Μακεδονική σαλάτα και .. ‘Μακεδονίτικη’ γλώσσα.!

O πάντα ‘σοβαρός’  κι αγαπημένος  τροφοδότης του ταπεινού αυτού  ιστοτόπου ,Νίκ. Σαραντάκος  μας προσφέρει σήμερα σπεσιαλιτέ από το πλούσιο μεζεδοπωλείο του ,μια..  << Μακεδονική σαλάτα >>.      Επειδή  όμως αυτή  η »μακεδονίτικη » σαλάτα είναι λίγο… δύσπεπτη και χοντροκομμένη φροντίστε να έχετε κι  αντιόξινα δισκία  μαζί σας  για τις ‘πνευματικές’ καούρες και ερυγές.’Οπως για παράδειγμα το  << οι περισσότερες χώρες στον κόσμο την έχουν αναγνωρίσει υπό τη «συνταγματική της ονομασία», δηλαδή «Δημοκρατία της Μακεδονίας >> ή  το << σκοπιανά  τη γλώσσα τους, τα σλαβομακεδόνικα >> κ.τ.λ Βεβαίως δεν θα πρέπει να αδιαφορούμε για το πόσες χώρες έχουν αναγνωρίσει  την  Βαρντάσκα { αυτό είναι το πραγματικό της όνομα } σαν Μακεδονία. Το σημαντικό όμως είναι εμείς να μην το αναγνωρίσουμε .Διότι είναι διμερές θέμα και όταν δίνεις όνομα ,δίνεις ιστορία κι όταν δίνεις ιστορία δίνεις και έδαφος. Το Μακεδονικό χώμα όμως είναι ποτισμένο με αίμα , γι’  αυτό δεν χαρίζεται και δεν πωλείται.Βεβαίως ,μπορούν να ομιλούν και να ισχυρίζονται ότι υπάρχει ‘Μακεδονική ‘ γλώσσα οι κάτοικοι {μάλλον ένα μέρος των κατοίκων, διότι μεγάλο ποσοστό είναι Αλβανοί } της Βαρντάσκα. Η αλήθεια  είναι ότι  η καλουμένη ως ‘Μακεδονική’ , γλώσσα είναι  ουσιαστικά ένα παλαιοβουλγαρικό  ιδίωμα και δεν έχει σχέση με την Ελληνική της Μακεδονικής διαλέκτου.  .Το έδεσμα αυτό  ονομάστηκε ‘macedoine’ από τ’ όνομα της Αυτοκρατορίας του  Μ. Αλεξάνδρου ,απαρτιζομένης εκ πολλών κράτη  και εθνών bandicam 2018-01-29 00-26-05-975 ΗΣΙΟΔΟΥ – » Γυναικών κατάλογος ή Ηοίαι », 3 {7 }.                                                                      Η Θυία  απέκτησε με τον Δία δύο γιούς , τον Μάγνητα και τον Μακηδόνα .

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ  ΣΟΦΙΣΤΟΥ  – » Λεξικόν  κατά στοιχείον Ιλιάδος και Οδυσσείας ».             Μακεδνή  = μηκεδανή , μακρά

Ι.ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ – » Λεξικόν  Ομηρικών ».                                                                            Μακεδνός = μηκεδανός , υψηλός ,μακρύς ,’ψηλός’. Επίθετο της λεύκης.

ΑΝΝΗΣ ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  – » Αρχιγένεθλος  Ελληνική γλώσσα ».                       Μacedoine  : 1.Έδεσμα εκ διαφόρων ειδών 2. Λογοτεχνικόν έργον { ποιητικόν και πεζόν }.Το έδεσμα ονομάστηκε ‘macedoine’ από το όνομα της Αυτοκρατορίας του Αλεξάνδρου ,απαρτιζομένης  εκ πολλών κρατών.

ΗΡΟΔΟΤΟΥ  – » Ιστορίαι », Κλειώ , { 56 }.                                                                                      << Έπειτα οι Δωριείς  εγκαταστάθηκαν στην Πίνδο κι ονομάστηκαν έθνος Μακεδνόν  >>

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ  – » Ιστορίαι », { Β’ – 99 }.                                                                                            << Στην Κάτω Μακεδονία  βασίλευεν  ο Περδίκκας. Διότι υπάρχει και η Άνω  Μακεδονία στην οποία κατοικούν οι Λυγκησταί και οι Ελιμιώται και άλλα φύλα τα οποία είναι μεν σύμμαχοι και ΥΠΗΚΟΟΙ των Μακεδόνων αλλ’ έχουν  βασιλείς δικούς τους. Αλλά  την περί την θάλασσαν εκτεινομένην  χώραν , η οποία καλείται σήμερα Μακεδονίαν κατέκτησαν πρώτον  και βασίλευσαν επ’αυτής ο πατέρας του Περδίκκα  Αλέξανδρος και οι πρόγονοί του Τημενίδαι , οι οποίοι κατάγονταν αρχικώς από το ΑΡΓΟΣ.Ολόκληρον ,εν τούτοις ,το κράτος τούτο ονομάζεται  Μακεδονία, και ο βασιλιάς αυτού ,κατά τον χρόνο της εισβολής του Σιτάλκου , ήταν ο υιός του Αλεξάνδρου [Α’]   Περδίκκας [Β’]  >>.

Ποιοί ήσαν αυτοί οι σύμμαχοι και υπήκοοι λαοί που κατοικούσαν στην Άνω  Μακεδονία  ; Μήπως  ήσαν  αλλόφυλοι ,οπότε δικαίως διαμαρτύρονται οι κάτοικοι των Σκοπίων ;Μήπως την έλεγαν από τότε Gorna  Makedonija  στα σλαβικά ή μάλλον στο Κυριλλικό αλφάβητο ; Ασφαλώς όχι, διότι η εγκατάσταση των  Σλάβων στην περιοχή έγινε το 600μ.χ.  και η επινόηση του Κυριλλικού αλφαβήτου το 900μ.χ. Οι Λυγκησταί και οι Ελιμιώται  ήσαν πανάρχαια Ελληνικά φύλα.                                                          ΔΗΜ.ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ – » Λεξικό των Αρχαίων Ελλαδικών  και περι-ελλαδικών φύλων ».          Λυγκησταί : αρχαίο Ηπειρωτικό φύλο. Ελιμιώται ή Ελιμειώται : γνήσιο Μακεδονικό φύλο.

                                   ΧΑΡΤΗΣ  ΤΗΣ  ΑΡΧΑΙΑΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.Σάρωση_20180206 (2)

ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ  – » Γεωγραφικά »,{  Ζ’-9 }.                                                                                             << Έστι μεν ουν  Ελλάς και η Μακεδονία ».

ΗΣΥΧΙΟΥ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ  – » Λεξικόν ».                                                                              Μακεδνή { μάκεδνα } = μηκεδανή , μακρά,υψηλή. Μακετία = Μακεδονία.  

ΣΤΕΦ.ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ – » Εθνικών ».                                                                                                       » Μακεδονίας μοίρα η Μακετία  » = κομμάτι της Μακεδονία  είναι η Μακετία.

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  ΘΕΣ/ΚΗΣ – » «Παρεκβολαὶ εις την Ομήρου Ιλιάδα καὶ Οδύσσειαν».                          Υπομνήματα [ 427 ] : Υπήρχε δε κάποια μοίρα [=κομμάτι] της Μακεδονίας που λεγόταν Μακετία  , απ’ αυτήν  και η Μακεδονία ονομάζεται Μακετία. Ο Μακεδών λέγεται και Μακηδών.

ΑΘ.ΣΤΑΓΕΙΡΙΤΟΥ  – » Ωγυγία  ή  Αρχαιολογία » .                                                                 Μακεδονία ονομάστηκε από τον Μακεδόνα, υιόν του Διός και της Θυίας, θυγατέρας του Δευκαλίωνος. Κάποιοι δε ονομάζουν αυτόν Μάκεδνον  και υιόν της Αιθρίας και του Διός.

ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ  – » Λεξικόν κυρίων  ονομάτων ».                                                  Μακεδνοί : Δωρικός λαός , που κατοικούσε την εποχή του Δευκαλίωνα στη Φθιώτιδα , από εκεί  δε έφυγε διωγμένος από τους  Καδμείους και εγκαταστάθηκε στην  περιοχή  γύρω από την Πίνδο. Μακεδνός : ένας από τους υιούς του Λυκάονος .

ΓΙΑΝΝΗ  ΛΑΜΨΑ  – » Λεξικό του Αρχαίου κόσμου ».                                                               Μακεδνόν έθνος = έτσι ονομάζονταν οι Δωριείς που κατοικούσαν  πέριξ  της Πίνδου. Την ονομασία αυτή διατήρησαν όσοι δεν μετανάστευσαν αλλά έμειναν στην Πίνδο , και αυτοί ήσαν  οι πρόγονοι των Μακεδόνων.

ΕΚΔ.ΑΘΗΝΩΝ  – » Ιστορία του Ελληνικού έθνους ». Γ2-Κλασσικός Ελληνισμός .                   Μακεδονική :  θεωρείται βέβαιο πως η διάλεκτος αυτή ήταν ελληνική , ιδιαίτερα συγγενής  προς την Αιολική και Δωρική.

ΣΑΡ.ΚΑΡΓΑΚΟΥ  – » Η ελληνικότητα της Μακεδονίας ». { σελ.156 }                                             Όταν καθηγητής Γλωσσολογίας   Ν.Π.Ανδριώτης μελέτησε το βιβλίο του Sakazov διαπίστωσε , ότι τα περισσότερα βουλγάρικα ονόματα  ήσαν …Ελληνικά.!

ΣΑΡ.ΚΑΡΓΑΚΟΥ  – » Η ελληνικότητα της Μακεδονίας », { σελ.58 }.                                             Αυτό που σήμερα οι Σκοπιανοί ονομάζουν <<Μακεδονική >> είναι ένα γλωσσικό μόρφωμα , προ’ι’όν εργαστηρίου .Είναι ένα επιτυχημένο πολιτικό πείραμα.! Η << σλαβική της Μπίτολα >> είχε περισσότερο σχέση με το παλαιοβουλγαρικό ιδίωμα.

Γ.ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ  – » Λεξικό της Νέας Ελληνικής γλώσσας ».   Γλωσσικές παραχαράξεις           << Αρα, η γλώσσα των Σκοπίων είναι μια σερβοβουλγαρική γλώσσα μια τεχνητά εκσερβισμένη Βουλγαρική, που επιβλήθηκε ως επίσημη γλώσσα για προφανείς λόγους και που οι Βούλγαροι την ονόμασαν «κολισεφσκική» γλώσσα.Από μόνοι τους οι Σκοπιανοί έδωσαν σε αυτή τη γλώσσα, τη Σερβοβουλγαρική, την παραπλανητική και ψευδώνυμη ονομασία «Μακεδονική» (!), ώστε να αποφύγουν τις βουλγαρικές διεκδικήσεις και να αποκρύψουν μαζί τη βουλγαρική προέλευση τής γλώσσας τους. >>Η «Μακεδονική» των Σκοπίων και τα περί σλαβομακεδονικής μειονότητας

    ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ – » Τα τετράδια του Ίλιντεν », { σελ.ΚΣΤ’ }.

ΑΝΤ.ΘΑΒΩΡΗΣ – » Για Την Εθνολογική Κατάσταση Της Μακεδονίας Πριν Από Τους Βαλκανικούς Πολέμους » on DUPtvI_X4AAsMAUΜΑΝ.ΓΛΕΖΟΣ.«Το όνομα των Σκοπίων πρέπει να είναι Βαρντάσκα»

Όταν ο Τίτο ζήτησε από τον Μίκη Θεοδωράκη να γράψει μουσική για τη «σκλαβωμένη» Μακεδονία untitled

Ο Κιρο Γκλιγκοροφ για τη Μακεδονιαbandicam 2018-01-31 14-15-12-344

ΝΙΚ. ΜΑΡΤΗ – » Η ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ »                 (ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΕΚΔΟΣΗ) .

ΝΙΚ. ΜΑΡΤΗ – » Η ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ » .                         Τα Σκόπια βρίσκονται εκτός ορίων της Μακεδονίας .!  DfUz0SPWAAEEiop  ΦΑΝΟΥΛΑ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ { 1917 – 2001 }                                                                                   

                                                          ΦΑΝΟΥΛΑ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ . DfU1gUSXcAAKXVC                            Τα Σκόπια βρίσκονται εκτός ορίων της Αρχ.Μακεδονίας.!DfU1ssFXkAAEvNp Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Συντονισμού και Γνωματεύσεως :                               Οι Μακεδόνες είναι Έλληνες .!

Central Board of Jewish Communities in Greece .                                                                       << …. the ancient ethological character of Macedonians as Greeks.>>

KΩΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ – » Η γενετική ιστορία της Ελλάδας ».                                                 15.3 Σύγκριση της γενετικής σύστασης των Ελλήνων με εκείνη της π.Γ.Δ.Μ.{ σελ.304-306}

Αλιβιζάτος Π. Γερ και Σκλέπας – Ιουστινιανός Π –                                                                    » Η κατανομή των ομάδων αίματος παρ΄Ελλησιν, από Εθνολογικής απόψεως »,                     Ελληνική Ιατρική, τεύχ. 10, Θεσσαλονίκη, {10 / 1948 }. bandicam 2018-06-13 17-46-34-561                                                                                                                                                            Γ.ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ – »  Η γλώσσα της Μακεδονίας » .                                                                     <<    Για το Σκοπιανό ,την ονομασία και τη »Μακεδονική >>.

DfUy--MWAAAd9Ib  NIK.ΣΙΜΟΥ   – »Το  << Μακεδονικό >> » , { σελ.46-47 }.                                                                  Ο μύθος  << περί  Μακεδονικού έθνους >>.

                             KΛΑΣΣΙΚΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ  – » Μέγας Αλέξανδρος ‘‘.

Κλείνοντας το άρθρου του ,  ο εκλεκτός αρθρογράφος της εφ.’Αυγή’ , μας αποζημιώνει  με το ακόλουθο  διαμάντι πατριωτισμού : << Όχι άλλη σαλάτα λοιπόν, κι αν είναι να διαλυθεί η τωρινή συγκυβέρνηση ας διαλυθεί για κάτι που θ’ αξίζει — και για το οποίο οι ερχόμενες γενεές θα μας ευγνωμονούν  >> Όπως αντιλαμβάνεσθε , κατά τον σοβαρό αρθρογράφο , η αριστεροδεξιά συγκυβέρνηση δεν πρέπει να διαλυθεί από κάτι τόσο ευτελές σαν το όνομα της Μακεδονίας.!  Δείγματα ‘πατριωτικού’ ρεαλισμού  ή θυμιάματα ιδεολογικού  σανού ; 
Κ.Π.ΚΑΒΑΦΗ
– » Η μάχη της Μαγνησίας », {1915}.

Είπε ο Διονύσιος Σολωμός :» Το Έθνος πρέπει να μάθει να θεωρεί εθνικό ό,τι είναι αληθινό ‘‘ κι η αλήθεια είναι ότι  ‘εκεί που μας χρωστάγανε , μας πήραν και τ’αμπέλι». Οι  εξελίξεις στο Σκοπιανό είναι ραγδαίες .Φοβούμαι τον διαπιστευμένο αλυτρωτισμό των γειτόνων σε συνδυασμό με  την μυστική διπλωματία  και απεύχομαι  την  σύνθετη ονομασία του κρατιδίου των Σκοπίων που θα περιλαμβάνει ως συνθετικόν όρο το ‘Μακεδονία’. Διότι όπως είπε και ο Μελήσιππος : «ἥδε ἡ ἡμέρα τοῖς Ἕλλησι μεγάλων κακῶν ἄρξει.» δλδ << αυτή η μέρα θα γίνει αρχή μεγάλων κακών για την Ελλάδα >>, ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ { Β’-12 } upl584a8db0b10fc  Άφησα  για  το τέλος  ένα  συχνό ορθογραφικό λάθος :  << συμπίλημα ετερόκλιτων κειμένων >> Διαφέρει ο ετερόκλιτος από τον ετερόκλητο. Ετερόκλητος = (μειωτ., για σύνολο προσώπων ή πραγμάτων) που τα στοιχεία του είναι τελείως άσχετα μεταξύ τους. Ετερόκλιτος = αυτός ,που κατά την κλίση του ακολουθεί δύο διαφορετικές κλίσεις { π.χ. ο βράχος , τα βράχια },ο έχων διπλή κλίση .Άρα  << συμπίλημα ετεροκλήτων κειμένων >>. Συμπίλημα  [< συμπιλῶ   : σύν + πιλῶ  { πῖλος = συμπιεσμένο μαλλί, τσόχα για εσωτερική επένδυση περικεφαλαιών») ]=συμπιέζω.                                                                                          Σάρωση_20180205

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : 

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ  ΒΙΒΛΙΑ , ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ.