Χαμένοι στην μετάφραση . { III }

Το άρθρο αυτό αποτελεί το {III} μέρος του  άρθρου  » Χαμένοι στην μετάφραση. » .Η τρίτη  λέξη- από τις [14] λέξεις-  είναι η λέξη  Βρωμιά / Βρομιά .                                                  Το ακόλουθο κείμενο είναι του καλού αρθρογράφου Ν.Σαραντάκου  από το » Ο τρόμος για την απλοποίηση και για τις αλλαγές της ορθογραφίας ».                                                        3. ΒΡΩΜΙΑ  ή  ΒΡΟΜΙΑ ;  bandicam 2017-03-22 14-56-12-128 - Αντιγραφή Είναι και τα δύο ορθά ή ένα από τα δύο ; Είναι άραγε ταυτόσημα εννοιολογικά και ετυμολογικά, τα βρωμιά /  βρομιά , ή έχουν διαφορετική ορθογραφία ,διότι έχουν άλλη ετυμολογική ρίζα συνεπώς και διαφορετικό νόημα;                                                             Βρομώ { > βρόμα }   ή   Βρωμώ { > βρώμα } ;                                                                                    Διαφέρει το Βρομώ από το Βρωμώ. Η ορθογραφία θα μας οδηγήσει στην ορθή ετυμολογία εκάστου ρήματος και στην αληθινή σημασία του.                                                     ΠΑΝ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – » Λεξικό ρημάτων της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας ».               Βρέμω = βρυχώμαι ,ωρύομαι , θορυβώ.. Παράγωγα :βρόμος ,βρομέω-ώ ,βρόμιος ,βρομιάζομαι , βροντή.

Βρέμω < [ *ΒΡΕΜ- ] και με μετάπτωση το [ *ΒΡΕΜ- ] —-> [ *ΒΡΟΜ-].  Σάρωση_20180321 (2) ΠΑΝ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  – » Λεξικό ρημάτων της Αρχ. Ελληνικής γλώσσας ».                   Βιβρώσκω = τρώγω , καταβροχθίζω ,καταπίνω. Παράγωγα : α].Από { *ΒΡΟ-,*ΒΟΡ-}:βορά, βορός ,[κατά]βροχθίζω β].Από {*ΒΡΩ-} : βρώμαι ,βρώσις ,βρώμη,βρώσιμος ,βρωτός [ βρωμώ] γ]. βάραθρον.

Βιβρώσκω : βι { ενεστ.αναδιπλ } + βρω [ από μετάπτωση της ρ. *βρο- ] +σκ { προσφ.} – ω.InkedΣάρωση_20180321_LI                                                                                                                                                   Διεξοδική ανάλυση με πλούσια βιβλιογραφία στο  άρθρο  << Βρώμικος ή Βρόμικος ;  >>

{ ΣΥΝΕΧΊΖΕΤΑΙ }…