Τα κουλουβάχατα της Ιστορίας..

{ Ή  ο  Πλάτων , ο  Σολωμός   και  οι  Νέο-Έλληνες }  .

Mε τα ‘ κουλουβάχατα ‘ ασχολείται ο δεινός χειριστής  της  ελληνικής γλώσσας Π. Μπουκάλας  στο άρθρο του :   » Θ.Ι. Κολοκοτρώνης, «Κουλουβάχατα» και Τύπος » .Επειδή η λέξη  κουλουβάχατα  {λέξη περσική } χρησιμοποιήθηκε από τον Θ.Ι.Κολοκοτρώνη σε τίτλο  πολιτικού του φυλλαδίου  , ο Π.Μπουκάλας  την ‘πολιτογραφεί δικαίως {;}  Ελληνίδα.!  Με την αιτιολογία , μάλιστα , ότι διαδόθηκε  και  την χρησιμοποιεί  ο λαός.!   Κι ο λαός όπως ξέρετε έχει πάντα δίκιο. Το ενδιαφέρον στην ιστορία είναι , ότι ο Θ. Ι. Κολοκοτρώνης ,είχε την τιμιότητα να βάλει και την ελληνική έκφραση { φύρδην  μίγδην  } για να εξηγήσει το κουλουάχατα .Την σημερινή εποχή υιοθετείται η  όποια ξενική έκφραση χωρίς την μετάφρασή της  ή   την  μεταφορά  της  στην  αντίστοιχή της  ελληνική. Το ακριβώς  αντίθετο  έκανε ο αοίδημος  Κοραής , ο Μέγας  Διδάσκαλος  του γένους .Προσπάθησε  να  καθαρίσει  την  ελληνική γλώσσα  από τις   λέξεις των εκάστοτε  κατακτητών , γι’ αυτό  λέγεται  και καθαρεύουσα. Το περίεργο  πάντως  , στην επιχειρηματολογία του καλού ποιητή-αρθρογράφου, είναι ότι εμπλέκει ,προς υπεράσπιση των απόψεών  του , τον  Δ.Σολωμό  και τον ..Πλάτωνα .Και για τον Δ.Σολωμό ,που ήταν δημοτικιστής  ,είναι εύκολο να εξηγηθεί η στάση του.  Ο Πλάτωνας όμως  είναι   δυνατόν να ασπάζεται  τέτοιες απόψεις  ; » Μάνθανε το ελληνίζειν από τους πολλούς » ;

Σάρωση_20170314                                                                                                                                                                  Ν.Π. ΑΝΔΡΙΩΤΗ – » Ετυμολογικό  Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής ».

Γ.ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ – » Λεξικό Συνωνύμων  και  Αντωνύμων  ».

Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ – » Λεξικόν της Αρχαίας  Ελληνικής  γλώσσης ».

Φύρδην < φύρω { = ανακατεύω  με υγρό κάτι, ζυμώνω ,[μτφ.] είμαι άνω-κάτω, είμαι σε σύγχυση.

Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ – » Λεξικόν της Αρχαίας  Ελληνικής  γλώσσης ».

Μείγνυμι < μίγα  < μίγδα  και μίγδην = αναμειγμένα ,αναμείξ  ,ανάμιγα / ανάμιγδα.

ΔΙΟΝ.ΣΟΛΩΜΟΥ – » Διάλογος ».

Το έργο  »Διάλογος» του Δ. Σολωμού  αποτελεί μίμηση του έργου ‘Διάλογος περί των γλωσσών » του Σπερόνι  { 16ος αι. }.

ΔΙΟΝ.ΣΟΛΩΜΟΥ – » Διάλογος ».

Αυτό είναι το επίμαχο απόσπασμα ,όπου  ο Ποιητής απειλεί να θερίσει με.. Πλάτωνα τον Σοφολογιότατο. Η ειρωνεία .! Ενστικτωδώς ο Σοφολογιότατος ,ερωτά τον Ποιητή ,μήπως  και  εννοεί κάτι άλλο ο Πλάτων .!

ΓΙΑΝΝΗ  ΛΑΜΨΑ – » Λεξικό του  Αρχαίου κόσμου ».

O » Αλκιβιάδης  μείζων »  είναι  πλατωνικός  διάλογος ,που έχει θέμα την σχέση  πολιτικής  και παιδείας.

 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ – » Αλκιβιάδης » , { 111 a }.

Το  ελληνίζειν  μπορούν να το διδάξουν οι  πολλοί { λαός} και δίκαια  είναι επαινετοί,  ως προς  αυτό το είδος  της διδασκαλίας .

ΠΛΑΤΩΝΟΣ – » Αλκιβιάδης ».

Τι σημαίνει  το  ελληνίζειν   : 1. Στον όχλο  2.Στους γραμματικούς  3.Στούς φιλοσόφους ;

VINCENZO  RODOLO – » O  Πλάτωνας στον Χριστόπουλο  και  στον Σολωμό                            { Νεοελληνικός Διαφωτισμός }.

Αφιέρωμα στον  Κ. Θ. Δημαρά . Προσέξτε , τις λάθος παραλλαγές ,όπως τις  επισημαίνει ο  σπουδαίος   καθηγητής   V. Rodolo  στο κείμενο του Πλάτωνος, το οποίο διάβαζε ο Σολωμός . Το ίδιο κείμενο με τις λάθος παραλλαγές  χρησιμοποιεί και ο Τερτσέτης  στην »Απλή γλώσσα » σημείο  ,που πιστοποιεί την αντιγραφή. Και οι δύο  χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο απόσπασμα για να ενισχύσουν την επιχειρηματολογία τους  υπέρ της  » γλώσσας του λαού ». Το ίδιο επιχείρημα  και την ίδια παραπομπή στον Πλάτωνα  χρησιμοποιεί ,  ένας  εκ των πρωταγωνιστών του Ιταλικού γλωσσικού  ζητήματος , o G. Nikollini  υπέρμαχος  της γλώσσας του λαού ή γλώσσα της συνηθείας  και πολέμιος  της λογοτεχνικής γλώσσας. Μπορεί ο Πλάτων δια μέσου Σωκράτη να θεωρούσε τον λαό και την κοινή γλώσσα  ως  δάσκαλο ; Δηλαδή να προτείνει  αντί για το σχολείο ,τα παιδιά να μαθαίνουν στις αγορές  και στις πλατείες γράμματα ; Παράλογο και άτοπο ,ειδικά για τους γνώστες της Πλατωνικής φιλοσοφίας  και των έργων του Πλάτωνος.! Μήπως , τελικά , δεν είναι  υπέρ της γλώσσας του λαού το συγκεκριμένο απόσπασμα  ;

ΡΟΤ7

ΡΟΤ1ΡΟΤ2ΡΟΤ3ΡΟΤ4ΡΟΤ5ΡΟΤ6          ΔΙΟΝ.ΣΟΛΩΜΟΥ – » Διάλογος ».

Ο αείμνηστος Στυλιανός Αλεξίου , διαφωνεί με τον  Rodolo  και την ‘μηχανική’ αντίληψη  του  για την γλώσσα . Πιστεύει μάλιστα , ότι ό ‘λίθος’ και το ‘ξύλο’ και τα όμοια καλύπτουν  γενικά το λεξικό {;} και το τυπικό {;}  μιας …γλώσσας !                                          [  άραγε  ξυλολίθινης γλώσσας ;  ]

Το  πρόβλημα ξεκινάει με  την εξαγωγή συμπεράσματος  από το απόσπασμα του Πλάτωνος .Εάν δεν συσχετιστεί με τα προηγούμενα και με τα επόμενα αποσπάσματα  του Πλατωνικού  διαλόγου  , δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ – » Αλκιβιάδης  » [ ή περί  ανθρώπου φύσεως ] ,  { 110 e }.

ΣΩΚ. Αυτοί { οι πολλοί} δεν είναι ικανοί να διδάξουν ,ούτε  πώς  παίζονται οι πεσσοί.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ – » Αλκιβιάδης » [ ή περί  ανθρώπου φύσεως ] , { 111 b -c }.

ΣΩΚ. Αυτοί , που πρόκειται να διδάξουν πρέπει  ,οι ίδιοι  να έχουν γνώση του αντικειμένου { ειδέναι} , να συμφωνούν  μεταξύ τους { ομολογείν}  και  όχι να   διαφωνούν   .Όπως π. χ  οι πολλοί δεν διαφωνούν  για το τι είναι  λίθος  ή ξύλο  και τα παρόμοια  αλλά  συμφωνούν σε αυτό.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ – » Αλκιβιάδης »  [ ή περί  ανθρώπου φύσεως ] , { 111 d-e } .

ΣΩΚ.Μπορούν οι πολλοί να συμφωνούν στο ποίος  είναι  ο  ίππος  και  ποίος είναι ο άνθρωπος  αλλά  διαφωνούν στο ποίος  είναι δρομικός { ικανός στο τρέξιμο } και ποίος όχι εξ αυτών . Επίσης  διαφωνούν στο ποίος  από τους ανθρώπους είναι ασθενής και ποίος  υγιής.΄΄Αρα   , αφού διαφωνούν  δεν μπορεί να είναι γνώστες οι πολλοί  ούτε να διδάξουν βεβαίως μπορούν γιατί είναι κακοί δάσκαλοι.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ – » Ιππίας  Μείζων » [ ή περί του καλού ] , { 284 e } .

ΣΩΚ. » Οι πολλοί δεν γνωρίζουν την αλήθεια. »

ΠΛΑΤΩΝΟΣ – » Κρατύλος » [ ή  περί  ορθότητος  ονομάτων } , { 401 b }.

ΣΩΚ. » Αυτοί που πρώτοι έθεσαν τα ονόματα δεν ήταν φαύλοι αλλά μετεωρολόγοι και αδολέσχαι.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ – » Κρατύλος » [ ή  περί  ορθότητος  ονομάτων } , { 389 a }.

ΣΩΚ.  Δεν μπορεί ο καθένας να ονοματοποιεί  αλλά μόνον ο ονοματοθέτης . Ονοματουργός  είναι ο νομοθέτης , τεχνίτης  σπανιώτατος  ανάμεσα στους ανθρώπους.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ – » Κρατύλος » [ ή  περί  ορθότητος  ονομάτων }.

Oνοματουργός : των δημιουργών σπανιώτατος εν ανθρώποις.

Ποιοί  είναι  οι ειδότες ; Τι είναι το ειδέναι  ;  Από το ρήμα Οίδα  < ειδέναι { απαρέμφατο ενεστώτος } και ειδώς / ειδότες  { μετοχή ενεστώτος }. Ο Πλάτων δεν χρησιμοποιεί  το  γνώναι  { απαρέμφατο  αορίστου } αλλά το ειδέναι . Γιατί ;  Το ρήμα  οίδα  είναι παρακείμενος του  ρήματος   * είδω  –> Fίδω  -> video {λατ.} με σημασία ενεστώτα. Ουσιαστικά  σημαίνει έχω δει κι αφού έχω δει , γνωρίζω κάτι. Γι’  αυτό το οίδα δανείζεται  χρόνους από το γιγνώσκω ,όταν  θέλει να δηλώσει γνώση.

ΠΑΝ.Ε. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – » Λεξικό  Ρημάτων της Αρχαίας Ελληνικής  Γλώσσας ».

Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ – » Λεξικόν της Αρχαίας  Ελληνικής  γλώσσης ».

Το ρήμα *είδω  σημαίνει : α] βλέπω  β]. γιγνώσκω.

LIDDELL & SCOTT – » Μέγα  λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης » .

Διαφέρει  το επίστασθαι  {=  αυστηρώς επιστημονική  γνώση }  του ειδέναι { =  γενικός όρος }.

ΠΑΝ.ΑΛ.ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ – » Λεξικόν  απάντων  των ρημάτων εις τους Αττικούς πεζογράφους ».

Διαφέρει  το οίδα {= γνωρίζω κάτι εξ ακοής ή από πληροφορία άλλων }   από το  σύνοιδα  {= γνωρίζω κάτι εξ ιδίας αντιλήψεως }

ΑΝ.ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ  – ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – » Ο  εν  τη  λέξει  Λόγος ».

Eίδω = γνωρίζω ο ίδιος ,με τα μάτια μου.  { Γι }γνώσκω = κατανοώ δια της νοήσεως , της σκέψης μου .

Γ.ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ – » Ετυμολογικό  λεξικό ».

Διαφέρει  το  οίδα  από το επίσταμαι.

ΚΩΣΤΑ   ΒΑΡΝΑΛΗ  – » Ο Σολωμός  χωρίς  μεταφυσική ».

»Ακόμα  περιμένουμε έναν εξηγητή  του Σολωμού  σοφό σαν τον Ι.Πολυλά   αλλά   λιγότερο  αισθηματικό  και περισσότερο  αντικειμενικό».

ΚΩΣΤΑ ΒΑΡΝΑΛΗ – » Προσκυνητής » .

‘ Σολωμός παρ’όλην την αξίαν του δεν είναι μέγας .Δεν είναι ούτε Ντάντε  ούτε Γκαίτε… ‘

ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣ – » Διονύσιος  Σολωμός ».

Ο Σολωμός είχε όλες τις αρετές  του μεγάλου ποιητή  και  όλα τα ελαττώματα του άεργου αριστοκράτη…»

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ – » Ιστορίαι » ,βιβλ. Α’ -20.

»Στους πολλούς  η αναζήτηση της αληθείας  είναι χωρίς ταλαιπωρία και στα έτοιμα  μάλλον στρέφονται.»

Κουλουβάχατα  έχει  γίνει  η αρχαιοελληνική  γραμματεία των προγόνων  μας  από  τα   νεοελληνικά  μίξερ του πολύ -πολιτισμού .Ο μεν Σολωμός  δικαιολογείται να μην έχει εύχερα  και ορθογραφημένα αντίγραφα του Πλάτωνος ,εάν ληφθεί υπόψιν η επαναστατική εποχή και η έλλειψη πηγών. Οι δε  μεταγενέστεροι  , καλή ώρα ο καλός ο Π. Μπουκάλας  δεν δικαιολογείται  να μελετούν   τον Σολωμό  αλλά όχι τον Πλάτωνα.  Ο  μέγιστος  των ποιητών – φιλοσόφων  ,που έχει  γράψει τον ‘ Κρατύλο ‘ και  αναζητά την ορθότητα των ονομάτων , είναι δυνατόν να έχει πρότυπο τους πολλούς ; Τότε ποία  η χρεία των σχολείων ;  Εάν   η  αλλοίωση  της  γλώσσας  και  ο λα’ι’κισμός    ακολουθήσουν  την μνημονιακή  αριστεροδέξια  υποτέλεια  διόλου  απίθανο  οι   νεφελοκαλλιέργειες    να   αναβαθμιστούν σε  βιολογικές { bio }  .   .

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΡΟ’Ι’ΛΟΥ –  «Οι ποιητές της γενιάς του 1880», {  1919 }.                                        Α.Προβελέγγιος, Γ. Σουρής, Κ. Παλαμάς, Ι. Πολέμης, Γ. Δροσίνης, Γ. Στρατήγης .                      Σάρωση_20170315 (14)ΡΟΙΛΟΣ

Συνοψίζοντας ,το ελληνίζειν  { κοινή γλώσσα}  μπορούν να το διδάξουν οι  πολλοί            { λαός} και δίκαια  είναι επαινετοί,  ως προς  αυτό το είδος  της διδασκαλίας  τους – το οποίο είναι κατά βάση εμπειρικό . Γι’αυτό   τους ονομάζει ‘ειδότας’  και όχι γνώστες .Ο Rodolo  την ονομάζει ‘μηχανιστική’  αντίληψη της γλώσσας . Την  εν τω  βάθει  γνώση των  πραγμάτων  όμως    και την εξειδίκευση   δεν μπορεί να την διδάξουν οι πολλοί   αλλά οι δάσκαλοι της επιστημονικής  γνώσης. Ονοματοθέτες  δεν μπορούν να γίνουν οι πολλοί  ούτε και ο καθένας.  Μόνο ο νομοθέτης  μπορεί να είναι ονοματοθέτης , σπανιώτατος  τεχνίτης  ανάμεσα στους ανθρώπους.                                                                  << Ο Ρένος Αποστολίδης για τον Σολωμό και τον Κοραή. >>                 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :   

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ  ΒΙΒΛΙΑ , ΕΛΕΓΧΕΤΕ  ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ.