Μεταβατική  περίοδος ορίζεται  στην ιστορία  ως  μια μη σταθερή  περίοδος .Η ασάφεια , η  ρευστότητα  και η κατάρρευση  του  Παλιού  χαρακτηρίζει  έντονα αυτό  το χρονικό διάστημα , ενώ η  ώρα του τοκετού  και οι ωδίνες του Νέου  ακόμη δεν έχουν  έρθει.Το πέρασμα αυτό από την μια ποιοτική κατάσταση[ παλαιά ] στην άλλη [ νέα ] καθορίζεται  σύμφωνα με την μαρξιστική  Διαλεκτική λογική και οι νόμοι της και ονομάζεται άλμα.       Σε μια τέτοια  μεταβατική και ταραγμένη εποχή [ 65π.χ.} γεννιέται και ο αγλαός  Ρωμαίος ποιητής  Οράτιος  { Horatius }, ίσως δούλος ελληνικής καταγωγής. [Τότε ,η  βαθμιαία κατάρρευση της Ρωμα’ι’κής δημοκρατίας  ολοκληρώθηκε  με τη ναυμαχία στο Άκτιο { 31 π.χ. }και την εδραίωση της μοναρχίας. Καμμιά προσπάθεια αναστυλώσεως δεν στάθηκε ικανή να αποτρέψει την μοιραία πτώση ].Ο Οράτιος προσπάθησε  να ανακαινίσει την λυρική ποίηση των Ρωμαίων λίαν επιτυχώς. Τα ποιήματά του διακρίνονται από πυκνή και λιτή διατύπωση ,πολλές φορές  με ειρωνικό ή εύθυμο τόνο, ο οποίος μετριάζει την αυστηρότητα των στίχων. Στα σπουδαία ποιήματά του ‘Ωδές ‘ { carmina } υπάρχει πάντα  ο συμβουλευτικός χαρακτήρας.

1..NUDA  VERITAS *.

ΟΡΑΤΙΟΥ { Quintus Horatius Flaccus } – » Οι  Ωδές »,βιβλ.1 , 24.

Quis desiderio  { Παραμυθητικός στον Βιργίλιον }.

Θρηνωδία για τον θάνατο του Κο’ι’ντιλίου { Quintilius } ,εξαιρέτου τεχνοκρίτη και παιδικού φίλου του Βιργιλίου , εν συνεχεία εγκώμια για τις αρετές του νεκρού κατά την παράδοση των παραμυθητικών λόγων. Παρουσιάζονται οι θεότητες Pudor { Aιδώς } , Fides { Πίστις } και Veritas { Αλήθεια } οι οποίες θρηνούν πάνω από το άψυχο  σώμα του Κο’ι’ντιλίου.

ΟΡΑΤΙΟΥ { Quintus Horatius Flaccus }  – » Οι  Ωδές »,βιβλ.1 , – »

24. Quis desiderio  { Παραμυθητικός στον Βιργίλιον }.

Η γυμνή αλήθεια διατυπώνεται στο τέλος : Το καλλίτερο στον άνθρωπο είναι η υπομονή { patientia } .Διότι μόνο η καρτερία  βοηθάει τους ανθρώπους να δεχτούν την Ειμαρμένη ,ειδάλλως η αντίθετη  στάση τους χαρακτηρίζεται ως  ύβρις { nefas= το υπο των θεών απαγορευμένο ,ανόσιο, μιαρό, αθέμιτο . Nefas =/= fas }. 

ΚΩΝ.ΤΣΑΤΣΟΥ – » Αφορισμοί και Διαλογισμοί », τρίτη σειρά .

Πίσω από ένα προπέτασμα ηδονής , η αδιάκοπη υπόμνηση της ματαιότητας των πάντων και του θανάτου. Ο Οράτιος δεν ελπίζει τίποτα .Θέλει να είναι όπως πρέπει να είναι , στις λιγοστές στιγμές όπου θα υπάρξη , από αγάπη για το ορθό και το ωραίο , από σεβασμό στον εαυτό του. Ο Οράτιος είναι ένας από τους πιο τραγικούς ποιητές όλων  των εποχών.

Οι επιρροές του Ορατίου  από την αρχαία Ελληνική  Λυρική ποίηση είναι εμφανείς .  

Ο Αρχίλοχος { 700 π.χ .} σπουδαίος λυρικός ποιητής από την Πάρο  ήταν ο πρώτος ποιητής που έκαμε ποίηση την προσωπική του ζωή  και  την ζωή του κοινού ανθρώπου δείχνοντας ένα νέο κώδικα ηθικής , που άρχισε να επιβάλλεται με τις αναθεωρήσεις , τις αμφισβητήσεις και τις αναστατώσεις που προκλήθηκαν κατά την διάρκεια του β’ αποικισμού .Τα ποιήματα του Αρχιλόχου { μάλλον σπαράγματα από διασωθέντα  ποιήματά } εκφράζουν την αμηχανία και την απορία μπροστά  στα θε’ι’κά συμβάντα και προβάλλουν την καρτερία σαν την κατάλληλη συμπεριφορά απέναντι στον πόνο.

ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ – » Ελεγείες », { 9-13 }.

Ο Αρχίλοχος  πενθεί για τον αγαπημένο του φίλο Περικλή , ο οποίος χάθηκε σ’ ένα ναυάγιο .Στα αγιάτρευτα αυτά  δεινά αντιτάσσει –ως μόνο φάρμακο – την δύναμη της καρτερίας και συμβουλεύει τους  οικείους  να αντέξουν  τον πόνο τους  ,διώχνοντας  το γυναικείο πένθος { κλάματα }.

Gustav Klimt  – » Nuda veritas ». { 1899 }.

2.H ΑΛΗΘΕΙΑ . 

ΠΙΝΔΑΡΟΥ – »Επίνικοι », Ολυμπιόνικος 10.

Η Αλάθεια είναι θυγατέρα του Διός .

ΓΙΑΝΝΗ ΛΑΜΨΑ  – » Λεξικό του Αρχαίου κόσμου ».

Αλήθεια { αλληγορική θεά } είναι κόρη του Κρόνου και της Δικαιοσύνης .

ΑΘ. ΣΤΑΓΕΙΡΙΤΟΥ  – » Ωγυγία ή Αρχαιολογία », τομ.Β’ ,Βίβλος  Ζ’ -Συμβολική { σε.190 }.

Η  Αλήθεια είναι συμβολική θεά{ πλασμένη} θυγατέρα του Καιρού. Διότι ο καιρός γεννά ,τουτέστιν ευρίσκει την αλήθειαν. Την ζωγράφιζαν γυμνή έχουσα στο στήθος την εικόνα του Ηλίου, προφανή σύμβολα αληθείας.

Ο  ναός της Αλήθειας στην Πατάγια { Ταϊλάνδη }.

temple_of_thruth_03

Τί ἐστιν ἀλήθεια ;

 ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ – » Το κατά Ιωάννη », {κεφ. ΙΗ’ -38 }.

Tι είναι αλήθεια, ρώτησε ο Πιλάτος τον Θεάνθρωπον  Ιησού Χριστό ,αλλά δεν πήρε απάντηση.

3. ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ  

  3.α]  Η  αλήθεια = α[ στερ.] + λήθη .

Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ  – » Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης ».

Αληθής-ές  { α στερ. + λήθω  <  λανθάνω } = αυτός που δεν κρύβεται ή αυτός που δεν μπορεί να κρυφτεί. Άρα ο πραγματικός .Αντίθετο στο Ψευδής ή φαινομενικός.

ΠΑΝ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  – » Λεξικό ρημάτων της Αρχαίας  Ελληνικής γλώσσης ».

bandicam 2018-02-12 01-04-02-231

Λανθάνω .Παράγωγα : λάθος , λήθη , λάθρα , λαθραίος , λήθαργος , λήσμων , λησμονιά, α-λάθητος ,α-ληθής , ά-ληστος .

ΣΕΞΤΟΥ  ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ  – » Προς λογικούς  Β’ », [ 8-9 ].

Ο Σέξτος Εμπειρικός { 2ος ή 3ος αι. μ.Χ. }ήταν Έλληνας γιατρός και φιλόσοφος, εκπρόσωπος του Σκεπτικισμού και ο βασικός ιστορικός του .

Ο  Σκεπτικιστής  Αινησίδημος από την Κρήτη ,αναφέρει κάποια διαφορά μεταξύ των φαινομένων και λέει ,ότι απ’ αυτά άλλα φαίνονται από κοινού σε όλους και άλλα ιδιαιτέρως σε κάποιον κι  ότι ανάμεσά τους αληθή είναι όσα φαίνονται από κοινού σε όλους και ψευδή όσα δεν είναι αυτού του είδους, εξ ου και αληθές , αυτό που δεν λανθάνει για τη κοινή αντίληψη.

ΚΩΣΤΑ  ΑΞΕΛΟY – » Ο Ηράκλειτος κα η Φιλοσοφία ».Κεφ.Β’, Ο Λόγος {σελ.68 }.

[ αναφορά σε Σέξτο Εμπειρικό ]. Αλήθεια και μνήμη .Ψεύδος και ιδιαιτερότητα. Το κριτήριο του κοινού λόγου. Τα φαινόμενα που φανερώνονται σ’ όλους είναι πιστά στην αλήθεια [ διότι κρίνονται από τον κοινό λόγο]. Τα φαινόμενα που φανερώνονται στον καθένα κατ’ ιδίαν είναι ψεύτικα.

ΣΕΞΤΟΥ  ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ – » Προς  λογικούς  Α’ » { 133 }.

Ξυνός [ =κοινός ] ο λόγος  { διότι ανήκει σε όλους μας }.

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ  – » Περί Δεισιδαιμονίας », { 166 c }.

Ηράκλειτος :  Για τους ξυπνητούς ένας και κοινός κόσμος υπάρχει, ενώ όσοι είναι  κοιμισμένοι πηγαίνουν ο καθένας σε δικό του κόσμο.

ΗΣΥΧΙΟΥ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ – » Λεξικόν » .

Αληθέα = αψευδή .και αυτά που δεν λησμονούνται  – Αλήθη = επλανήθη –  Αληθής = δικαία  ή μνήμων , κατά στέρησιν της λήθης.

THOMAS  GAISFORD  -» Etymologicon  Magnum Lexicon ».

Αληθές = το μη υφιστάμενο κατάπτωση του δικαίου εξ αιτίας της λήθης , το αντίθετο του ψεύδους.

ΗΣΙΟΔΟΥ  – » Θεογονία », { στ.233 – 236 }.

Ο Νηρέας είναι αψευδής και φιλαλήθης .Τον αποκαλούν γέροντα γιατί είναι και αναμάρτητος  κι ήπιος και δεν ξεχνάει τα νόμιμα { ου λήθεται θεμίστων }.

ΗΣΙΟΔΟΥ – » Θεογονία ».

 Ο Πόντος γέννησε τον Νηρέα τον γέροντα.

3.β]  H αλήθεια = άλη  + θεία.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ  – » Κρατύλος », { 421 b }.

Αλήθεια = θεία + άλη { θε’ι’κή  παραπλάνηση }.Η θε’ι’κή  κίνηση του όντος.

Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ  – » Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης ».

Άλη  = αδιάκοπος  περιπλάνησις. 2].{ μτφ.} περιπλάνησις του πνεύματος .            Παράγωγα :αλάομαι , αλαίνω [> αλαινιάρης > αλανιάρης ], αλήτης ,αλητεύω [ ambulare ].

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ – » Ανώμαλα ρήματα της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης ».

Αλάομαι -ώμαι { < άλη } = περιπλανώμαι. ΑΟΡ. Αλήθην και Ηλήθην .

ΑΝΝΗΣ ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ  – ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  – »  Ο εν τη λέξει Λόγος ».  

Πλάνη = περιπλάνηση  στην  θάλασσα { πλάνητες } και στον αέρα { πλανήτες }.

ΚΩΣΤΗ  ΠΑΛΑΜΑ  – » Περάσματα  και χαιρετισμοί ».

SALVADOR DALI  – » Leda Atomica », { 1949 }.

4. Αλήθεια = έξις .

 Γ.ΛΑΘΥΡΗ  – » Οι ‘όροι ‘ του  Σπευσίππου »».

Αλήθεια : έξις στην κατάφαση και αποφάση – επιστήμη  των αληθών.

Τι ακριβώς θέλει να μας πει ο Σπεύσιππος , πρώτος σχολάρχη της Πλατωνικής Ακαδήμειας  και ανιψιός  του Πλάτωνος ; Η αλήθεια είναι μια συνήθεια { έξις }του σώματος ή του πνεύματος , η οποία συνίσταται στην κατάφαση [ ναι ]  και στην άρνηση    [ ου]. Η αλήθεια προσεγγίζεται  δηλαδή , με ερωτήσεις και απαντήσεις συγκεκριμένες και συμβατικές, όπως το ναι ή το ου [ όχι ].Διότι αυτή είναι η οδός προς την  βαθειά  γνώση του αληθούς. Αλλά τι είναι ερώτηση και τι απάντηση ,οι οποίες μας οδηγούν στην επιστήμη των αληθών;

Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ  – » Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης ».

Έξις = το να έχεις ή να κατέχεις  κάτι σε κάποια κατάσταση 2. διαρκής κατάσταση ή συνήθεια [ σώματος ή πνεύματος ].

ΑΜΜΩΝΙΟΥ  – » Λεξικόν Ομοίων  και Διαφόρων  λέξεων ».

Ερώτησις  και πεύσις διαφέρει . Στην φιλοσοφία , η ερώτησις είναι φράσις η οποία επιζητεί συμβολικήν  απόκρισιν . Συμβολικές  αποκρίσεις  είναι  πέντε {5} : ναι ,όχι , αμφίβολον ,σαφές ,άδηλον .  

InkedΣάρωση_20180218 (5) - Αντιγραφή_LI

Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ – » Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».

Πεύσις { < πεύθομαι  < πυνθάνομαι = ζητώ να μάθω ,πληροφορούμαι } = ερώτησις , ερώτημα 2]. πληροφορία.

InkedΣάρωση_20180218 (5)_LI

Η πεύσις  δεν είναι ερώτησις ,διότι δεν έχει ούτε απαιτεί τις [5] συμβατικές αποκρίσεις που υπάρχουν αναγκαστικά στην ερώτηση. Όπως παραδείγματος χάριν ,το ‘τί έφαγες ‘ ή το ‘πού μένεις ‘δεν μπορούν ν’ απαντηθούν συμβατικά και μονολεκτικά. Άρα στην φιλοσοφία τα ερωτήματα πρέπει να έχουν -όσο το δυνατόν- μονολεκτικές απαντήσεις .Δεν αγαπάει η σοφία το ασαφές ,ούτε το πολυώνυμον και ληρόν μπορεί να έχει σαφήνεια. Η αλήθεια μπορεί να ειπωθεί με απλά λόγια ,με ένα ναι ή με ένα όχι. Διότι είναι απλή , αφτιασίδωτη και γδυτή ,ενώ το ψέμα τα αντίθετα από αυτά.

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ – » Ορέστης », { στ.397 }.

‘Σοφόν το σαφές »

Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ  – » Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης ».

Το σαφές = η αλήθεια.

5. Επιστήμη  και αλήθεια .

ΠΛΑΤΩΝΟΣ  – » Πολιτεία » , Βιβλ.ΣΤ’ , { 508 e -509 a }.

Και η επιστήμη και η αλήθεια  σχετίζονται με το αγαθόν ,όπως το φως και η όραση σχετίζονται με τον ήλιο. Και ο ήλιος είναι αγαθόν  και το αγαθόν ήλιος.

ΟΔΥΣΣΕΑ  ΕΛΥΤΗ  – » Άξιον  εστί », Τα πάθη -[ ς’ ].

Ο μεγάλος μύστης -ποιητής  μας  γράφει για τον νοητό ήλιο της Δικαιοσύνης { ουδέ θεμίστων λήθεται }  , για την μυρσίνη { μυρτιά ,σύμβολο παρθενίας } ,για τον Καιρό { Αλήθεια , θυγατέρα του  Καιρού } και τον Κεραυνό.

Γ.ΛΑΘΥΡΗ  – » Οι ‘όροι ‘ του  Σπευσίππου »».

Επιστήμη :  αντίληψη  της ψυχής ακλόνητη λογικώς. Δύναμη κατανοήσεως κάποιου ή κάποιων πραγμάτων ακλόνητη λογικώς .Λόγος αληθής εντός της διανοίας ακλόνητος.

6. Μαντική  και αλήθεια.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ  – ‘‘ Κρατύλος », { 405 b-c }.

Ο Απόλλων είναι  θεός της Μουσικής , της Μαντικής ,της Ιατρικής και της Τοξευτικής. Έχει  δηλαδή τέσσερις δυνάμεις. Το όνομα του θεού δε εκφράζει και τις [4] τέσσερις αυτές δυνάμεις εάν ικανώς αποκωδικοποιηθεί { Απόλλων = Απολούων + Άπλουν +Αειβάλλων+ Ομοπολών }  …Σύμφωνα και  με τις απολύσεις [ ελευθερώσεις ] και με τις απολούσεις [ καθαρισμούς ] ως γιατρός τέτοιου είδους κακών , θα ήταν ορθό να ονομάζεται   »    Απολούων ». Σύμφωνα με την μαντική , το αλήθές και το απλούνδιότι αυτά είναι το ίδιο -ορθότατα ο Απόλλων θα μπορούσε να ονομάζεται ,όπως τον αποκαλούν οι Θεσσαλοί ,  »Άπλουν».

ΠΡΟΚΛΟΥ  – » Εκ των του φιλοσόφου Πρόκλου σχολίων εις τον Κρατύλον Πλάτωνος εκλογαί  χρήσιμοι », { 174,80 }.

Αλλά και η μαντική , αποκαλύπτοντας τον απλόμορφο  χαρακτήρα της αλήθειας , καταργεί την ποικιλομορφία  του ψεύδους.

Γ.ΛΑΘΥΡΗ  – » Οι ‘όροι ‘ του  Σπευσίππου »».

Μαντική : επιστήμη διαβλέπουσα το παρόν και το μέλλον μέσω θνητού ζώου.[ δημιουργός φιλίας μεταξύ θεού και ανθρώπων ].

ΠΡΟΚΛΟΥ  – » Εκ των του φιλοσόφου Πρόκλου σχολίων εις τον Κρατύλον Πλάτωνος εκλογαί  χρήσιμοι », { 176,30 }.

Η απλομορφία είναι έκφανση του Ενός και η γνωστική αλήθεια έκφανση της υπερουσίας** και πρωταρχικοτάτης αληθείας  που προέρχεται από το αγαθόν.

ΣΤΟΒΑΙΟΥ   – Ανθολόγιον », τομ.Γ’ , { Περί  αληθείας ΙΑ’ }.

ΓΙΑΝΝΗ ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗ  – » 10.000 Γνωμικά και Αποφθέγματα ».

ΙΧΩΡ  – » Οι πηγές της Λήθης  και της Μνημοσύνης «.1]. Αλήθεια  [ α+λήθη] είναι το να μην ξεχνάω  τα νόμιμα , τα δίκαια. 2]. Αλάθεια  { α+λάθη } είναι να μην ξεχνάω τα λάθη μου. 3] .Αλήθεια [ θεία +  άλη ] , είναι η θε’ι’κή περιπλάνηση του νού . Διότι το αλήθην { < αλώμαι } σημαίνει ότι περιπλανήθηκα μέχρι να φτάσω  την αλήθεια του νόμιμου και του δίκαιου, αναγνώρισα τα λάθη μου και τα κατέγραψα στην μνήμη μου.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

{*} ΕΥΣΤΡ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΥ – » Λεξικό Λάτινο- Ελληνικό ».

Nuda  Veritas .

{**} Υπερούσιος : η ύψιστη θεότης [ ενάδα ]  ή θεότητες [ ενάδες ] , που είναι υπεράνω του Όντος και της αληθινής ουσίας { βασικός  όρος στη θεωρία του Πρόκλου }.    

ΜΠΟΤΙΤΣΕΛΙ – » Η συκοφαντία του Απελλή », {1495 }.

Ο βασιλιάς Μίδας με τα γα’ι’δουρινά αυτιά έχει δίπλα του την ‘Άγνοια  και την Καχυποψία. Όρθιος μπροστά του ο κουρελιάρης Δόλος , που κρατάει από το χέρι την Συκοφαντία , που σέρνει από  τα μαλλιά έναν γυμνό άνδρα. Η Κακοπιστία  και η Απάτη στολίζουν τα μαλλιά της Συκοφαντίας .Αριστερά μια γριά με μαύρο μανδύα ,η Μεταμέλεια ,στρέφεται προς την Αλήθεια , η οποία στέκεται γυμνή με το χέρι υψωμένο.

1θξκ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ   : 

ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ  ΒΙΒΛΙΑ , ΕΛΕΓΧΕΤΕ  ΤΙΣ  ΠΗΓΕΣ.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s