Μνημονίων εγκώμιον.

Μνημόνια  μέχρι  το τέλος του κόσμου.Τα μνημόνια  σώζουν .Βοηθάνε την μετάβαση εις την Αιώνια ζωή και στον Γερμανικό παράδεισο .Ελέησόν  μας Σόιμπλε .                                                         Α΄ΜΕΡΟΣ.  

                                                           Β’ ΜΕΡΟΣ : 

                                                                   Γ΄ ΜΕΡΟΣ.

                                                                        Δ’ΜΕΡΟΣ

                                                                 Ε’ ΜΕΡΟΣ . 

                                                                       ΣΤ’ ΜΕΡΟΣ. 

                                                                      Ζ’ ΜΕΡΟΣ. 

{ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ  ΕΣ ΑΕΙ}.