Από το πέρδεσθαι στο φιλοσοφείν .

Ο Μητροκλής , ο Μαρωνείτης , αδελφός  της   Ιππαρχίας  { η πρώτη   γυναίκα  Kυνική   φιλόσοφος } παρακολουθούσε τα μαθήματα του  περιφήμου  Περιπατητικού φιλοσόφου  Θεοφράστου.* Κατά την διάρκεια ερευνών  στη σχολή  ,λόγω  σωματικής  αδυναμίας  και μετεωρισμού** των εντέρων του , δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα αέρια του  και αποπάρδησε { έκλασε}.Τόσο  δε  ντροπιάστηκε  ώστε απελπισμένος   αποφάσισε  να   αυτοκτονήσει  δια της ασιτίας . Ο  Κυνικός  φιλόσοφος  Κράτης  [  σύντροφος  της  Ιππαρχίας  } μόλις το έμαθε – και αφού τον παρακάλεσαν να βοηθήσει – πήγε να τον μεταπείσει με επιχειρήματα για το μη απρεπές της  πράξεώς  του . Γιατί δεν είναι  κακό  -του είπε- η χρησιμοποίηση των φυσικών τρόπων προς ανακούφιση του οργανισμού αλλά  τερατώδες  η μη χρησιμοποίηση τους .  Πρωτύτερα , επίτηδες  είχε καταναλώσει θέρμους  {λούπινα } κι  όταν  αποπάρδησε  , κατάφερε να  ανυψώσει  το ηθικό του  Μητροκλέους ,  παρηγορώντας τον με το επιχείρημα ,ότι κι αυτός  το ίδιο κάνει. Από εκείνη την στιγμή  ο Μητροκλής  έκαψε όλες τις σημειώσεις του Θεοφράστου  κι άρχισε να παρακολουθεί την διδασκαλία του  Κράτη , ώσπου  έγινε  ένας έμπειρος  φιλόσοφος.

Διαιρούσε τα πράγματα σε εκείνα που είναι  ωνητά  { εξαγοράζονται } όπως π. χ.   ένα σπίτι  και στα άλλα ,που χρειάζονται χρόνο και επιμέλεια , όπως  π. χ. η παιδεία .   Τον πλούτο τον θεωρούσε βλαβερό πράγμα , αν κάποιος δεν τον χρησιμοποιεί εκεί που αξίζει. Πέθανε  γέρος ,αφού προκάλεσε ο ίδιος τον πνιγμό του .                                                                                                                                                                                                                              ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ  ΛΑΕΡΤΙΟΥ  – » Βίοι  Φιλοσόφων », τομ. Γ’ – Μητροκλής.

 

ΣΤΟΒΑΙΟΥ – » Ανθολόγιον », τομ. ΙΔ’-  Ψόγος   γήρως .

 

ΑΝΔΡΕΑ  ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ – » Υπερλεξικό   της Νεοελληνικής  γλώσσας » .

Λουπινάρι  / λούπινο = πικροκουκιά.

Το Λούπινο είναι φυτό που ανήκει στην οικογένεια των ψυχανθών στο γένος Lupinus.     << Τι είναι το «λούπινο» και γιατί πρέπει να το προσέχουμε; >>

Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ  – » Μέγα  Λεξικόν   της Ελληνικής  γλώσσης ».

Θέρμος = λούπινος ο λευκός .Θέρμος,  μάλλον  γιατί είναι πολυθερμικός { calories = θερμίδες }. Θερμοπωλείον.

 

Ν. Μ.  ΣΚΟΥΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ – » Οι  Αρχαίοι  Κυνικοί ».

Ο Μητροκλής  θεωρείται ο δημιουργός ενός ξεχωριστού γραμματικού είδους , της  χρείας : σύντομο ανέκδοτο [ τσιτάτο] με περιεχόμενο μια φράση ή μια ενέργεια κάποιου σημαντικού προσώπου { συνήθως του Διογένους από  τη Σινώπη }.

 

LIDDELL & SCOTT – »Μέγα  λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».

Χρεία = χρήσις , ωφέλεια. Στην  ρητορική , ρητόν  ή  αξίωμα  ή παράγγελμα  ή  απόφθεγμα .Χρείαι  σώζονται από τον Ερμογένη  και τον Αφθόνιο .Ο κωμικός  ποιητής και γραμματικός  Μάχων  έκαμε συλλογή αποφθεγμάτων των  Ελληνίδων εταίρων , πολλά από αυτά τα διέσωσε  ο Αθήναιος.

Όπως  αντιλαμβάνεσθε , η  επαφή  του Μητροκλέους   με τον Κυνικό φιλόσοφο  Κράτη  ήταν τόσο δυναμική  ,που εγκατέλειψε τον Περιπατητικό φιλόσοφο Θεόφραστο . Καταλύτης  για  την  αλλαγή αυτή υπήρξαν τα διαφυγόντα αέρια { κλανιές },  από το ανυπάκουο έντερο του  Μητροκλέους  και η κυνική αντίδραση του Κράτη  δια της ομοίας οδού ,της  αποπαρδήσεως.

ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ  ΛΑΕΡΤΙΟΥ  – » Βίοι  Φιλοσόφων », τομ. Γ’ , Διογένης.

Ο Διογένης ,που εκτιμούσε  την ανακούφιση ,που προκαλούν οι πορδές  { πολύ πριν  από  την  Βασιλική οικογένεια της Αγγλίας, όπου η Βασίλισσα  πέρδεται  ελευθέρως  και χωρίς ενοχές } έγραψε ένα βιβλίο με τον τίτλο ‘ ΠΟΡΔΑΛΟΣ’.

Έκτός   από  το  πέρδω / πέρδομαι   υπάρχουν  κι άλλα   ρήματα  με παρεμφερή σημασία αλλά με διαφορετικές   νοηματικές αποχρώσεις. :   βδέω / βδελύσσ[ττ]ομαι , όζω , βρωμάω , μυρίζω , κλάνω .

ΑΝΘ. ΓΑΖΗ – » Λεξικόν  της Ελληνικής  γλώσσης ».

Πέρδω / πέρδομαι  = ρίχνω πορδές , κλάνω.

 

ΘΕΟΛ. ΒΟΣΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ – » Αντιλεξικόν   ή  Ονομαστικόν  της Ελληνικής γλώσσης ».

Αποβάλλω αέρια  : [από]πέρδομαι  , πορδίζω, κλάνω ,υποπέρδομαι [ κουφοκλάνω].

 

Γ.ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ – » Ετυμολογικό  Λεξικό της  Νεοελληνικής  γλώσσας ».

Πέρδιξ {πέρδικα} από το πέρδομαι [πιθ. από το θόρυβο των φτερών της { ;; } ] .

                                                            Πετροπέρδικες.

 

Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ  – » Λεξικόν   της  Αρχαίας  Ελληνικής   γλώσσης ».

Βδέω =πέρδομαι ,κλάνω,βρωμάω .Βδελύσσω =προκαλώ δυσωδία [ αποστροφή], καθιστώ τι αηδές. Εξ ού και βδέλυγμα.

 

ΘΕΟΛ. ΒΟΣΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ – » Αντιλεξικόν   ή  Ονομαστικόν  της Ελληνικής γλώσσης ».

ΑΝΤΙΠΑΘΕΙΑ .  { ζωηρά αποστροφή }=αηδία, αποτροπιασμός , βδελυγμία, βδελυρία, σιχαμάρα.

 

ΜΑΡΙΟΥ  ΒΕΡΕΤΤΑ – » Τα  βρωμόλογα  των Αρχαίων  Ελλήνων ».

Βδέλυγμα = σίχαμα { εκ του βδέω =βρωμάω } . Βρώμος =  η τραγίσια  μυρουδιά , η αποκρουστική μυρωδιά των τράγων την εποχή του οίστρου ,  η τραγίλα.

 

ΠΑΝ.Ε.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – » Λεξικό ρημάτων της Αρχ.Ελλ.γλώσσας ».

Όζω [από το οδμή / οσμή ]  = βγάζω οσμή , μυρίζω.

 

ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ  Δ. του ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ – » Λεξικόν  της  Ελληνικής  γλώσσης ».

Η  όζη = βαρειά οσμή { κυρ.στόματος } , δυσωδία.  Οζόλης = ο βρωμιάρης , ο  δυσώδης      { θυμηθείτε τους Οζολούς Λοκρούς }

 

ΘΕΟΛ. ΒΟΣΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ – » Αντιλεξικόν   ή  Ονομαστικόν  της Ελληνικής γλώσσης

».ΔΥΣΩΔΙΑ  .[ δυσωδία  ρινός ] =όζαινα.

 

ΠΑΝ.Ε.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – » Λεξικό ρημάτων της Αρχ.Ελλ.γλώσσας ».

Μυρόω-ώ  / Μυρίζω =μυραίνω  , αλείφω με μύρο.

 

ΠΑΠΥΡΟΥ  – » Λεξικό  της  Ελληνικής  γλώσσας ».

Κλάννω / κλάνω [ από το αρχ. κλάω -ώ = θραύω , σπάζω τι ] =αφήνω πορδή , πέρδομαι

.ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ  : << τα ΄κλασε = φοβήθηκε >> , κώλος που κλάνει , γιατρός δεν τον πιάνει  = δείγμα υγείας >> , << έκλασε η νύφη σχόλασε ο γάμος = για μεγαλοποίηση ασημάντου γεγονότος >>.

 

ΚΛΑΣΣΙΚΑ  ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ – » Διογένης  ο Κυνικός ».

 

* Ι. ΠΑΣΣΑ – » Νεώτερον  Εγκυκλοπαιδικόν  λεξικού  » ΗΛΙΟΥ».

Ο  Θεόφραστος  [πραγματικό όνομα  Τύρταμος ] ήταν  μαθητής , πιστός φίλος και  μετέπειτα σχολάρχης  της Περιπατητικής Σχολής του  Αριστοτέλους.  Από τον Διογένη τον Λαέρτιο διασώθηκε κατάλογος των έργων του  ,τα οποία ανέρχονται  περίπου σε 240.

 

ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ Χαραχτήρες ». { 30  }.

Στους Χαρακτήρες, ο Θεόφραστος περιγράφει τα εσωτερικά και ψυχικά γνωρίσματα ανάλογα με το ήθος των ανθρώπων.

** Τυμπανισμός (μετεωρισμός). Διάταση κοιλίας. Αέρια bandicam 2017-05-02 17-41-07-942

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

  ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ  ΒΙΒΛΙΑ  ,  ΕΛΕΓΧΕΤΕ  ΤΙΣ  ΠΗΓΕΣ.