Ποια η σχέση της αριστείας με την αριστερά ;  << Η αριστεία είναι ..ρετσινιά. >>  !!              Το δήλωσε  ο < αριστερός> πανεπιστημιακός δάσκαλος {;} και πρώην Υπουργός Παιδείας {!}  Αριστ. Μπαλτάς , απόφοιτος του  Κολλεγίου Αθηνών { Ψυχικό }  σύμφωνα  με το μοντέλο  Αριστείας  EFQM , bandicam 2017-08-11 14-07-38-993 που  ασχολήθηκε  με την επιστημολογία του Λουί Αλτουσέρ  και μελέτησε  το έργο των Βιτγκενστάιν, Νίτσε, Σπινόζα, Ντεριντά, McDowell, Μπένγιαμιν αλλά δεν έχει ιδέα από από Αρχαία Ελληνική γραμματεία και Ελληνική γλώσσα. Γιατί είναι άτοπον  { ίσως και οξύμωρο σχήμα } να αυτοχαρακτηρίζεται   κάποιος αριστερός [= αυτός που αγαπά , αναζητεί  και  επιζητεί τα  αριστεία ]  και να μισεί την  αριστεία !.Εκτός αν είναι  μόδα , οι σημερινοί  αριστεροί  ιδεολόγοι  να συνδυάζουν τα αριστερόστροφα  ιδεολογήματά τους  με την αριστεία της δεξιόστροφης τσέπης. .

1.Τι είναι η ρετσινιά ;  Κηλίδα , διαβολή , δυσφήμηση, συκοφαντία .

Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ – » Υπερλεξικό  της  Νεοελληνικής γλώσσας ».

Ρετσινιά από το ρετσίνι { < ρητίνη }.

 

2.Τι είναι  η αριστεία ; Η υπεροχή σε ανδρεία και μεγαλοψυχία , η γενναιότητα.

LIDDELL & SCOTT – » Μέγα  λεξικόν της Ελληνικής γλώσσας ‘.

Τα αριστεία = το βραβείο του αρίστου και γενναιοτάτου , η αμοιβή  επ’ ανδραγαθία. Αριστεύω = είμαι ο άριστος ή ο γενναιότατος, λαμβάνω το αριστείον  επ’ ανδρεία.

 

ΑΧ.ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΥ – »Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης ».

Ο άριστος είναι ο υπερθετικός βαθμός του αγαθού .

 

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ – » Αίας » {στ.442   } .

Κράτος αριστείας .

 

ΓΡ.ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ – » Λεξικόν  ερμηνευτικόν ».

Κράτος αριστείας = βραβείον υπεροχής .

 

ΟΜΗΡΟΥ – » Ιλιάς »{ Ζ,208 }.

<< ..αιέν αριστεύειν και υπείροχον έμμεναι άλλων.. >>= << ..πάντα να αριστεύω  και να υπερέχω  των άλλων ..>>.

 

ΑΝΘ.ΓΑΖΗ – » Λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».

Άμιλλα { άμα + ίλη }=φιλονεικία , συνερισιά .Αγώνας με άλλον για κάποιο πράγμα.

 

ΧΡ.ΡΩΜΑ – » Λεξικό αναπτυγμένων εννοιών ».

Η άμιλλα εκδηλώνεται με δύο μορφές : αγαθή και κακή  ,αναλόγως των έργων της.

                          

ΟΛΥΜΠΙ[Α]ΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ    και    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΝ  ΙΔΕΩΔΕΣ.9

 

Γ.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – » Ηράκλειτος ο  Εφέσιος  ».

< Πόλεμος πατήρ πάντων >.

 

3.Ποιος είναι ο αριστερός ;

Ι.ΠΑΝΤΑΖΙΔΗ – » Ομηρικό λεξικό ».

Αριστερός : 1]. Ευώνυμος { ευ + όνυμα / όνομα } ,ζερβός  2]. Μτφ. ο δυσοίωνος { σύμφωνα με  τους οιωνοσκόπους }.

 

G.AUTENRIETH  –  » Ομηρικόν Λεξικόν ».

Αριστερός  < άριστος  { αρείων , άρι- } και ώριστος = εξοχώτατος ,ικανότατος , ανδρειότατος , πρώτος.

 

J.B. HOFMANN – » Ετυμολογικόν  Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής ».

Αριστερός : ζερβός , δυσοίωνος.

 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ  ΑΘΗΝΩΝ – » Λεξικόν  της  Προσωκρατικής  Φιλοσοφίας ».

Αριστερός{ left } –Δεξιός { right }.

 

ARISTOTELIS – » Opera Omnia ».

Κατά τους Πυθαγορείους , οι δέκα αρχές  τας κατά συστοιχίαν  λεγομένας  { δεξιόν – αριστερόν  }.

 

LIDDELL & SCOTT – » Μέγα λεξικόν  της  Ελληνικής γλώσσης ».

Αριστερός { sinister}, εις τα αριστερά , επ’αριστερά , προς τ’αριστερά , παρ’αριστερά . 2]. Αριστερά [χείρ]  3]. ο προμηνύων κακά , ο δυσοίωνος.

 

ΑΝ. ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ  – ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ » Ο εν τη λέξει Λόγος ».  

Ο οιωνός και η οιωνοσκοπία.

 

Ο, τι έρχεται από την Ανατολή = ΕΥ- [καλόν] , ό,τι έρχεται από την Δύση =ΔΥΣ -{ κακόν}

Σάρωση_20170811

 

ΟΜΗΡΟΥ – » Ιλιάς » {  Μ, 243  }.

<< ..είς  οιωνός άριστος αμύνεσθαι περί πάτρης >. Ο καλλίτερος οιωνός- είπε ο  γενναίος   Έκτωρ –  είναι να αμύνεσαι για την πατρίδα σου [και αψήφησε τους οιωνοσκόπους για το καθήκον.! ]. Η  αριστεία της υπερτάτης  θυσίας .

 

 

ARISTOTELIS – » Opera ».

<< To  αριστερόν ή κάτω ή όπισθεν κακόν  έλεγον  οι  Πυθαγόρειοι >>, { Fr.195 }.

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ –  » Περί  ουρανού », { Β,285 a }.

Οι Πυθαγόρειοι μιλούσαν για δύο μόνο τέτοιες αρχές , την Δεξιά και την Αριστερά.

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ –  » Περί  ουρανού », { Β,285 b }.

Από τα Δεξιά  η ανατολή  των  άστρων  και από τα Αριστερά  η δύσις.

 

THOMAS  GAISFORD  -» Etymologicon  Magnum Lexicon ».

Αριστερός < άριστος { κατ’ευφημισμόν }.Αριστερά , η μη ούσα αρίστη , αλλά την ετέρα [ = η άλλη από τις δύο , δλδ.  η δεξιά ]  υπηρετούσα. Άριστος ,  { Άρης > αρείων  > άριστος  } κυρίως ο ισχυρός στο πόλεμο, ο εν πολέμω ανδραγαθών .

 

ΦΩΤΙΟΥ – » Λέξεων συναγωγή ».

Αριστερός , ο αμαθής  και  υπεναντίος [=ο κείμενος απέναντι }στον δεξιό.

 

ΗΣΥΧΙΟΥ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ – » Λεξικόν ».

Αριστεύω =ανδραγανθίζομαι. Αριστεύς = ανδρείος .Αριστίνδην = ο εκ των αρίστων εκλελεγμένος.

 

ΣΟΥ’Ί’ΔΑ ή ΣΟΥΔΑ – » Λεξικόν ».

Αριστερός = αυτός που μεταχειρίζεται το αριστερό του χέρι { αριστερόχειρ} , όπως οι άλλοι το δεξιό χέρι. «επ’αριστερά έβας «= παραστράτησες από το ορθό. Αριστείον = δώρο για τον νικητή. Αριστερά =τα μωρά , Δεξιά = τα συνετά.

 

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ – » Αίας » {στ.183 }.

Φρενόθεν  επ’αριστερά έβας  = ξεστράτισες  απ’ την λογική .

 

ΓΡ.ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ – » Λεξικόν  ερμηνευτικόν ».

Δεξιά = τα φρόνιμα. Αριστερά =τα άφρονα.

 

ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ του ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ – » Λεξικόν  της  Ελληνικής  γλώσσης ».

Η Αριστεία = παλληκαριά, ανδραγαθία. Το Αριστείον = βραβείον ανδρείας. Αριστερός { άριστος  κατ’ ευφημισμόν }= ευώνυμος , ζερβός , λαιός , ανάποδος , ανόητος , ζαβός , απαίσιος [= μη αίσιος ].

 

ΝΙΚ.ΑΝΔΡΙΩΤΗ – »Ετυμολογικό Λεξικό της  Κοινής Νεοελληνικής ».

Αριστεύω > αριστείον > αριστείο. Άριστος > αριστ-ερός.  Άριστος —-> υπερθ. του αγαθός.

 

Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ  – » Μέγα  Λεξικόν   της Ελληνικής  γλώσσης ».

Αριστερά , η αριστερή πτέρυγα της Βουλής.Οι βουλευτές της εκάστοτε αντιπολίτευσης. Μεταφορικά : o πλανώμενος , ο άφρων, ο του ορθού απομακρυνόμενος. {  ΑΡΙΣΤΕΡΑ – ΔΕΞΙΑ έχουν τις ρίζες τους στη Γαλλική Επανάσταση  και αναφέρονταν στον τρόπο που κάθονταν οι παρατάξεις στη Γενική Συνέλευση .ΠΡΟΣΟΧΗ ! ΔΕΝ  ΕΙΝΑΙ  ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ }

 

Γ.ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ – » Ετυμολογικό  Λεξικό της  Νεοελληνικής  γλώσσας ».

Αριστερός { sinistro  / sinister , left , link  } , o  σκαιός , ο λαιός  , ο ευώνυμος .

002605220156387

 

Αριστερός [κυριολεκτικά ]είναι ο ερών την αριστείαν.  Η  αριστεία είναι αποτέλεσμα της ευγενούς άμιλλας . Άμιλλα είναι ο συναγωνισμός για το ιδεώδες ,η πάλη , ο πόλεμος  γιατί <πόλεμος  πατήρ πάντων >.Είναι  λέξη κατ’ευφημισμόν , ο ευώνυμος { καλώνυμος}. Γιατί δεν δέχεται και δεν υποδέχεται ,όπως ο δεξιός.  Έχει άμεση σχέση με τους οιωνοσκόπους και την κίνηση των οιωνών{ όρνια }από τα δεξιά { ανατολή }=καλός οιωνός .Από τα αριστερά { δύση } = κακός οιωνός. Δεν έχει καμμία σχέση με ιδεολογίες και κοσμοθεωρίες. Έχει χρησιμοποιηθεί   από τους προπαγανδιστές  και σκοταδιστές της εξουσίας για να συσκοτίσουν και να προξενήσουν σύγχυση εννοιών. Ιδεολογίες και κοσμοθεωρίες είναι ο κομμουνισμός , ο σοσιαλισμός , ο αναρχισμός , ο καπιταλισμός  και  το  αδερφάκι του ο νεοφιλελευθερισμός  κ.τ .λ  .Εάν θέλετε να διώξετε την θολοκουλτούρα  από τον νού σας μην χρησιμοποιείτε  αυτές τις χωροταξικές  λέξεις  : Δεξιός-Αριστερός στην πολιτική. Μην υποβαθμίζετε  την διανοητική λειτουργία σε τροχονόμο{ κατά τ’άλλα  αξιοσέβαστο  και αναγκαίο επάγγελμα].Προσπαθήστε να σκεφθείτε  με πολιτικούς όρους. << Άνθρωπος , το σύνολο των  πράξεών  του >>- είπε ο   Κ.Μάρξ , ο οποίος ήταν λάτρης των Αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων και  δεν ήταν ψευτο- κομμουνιστής { =αριστερός}..

ΕΛΛΗ ΠΑΠΠΑ – » Αρχαίοι  Έλληνες  συγγραφείς στο Κεφάλαιο του Μάρξ ».

Σήμερα  Αριστερός και δεξιός δεν είναι  τίποτα  άλλο  , παρά   το άλλοθι των  ημιαγραμμάτων  κρατικοδίαιτων  και απαιδεύτων  κομματαρχών , υπάκουων σκυταλοδρόμων της Μνημονιακής  Γερμανοκρατούμενης   πατρίδα μας.                             Καλό Δεκαπενταύγουστο .Είθε  η Παναγία Μητέρα να μας φωτίσει τον δρόμο για την λευτεριά.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ  ΒΙΒΛΙΑ  – ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ .

 

 

 

 

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s