Πώς σαλαγούσε ο αρχαίος ποιμήν ;

Ένα βαθύ ξεσκόνισμα , μια άσκηση μνήμης { ! }… στο βέλασμα του προβάτου { !! } επιχειρεί με το ακόλουθο κείμενο ο αρθρογράφος κ. Γ.Χ. . Και τι διαπιστώνει ο…ερευνητής ; Ότι δεν υπάρχει ουσιαστικώς γράμμα { β } αλλά { b }. Άρα η ΕΡΑΣΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ είναι σωστή !

img399

Ένα απόσπασμα του Κρατίνου ,που διασώζει το E.M.L ,αναφέρει ,ότι ο ηλίθιος είναι σαν το πρόβατο που κάνει »βη»,»βη». Το Λεξικό αναφέρει πως οι Αθηναίοι έλεγαν ,ότι το πρόβατο κάνει »βη» ,»βη» και όχι »βαι» ,»βαι». {*βαι : < βαίω }. Η λέξη βέβαια πλάστηκε χάριν της Ρητορικής και δεν χρειάζεται εκτενέστερες αναλύσεις. Εάν ,όμως εστιάσει κάποιος στο επιχείρημα ,ότι όντως οι αρχαία προφορά του [ β ] ήταν [μπ ] ,άρα το πρόβατο βελάζει κάνοντας μπε – μπε , με την απόδειξη πως και εμείς σήμερα ,λέμε ότι το πρόβατο κάνει μπε μπε , τότε ,δια της απλής λογικής διαπιστώνουμε ότι φθάνουμε σε αντίφαση και αδιέξοδο. Διότι εάν είναι κανόνας ,ότι το [β] επροφέρετο σαν [ μπ ] και απόδειξη είναι η καθημερινή ομιλία ,τότε όλες οι λέξεις από [β] θα πρέπει να προφέρονται σήμερα με [ μπ] και όχι με [ β].! Παραδείγματος χάριν το βάδισμα , βάζω ,βαθμός ,βάθος , βακτηρία, ,βελανίδι, βάλλω ,βάναυσος ,βάπτισμα ,βάραθρο ,βάρος ,βάτος ,βαυκαλίζω ,βαφή ,ΒΕΛΑΖΩ , βία,βιάζω ,βίος βοηθώ κ.α. θα πρέπει να κάνουν σύμφωνα με τον κανόνα : μπάδισμα ,μπάζω ,μπαθμός ,μπάθος μπακτηρία ,μπελανίδι ,μπάλλω , μπάναυσος μπάπτισμα ,μπάραθρο , μπάρος ,μπάτος ,μπαυκαλίζω { εξ και ο μπάφος ; } ,μπαφή {< μπάφος ; ] , ΜΠΕΛΑΖΩ , μπία , μπιάζω , μπίος , μποηθώ . Εάν λοιπόν στην καθομιλουμένη χρησιμοποιούμε τις λέξεις ,προφέροντας το [β] σαν [μπ] ,τότε υπάρχει απτή απόδειξη ότι το επιχείρημα αυτό ισχύει. Γνωρίζετε πολλούς ,οι οποίοι λένε ΜΠΕΛΑΖΩ αντί ΒΕΛΑΖΩ ; Σίγουρα όχι. Άρα το επιχείρημα που στηρίζεται σε τέτοιον » κανόνα » καταρρίπτεται από την καθομιλουμένη. Μήπως συμβαίνει κάτι άλλο ; Μήπως είναι η ..εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον »κανόνα» ;Μήπως διαφεύγει κάτι του καλού αρθρογράφου-ερευνητή ;


Προσοχή πρέπει να δείξουν και οι όψιμοι λάτρεις της »ερασμικής προφοράς» ,διότι μπορεί να ενδώσουν στον πειρασμό και από το καημένο βελάζον [ ή μπελάζον ; ] πρόβατο να φτάσουν στον τσοπάνη της ερασμικής προφοράς.

KΩΝ.  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  εξ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ  – » Περί  της  Γνησίας  Προφοράς της  Ελληνικής  Γλώσσης » .{1829}   

Η εξαπάτησις  του  Εράσμου  από   Έλληνα  , »τα  απατηλά  ειδώς».

Οι μαθητές  του  Εράσμου  δίδαξαν  τα πιο  φανταστικά  , αλλόκοτα  και  παράδοξα  για την  Ελληνική  προφορά  παρά ο  ίδιος ,ο Έρασμος.

bandicam 2016-05-24 12-51-25-746

  

ΑΝΝΗΣ   ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ  -ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  – »Ο εν τη λέξει Λόγος ». 

Περί Ερασμικής προφοράς.

Ο  Έρασμος αδίκως   σηκώνει  όλο  το  βάρος    της  μετέπειτα  ΒΑΡΒΑΡΟΦΩΝΙΑΣ.  

bandicam 2016-05-24 12-53-50-667

  Σ.ΔΩΡΙΚΟΥ – Κ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ- »  Το  Δίγαμμα  { F } »  .  

1.  ΟΙ  ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ  ΤΟΥ  { Β }  .

2.ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ  ΤΟΥ { Η }.   

Το [β]  γίνεται   {b}   στις  Ευρωπα’ι’κές   γλώσσες [ Λατινογενείς}. Το [Η]  είναι  μεταγενέστερου  του  [Α] . Τα πνεύματα  [δασεία  και  ψιλή] είναι το  γράμμα Η [τα ] ,το οποίο  διαχωρίστηκε  και χάθηκε  στο Ελληνικό αλφάβητο .Οι Λατινογενείς  λέξεις  το κράτησαν.{ π.χ : ΗOMER =OΜΗΡΟΣ, το[ Η]  είναι η δασεία. HERCULES -ΗΡΑΚΛΗΣ κτλ}  

ΟΜΗΡΟΥ  – ‘‘ ΙΛΙΑΣ ‘‘ , {Β,867}.                                                                                               

Ποιους  ονομάζει  βαρβαροφώνους  ο Όμηρος ; 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ – » ΙΣΤΟΡΙΑΙ  »Α’ .{Α,3} .

Γιατί  τους  ονομάζει  βαρβαροφώνους  και  όχι βαρβάρους ;

ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ  – » Γεωγραφικά » , { ΙΔ’ . 28 }.

bandicam 2016-05-25 22-28-32-169

Καρίζειν=Βαρβαρίζειν.

Η.LIDDELL & R. SCOTT  – » Mέγα Λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».

Και οι  Ρωμαίοι  αγροίκοι και  βάρβαροι.!

HΣΥΧΙΟΥ  του  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ – » Λεξικόν ».

Βάρβαροι , οι απαίδευτοι. Βαρβαρισμός , παράτονος  διάλεκτος.

 • Ι .ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ – » Λεξικόν της Αρχαίς Ελληνικής γλώσσης ‘‘. Bάρβαρος  και  βαρβαρόφωνος  . bandicam 2016-05-25 23-01-47-419 
 • Προσέξτε .!Πως  φαντάζεστε  ότι  πρέπει  να προφέρετε  τα Αρχ. Ελληνικά σύμφωνα  με τον αρθρογράφο ;
 • img399 B.
 • Ο  ΚΑΚΟΦΩΝΙΞ ..!  προφορά αρχαίας ελληνικής, λέξεις   Δείτε  το και  θα  διαπιστώσετε  ,ότι  είναι ‘ σπαστά’ Ελληνικά  νεομετανάστη <<Νταρέιοου  κάι παρουσάτιντος  γκιγκνοντάι  πάιντες  ντούο >>.!!                                                 
 • ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΝ :
 •                                                                                                                    
 •  Πρόβατο , εκ του προβαίνω δλδ.  το  προβαίνον { γιατί το πρόβατο  προηγείται του  ποιμένος  }. 
 • Ό΄ι΄ς (Οίς) ,[σχετίζεται  με το  ο’ι’στός=βέλος ] = πρόβατον . Άρρεν  και θήλυ .»ό’ι’ς  αρνείος » = κριάρι  , »ό’ι’ς  θήλυς » = προβατίνα . { οFις–>ovis }
 • Μήλα, εκ του μέλω = φροντίζω ,μέλημα=φροντίδα . Τα γιδοπρόβατα  άνευ  διακρίσεως ,που είναι μικρά και χρήζουν  φροντίδος.      
 • *Βληχάομαι,[ηχοποιητικό  ,πεποιημένο]  = βελάζω ,επι  προβάτων.            
 • Ποιμήν , το παρά εν τη πόα μένειν . Ποίμνιο,ποιμάντωρ.             
 • Σαλαγάω=σάλα [ σαλέη =φροντίδα ]+ άγω .                                                            
 •   Θαυμασμός αναδύεται  από την αγάπη του αρθρογράφου στις  αντίθετες  απόψεις !   bandicam 2016-05-26 09-08-53-680 
 • Ευτυχώς  για τον πατέρα της Γλωσσολογίας  Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΙ  και το μνημειώδες έργο του  << Περί  της  ενότητος   της  Ελληνικής   γλώσσης >>  , που δεν βρίσκεται εν ζωή  γιατί δεν θα  είχε , που   να σταθεί . Έπειτα  από τα αδιάσειστα  ντοκουμέντα [ οπτικά και ηχητικά ] που έχει στην συλλογή του ο Διώκτης των  ψωροφαντασμένων  και Φετιχιστών…της  αδιατάραχτης {!}  συνεχείας της  Ελληνικής γλώσσας , Γ.Χάρης.

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  ΖΑΜΠΕΛΙΟΥ – » Πηγές της Νεοελληνικής  εθνότητας » ,Κεφ.18 ,σελ.527-528.

Α.Ε.ΜΕΓΑ – » Ιστορία του γλωσσικού  ζητήματος »

5.Αλλοίωσις  ως προς τους φθόγγους  των λέξεων , { σελ.148 }.EPSON MFP image 

 Α.Ε.ΜΕΓΑ – » Ιστορία του γλωσσικού  ζητήματος » .

Γ.Ν.ΧΑΤΖΗΔΑΚΙ – » Ακαδήμεια  αναγνώσματα » , { Τομ.Α’, σελ.298 }

img428

ΛΕΞΙΚΟΝ  ΑΜΜΩΝΙΟΥ  : Οι Αρετές  και  οι  Κακίες  του  λόγου.                                                            

Η  ΚΥΨΕΛΗ  ΤΟΥ  ΕΛΛΗΝΟΣ  ΛΟΓΟΥ :


* Βελάζω  και  βληχώμαι  < βληχή  / βλαχά  = η φωνή των αιγοπροβάτων { περισσότερο  βληχή =το βέλασμα των προβάτων [οίων]  και  ο μηκασμός , το μηκάσθαι  των αιγών }.Φαντάζεστε  αντί  για το βελάζω  να λέγανε  ..μπελάζω ; Ή αντί του βληχηθμός ..μπληχηθμός [μπλιάχ!!] ; Τι κρίμα  να μην  ζούσαν τότε  οι Ερασμιακοί  δοκησίσοφοι αυθέντες  να τους υποδείξουν  το σωστό !                               

Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ – » Μέγα  Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης »

Βληχάομαι-ώμαι.

ΑΜΜΩΝΙΟΥ – »Λεξικό ομοίων και διαφόρων λέξεων ».

Βληχάσθαι , επί των προβάτων.

                                   Eγκου   τόυρα  φέουγκο .Γκε΄’ι’σα  σας.!


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : 

ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ  ΒΙΒΛΙΑ , ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ.