ  ΒΙΒΛΙΑ ,  ΕΛΕΓΧΕΤΕ  ΤΙΣ  ΠΗΓΕΣ.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s