Κηφήνας , νόσημα πόλεως.

Ποιόν ονομάζουμε  κηφήνα ; Τι σχέση έχει ο κηφήνας  στην  κυψέλη  των μελισσών   με τον  κηφήνα της πόλεως  ; Σε ποιο  πολίτευμα άραγε,  ευδοκιμεί ο  κηφήνας ;

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Ηθικά  Νικομάχεια », { 1160 a }.

<< Τρία είναι τα είδη των πολιτευμάτων .Ισάριθμες είναι και οι παρεκβάσεις ,δηλαδή η φθορά  αυτών. Τα πολιτεύματα αυτά είναι :  η Βασιλεία , η Αριστοκρατία και η ‘από τιμημάτων ‘πολιτεία  ή Τιμοκρατικό πολίτευμα [ όπως αρμόζει να καλείται ]  , το πολίτευμα δηλαδή που στηρίζεται στον διαχωρισμό των πολιτών σε κατηγορίες ανάλογα με το μέγεθος της φορολογήσιμης περιουσίας τους. Οι περισσότεροι συνηθίζουν να  καλούν το πολίτευμα αυτό και ‘Πολιτεία’. >> .

Διαίρεση  των  πολιτευμάτων .{3} Ορθά  , {3} Ημαρτημένα .   img326                         

Ο τρόπος  εκλογής των αρχόντων καθορίζει και το είδος του πολιτεύματος.

{ α] κληρονομική  β] δια ψήφου  γ] δια κλήρου.

Μεγάλη σύγχυση υπάρχει μεταξύ του είδους των οικονομικών συστημάτων { καπιταλισμός , κομμουνισμός , νεοφιλελευθερισμός  κ.τ. λ } και του είδους των πολιτευμάτων { βασιλεία , αριστοκρατία , δημοκρατία } Περισσότερα  για τα πολιτεύματα ,δείτε το  » Παλαιά και Νέα Δημοκρατία. »  .

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ-» Ρητορική  Τέχνη », [1365 b].

img309

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Ηθικά  Νικομάχεια ‘. { 1160 b } .

Το αριστοκρατικό πολίτευμα εκτρέπεται σε ολιγαρχικό λόγω της κακίας των αρχόντων , οι οποίοι διανέμουν τα πράγματα της πόλεως  παρά την αξίαν και λαμβάνοντες οι ίδιοι όλα ή τα περισσότερα αγαθά. Διότι θέτουν πάνω απ’ όλα , το να είναι πλούσιοι. Στην ολιγαρχία λοιπόν άρχουν ολίγοι και κακοί άνθρωποι.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ – Πολιτεία { ή περί δικαίου } , [ 551 c ].

Συζητεί  ο Σωκράτης με τον Αδείμαντα , για τον χαρακτήρα και τα μειονεκτήματα του Ολιγαρχικού πολιτεύματος  .

<< 1.] Το πρώτο μειονέκτημα -λεέι ο Σωκράτης – είναι  η  ίδια  η προυπόθεσή  του . Οι άρχοντες  εκλέγονται  με βάση το εισόδημά τους. Έτσι ο ικανότερος του πλουσίου αλλά  πένης δεν γίνεται ποτέ άρχοντας. Όπως π.χ  σε ένα πλοίο .Αν  ο κυβερνήτης  του  εκλέγεται βάσει περιουσίας δεν επιτρέπεται  σ’ έναν  πένητα -αλλά  ικανότερο του πλουσίου -να κυβερνήσει {»έτσι ζημιώνεται, εν τέλει , το πλοίο ή η πόλις »}.

2.]Ουσιαστικά στο ολιγαρχικό πολίτευμα δεν έχουμε μία  αλλά δύο πολιτείες  . Μία των πενήτων και μια των πλουσίων. Και οι πένητες  και οι πλούσιοι  αναγκαστικά  κατοικούν στην ίδια πόλη αλλά επιβουλεύονται  πάντα ο ένας τoν άλλoν.

3.] Ούτε και στην διεξαγωγή πολέμων είναι καλοί γιατί φοβούνται τον οπλισμένο όχλο περισσότερο από τους εχθρούς.

4.] Σε μια τέτοια  πολιτεία οι ίδιοι άνθρωποι  καταγίνονται με πολλές ασχολίες , με τη γεωργία , το εμπόριο ,τον πόλεμο και αυτό δεν είναι σωστό…>>

ΠΛΑΤΩΝΟΣ – Πολιτεία { ή περί δικαίου } ,{ 552  a-b }.

5.] ..<< Το πιο μεγάλο κακό  είναι , το να επιτρέπεται  στον καθένα  να πουλήσει όλα του τα υπάρχοντα  και κάποιος άλλος να τα αποκτήσει  κι αφού  τα πουλήσει να κατοικεί στην πόλη χωρίς να ανήκει σε καμμία τάξη και να χαρακτηρίζεται  ως πένης και άπορος. Πράγματι το  ολιγαρχικό πολίτευμα ,  και το ασπάζεται { αυτή την αισχρή αγοραπωλησία } και δεν το εμποδίζει  .Διότι άλλοι είναι πάμπτωχοι  και άλλοι είναι πάμπλουτοι στις ολιγαρχικές   πόλεις. Αυτοί οι πλούσιοι -που έγιναν πένητες – όσο ακόμη ήταν πλούσιοι, ουσιαστικά  δεν ήταν ούτε άρχοντες , ούτε υπηρέτες  αλλά καταναλωτές ετοίμων [ξόδευαν από τα έτοιμα ]…>>

ΠΛΑΤΩΝΟΣ – Πολιτεία { ή περί δικαίου } ,{552 c – e }.

ΟΙ ΑΝΑΛΩΤΕΣ  κηφήνες  είναι νόσημα  σμήνους  ή νόσημα πόλεως.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ – Πολιτεία { ή περί δικαίου } , [ απόδοσις ] ,

Όπως ο κηφήνας στην κυψέλη γίνεται το νόσημα του σμήνους , έτσι κι αυτός που γίνεται κηφήνας μέσα το σπίτι είναι το νόσημα της πόλεως. Ο θεός{ !}  έχει πλάσει τους  φτερωτούς κηφήνες  ακέντρους  { χωρίς κεντρί }  και από τους πεζούς , άλλοι  είναι  χωρίς κεντρί και άλλοι με φοβερά κεντριά. Από τους  άκεντρους   κηφήνες  προέρχονται όσοι πεθαίνουν φτωχοί στα γεράματά τους. Από αυτούς όμως που έχουν κεντρί όλοι , όσοι έχουν χαρακτηριστεί ως κακούργοι. Έτσι ,όπου δεις φτωχούς μέσα στην πόλη , υπάρχουν και κρυμμένοι κλέφτες , λωποδύτες , ιερόσυλοι και άλλοι τέτοιοι κακοί δημιουργοί.Αυτούς η πολιτεία τους συγκρατεί με την βία { καταστολή  των  εκνόμων φαινομένων }.Αυτά , δημιουργούνται  στο  ολιγαρχικό  πολίτευμα , εξαιτίας της απαιδευσίας ,  της κακής ανατροφής και της κακής πολιτικής κατάστασης. Συνεπώς,  τέτοια περίπου θα είναι η ολιγαρχική πόλη και τόσα πολλά κακά θα έχει , ίσως και περισσότερα.

ΗΣΙΟΔΟΥ – »Θεογονία «,{στ.304}.

Η πείνα  είναι πάντα σύντροφος του  αέργου ανδρός  .Με αυτό και οι θεοί  αγανακτούν  δικαίως { νεμεσσώσι } και ο άνθρωπος που ως άεργος ζει όμοιος στην φύση με τον κηφήνα  κόθουρο [ = κηφήνας  άκεντρος   όχι  άμετρος ]  είναι , που των μελισσών τον κόπο ξοδεύει  άεργος  τρώγοντας.

ΗΣΥΧΙΟΥ  του  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ  – » Λεξικόν »

.Κόθουρος = αργός [νωθρός] , άκεντρος , κολοβούρος { κόλουρος } , σιτοκούρος , αχρείος , κακούργος {!} , αλώπηξ .

LIDDELL & SCOTT – »Μέγα  λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».

Κηφήν = αρσενική μέλισσα .Οι κηφήνες  μένουν στην κυψέλη άεργοι  και τρώνε το μέλι των εργατριών .Ο κηφήνας  είναι  άκεντρος. Μεταφορικά και ο  οκνηρός  και λαίμαργος άνθρωπος ,που δεν εργάζεται για να κερδίσει  τα προς το ζην.

Ι .ΠΑΣΣΑ – » Νεώτερον   Εγκυκλοπαιδικόν  Λεξικόν   ‘ΗΛΙΟΥ’.

Οι κηφήνες είναι ειρηνικοί αλλά  λαίμαργοι και βόσκουν απλήστως  μέσα στην κυψέλη , την οποία εγκαταλείπουν μόνο κατά την μεσημβρία των αιθρίων  ημερών για να επιστρέψουν  μετά από λίγο.Ο μόνος σκοπός τους είναι η γονιμοποίηση της βασίλισσας.

PotniaTheron_Rhodos

ΚΗΦΗΝΟΠΑΓΙΣ  : όργανο μεταλλικό  για την σύλληψη των κηφήνων κατά την είσοδο ή έξοδο τους από την κυψέλη .Δυστυχώς η επιστήμη δεν έχει προχωρήσει τόσο , ώστε να εφεύρει  το ανάλογο όργανο για τους κηφήνες  που ευημερούν στην ολιγαρχική πολιτεία.

Μέλισσα εκ του μέλει = φροντίζει .Μεληδών = η φροντίδα. Κηφήν  εκ του κόπτω , κωφός  με ριζική  σημασία  ανίσχυρος , ασθενής , άχρηστος . Μέλισσα και μία εκ των τροφών του  Διός.  Μελισσονόμοι  ή  Μέλισσες , οι ιέρειες της Δήμητρας , που φρόντιζαν για την καθαριότητα του ναού της.

ΑΝ.ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ  – ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – » Ο  εν  τη  λέξει  Λόγος »..

Nic. Poussin – » Δίας και οι τροφοί του { οι νύμφες  Αμάλθεια και Μέλισσα } », (1638).

800px-Nicolas_Poussin_-_The_Infant_Jupiter_Nurtured_by_the_Goat_Amalthea_-_WGA18300-300x217
bandicam 2017-06-07 16-55-05-159

Ι.ΠΑΣΣΑ – » Νεώτερον   Εγκυκλοπαιδικόν  Λεξικόν   ‘ΗΛΙΟΥ’ .

Κηφήνες : μυθικός λαός , επώνυμος του οποίου θεωρείται ο Κηφεύς. Οι Αιθίοπες , των οποίων η χώρα λεγόταν Κηφηνία. Ο Ελλάνικος τους Χαλδαίους , ο δε Ηρόδοτος  και άλλοι τους Πέρσας.

UEOFR

               ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ – » Χαρακτήρες ». Ο ολιγαρχικός.

ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ – » Χαρακτήρες ».

Ο ολιγαρχικός.

bandicam 2017-06-07 12-54-38-536

ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ: Χαρακτῆρες .

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ { πολιτευμάτων } :

1.Κόλακες  {έχει η  Τυραννία }

2.Δημαγωγοί { έχει η δημοκρατία , η άνομος = Οχλοκρατία }

3.Κηφήνες { έχει η  Ολιγαρχία }.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :

ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ  ΒΙΒΛΙΑ  , ΕΛΕΓΧΕΤΕ  ΤΙΣ  ΠΗΓΕΣ.

‘Παλαιά’ και ‘Νέα’ … Δημοκρατία.

Δημοκρατία .! Μια  πολυπαθής  λέξη  μέσα στους αιώνες .Τόσο πολυπαθής  όσο το πλήθος  των επιθετικών προσδιορισμών  ,που την συνοδεύουν.

Τι  είναι  η  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ;

Δημοκρατία ! Θέλγει αυτή η  λέξη. Μιλάμε και γράφουμε για τα καλά της δημοκρατίας , για δημοκρατικούς θεσμούς , για τις αξίες  και τα ιδανικά της δημοκρατίας , για δημοκράτες ανθρώπους ,για δημοκρατία στους διαλόγους μας ,στην Τέχνη, στο σχολείο κτλ.                                                                                 

ΑΚΑΔ. ΑΘΗΝΩΝ – » Χρηστικό   Λεξικό  της  Νεοελληνικής γλώσσας.»

Το  Νέο ‘Χρηστικό΄ Λεξικό  της  Νεοελληνικής { ένα νέο λεξικό υπ’ ευθύνη του καθηγητή  Χρ.Χαραλαμπάκη } όχι μόνο δεν αποσαφηνίζει  -όπως θα περίμενε  ο αναγνώστης-αλλά συσκοτίζει τα πράγματα.

 

»Αρχή σοφίας  η  των  ονομάτων  επίσκεψις »-ΑΝΤΙΣΘΕΝΗΣ.

Ετυμολογικά : Δημοκρατία= δήμος +κράτος.   [Προσοχή ! δημός=λίπος]                   

Ι.ΠΑΝΤΑΖΙΔΗ  – ‘‘ Ομηρικον  Λεξικόν ‘‘.

ΔΗΜΟΣ:  1. εκ του Δέω ,Δένω ,δέμας [=σώμα]   2. εκ του Δαμάω [δλδ. οι δαμασμένοι].

 

ΑΧ.ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΥ – » ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ » .

ΚΡΑΤΟΣ  ή  ΚΑΡΤΟΣ   =το αγαθόν στον υπερθετικό βαθμό .!    Πρέπει  να είσαι κρατύς  ,κρατερός /καρτερός ,εγκρατής όχι ακρατής  για να επικρατείς  ως αυτοκράτωρ .   Κράτος ,η δύναμη , η ισχύς .

 

Η Δημοκρατία  δεν είναι μόνον μορφή πολιτεύματος .Αρχικά  ήταν τρόπος  ζωής Ποια είναι η βασική διαφορά του ,από τ’άλλα  πολιτεύματαΗ  ΚΛΗΡΩΤΙΔΑ..!            

Κ.ΔΟΥΚΑ – » Ομήρου   Οδύσσεια»  ,[ ραψ.κ’,206.]

 

ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ  ΛΑΕΡΤΙΟΥ  – » Βίοι  Φιλοσόφων» ,{ 64 }.

 Ο Εμπεδοκλής  σε συμπόσιο .

 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ -» Ιστορίαι » Β’ ,[ Κεφ.37 ], O Επιτάφιος  του Περικλέους .

Δημοκρατία  ,λέει  ο Θουκυδίδης, ονομάζεται  γιατί την εξουσία  έχουν οι πολλοί  {δημοκρατία }  , όχι οι ολίγοι {  ολιγαρχία } και υπάρχει Ισονομία .

 

Πόσα είναι τα  είδη  των Πολιτευμάτων [ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ]  ;

Εξι τα πολιτεύματα [6]. Τρία ΟΡΘΑ  και τρία  ΗΜΑΡΤΗΜΕΝΑ .

Τα [3] ορθά πολιτεύματα  { ΒΑΣΙΛΕΙΑ-ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ – ΠΟΛΙΤΕΙΑ } έχουν στόχο το κοινό συμφέρον.Τα [3] ημαρτημένα [εκτροπές, παρεκβάσεις των ορθών ] έχουν στόχο το δικό τους συμφέρον.                                                                                                                                                                                              ΤΑ   [6 ]  ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ .Σάρωση_20191221

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Πολιτικά» , {Γ’ -1279 a }.

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – ‘ Πολιτικά’ ,{ Γ’-1279 b,20 }.   

  

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ- » Πολιτικά », { Γ -1279 a ,25 }.

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Πολιτικά », {  Γ’ -1281 a,40 }.

Ο πυρήνας  της  Αθηνα’ι’κής  Δημοκρατίας : ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΟ  ΝΑ  ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ  ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ  {πολιτικώς} ΠΑΡΑ  ΟΙ  ΛΙΓΟΙ  ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΟΙ .

 

Η δημοκρατία  είναι όπως  το .. πάρτι ‘ρεφενέ’ { συμφορητά  δείπνα } και   το…σύμμεικτο  ψωμί !                                                                                                                  

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » ΠΟΛΙΤΙΚΑ », { Γ’ -1281 b }.

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Πολιτικά »,  { Γ ‘-1281 ,b}.

 

Ο  Αριστοτέλης  είναι δημοκρατικός – μεταξύ Δημοκρατίας  και Ολιγαρχίας  επιλέγει την Δημοκρατία . Το ‘‘ είναι προτιμότερον  να κυριαρχή  το πλήθος*  παρά  οι ολίγοι  άριστοι» είναι  η Αριστοτελική κατάφαση της Δημοκρατίας. 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Ηθικά Νικομάχεια», {1160a }.

Από  τα ΟΡΘΑ το βέλτιστο  είναι  η  Βασιλεία  και το χείριστο  είναι η Τιμοκρατία.

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – »Ηθικά Νικομάχεια»,[1160,b].

Από τα  ΗΜΑΡΤΗΜΕΝΑ το βέλτιστο  είναι η  Δημοκρατία  και  το χείριστο  η Τυραννίς .

 

Η  Δημοκρατική πολιτεία δεν είναι ΟΡΘΟ  πολίτευμα .Είναι  ΕΚΤΡΟΠΗ . Αλλά  η εκτροπή αυτή είναι  μικρότερη  σε σχέση με την Πολιτεία [ το ορθόν πολίτευμα ].     

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ-» Ρητορική  Τέχνη »,[1365 b].

Πώς  διανέμονται  τα αξιώματα στην Δημοκρατία ; ΜΕ  ΚΛΗΡΟ .

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Αθηναίων  Πολιτεία ».

Δημοκρατία = κλήρος .

 

ΣΤΗΝ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΤΑ  ΑΞΙΩΜΑΤΑ  ΔΕΝ  ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ  ΜΕ  ΨΗΦΟ                            ΑΛΛΑ  ΜΕ  Κ Λ Η Ρ Ο .!InkedΣάρωση_20191221 (2)_LI 

Η Δημοκρατία δεν είναι το τέλειο πολίτευμα. Ούτε  υπάρχει  ούτε  θα υπάρξει  τέλειο πολίτευμα. Απλώς γιατί  δεν υπάρχουν ιδανικοί άνθρωποι  για την ιδανική Πολιτεία  του Πλάτωνος. Ο  άνθρωπος  είναι ατελής  εκ φύσεως. Αυτό δεν σημαίνει ,ότι  όλα τα ‘ατελή’ πολιτεύματα είναι ίδια .Από τα Ορθά  το βέλτιστο  είναι η Βασιλεία. Η Βασιλεία όμως όταν εκτραπεί μεταμορφώνεται  στο  χείριστο  [Τυραννία]. Το μόνο [ ημαρτημένο ] πολίτευμα με την μικρότερη εκτροπή από το  Ορθό  είναι η Δημοκρατία.                                         

Ποιος  είναι ο σκοπός της  Δημοκρατίας ;  

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Ρητορική Τέχνη », [ 1366 a ].

 

Ο  Φιλελεύθερος πολίτης  στην »Πολιτεία» δεν έχει καμμία  σχέση  με το οικονομικό καπιταλιστικό σύστημα  αλλά με την Δημοκρατία  δηλαδή  με το πολίτευμα.                 

ΠΑΝ. ΚΎΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – » Αρχαίο  Ελληνικό  Δίκαιο »,{ σελ. 216 }.

 

ΑΙΣΧΙΝΟΥ –»Κατά  Τιμάρχου »], [4]

Από τι  κινδυνεύουν  οι Δημοκρατίες; 


img347

Η Δημοκρατία  χωρίζεται  σε [4]  είδη .Απ’αυτά  το τελευταίο  ,όπως αναφέρονται στο βιβλίο του Αριστοτέλη [Πολιτικά΄] είναι το χείριστο καθ’όσον σ’αυτό κυριαρχεί το πλήθος και όχι  ο Νόμος.Όπου όμως  δεν κυριαρχούν οι Νόμοι ,εκεί αναφύονται  δημαγωγοί  και λαοπλάνοι .Ο   Δήμος στην περίπτωση  αυτή  μεταμορφώνεται σε Μονάρχη  δεσποτικό που αγαπά τους κόλακες .  Αυτές τις παθογένειες  προσπαθεί  να αποφύγει ο  νομοθέτης  με τους νομοταγείς πολίτες.

ΑΛΕΞ.  ΡΙΖΟΥ  ΡΑΓΚΑΒΗ – » Τα κυριώτερα  πολιτεύματα  της  Αρχαίας Ελλάδος » .              

                                  ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  ΤΗΣ  ΑΘΗΝΑΊ΄ΚΗΣ  ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ.img306                                                 [ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ]

                                       

Η  ΑΡΧΗ   ΤΗΣ  ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ  ΤΩΝ  ΑΡΧΩΝ :                                                                           

a] .ΚΛΗΡΩΤΕΣ    β].ΧΕΙΡΟΤΟΝΗΤΕΣ  γ].ΑΙΡΕΤΕΣ.

ΠΑΝ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  – » ΑΡΧΑΙΟ  ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΔΙΚΑΙΟ ».

 

ΕΛΛΑΔΑ – ‘‘Ο  ΧΡΥΣΟΥΣ  ΑΙΩΝ  ΤΟΥ  ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ»,  {5ος αι.π.χ } .

 

Όλες  και όλοι  έχετε  ακούσει  ή διαβάσει για τον ‘Χρυσό  αιώνα ‘ του Περικλή.            Αυτά ,  που δεν  σας λένε   { είτε  λόγω  αγνοίας  είτε  λόγω συμφερόντων } είναι το πώς λειτουργούσε το ρηξικέλευθο πολίτευμα της Αθηνα’ι’κής Δημοκρατίας. 

img370

Η  Δημοκρατία  είναι  το πολίτευμα  του  πλήθους .*  Οι πολλοί  κυριαρχούν  και  ασκούν  εξουσία  με σκοπό  την ελευθερία των πολιτών.                                                                                             

ΑΙΣΧΙΝΟΥ – » Κατά Τιμάρχου », { 4 }.

 

Η  Δημοκρατία  [ υπερ-] έχει  και  [επι-] κρατεί  με Νόμους.  Πολιτεία   άλλωστε  χωρίς  Νόμους  δεν υφίσταται . 

                                                                                                                                            ΑΝΔΟΚΙΔΟΥ  – » Περί των μυστηρίων », { 87 }.

 

Το  Σύνταγμα υπερέχει απ’ όλα  τα ψηφίσματα , κοινοβουλευτικά  ή  δημοψηφίσματα  .                                                                                                                                 

ΑΝΔΟΚΙΔΟΥ  – » Περί των μυστηρίων », { 96-98 }.

 

»Η  Βουλή  θέσπισε και  ο Δήμος  επεκύρωσε  τα ακόλουθα…» !  Σήμερα  αυτό γίνεται ;  Βουλή  έχουμε .Εκκλησία  του Δήμου  έχουμε ;  Όχι ! Έχουμε  δηλαδή  μια ‘ανάπηρη’ ακρωτηριασμένη  Δημοκρατία; Η απάντηση είναι προφανής. Έχουμε  μια Βουλή  των Ολίγων [300] ,όπου  οι ίδιοι  αγορεύουν, οι ίδιοι  ψηφίζουν και εμείς  παρακολουθούμε παθητικά. Αυτό ,που λέει  ο  λαός .’Γιάννης  κερνάει, Γιάννης  πίνει’.

Δημοκρατία  χωρίς  εκκλησία του Δήμου ,τυρόπιττα  χωρίς τυρί.

img374 

Η  Δημοκρατία  προυποθέτει  ΙΣΟΤΗΤΑ και ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ. 

Αυτό επιτυγχάνεται  με την  διαδοχική άσκηση της εξουσίας { δλδ.  όχι στο μπαστάκωμα  4-5 χρόνια } .Συγκεκριμένα  με ΚΛΗΡΟ  και για ορισμένο χρονικό διάστημα τότε{36ημ.}img305   bandicam 2016-05-22 18-46-06-570 

ΦΩΤΙΟΥ – » ΛΕΞΕΩΝ  ΣΥΝΑΓΩΓΗ ».                                                                                                   Η  Δημοκρατία  προυποθέτει   την ισότητα  των  πολιτών .Εάν οι πολίτες  είναι ΙΣΟΙ τότε εφαρμόζεται  η  ΚΛΗΡΩΣΗ δια  της  ΚΛΗΡΩΤΙΔΟΣ.

 

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ – » Σόλων», { 15,16 }.

Θεμέλιο  και εγγύηση  της  Δημοκρατίας  είναι η οικονομική ελευθερία και η αποφυγή των άκρων { πλούσιος-πένης }.Το μέτρο είναι ο Μέσος  Βίος .Θεμέλιο  και εγγύηση  της  Δημοκρατίας  είναι η οικονομική ελευθερία και η αποφυγή των άκρων { πλούσιος-πένης }.Το μέτρο είναι ο Μέσος  Βίος .

 

Η Δημοκρατία  δεν έχει  επαγγελματίες  ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ – ΔΙΚΑΣΤΕΣ  -ΙΕΡΕΙΣ [Ιερουργούς].Γιατί  δεν είναι  πολίτευμα  αντιπροσώπων αλλά  προσώπων . Έχει  ανάγκη την  προσωπική συμμετοχή  όλων των πολιτών. Όλοι  οι  πολίτες  »μετέχειν   Αιδούς  και Δίκης  » συνεπώς   μπορούν να λάβουν αξιώματα. Δεν  υπάρχει  περιορισμός  υψηλής  μόρφωσης  ή  εξειδίκευσης   ή  περιουσίας [μεγάλης]   ή ομορφιάς .

Μόνον »ΑΙΔΩ  ΤΕ ΚΑΙ ΔΙΚΗΝ ».

ΠΛΑΤΩΝΟΣ  – » Πρωταγόρας ».

 

ΠΛΑΤΩΝ -» Πολιτικός »], {303,c-d} 

Είναι  πολύ δύσκολο [παγχάλεπον] να  διακρίνουμε τους πραγματικούς  πολιτικούς  από τους δημαγωγούς ,λαοπλάνους  σοφιστές [γητευτές ] μα και ΑΝΑΓΚΑΙΟΝ. 

 

Ποια είναι η αληθινή  Δημοκρατία και ποια η’ μεταμφιεσμένη’ ; 

 ADONIS & GREGORIUS { 1 /3 } …( with English subtitles ).  , »ΑΔΩΝΙΣ και ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ »[2/3]  ,ADONIS & GREGORIUS { 3 /3 }  ΑΔΩΝΙΣ&amp;ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ             

Τα  ψέματα  που συχνά ακούμε  ή  διαβάζουμε για την Δημοκρατία. 

1.]»Η  Δημοκρατία του Περικλή  ήταν στην αρχαιότητα. Άρα  πρέπει να την  εκσυγχρονίσουμε ». 

Η  Κλασσική Ελλάδα  είναι πάνω από τον χρόνο. Γι’ αυτό  άλλωστε ονομάζεται Κλασσική. Αλλά και  έτσι να  είναι  ,η ειδοποιός διαφορά της Δημοκρατίας από τ’ άλλα πολιτεύματα  είναι ο  ΚΛΗΡΟΣ ,ο ΛΑΧΝΟΣ .**Η κληρωτίδα  είναι η μαμή  της  Δημοκρατίας. Εάν ονομάζεται λοιπόν »Νέα  δημοκρατία» πρέπει να εφαρμόζεται ο ΚΛΗΡΟΣ όπως και στην » Παλιά δημοκρατία». Αλλιώς  είναι  διαφορετικό πολίτευμα.

2.]‘Η  Δημοκρατία η αρχαία ήταν ΑΜΕΣΗ .Η σημερινή  είναι ΕΜΜΕΣΗ .»  

 Δημοκρατία είναι  ΜΟΝΟΝ η  ΑΜΕΣΗ.  Δημοκρατία με αντιπροσώπους ΔΕΝ υφίσταται .Η  Δημοκρατία  έχει προσωπική συμμετοχή στην άσκηση  της εξουσίας» δια κλήρου».Γι’ αυτό και οι βουλευτές ονομάζονται ‘‘ κυαμευτοί ».***Δημοκρατία με »καπέλα»  { Προεδρική  ή μη  ,Βασιλευομένη  ή μη ,  αστική ! [ δηλαδή υπάρχει και η Κωμική ,εκ της  κώμης ; ] σοσιαλιστική, καπιταλιστική ,Λα’ι’κή {;] πλουραλιστική{;},συμμετοχική {;} κτλ ] είναι  εξαπάτηση  και  σοφιστεία .

3.] » Η  Δημοκρατία  δεν  είναι  εφικτή  στις  μέρες  μας  γιατί ο πληθυσμός  των πόλεων δεν το  επιτρέπει ».  

Σωστό! Αλλά  η τεχνολογία  έχει πολύ προοδεύσει  και μας λύνει  τα  χέρια. Όλοι μπορούμε πλέον να ψηφίζουμε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  μέσω των ΑΤΜ και με απόδειξη.! Φανερή η ψηφοφορία {ΝΑΙ ή ΟΧΙ } γιατί  οι δημοκράτες δεν είναι δυνατόν να κρύβονται  .  img385

Ποιοι  είναι   οι εχθροί  της  Δημοκρατίας ;  Οι  φαύλοι .

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ – » Κατ’ Ανδροτίωνος », {31 }.

 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΣ  ΒΙΟΣ 

  Όλη  μας η ζωή είναι μέσα  στην αντιπροσώπευση  και την υπακοή. Στην αρχή η οικογένεια ,μετά το σχολείο ,το πανεπιστήμιο ,η εργασία ,τα κόμματα, τα σωματεία ,οι σύλλογοι  όπου  ρίξεις το βλέμμα σου θα  δείς  έναν αντιπρόσωπο των  απροσώπων  και σιωπηλών. Το κωμικοτραγικό   είναι, ότι το εκλαμβάνουμε όλο αυτό  ως  δημοκρατία !       

Ποιο είδος  Δημοκρατίας  είναι το  βέλτιστον ; 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Πολιτικά»,{1318 b}.

 

Την  Αγροτική  πολιτεία έχει σαν πρότυπο  και ο ΠΛΑΤΩΝ στον διάλογό του ΠΛΑΤΩΝΟΣ  – »ΝΟΜΟΙ».

 

Πολλές  και πολλοί ,ίσως αναρωτηθείτε μήπως τελικά είναι  μια ‘ρετρό’ ιστορία ,αυτή της Δημοκρατίας και οι εποχές δεν είναι κατάλληλες για τέτοια υψηλής  ποιότητας  εγχειρήματα.   ΛΑΘΟΣ !   Η  Δημοκρατία  είναι αναγκαία λύση  σε εποχές   παρακμής , αταξίας  και ακολασίας των παρανόμων .Η  Δημοκρατία   είναι το τελευταίο  στάδιο   της  εξέλιξης  των πολιτευμάτων. Είναι η πρόταση   για το παρόν  και η  ελπίδα  για  το  μέλλον  της  Ελλάδος , της Ευρώπης , της οικουμένης.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ –  ‘‘Πολιτικός» ,{303 b}.

                                    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  η΄ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ ;[*].Πολλοί-Πλήθος -όχλος  :

α] Πολλοί, πλήθος  αναρίθμητο .β] Πλήθος ,το ευαρίθμητο  και το μεμετρημένον και συστημα { εξ ου πληθυσμός  ,γιατί οι πολίτες είναι καταγεγραμμένοι  και μετρήσιμοι } γ] ΄Οχλος, το πολύ και αναρίθμητο ,η όχλησις[οχλώ]. 

ΑΜΜΩΝΙΟΥ – ‘‘ΛΕΞΙΚΟΝ  ΟΜΟΙΩΝ  ΚΑΙ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ  ΛΕΞΕΩΝ ».

 

[**] Κλήρος -λαχνός :

 ✦ ΚΛΗΡΩΤΙΔΑ: ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ G ΤΗΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

bandicam 2016-05-23 14-56-52-385

 

Η ΚΛΗΡΩΤΙΔΑ. Χωρίς  την  κληρωτίδα δεν υπάρχει  Δημοκρατία.

Η ΚΛΗΡΩΣΙΣ:   η εκλογή δια κλήρου  ήταν  Ιερή  πράξη .O  Πλάτων την αποκαλεί  »Διός  κρίσιν». 

 ΝΕΩΤΕΡΟΝ  ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ  ΛΕΞΙΚΟΝ »ΗΛΙΟΥ».

Γ.ΛΑΜΨΑ  – » ΛΕΞΙΚΟ  ΤΟΥ  ΑΡΧΑΙΟΥ  ΚΟΣΜΟΥ ».

Βέβαια οι περισσότεροι  Έλληνες  όταν  ακούνε   κλήρο  και  λαχνό ,το  μυαλό τους  πάει  στα  καζίνο  και στις  λοταρίες .Πάλι  καλά .Είναι το μόνο που  έμεινε  να  μας θυμίζει  την δημοκρατική  ισότητα.

 

{***} ΚΥΑΜΟΣ = το κουκκί. Οι  κύαμοι ήταν  το μέσο για την κληρωτή εκλογή  των αξιωμάτων στην Αρχ.Αθήνα. {κυαμευτός=κατόπιν κληρώσεως }.

Κυαμοτρώξ = o κυαμοτρώκτης, o κυαμοφάγος .                               

Η Δημοκρατία  δεν  αγαπά τους   σολίστες  παρά μόνον εάν  ενταχθούν  στην  ορχήστρα  και  συγχρονιστούν με την μπαγκέτα του Δήμου.
 

ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗ – » Η Αρχαία Ελληνική Δημοκρατία και η σημασία της για μας σήμερα ».{ 1986 }

kεφ.8α : Η αντιπροσώπευση.

ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗ – » Η Αρχαία Ελληνική Δημοκρατία και η σημασία της για μας σήμερα ».{ 1986 }

kεφ.8β : Οι εκλογές.

ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗ –» Η Αρχαία Ελληνική Δημοκρατία και η σημασία της για μας σήμερα ».{ 1986 }

kεφ.8γ. Το κράτος.

AΛΕΞ. ΚΟΝΤΟΥ – ‘‘ Δημοκρατία , ένα άγνωστο πολίτευμα », { σελ. 130 }.

Και είδαμε πως Δημοκρατία σημαίνει κλήρωση !

AΛΕΞ. ΚΟΝΤΟΥ – » Δημοκρατία , ένα άγνωστο πολίτευμα », { οπισθόφυλλο }.

Στην αρχαία Αθήνα το 99,87 % των αρχόντων ήταν κληρωτοί  και μόνο το 0,13 % ήταν αιρετοί ! Αυτές οι αλήθειες έχουν αγνοηθεί μέχρι σήμερα από τους επίδοξους αρχηγούς ,που διακατέχονται από το σύνδρομο του Μεγαλέξανδρου ,δηλαδή του σωτηρισμού.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.      

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ  ΒΙΒΛΙΑ     –    ΕΛΕΓΧΕΤΕ  ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ .