» ΚΑΛΟΣ ΚΆΓΑΘΟΣ » { Probus }.

Το πρότυπο του Τελείου Ανθρώπου στην Αρχαιότητα  { ο τελείως σπουδαίος-Αριστοτέλης } ήταν ο Καλός  και Αγαθός .Σήμερα  δεν συναντάμε συχνά  το ρητό αυτό  στον γραπτό ή προφορικό λόγο , αλλά  έχει διασωθεί στην καθομιλουμένη  ενωμένο  ως καλοκάγαθος.   

Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ – » Μέγα Λεξικόν  της Ελληνικής  γλώσσης ».

Ο καλοκάγαθος :

Η καλοκαγαθία λοιπόν  είναι η αρμονική σύνδεση  του σωματικού κάλλους { ΚΑΛΟΣ} με την ηθική ακεραιότητα{ ΑΓΑΘΟΣ } με στόχο να γίνει »τελείως σπουδαίος». Αυτό ,όμως  είναι αρκετό ; Ένας  ορισμός { λέγεται  ορισμός ,γιατί ορίζει δια της τοποθετήσεως ορίων τα όρια μίας έννοιας ή ενός πράγματος  με την χρήση  καταλλήλων λέξεων } προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει {;} την λέξη χωρίς πάντα να το καταφέρνει. Ο ασφαλής  οδός  είναι η κατανόησις της λέξεως  με την ανάλυσιν της ιδίας της λέξεως .Αυτή είναι  η επιστήμη της Ετυμολογίας  δηλ. της Αληθολογίας.{ Έτυμος,η,ον= αληθινός,η,ον-βέβαιος,α,ον-πραγματικός,η,ον }  Η σοφία  αρχίζει με την επίσκεψη των ονομάτων . Όσο περισσότερο αναλύουμε  τα ονόματα ετυμολογικά τόσο βελτιώνεται η σκέψη μας ,η κρίση μας [ όχι  η crisis ] και μειώνονται  οι πιθανότητες  εξαπατήσεως, αποπλανήσεως και  γητείας από τους δημαγωγούς ,τους λαοπλάνους.                                                                                                 

ΣΤΕΦ. ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗ – » Λεξικόν Λατινο-ελληνικόν ».

Probitas ,atis [ < probus ] : χρηστότητα ,καλοκαγαθία.

ΕΥΣΤΡ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΥ – » Λεξικόν Ελληνο-Λατινικόν ».

Καλοκάγαθος ,ον : probus,a,um.

Γ.ΛΑΘΥΡΗ – » Λεξικό  Εννοιών της Πλατωνικής  Φιλοσοφίας »

{ οι όροι του Σπευσίππου }. Τι είναι  όνομα ;

                                ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ  –  ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ  –  ΑΝΤΙΣΘΕΝΗΣ :   

Ας ξεκινήσουμε το μαγικό ταξίδι των λέξεων  από την ετυμολόγησή  τους. Για να γίνει  ολοκληρωμένη η αποστολή μας θα φτιάξουμε  πρώτα  τα εννοιολογικά δίπολα.{ θα βρούμε τις αντίθετες  έννοιες  από αυτές που ζητάμε }.Ποιο είναι το αντίθετο του ΚΑΛΟΣ ; Ποιο είναι το αντίθετο  του ΑΓΑΘΟΣ ; Μερικοί   ίσως να έχουν έτοιμη την εύκολη απάντηση, αλλά είναι εύκολη ;

img202

Α. ΚΑΛΟΣ-ΑΙΣΧΡΟΣ. 

1. Τι εστί »ΚΑΛΟΝ» ;

ΑΝΝΗΣ ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ -ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – » Ο εν τη λέξει λόγος ».

Καλόν.

Από το καλός  το κάλλος .Γιατί όμως έχει  δύο λάμδα [-λλ] ; Γιατί  ο συγκριτικός και ο υπερθετικός βαθμός  του επιθέτου  αναδιπλασιάζει το ] ως προ’ι’όν συγκρίσεως. Η λέξη καλλιστεία  για παράδειγμα έχει δύο {λλ} γιατί βραβεύονται οι πιο όμορφες και ευειδείς καλλονές κατόπιν διαγωνισμού . Από τις  καλές [ καλαί ]  ,επιλέγονται οι  καλλίτερες [ καλλίονες  ] και από τις καλλίτερες  ,οι κάλλιστες  [ κάλλισται ].                                                                                      

ΑΧ.ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΥ – » Γραμματική  της  Αρχαίας  Ελληνικής  γλώσσας ».-

Άρα   ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΣ -Η -ΟΝ  [ με δυό  -λλ  και όχι  καλύτερος-η-ο .Διότι το επίθετο δεν  έχει κατάληξη  [-υς  ] για να γίνεται [- ύτερος ,-ύτατος ]  ,όπως  π.χ.  το βραχ-ύς  – βραχ-ύτερος – βραχ-ύτατος }.

Κάλλος  έχουν τρία :  α].Το εύμορφον {π.χ  καλλονή  } β]. Το χρήσιμον { π.χ εργαλείο} γ]. Το ωφέλιμον { π.χ  νόμοι }.

2. Τι εστί ΄» ΑΙΣΧΡΟΝ » ;

LIDDELL & SCOTT  – »Μέγα  Λεξικόν  της  Ελληνικής  γλώσσης ».

Αισχρόν.

Ι.ΠΑΝΤΑΖΙΔΗ   – » Ομηρικό Λεξικό » .

Το αισχρός  από το αίσχος :

ETYMOLOGICON  MAGNUM  LEXICON  . 

Τι σημαίνει  Αίσχος ;

ΑΠ.ΤΖΑΦΕΡΟΠΟΥΛΟY  – » Ετυμολογικές  και  σημασιολογικές   ανιχνεύσεις

ΠΛΑΤΩΝΟΣ – » Συμπόσιον »  ,{ 201 a }.

ΑΧ.ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΥ – » Γραμματική  της  Αρχαίας  Ελληνικής  γλώσσας ».-

Οι βαθμοί  του  επιθέτου : αισχρός-η-ον.


B. AΓΑΘΟΣ – ΚΑΚΟΣ .

1. Τι εστί  » ΑΓΑΘΟΝ » ;

ΕΡ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ – » Θησαυρός της ελληνικής γλώσσης ».

Αγαθόν.

Γ.ΛΑΘΥΡΗ – » Λεξικό  Εννοιών της Πλατωνικής  Φιλοσοφίας ».

Το αγαθόν.

ΑΝ.  ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ -ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – » Ο  Εν  τη  Λέξει  λόγος ».

Ποίος   ονομάζεται  αγαθός ;

LIDDELL & SCOTT – »Μέγα  λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».   

Αγαθός-η-ον.

LIDDELL & SCOTT – »Μέγα  λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».

ΑΓΑΘΟΔΑΙΜΩΝ  {=αγαθός  δαίμων }.

LIDDELL & SCOTT – »Μέγα  λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».

ΗΣΥΧΙΟΥ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ -»Λεξικόν».

ΑΧ.ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΥ – » Γραμματική  της  Αρχαίας  Ελληνικής  γλώσσας ».-

Τα παραθετικά του επιθέτου  αγαθός,η,ον :

2. Ποιον ονομάζουμε ‘‘ΚΑΚΟΝ»;

ETYMOLOGICON  MAGNUM  LEXICON . 

Κακός.

ΑΝ.  ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ -ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – » Ο  Εν  τη  Λέξει  λόγος ».

ΗΣΥΧΙΟΥ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ -»Λεξικόν».

Κακός.

ΑΧ.ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΥ – » Γραμματική  της  Αρχαίας  Ελληνικής  γλώσσας ».-

Τα παραθετικά  του  επιθέτου  κακός,η,ον:

Συνοψίζοντας  το μεν  »καλός κ’αγαθός »  οδηγεί  στην ευδαιμονία  το δε » αισχρός  και κακός » στην κακοδαιμονία.                                                                                              

ΑΝ.  ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ -ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – » Ο  Εν  τη  Λέξει  λόγος ».

Τι  σημαίνει η λέξη  ΔΑΙΜΩΝ ;

LIDDELL & SCOTT – »Μέγα  λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».

Ποίον  το άριστον  αγαθόν ;  Η  ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ -‘ Μεγάλα  Ηθικά ‘.{ 1184a}

Σε πολλά  λεξικά   το ‘καλώς’  με  το ‘ ευ’ συγχέονται  ενώ διαφέρουν .                             

AΜΜΩΝΙΟΥ – » Λεξικόν   Ομοίων  και  Διαφόρων  λέξεων ».

bandicam 2018-09-19 17-24-01-225

Στην  σημερινή  εποχή   εκτός  από τη  σύγχυση που προξενεί η  άγνοια   των νοημάτων των λέξεων  { σημείο  και απόδειξη  παρακμής  του εκπαιδευτικού  μας συστήματος και της αμορφωσιάς του λαού μας} συστηματικά αλλοιώνεται  και  η  σημασία ,το νόημα  των λέξεων  από  »μοντέρνους »  σκιτζήδες της  γλώσσας  μας με το  πρόσχημα  ,ότι  οι  λέξεις  και  η  σημασία  τους  αλλάζει  κατά το  δοκούν.!!  Ο  Διδάσκαλος του γένους όμως  μας συμβουλεύει : 

bandicam 2018-09-19 17-30-24-913

Η μετάλλαξη  του  επιθέτου  ΑΓΑΘΟΣ-Η-ΟΝ. 

Ο ΑΓΑΘΟΔΑΙΜΩΝ .ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :

ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ ΒΙΒΛΙΑ , ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ.