Η Θέμις και οι αλλότριοι θεσμοί .

Σάρωση_20170504 (10)Περιμένοντας  τους βαρβάρους’  γράφει ο Αλεξανδρινός  ποιητής  το 1898 . Ποίημα, το οποίο αναφέρεται στη Ρώμη την εποχή της παρακμής της, γύρω στο 500 μ.Χ. Η άλλοτε ισχυρή και κραταιά Ρωμα’ι’κή  Αυτοκρατορία  βρίσκεται  πλέον  στο  έλεος  των επιθέσεων των βαρβάρων. Συμβολικό  ποίημα .  » Η   διάθεση παραίτησης και υποταγής που γίνεται αισθητή από τη στάση των πολιτών και των Συγκλητικών, επικυρώνεται κι από την πρόθεση του αυτοκράτορα να παραδώσει στους βαρβάρους μια σειρά τίτλων και εξουσιών.»  Read more: http://latistor.blogspot.com/2010/10/blog-  post_29.html#ixzz4gIA4Kft2  . Ο Κ.Π.Καβάφης   καυτηριάζει εμμέσως  τους  πολιτικούς της εποχής του , θεωρώντας  αυτούς,  ως   υπευθύνους  για  την πολιτική, κοινωνική και πνευματική παρακμή του σύγχρονου  ελληνισμού .Δ. ΒΙΚΤΩΡ – » ΗΡΘΑΝ ΟΙ ΒΑΡΒΑΡΟΙ «

35.jpγγβ

Σήμερα δεν έρχονται πια  οι βάρβαροι .Έρχονται οι ΘΕΣΜΟΙ.! Πάνε κι έρχονται και ματαφεύγουν  οι θεσμοί .Ενίοτε μετενσαρκώνονται από τρόικα σε  θεσμούς  και τανάπαλιν  εις το διηνεκές. Άλλες φορές μεταμφιέζονται σε Αγιο-Βασίληδες και φέρνουν δωρο-μέτρα και μάλιστα  σε ..μενού ! Μα τέλος  πάντων ,  ποίοι  είναι αυτοί οι θεσμοί και γιατί μας βασανίζουν τόσο ;

bandicam 2017-04-29 01-08-13-810

Κατά  αρχάς δεν μπορούν  να έρθουν μόνοι τους οι θεσμοί  καθότι αφηρημένο το ουσιαστικό. Έρχονται  τα θεσμικά όργανα μάλλον. Η αντικατάσταση του αφηρημένου από το συγκεκριμένο λέγεται μετωνυμία ή  υπαλλαγή * στο συντακτικό  και είναι σχήμα λόγου. Εδώ όμως δεν πρόκειται για μετωνυμία αλλά  μάλλον  για  άλλο σχήμα λόγου ,τον ευφημισμόν ** . Πόθεν  η  λέξη  θεσμός ; Από το ρήμα  τίθημι = θέτω.

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ – » Ανώμαλα  ρήματα  της  Αρχαίας  Ελληνικής  γλώσσης ».

 

ΠΑΝ.ΚΟΛΛΙΑ – » Λεξικόν  των βασικών  ρημάτων της Αρχαίας   Αττικής πεζογραφίας

». Από το ρ.Τίθημι  και η Θέμις  και ο θεσμός.To Τίθημι  από:1]θ. θη-  { ισχυρό } και 2] θ. θε- { ασθενές }. ΠαράγωγαΘέμις , θέσις , θέτης, θήκη , θέμα , θετός,{σύν-θετος },θεμιτός ,θεσμός , θεμέλιος , θησαυρός , θημώνας ,θωή { Άθως},θέμεθλα { θεμέλια} , άθετος { αθετώ } κτλ.

Α’.  Η ΘΕΜΙΣ  :

ΗΣΙΟΔΟΥ – » Θεογονία ».  ΤΙΤΑΝΕΣ ο Κρόνος , ο Κοίος  , ο Κρείος , ο Υπερίων , ο Ιαπετός , η Θεία , η Ρέα , η Θέμις , η Μνημοσύνη , η Φοίβη , η  Τηθύς.

 

ΠΑΝ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – » Αρχαίο  Ελληνικό  Δίκαιο ».

Θέμις , η θεά του Νόμου  και της Τάξεως, από το ρ.  τίθημι  όπως και ο τεθμός / θεσμός {σημαίνει αυτό , που έχει τεθεί κατ΄έθος , κατά συνήθεια  ή από Θεία Βούληση }.

 

ΓΙΑΝ. ΠΡΙΝΙΑΝΑΚΗ – » ΄Γλώσσα  Ελληνική : η γλώσσα  των γλωσσών

».Δικαιοσύνη =ευνομία και ευνομία = ισονομία. Η  Θέμις  κρατάει  ζυγαριά . Εάν  αποκλίνει  μία  εκ των ετέρων  πλαστίγγων  από την  οριζόντια  ευθυγράμμιση   τοποθετεί  την   τιμωρία   κι έτσι   ισοζυγίζει την  ανισοκατανομή   αποκαθιστώντας   την διαταραχθείσα  ισορροπία .

                                                 

                                  ΘΕΜΙΣ + ΖΕΥΣ = ΩΡΕΣ + ΜΟΙΡΕΣ

 

Ι.ΠΑΣΣΑ  –  ‘ Τα Ορφικά ».  LXXIX , ΘΕΜΙΔΟΣ   θυμίαμα.

Η  Θέμις  πρώτη έδειξε στους ανθρώπους  το ιερό μαντείο των Δελφών , απέδιδε το δίκαιον στους θεούς {θεμιστεύουσα }  και  δίδαξε τον άνακτα  Φοίβον τα δίκαια { τας  θεμιστοσύνας } .Από αυτήν προέρχονται οι άγιες ιεροτελεστίες , οι τιμές των θεών και τα Άγια  Μυστήρια .

 

ΑΠ.ΓΟΝΙΔΕΛΛΗ – » Η Γένεση  κατά τους Αρχαίους  Έλληνες » –

{ Ησιόδου – Θεογονία ,στ. 901 – 906 .}   Δεύτερη  σύζυγος του Διός  ήταν η λιπαρή {=λαμπρή , στίλβουσα } Θέμις .

 

ΗΣΙΟΔΟΥ – » Θεογονία ».    ΖΕΥΣ  +  ΘΕΜΙΣ = Ώρες + Δίκη + Ευνομία + Ειρήνη + Μοίρες.

 

ΑΙΣΧΥΛΟΥ – » Ευμενίδες ».{στ. 1-8 }

Μάντεις  : α].ΓΑΙΑ   β].ΘΕΜΙΣ  γ].ΦΟΙΒΗ

 

ΑΙΣΧΥΛΟΥ – » Προμηθεύς  Δεσμώτης ».{ στ.209-210 }.

ΓΑΙΑ =ΘΕΜΙΣ { μία μορφή με πολλά ονόματα }.

 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ  ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ – » Ιστορική  Βιβλιοθήκη », τομ. Ε’, { 67.4-5 }.

Η   Θέμις ,αφ’ ενός μεν  εισηγήθηκε την Μαντική , τις θυσίες  και τους θεσμούς ,που έχουν σχέση με τους θεούς   αφ’ ετέρου δε την  ευνομία  και την ειρήνη   δίδαξε στους ανθρώπους . Θεσμοθέτες και θεσμοφύλακες , λέγονται , αυτοί  που  φυλάττουν  τους θρησκευτικούς θεσμούς και τους νόμους .Ο Απόλλων ,όταν  χρησμοδοτεί , λέμε ότι   θεμιστεύει .Επειδή  η Θέμις  εφηύρε τους  χρησμούς.

 

Γ.ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ – » Ετυμολογικό  Λεξικό της  Νεοελληνικής  γλώσσας ».

Θέμις -ιδος  > te-mi { μυκ.}= εθιμικό δίκαιο ,θεσμός { άγραφος } εν αντιθέσει  προς τον  νόμο {γραπτός}

                                                  ΘΕΜΙΣ και ΑΙΓΕΑΣ   – ΘΕΜΙΣ

Β’. ΟΙ  ΘΕΣΜΟΙ  :                                                                                                                                                              ΟΜΗΡΟΥ  – » ΟΔΥΣΣΕΙΑ » {    295 -296 }.

Θεσμός = συνήθεια.

 

Ι.ΠΑΝΤΑΖΙΔΗ – » Ομηρικό  λεξικό ».

Θεσμός { εκ του τίθημι } = το τεθειμένον , το καθεστώς , το έθιμον , ο νόμος.

 

Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ  – » Λεξικόν  της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης ».

Θεσμός ή τεθμός { δωρ.}= το τεθειμένον. Στην Αθήνα  θεσμούς καλούσαν τους νόμους του Δράκοντος , γιατί  ο κάθε ένας από αυτούς άρχιζε με την λέξη θεσμός. Νόμους  καλούσαν   του Σόλωνος .

 

ΗΣΥΧΙΟΥ  του  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ – » Λεξικόν ».

Θεσμοθέται : Άρχοντες ,  οι νομοθέτες , οι νομοφύλακες   , οι επιμελητές  των νόμων. Θεσμούς = νόμους  θείους  ή  τις  συνθέσεις των  ξύλων. Θεσμοφόρος  , ο φέρων θεσμούς , ήτοι νόμους.

 

ΗΣΥΧΙΟΥ  του  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ – » Λεξικόν ».

Δεσμός = νόμος

 

ΑΧ. ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΥ – » Γραμματική  της Αρχαίας  Ελληνικής  γλώσσης ».

Τεθμός  – Δεσμός  – Θεσμός.

 

ΦΩΤΙΟΥ  –  » Λέξεων  συναγωγή ».

Θεσμός , το πάλαι , εκαλείτο  κι  ο  κάθε νόμος ξεχωριστά. Σύνταγμα  εκαλούσαν όλους τους νόμους της πολιτείας { πολιτεύματος }.

 

Α.ΓΑΖΗ – » Λεξικόν  της  Ελληνικής γλώσσης ».

Θεσμός / τεθμός  = νόμος , έθος , συνήθεια.

 

Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ  – » Μέγα  Λεξικόν   της Ελληνικής  γλώσσης ».

Θεσμός , ιδίως το έθος  , η συνήθεια .

 

ΠΑΝ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – » Αρχαίο  Ελληνικό  Δίκαιο ».

Οι θεσμοί  είναι ιεροί είτε  ως θέσφατα {=ιερές  ρήτρες } είτε εκ της πολιότητάς  τους { παλαιότητα }.Στο  Δημοκρατικό πολίτευμα  οι θεσμοί   θεωρούνται  ως  δίκαιον της Αριστοκρατίας και δεν  έχουν { υπάρχουν και εξαιρέσεις } την δημοκρατική νομιμοποίηση , που έχουν οι νόμοι.

 

ΑΝ.ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ  – ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – » Ο  εν  τη  λέξει  Λόγος ‘.

Οι θεσμοί είναι πανάρχαιοι , θεσπισθέντες υπό των θεών , επιτροπεύονται  από την  Θέμιδα  και δεν αλλάζουν. Οι νόμοι έχουν τεθεί  από τους ανθρώπους  και αλλάζουν.

Γ’. Ο  ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣ

Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ  – » Λεξικόν  της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης ».

Θεσμοθέτης  {θεσμός + τίθημι }= νομοθέτης. Θεσμοθέται : εκαλούντο  στάς  Αθήνας οι  [6 ]  από τους [ 9 ] Άρχοντες  . Η θητεία τους ήταν ενιαυσία ,  μετά  δε  την λήξιν  αυτής , εγίνοντο  μέλη του Αρείου Πάγου.  Θεσμοπόλος = θεμιστοπόλος .

 

Ι. ΠΑΣΣΑ – » Νεώτερον  Εγκυκλοπαιδικόν  λεξικού  » ΗΛΙΟΥ».

Οι   θεσμοθέτες .

wrwwert

 

LIDDELL & SCOTT – »Μέγα  λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».

Θεσμοθέτης =νομοθέτης , νομοδότης. Οι νόμοι του Δράκοντος εκαλούντο  θεσμοί.

Δ’. ΤΑ   ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΑ :

Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ  – » Μέγα  Λεξικόν   της Ελληνικής  γλώσσης ».

Θεσμοφόρος  -ον : ο φέρων  θεσμούς. Θεσμοφόρος  , επίθετο της Δήμητρας  επειδή εισήγαγε θεσμούς για την καλλιέργεια της γης , τον καταρτισμό της κοινωνίας , τον νόμιμο γάμο κτλ. Θεσμοφόρος  επίσης είναι και η Κόρη {η Περσεφόνη }  και ο Διόνυσος.

 

ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΥ – » Ελληνική Μυθολογία » ,τομ. Β’ , [XIV-7].

Κατά   την βασιλεία του  Πανδίωνος  ήλθαν  στην  Αττική  ο  θεός  ΔΙΟΝΥΣΟΣ  {= οίνος } και  η  θεά  ΔΗΜΗΤΡΑ {= άρτος }.

 

ΜΥΣΤΙΚΟΣ  ΔΕΙΠΝΟΣ  { Η  μετάληψη  των Αχράντων  Μυστηρίων στην Ορθόδοξη εκκλησία είναι  το σώμα { άρτος=Δήμητρα } και το αίμα  {οίνος =Διόνυσος } του Χριστού.μυσρτ

LIDDELL & SCOTT – »Μέγα  λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».

θεσμοφόρος  , η Δήμητρα επειδή εισήγαγε την καλλιέργεια της γής , έδωσε ώθηση στον σχηματισμό της πολιτικής κοινωνίας , στον νόμιμο γάμο κτλ.

 

ΚΛΑΣΣΙΚΑ  ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ – » ΔΙΟΝΥΣΟΣ »  –   »ΔΗΜΗΤΡΑ  ΚΑΙ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ».

 

Α.ΓΑΖΗ – » Λεξικόν  της  Ελληνικής γλώσσης »..

Θεσμοφόρια :  επίσημη  εορτή  μόνο  των ελευθέρων Αθηναίων γυναικών  προς τιμήν της  Θεσμίας   Δήμητρος. { θεσμοφοριάζουσαι }. Οι άνδρες  δεν μπορούσαν να μετέχουν της τελετής αυτής .

{ ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΑΖΟΥΣΕΣ }

 

ΓΙΑΝ. ΛΑΜΨΑ – » Λεξικό του Αρχαίου κόσμου ».

Θεσμοφόρια : η αρχαιότερη και πιο διαδεδομένη των ελληνικών εορτών.Στην Αθήνα ήταν τετραήμερη  και  την εόρταζαν μόνο οι ελεύθερες  Αθηναίες  κατά  τον μήνα Πυανεψιώνα . Περιελάμβανε  παρακλήσεις και συμβολισμούς  ,που είχαν σχέση με την γονιμότητα της γής  , με την ευγονία και την πολυτεκνία των γυναικών. Η Άνοδος  και η Κάθοδος ,που πανηγύριζαν την 11η  του μηνός είχε σχέση με την κατάβαση και την  ανάβαση της Κόρης  {  Περσεφόνη / Φερσεφόνη /Φερσέφασα } στον Άδη. Τα Θεσμοφόρια εκτός από τα προαναφερθέντα , αποτελεί  πανηγυρισμό   της πολιτισμένης ζωής , που αρχίζει  με την καλλιέργεια της γής  και την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας. Διότι  με την γεωργία  είναι επιτυχής η ίδρυση πόλεων και η εγκατάλειψη του νομαδικού βίου .

 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΗ – » Βιβλιοθήκη ιστορική », ΒΊβλος  Α’, [12.4 ]

ΓΗ ΜΗΤΕΡΑΔΑ ΜΗΤΗΡ ΔΗΜΗΤΗΡ .

 

ΑΘΑΝ.ΣΤΑΓΕΙΡΙΤΟΥ – » Ωγυγία  ή  Αρχαιολογία΄».

Θεσμοφόρον , οι Μεγαρείς την Δήμητραν.

 

Ι.Θ.ΚΑΚΡΙΔΗ – » Ελληνική  Μυθολογία », { Οι Θεοί } ,Τομ. 2, Μέρος  Α’.

Τριπτόλεμος  {τρις + πτολέω / πολέω = περιφέρομαι , πολεμώ , οργώνω  }αυτός , που οργώνει το χωράφι τρείς φορές .Ο Τριπτόλεμος  παίρνει εντολή από την Δήμητρα και την Κόρη να διαδώσει την καλλιέργεια του σιταριού στην ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ.!  Με  το  πρώτο αλέτρι, που εφηύρε ο υιός του Κελεού ,όργωσε , έσπειρε και θέρισε στο Ράριο πεδίο ,στην Ελευσίνα. Μετά με άρμα φτερωτό {;} γυρίζει τον κόσμο και διαδίδει την καλλιέργεια του  »  ήμερου καρπού ». Οι Αθηναίοι καυχώντο για τον σπουδαίο ρόλο που έπαιξε η πατρίδα τους στην ανάπτυξη του πολιτισμού γιατί ο Τριπτόλεμος δίδαξε την καλλιέργεια των δημητριακών στους άλλους ανθρώπους κι έτσι έπαψαν να ζούν  σαν τ΄άγρια θηρία.!

 

Ο ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ σε φτερωτό άρμα -ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ  Δάδα – Οινοχόη  – Στάχυα. Ερυθρόμορφος  σκύφος  { 480π.χ } , Μουσείο Λονδίνου.

 

ΟΜΗΡΙΚΟΙ  ΥΜΝΟΙ – » Εις   Δήμητραν  » { 153 }.

Τριπτόλεμος ο πυκιμηδής .***

                                    ΑΡΙΣΤΟΦΆΝΟΥΣ – » Θεσμοφοριάζουσες ».

 
 

Αστερίσκοι { *}                                                                                                          *ΔΗΜ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ  – » Η Σύνταξη του Αρχαίου Ελληνικού Λόγου ».

Η μετωνυμία ή υπαλλαγή . 

** ΑΧ.ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΥ – » Συντακτικόν  της Αρχαίας  Ελληνικής  γλώσσης ».

Η  αντίφρασις  και το είδος αυτής , ο ευφημισμός .

 

Ι. ΒΟΛΩΝΑΚΗ -»Παγκόσμιος ιστορία του Ψυχολογικού  πολέμου και της Προπαγάνδας’.

ΣΤΑΛΙΝ   : οι λέξεις είναι ένα πράγμα, οι λέξεις άλλο. Οι καλές λέξεις είναι ένα προσωπείο προς απόκρυψη των κακών πράξεων.  ΛΕΜΠΟΝ : Ο δημαγωγός , ο δημοκόπος , ο προπαγανδιστής  πάντοτε θα εκμεταλλεύονται την μαγεία των λέξεων για να συγκινούν τα ακροατήριά τους. 

***Πυκιμηδής:  { πύκα [πυκνά] + μήδος [σκέψη] } = συνετός.

LIDDELL & SCOTT – »Μέγα  λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ». 

 

Συνελόντι ειπείν , οι επονομαζόμενοι ‘θεσμοί’  , κυριολεκτικώς   θεσμικά όργανα , δεν  έχουν σχέση με  τους πραγματικούς θεσμούς  αλλά με νόμους  Δρακόντειους , που  καλείται ο ελληνικός λαός να εφαρμόσει με αίμα .Βεβαίως απέχει παρασάγγας  ο μεγάλος νομοθέτης των Αθηνών ,γιατί  καίτοι αυστηροί οι νόμοι του, ωφέλησαν τον δήμο . Αντίθετα  τα θεσμικά όργανα των δανειστών  υπηρετούν τα συμφέροντα  της  ολιγαρχίας του πλούτου , εισάγοντας  ξένους  ανθελληνικούς νόμους  , που πρέπει να ψηφιστούν και να εφαρμοστούν από ..Έλληνες! Η Θεσμοφόρος  Δήμητρα  διέδωσε μέσω του Τριπτολέμου την καλλιέργεια των σιτηρών και την ίδρυση πόλεων .Οι Μαύροι καβαλάρηδες του Μνημονίου  διαδίδουν προπαγάνδα και σπέρνουν τον όλεθρο , την φτώχεια , τις αρρώστιες , τις αυτοκτονίες , τον μαύρο θάνατο…Λέει το  γνωστό »θεσμικό» τσιτάτο » : << οι θυσίες του ελληνικού λαού έπιασαν τόπο  >>.Αυτό που δεν λέει είναι εάν ο ελληνικός λαός θυσιάστηκε αυτοβούλως ή θυσιάστηκε από κάποιους   Πόσο  θεσμικά  μπορείς  να  αφανίσεις έναν ολόκληρο  λαό  ; uesmoi

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ  ΒΙΒΛΙΑ , ΕΛΕΓΧΕΤΕ  ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ.