Ο έμφυλος και ο έκφυλος.

Ένα  άρθρο  του  αγαπημένου  Γ.Χάρη   στην εφημερίδα των Συντακτών  » Ο απατεώνας και ο άγιος»  ήταν το έναυσμα για το σημερινό άρθρο. Αν και το..»New Speak ‘ του Τζ.Όργουελ  είναι  ξεχωριστό  θέμα και  χρειάζεται  εκτεταμένη   διερεύνηση  εν τούτοις  ορμώμενος από  την λέξη ΕΜΦΥΛΟΣ δεν άντεξα στον πειρασμό . Τι είναι ο,η έμφυλος ; Ο μεν  Θ.Πάγκαλος  ισχυρίζεται ,ότι είναι οι πάσης φύσεως  ομοφυλόφιλοι   {κατόπιν  και οι έκφυλοι }.Ο δε Γ.Χάρης  ,ότι  είναι η έμφυλη  βία ,που ασκείται  μεταξύ  των φύλων .Ποιος από τους δύο έχει δίκιο ; Εάν υιοθετήσετε ακρίτως μία από τις δυο απόψεις  ,ίσως  απογοητευθείτε. Η έρευνα  και η επαλήθευση  είναι η ασφαλέστερη οδός. Μία  όμως είναι η οδός  του  ετύμου  και της  αληθείας : ΤΑ ΚΑΛΑ  ΛΕΞΙΚΑ.. Λέγοντας  καλά λεξικά εννοώ τα ετυμολογικά .Αυτά ,που έχουν την ιστορία  και την ετυμολογία των λέξεων.                           Σάρωση_20170305    Πώς προήλθε ο περιφραστικός   τύπος » έμφυλη  βία »;  Ασφαλώς από τους  καλούς μας μεταφραστές.!  Προσέξτε , τι  μεταφράζουν  και πώς το μεταφράζουν.! Μεταφράζουν  το gender-based  … έμφυλη !!    » Η έμφυλη βία και οι επιπτώσεις της στην υγεία των γυναικών »    bandicam 2017-03-08 17-30-50-919    ΕΜΦΥΛΗ  ΒΙΑ = η βία με βάση το φύλο . Είναι  ίδιο  πράγμα το φύλο  με το  γένος   ή διαφέρει ;  Gender = φύλο ;

Αγγλοελληνικό Λεξικό WordReference.com

D.N.STAVROPOULOS  & A.S HORNBY – » Oxford  English – Greek  Learner’s  Dictionary ». Gender = γένος. { gene =γονίδιο]

ΑΝΝΗΣ  ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – » Αρχιγένεθλος  Ελληνική γλώσσα  ». Από το  Γένος  > Genus [Λατ.] –> genre, gender, genero , genere .

ΟΜΗΡΟΥ  – » ΟΔΥΣΣΕΙΑ» ,Ο’ – [273] , { απόδοσις :Κ.Δούκας }. Τι σημαίνει  έμφυλος ;  Ο Ομοεθνής.

GEORG AUTENRIETH – » Λεξικόν  Ομηρικόν ».Έμφυλος = της  αυτής φυλής { ομοεθνής} ,εγχώριος {ντόπιος}

ΗΣΥΧΙΟΥ  του ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ – » Λεξικόν ».  Εμφυλος  = Εμφύλιος { ο συγγενικός ,ο της αυτής φυλής .

ΕΡ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ – » Θησαυρός της ελληνικής γλώσσης ».Έμφυλος =ο φυλέτης , ο ομόφυλος. Tribulis =o έμφυλος .

ΕΥΣΤΡ.  ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΥ – » Λεξικό  Λατινοελληνικόν » . Tribulis =o έμφυλος . Tribus = η φυλή , η τριττύς.

ΑΝΝΗΣ  ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – » Αρχιγένεθλος  Ελληνική γλώσσα  ». Tribus = τριττής { φρατρία} = φυλή.

ΣΤΕΦΑΝΟΥ  ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ  – » Εθνικά» . Φρατρία =τριττύς , ό εστίν  τρίτον  φυλής.

ΜΑΤΖΕΝΤΑ– »Αγγλοελληνικό Λεξικό ».  Tribe= φυλή ,φάρα.   Tribal= φυλετικός, έμφυλος.

ΣΤΕΦΑΝΟΥ  ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ  – » Εθνικά» . Έμφυλος  και εμφύλιος είναι το ίδιο .Λέγεται  και φύλιος   χωρίς  την πρόθεση [εν].

LIDDELL & SCOTT – » Μέγα  λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης » .Έμφυλος  και  εμφύλιος  { προτιμάται  από τους Αττικούς  συγγραφείς } = ο ομόφυλος , εμφύλιοι = οι συγγενείς , γη εμφύλιος = η γενέτειρα .

Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ – » Λεξικόν της Αρχαίας  Ελληνικής  γλώσσης » . Έμφυλος  και εμφύλιος  = εν + φύλον .Ο  ανήκων στην ίδια φυλή , ο εκ της αυτής ράτσας, συγγενής ,.Στάσις  έμφυλος = εμφύλιος πόλεμος.

ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ  Δ. του ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ – » Λεξικόν  της  Ελληνικής  γλώσσης ». Ο,η  έμφυλος =εμφύλιος.{ προσοχή στα λάμδα ! Διαφέρει  ο έμφυλλος  του εμφύλου }

Α.ΓΑΖΗ – » Λεξικόν  της  Ελληνικής  γλώσσης ». Έμφυλος { από το φύλον } = ο ομοεθνής , ο συγγενής , ο ντόπιος.

ΑΝΝΗΣ ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ  – ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – » Ο  εν  τη  λέξει  Λόγος ».

Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ  – » Μέγα  Λεξικόν   της Ελληνικής  γλώσσης » . Έμφυλος  και  εμφύλιος , ο εις την αυτήν φυλή ανήκων .’ Έμφυλος  γένεσις ‘ [ βιολ.] = η  προερχόμενη  εκ της επενεργείας   αμφοτέρων  {αρσ. και θηλ.} των φύλων.

ΑΚ.ΑΘΗΝΩΝ – » ΧΡΗΣΤΙΚΟ  ΛΕΞΙΚΟ  της ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣΑΣ ». Έμφυλος = που αφορά τα δύο φύλα {;} ,συνήθως για θέματα ισότητας{;}.Από που προκύπτει  αυτό , δεν το διευκρινίζει  ούτε το στοιχειοθετεί . Αντιθέτως   στο τέλος  ετυμολογεί  την λέξη  ορθώς μεν ,  με διαφορετικό νόημα δε. Τέλος   αντίθετον  του εμφύλου   είναι ο  έκφυλος  ,όχι ο  άφυλος {=  ο άνευ   έθνους }.

Γ.ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ – » Ετυμολογικό  Λεξικό της  Νεοελληνικής  γλώσσας ».Εμφύλιος  = ο έμφυλος , ο ομοεθνής ,ο ομόφυλος.

  Ο  έκφυλος  είναι  το αντίθετο του  εμφύλου.  

 

LIDDELL & SCOTT – »Μέγα  λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ». Έκφυλος = ο εκτός της φυλής ,μη συγγενής , αλλόφυλος .

ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ  Δ. του ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ – » Λεξικόν  της  Ελληνικής  γλώσσης ».Έκφυλος = ο μη της αυτής  φυλής, ο ξένος , ο αλλόφυλος ,παράξενος, αφύσικος.

Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ  – » Μέγα  Λεξικόν   της Ελληνικής  γλώσσης » .Έκφυλος , ο στερούμενος των χαρακτηριστικών  ιδιοτήτων του φύλου του .‘Εκφυλοι :  οι ανδρόγυνοι , οι ερμαφρόδιτοι ,οι  γύνανδροι , οι εκφυλισμένοι.

ΠΑΠΥΡΟΥ – » Λεξικό της Ελληνικής  γλώσσας ». Έκφυλος {ο,η} :  1}.Ο  ‘πνευματικά έκφυλος » , ο  αλλοιωμένος.  2}. Ο σεξουαλικά  διεστραμμένος   { παρά φύσιν ασελγής }3}.Ο ακόλαστος. 4}.Ο έχων έκφυλα γούστα .5}ο ακαλαίσθητος [ λογοτεχνία]. 6}.Ο ερμαφρόδιτος , ο αρσενικοθήλυκος .7}.Ο απρεπής ,ο αλλότριος. 8}.Ο αντιπαθητικός 9}.Ο αλλόφυλος ,ο βάρβαρος 10}. Ο αφύσικος, ο βάρβαρος.

Μετά  από αυτήν την περιδιάβαση , μέσα από τα καλλίτερα λεξικά της Ελληνικής γλώσσας, είναι νομίζω  φανερή η  νοηματική  αλλοίωση  ,που υπέστη η λέξη  τα τελευταία  χρόνια  .Διότι  άλλο πράγμα  σημαίνει  ετυμολογικά  η λέξη έμφυλος  [ ο εντός  της φυλής , του έθνους } και  αλλοιώς  χρησιμοποιείται  από  τα  Χρυσά  Αγόρια  του .. NEW  SPEAK . Η  ενδοοικογενειακή  βία  και  η σύγκρουση   μεταξύ  αρσενικού  θηλυκού  δεν σχετίζονται  με το επίθετο έμφυλος. Κι όταν λέμε εμφύλιος  πόλεμος  σίγουρα  δεν εννοούμε  τον πόλεμο των Ρόουζ .    ροουζζ

Κ.Π.ΚΑΒΑΦΗΣ – »  Ποσειδωνιάται  ». {1906} » Πώς ξέπεσαν , πώς έγιναν να ζούν και να μιλούν βαρβαρικά ; »

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ – » Λεξικό χωρίς γραβάτα». Ενδιαφέρον   βιβλίο – εργαλείο  για την τέχνη της προπαγάνδας  και  την διαστροφή  του νοήματος μιας λέξης.!

 

ΝΙΚΟΣ  ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ  – » Εμφύλιος  πόλεμος ». { 1949}                                εγγΣυνοψίζω  τα προαναφερθέντα  επαναλαμβάνοντας τα καίρια σημεία. Το επίθετο  έμφυλος  δεν ανταποκρίνεται  νοηματικά  στην μετάφραση του gender-based .H μετάφραση αυτή  είναι : βασισμένη στο γένος .Το έμφυλος  μεταφράζεται  Tribulis  εκ του Tribus , τριττύς  [=φυλή ]. Έμφυλος  και εμφύλιος  είναι το ίδιο και σημαίνει ο ομοεθνής , ο ομόφυλος ,ο συγγενής. Δεν έχει σχέση με την πάλη των φύλων { αρσ. και  θηλ. }.Προσοχή στην γλώσσα  μας .Οι λέξεις  δεν είναι πρωτίστως  για επικοινωνία αλλά για σκέψη και στοχασμό. Η  αλήθεια των λέξεων { ετυμολογία} βρίσκεται στα ΚΑΛΑ λεξικά. Αναζητήστε την .                                                                                                                     ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

                         ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ   ΒΙΒΛΙΑ  , ΕΛΕΓΧΕΤΕ  ΤΙΣ   ΠΗΓΕΣ .