Πώς το τρίβουν το πιπέρι ; { 2 }

Στο προηγούμενο άρθρο  εξετάσθηκε  ενδελεχώς  η  ‘ξενία‘  και ο  ξένος ,  σχολιάζοντας το άρθρο  << πας μη Έλλην , βάρβαρος >>  από  το  ενδιαφέρον  βιβλίο » Πιπέρι στο στόμα ». Ακολουθεί  η έρευνα της ετέρας λέξεως  ‘βάρβαρος’ – από το ίδιο φυσικά βιβλίο  Ποιός  ήταν ο βάρβαρος στην αρχαιότητα ;Ποιόν αποκαλούμε βάρβαρο σήμερα και γιατί ;

II }. Ο ΒΑΡΒΑΡΟΣ

M.KAMHΛΑΚΗ / Γ.ΚΑΤΣΟΥΔΑ / Μ.ΒΡΑΧΙΟΝΙΔΟΥ – » Πιπέρι στο στόμα ». {σελ.243 }.

O βάρβαρος – αλλόγλωσσος  και  αμέτοχος της ελληνικής παιδείας – είναι  περίπου ,  ο σημερινός   άξεστος  και απολίτιστος ;

Α’.  ΑΛΛΟΓΛΩΣΣΟΣ =βαρβαρόφωνος.

ΟΡΦΙΚΑ  – »  Ορφέως  Αργοναυτικά  ».

{ 91 }-Βάρβαρα  φύλα = βαρβαρικοί λαοί.

{ 53 }- Άξενα  φύλα = αφιλόξενοι  λαοί.

{ 289 }- Αλλοδαπούς  ανθρώπους = αλλοεθνείς άνθρωποι.

 

ΟΜΗΡΟΥ – » Ιλιάς ». Β’ { 867 }.

Ο Νάστης  ήταν αρχηγός των βαρβαροφώνων Καρών.

 

I .ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ – » Ομηρικό λεξικό ».

Βαρβαρόφωνος= βάρβαρος + φωνή . Αυτός που έχει τραχεία και βαρβαρική φωνή , αυτός που δεν μιλά Ελληνικά. Επίθετο των Καρών.

 

ΚΩΝ.ΜΑΝΤΙΝΑΟΥ – » Οι Πελασγοί ».

Οι  Κάρες δεν ήσαν  βάρβαροι  αλλά   Πελασγικό φύλο.

 

ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ – » Γεωγραφικά », ΙΔ’ 28 .{ 662 c }:

<< ..H γλώσσα των Καρών δεν είναι πολύ τραχιά και έχει πλήθος Ελληνικών λέξεων , όπως βεβαιώνει ο Φίλιππος που  έγραψε  Καρικά…. Βάρβαρος  στην αρχή λεγόταν η εκφώνηση των λέξεων από ανθρώπους που τις πρόφεραν τραχιά ή με δυσκολία , ως το βατταρίζειν  και τραυλίζειν  και ψευδίζειν ….Όσοι λοιπόν μιλούσαν βαριά [παχυστομούντες] λέγονταν βάρβαροι και έτσι φαίνεται  να μιλάνε όλοι οι αλλοεθνείς , δηλαδή όσοι δεν ήταν  Έλληνες. Κυρίως λοιπόν αυτούς είπαν βαρβάρους ,  στην αρχή  κορο’ι’δευτικά , επειδή μιλούσαν βαριά και τραχιά. Μετά κατέληξε η ονομασία ένα είδος κοινού εθνικού  σε αντιδιαστολή με τους Έλληνες…>>

 

ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ – » Γεωγραφικά », ΙΔ’, [28] .

Κακοστομία { =κακοφωνία } , η βαρβαροστομία {= βαρβαρική προφορά }.

 

ΙΑΚ.ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ   – » Πελασγικά ».

Βάρβαρος = από τον ήχο της φωνής { βαρ- βαρ }. Βαρβαρίζω = φλυαρώ.

 

ΓΡ.ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ – » Λεξικόν  Ερμηνευτικόν ».

Βάρβαρος , ο έχων γλώσσα τραχιά και ομιλίαν αγροίκου., ο αγριόφωνος , ο τραχύφωνος.

 

Κ.ΔΟΥΚΑ – » Λεξικόν  Διεθνών Λέξεων του Ομήρου ».

Βαρβαρόφωνος , ο βαρβαρικώς ομιλών.

 

ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ – » Γεωγραφικά », ΙΔ’ 28 .{ 662 c }:

Βαρβαρόφωνος , αυτός που μιλάει άσχημα Ελληνικά. Από το ‘καρίζειν’ το ‘βαρβαρίζειν’  όπως ο σολοικισμός από τους  Σόλους  ή  από αλλού .

 

Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ  – » Μέγα  Λεξικόν   της Ελληνικής  γλώσσης ».

Σολοικισμός , σφάλματα  στην σύνταξη   του γραπτού λόγου , στην έκφραση.

 

Γ.ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ – » Σύγχρονο  λεξικό ΟΡΩΝ  & ΘΕΜΑΤΩΝ  γλωσσολογίας ».

Ακυρολογία { σελ. 22 }. Οι τρείς κακίες του λόγου: Ακυρολογία – Σολοικισμός – Βαρβαρισμός. 

 

ΑΜΜΩΝΙΟΥ – » Λεξικόν  Ομοίων  και  Διαφόρων  λέξεων ».

Περί Ακυρολογίας » {σελ.14 }.Αρετές  και  Κακίες  του λόγου.

 

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ – » Αίας ».στ. 1263 { Αγαμέμνων }:

Βάρβαρον  γλώσσα  δεν γνωρίζω.

 

ΣΤΕΦ.ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ – » Εθνικά ».

Βάρβαρος  , ουκ επί έθνους  αλλά επί φωνής . Η  Βαρβαρία  και το Βαρβαρικόν  πέλαγος.                .

 

Το  βαρβαρικόν  έθνος  και το βαρβαρικόν πέλαγος.

Σάρωση_20170603bandicam 2017-06-03 16-52-36-578

Γ.ΧΟΙΡΟΒΟΣΚΟΥ .Σάρωση_20170519

ΠΛΑΤΩΝΟΣ – » Πολιτεία { ή περί δικαίου }.[533d] .

<< Όταν το μάτι  της  ψυχής πράγματι είναι χωμένο σε  βαρβαρικό βούρκο ..>> . Πότε το μάτι της ψυχής είναι βουτηγμένο βαθιά στον βαρβαρικό  βόρβορο ;-

 

RENE MAGRITTE  – » The  False  Mirror » { 1935 }.

Σάρωση_20170605 (9)

 

Β.ΑΜΕΤΟΧΟΙ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  = βάρβαροι.

Υπάρχουν διαφορές πολιτισμού  μεταξύ  Ελλήνων και βαρβάρων εκτός από την βαρβαροφωνία ;

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ – » Ιφιγένεια  εν  Αυλίδι » , [στ. 1400 ] .

Είναι φυσικό  να  εξουσιάζουν οι Έλληνες   τους βαρβάρους. Γιατί οι μεν είναι ελεύθεροι οι δε δούλοι.

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Πολιτικά », { 1285 a }.

Οι βάρβαροι από την φύση τους είναι  πιο δουλοπρεπείς από τους Έλληνες στα ήθη.

 

ΑΝ.ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  – » Ο εν τη λέξει Λόγος ».

Δούλος = Δεμένος  –     Ελεύθερος = λυμένος από  τα  δεσμά.

 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ – » Περικλέους  Επιτάφιος » , [ 43 ] .

Η ευδαιμονία * βρίσκεται στην ελευθερία { όχι στην  δουλεία , διότι δούλος  = δεμένος} και η ελευθερία στην ευψυχία {δύναμη  ψυχής }.

 

Ο.Ε.Ε  ΑΤΛΑ  – » ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΣΟΦΙΑΣ ». 

Το βαρβαρικό γένος είναι από την φύσει του  φιλοχρήματον.

 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ – » Επιστολαί » , Z’ .{ 335 b }.

Ο φιλοχρήματος  είναι άνθρωπος  πένης στην ψυχή , που δεν ακούει  κι αν ακούει , κοροιδεύει  και αρπάζει από παντού  , ό,τι επιθυμεί ,  σαν θηρίο , για να φάει και να πιεί  ή για να ικανοποιήσει την ανδραποδώδη και  αχάριστον  ηδονή  , που κακώς την ονομάζουν ηδονή της Αφροδίτης .{ δλδ.  όπως ο  Σαρδανάπαλος **  }.

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Ηθικά  Νικομάχεια », Ζ ‘, { 1145 a }.

Ο θηριώδης χαρακτήρας  είναι σπάνιος στους ανθρώπους .Περισσότερο  συναντάμε  τον θηριώδη  χαρακτήρα , ανάμεσα στους βαρβάρους. Θηριώδεις χαρακτήρες είναι και οι  υπερβολικά  κακοί.

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Πολιτικά » , { 1252 a-b }.

Στους βαρβάρους η γυναίκα και ο δούλος είναι το ίδιο. Είναι φυσικό να άρχουν οι Έλληνες των βαρβάρων , αφού εκ φύσεως βάρβαρος και δούλος  είναι το ίδιο πράγμα.

 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ  – » Ανδρομάχη ». Ερμιόνη-[ 170 ].

Το γένος το βαρβάρων  είναι τέτοιο , όπου σμίγει γονιός με θυγατέρα  , μάνα με γιό , αδελφός με αδελφή , ο συγγενής σφάζει συγγενή και οι νόμοι αυτά δεν τα εμποδίζουν..!

 

ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ  ΛΑΕΡΤΙΟΥ – » Βίοι Φιλοσόφων ».

{ ΘΑΛΗΣ  o  Mιλήσιος }.Η θεά Τύχη.  Βάρβαρος = άλλης  εθνότητος.

 

ΕΥΣΤΡ.ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΥ – » Λεξικό  Λατινο-Ελληνικο ‘.

Barbarus : 1. αλλοδαπός , ξένος { ομη Έλλην ή Ρωμαίος }.2.απαίδευτος , αγροίκος , άξεστος.

 

LIDDELL & SCOTT – » Μέγα  Λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».

Οι  Ρωμαίοι καλούσαν και τους εαυτούς τους βαρβάρους. !

 

Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ – » Λεξικόν  της  Αρχαίας  Ελληνικής  γλώσσης ».

Βάρβαροι = πάντες όσοι δεν ήσαν  Έλληνες ή  δεν  μιλούσαν την Ελληνική γλώσσα. Barbaros  ,  balbus = τραυλός.

 

ΗΣΥΧΙΟΥ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ – » Λεξικόν ».

Βάρβαρα , τα ασύνετα , άταχτα. Βαρβαρόφωνοι , οι Ηλείοι και οι Κάρες , επειδή ήσαν τραχύφωνοι και είχαν ασαφή την φωνή { διαφορετική προφορά  }.Βάρβαροι , οι απαίδευτοι.

 

ΣΟΥΔΑ  ή  ΣΟΥ’Ι’ΔΑ – » Λεξικόν ».

Βαρβαρίζει , όταν φρονεί τα των βαρβάρων .Βαρβαρισμός– σολοικισμός , Βαρβάρους = αφώνους  .

 

ΦΩΤΙΟΥ – » Λέξεων  Συναγωγή »,[Α-Δ ].

Βαρβαρίζει , τα των βαρβάρων  φρονεί.

 

Ι. ΖΩΝΑΡΑ – » Λεξικόν ».

Βάρβαρος , ονοματοποιημένη η λέξη .

 

ΑΝΘ.ΓΑΖΗ – » Λεξικόν της  Ελληνικής  γλώσσης ».

Ο, η βάρβαρος = μη Έλλην , ο δουλικός , ο Πέρσης , ο βαρβαρόφωνος.

 

ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ του ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ – » Λεξικόν  της  Ελληνικής  γλώσσης ».

Βαρβαρίζει =φρονεί τα των βαρβάρων. Βαρβάρους = αφώνους ή ανηκόους  ανθρώπων και μη ειδότας αυτών την φωνήν.

 

Ι.Α.Ε  SCHMIDT – » Επίτομον  Λεξικόν της  Ελληνικής  γλώσσης ».

Βαρβαρίζω , βαρβαρικός , βαρβαρικώς , βαρβαρισμός , βαρβαριστί , βαρβαρόγλωσσος , βάρβαρος.

 

J.B HOFMANN – »Ετυμολογικόν Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής ».

Βάρβαρος = ο μη Ελληνικός , ο λαλών  δυσνόητον  γλώσσαν .

Babulus , balbus ,Bar-barus , = ο τραυλίζων , ο βαμβαίνων.

 

ΑΝ.ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  – » Ο εν τη λέξει Λόγος ».

ΒΑRBARUS : 1]. Ο ομιλών ουχί ορθώς και ηχηρώς 2]. Ο μη Έλλην  3]. Ο αγροίκος [άξεστος].

 

ΚΑΙΝΗ  ΔΙΑΘΗΚΗ  –  Επιστολαί  Παύλου  , Προς  Ρωμαίους , Κεφ. Α’ ,[14].

Ο διαχωρισμός υφίσταται ανάμεσα σε Έλληνες και βαρβάρους ,σε σοφούς και ανόητους.!

Ο  ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ.

Μ.ΚΑΜΗΛΑΚΗ , Γ.ΚΑΤΣΟΥΔΑ, Μ.ΒΡΑΧΙΟΝΙΔΟΥ – »Πιπέρι στο στόμα ». ..

<< Τέλος , πασίγνωστη είναι η ρήση του Ισοκράτη , που θεωρεί ότι το όνομα των Ελλήνων δεν προκύπτει με βάση τη φυλή ,αλλά τη διανοητική συγκρότηση , εξού και θεωρείται προτιμότερο να αποκαλείται Έλληνας , όποιος μετέχει της ελληνικής παιδείας και όχι της κοινής φύσεως  >> σελ.241 .Κατ’ αρχήν δεν είναι  σωστή η αντιγραφή από το αρχαίο κείμενο : <<  τους  της παιδεύσεως ..{ όχι των }>>  και  <<  ή  τους  της  κοινής..{όχι των }.

Εδώ  ,στο  εδάφιο αυτό, επικρατεί μεγάλη σύγχυση και αντάρα.! Ο Ισοκράτης ήταν υπέρμαχος της  Πανελληνίου ιδέας  , της ένωσης των Ελλήνων και της υποταγής των βαρβάρων.

ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ  : 1 . » Επιστολή  Β’ προς  Φίλιππον ».{ 5}  <>  2. «Παναθηναϊκός »{163} << ..προς τους βαρβάρους τους και φύσει πολεμίους ..>> , {45} << …τους μεν βαρβάροις  πολεμείν , τους δ’ Έλληνας  ευεργετείν,…>> 3. » Πανηγυρικός » { 158 } << ..Ούτω δε φύσει πολεμικώς  προς  αυτούς [ βαρβάρους]   έχομεν ..>>  Είναι ποτέ δυνατόν , ο  Ισοκράτης ,  να  θεωρεί   ως  Έλληνες   τους ..‘μετέχοντας της Ελληνικής παιδείας ‘ ;

ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥ  -» Βίοι  Σοφιστών ». { 505 }.

Ο Ισοκράτης προσπαθεί να πείσει τους Έλληνες να εκστρατεύσουν εναντίον των βαρβάρων και να παύσουν τους εμφυλίους πολέμους.

Τι ακριβώς  συμβαίνει  και γιατί αυτή η παραχάραξη  των ιδεών του Ισοκράτη ; Διότι είτε από αμορφωσιά  και  ημιμάθεια  είτε από πολιτικές ιδεοληψίες  και  τυχόν κομματικούς  ψυχαναγκασμούς  οι ιδέες και τα γραπτά του Ισοκράτους παραποιούνται. Ο πανηγυρικός  λόγος { δέκα χρόνια τον έγραφε και τον  τελειοποιούσε }  γράφτηκε από τον μεγάλο ρήτορα για να τον απαγγείλει  κατά την 100η Ολυμπιάδα. Στις  Ολυμπιάδες  ΔΕΝ συμμετείχαν βάρβαροι  αλλά  ΜΟΝΟΝ  αποδεδειγμένα  Έλληνες .Γι’ αυτόν τον λόγο υπήρχαν ειδικοί δικαστές , οι Ελλανοδίκες . Άρα  ,αποκλείεται να  τον προσφωνούσε  σε αλλόγλωσσους  ή αλλοδαπούς.

ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ – » Πανηγυρικός  », { 50 }.

<< Και το όνομα των  Ελλήνων  πεποίηκε  δοκείν είναι μηκέτι του γένους  αλλά της διανοίας = και το όνομα των Ελλήνων δημιούργησε  την πλαστή εντύπωση να φαίνεται ότι είναι [ χωρίς να είναι } χαρακτηριστικό , όχι του γένους αλλά της διανοίας. >>.

 

UL. WILCKEN – » Aρχαία  Ελληνική  Ιστορία ». {σελ.297 }.

 

Ο Ισοκράτης θεωρεί ως πραγματικούς Έλληνες μόνο τους ‘Ελληνες  εκείνους ,που έχουν λάβει ΑΤΤΙΚΗ  μόρφωση.

Σας παραθέτω την επιστολή της σεβαστής φιλολόγου  κας  Τζιροπούλου  προς τον τότε  πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας  Κ.Στεφανόπουλο , ώστε να  διαπιστώσετε – ιδίοις  όμμασι  – την παραχάραξη και την διαστρέβλωση  των ιδεών του Ισοκράτους.

EΛΛΗΝΙΚΗ  ΑΓΩΓΗ – » Η αλήθεια για τον Ισοκράτη ».

Σάρωση_20170525 (2)Σάρωση_20170525 (3)Σάρωση_20170525 (4)

 

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ  Της παιδείας την μεν ρίζαν είναι πικράν τον δε καρπόν γλυκύν.

EΛΛΗΝΙΚΗ  ΑΓΩΓΗ – » O  πανηγυρικός  του Ισοκράτους και οι παραχαράκτες ».

 

ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ – » Πανηγυρικός » , { 20 }.

Αφού παύσουν  οι φιλονικίες μεταξύ μας να πολεμήσουμε από κοινού τους βαρβάρους.

 

ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ  – » Περί της  αντιδόσεως ».{ 293-294 }.

Η ανθρώπινη φύση υπερέχει των άλλων ζώων  και η Ελληνική φυλή  των βαρβάρων.Πότε εμφανίστηκε  το   Πας μη Έλλην βάρβαρος – ποιος το είπε;   Στα ρητά  αυτά , σημασία έχει η ουσία ,  το περιεχόμενο  και όχι  ιδιαίτερα η ταυτοποίηση  της ρήσεως. Πολλές  φορές  δε , πρόκειται περί  λαικής  παροιμίας.  Το βιβλίο συμβουλεύεται τον καλό ερευνητή { μη κλασσικό  φιλολόγο  όμως  } Ν.Σαραντάκο , ο οποίος αποφαίνεται στο άρθρο του , ότι είναι μεταγενέστερη ‘κατασκευή ‘ του 19ου αι. Προσωπικά είμαι επιφυλακτικός στα συμπεράσματα  ιστοτόπων  << λίγα απ’όλα >>.Προτιμώ τα εξειδικευμένα σε κάτι. Δυστυχώς  δεν ακολουθούν το παράδειγμά μου οι καλές καθηγήτριες  .Στο ιστολόγιό του ο Ν.Σ γράφει αυτά , αλλά στο βιβλίο του γράφει  άλλα ,τα …σωστά. Γιατί ; Διότι τον διόρθωσαν άλλοι ανώνυμοι  ερευνητές { κακώς δεν γράφει τα ονόματά τους }.

ΝΙΚ.ΣΑΡΑΝΤΑΚΟY – » Οι λέξεις έχουν την δική τους ιστορία » ,{ 2009 } ,{ σελ.148 } .

Εδώ ο καλός συγγραφέας  έχει μπερδέψει τον Αινεία με τον Πρίαμο. Ο Πρίαμος έχει σκοτωθεί στην Τροία .Ο Αινείας διηγείται τα του Τρωικού πολέμου στην βασίλισσα  Διδώ.

 

MAΥΡΟΣ  ΣΕΡΒΙΟΣ  ΟΝΟΡΑΤΟΣ – »  Commentary on the Aeneid of Vergil ».

bandicam 2017-05-27 22-00-18-824bandicam 2017-05-21 16-30-42-362

Maurus Servius Honoratu – » Commentary on the Aeneid of Vergil »  :  Auro  Barbarico: id est aut multo; aut cultu barbaro, quia barbari copiae magis quam elegantiae student; aut a barbaris capto; aut vere barbaro, id est Phrygio, quia πᾶς μὴ Ἕλλην ,  βάρβαρον { βάρβαρος}. nam et Homerus Phrygas barbaros appellat  = Βαρβαρικός  χρυσός  : ότι είναι ή πάρα πολύς  ή βαρβαρικής κουλτούρας ,διότι η βαρβαρική αφθονία υπερτερεί της φιλοκαλίας  ή  λάφυρο  από βαρβάρους , ή πραγματικά βαρβαρικός   ήτοι  Φρυγικός , διότι  πας μη Έλλην  , βάρβαρον [ βάρβαρος ].Διότι  και ο Όμηρος τους Φρύγας  , βαρβάρους  προσφωνεί. {Ο  Όμηρος  αποκαλεί  βαρβαροφώνους  τους  Κάρες  κι  όχι  τους Φρύγες ,όπως  σωστά  το επισημαίνει  ο Ν.Σαραντάκος}.

ΒΙΡΓΙΛΙΟΥ – » Αινειάς  », τομ. Α’ ,  Βιβλίο   II. [ στ. 503 – 505 ] .

Barbarico   auro : βαρβαρικός χρυσός. Και οι Ρωμαίοι , ό,τι δεν ήταν Ελληνικό ή Ρωμα’ι’κό   από ελληνική συνήθεια  ,το ονόμαζαν  βαρβαρικόν.

ΗΡΟΔΟΤΟΣ  &  ΞΕΝΟΦΩΝ .

Ο  ΗΡΟΔΟΤΟΣ  και ο ΞΕΝΟΦΩΝ  όπως  μας πληροφορεί το βιβλίο , εξύμνησαν τα των βαρβάρων .Είναι η μισή αλήθεια .Και οι δύο ήσαν  εξαιρετικές προσωπικότητες αλλά  για τα πεπραγμένα τους {  φιλοβαρβαρισμό  ο ένας  , λακωνισμό ο άλλος } εξορίστηκαν από την πόλη των Αθηνών .

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ – » Περί της Ηροδότου  κακοηθείας ». { 857 a }.

Είναι τόσο φιλοβάρβαρος , που απαλλάσσει τον Βούσιριν   από  τις ανθρωποθυσίες και τις ξενοκτονίες .

 

Γ.ΛΑΜΨΑ – » ΄Λεξικό του Αρχαίου κόσμου : Ελλάδα – Ρώμη ».

ΗΡΟΔΟΤΟΣ  : Το Β’ βιβλίο των Ιστοριών του Ηροδότου , τον έκανε τόσο αντιδημοτικό [ για τον  φιλοβαρβαρικό  του θαυμασμό ] ώστε   αναγκάστηκε να φύγει από την Αθήνα για τους Θουρίους.!

 Ο  Ξενοφών , όταν πολέμησε με τον Αγησίλαο εναντίον των Θηβαίων , που ήσαν  φίλοι των  Αθηναίων , τον κατηγόρησαν για  φιλοσπαρτιάτη   και τον καταδίκασαν σε εξορία. Μπορεί να είχε διωχθεί και πιο πριν για λακωνισμό, όπως γράφει ο

ΔΙΟΓΕΝΗΣ ο ΛΑΕΡΤΙΟΣ – » Βίοι  Φιλοσόφων »,

{ Ξενοφών }.

 

ΣΠΥΡ.ΛΑΜΠΡΟΥ – » Ιστορία της Ελλάδος ».

Πας μη Έλλην βάρβαρος , δεν είναι μόνον ο ξενόφωνος αλλά και ο ξένος στην καταγωγή  με ξένα ήθη και διανοήματα  και με ολοκληρωτικά διαφορετικό   βίο  [ τρόπο ζωής ] από τους Έλληνες. {σελ.327 }.

Μετά απ’ αυτή  την εκτενή και ιστορική  έρευνα , τα συμπεράσματα είναι δικά σας. Ο  νέο-Έλληνας σήμερα  είναι  βάρβαρος  ή  Έλληνας ; Ποιά  από τις  δύο λέξεις είναι  λέξη ταμπού ; Η έλλειψη  ή  η υπερβολή ;

KΩΣΤΗΣ  ΠΑΛΑΜΑΣ – » Ο Δωδεκάλογος  του Γύφτου ».

Δουλευτής

 

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ – ΟΥΜΑΝΙΣΜΟΣ =  OIKOYMENIKOΣ  ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ.  

Σάρωση_20170521 (7) 

* Ευδαιμονία { έσω} = ευ + δαίμων   = / =  Ευτυχία { έξω } = ευ + τύχη.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Πολιτικά » , { 1323 b}.

Διαφέρει η ευδαιμονία από την ευτυχία.

 

**ΣΑΡΔΑΝΑΠΑΛΟΣ { Assur -bani-pal } :  θηλυπρεπής , ηδυπαθής , άσωτος και ακόλαστος  βασιλιάς των  Ασσυρίων  του 8ου π. χ  αιώνος .

 BIΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :                      

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ  ΒΙΒΛΙΑ , ΕΛΕΓΧΕΤΕ  ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ.