Η παιδεία και η παιδιά.

Tί είναι η παιδεία και ποια  σχέση της με την παιδιά ; Ο όρος  παιδεία  δηλώνει την πνευματική και ηθική αγωγή των νέων….την διάπλαση των διανοητικών τους δυνατοτήτων και την διαμόρφωση του χαρακτήρα τους δια της εκπαιδεύσεως……σκοπός της παιδείας είναι η κοινωνικοποίηση της νέας γενιάς…μπλα,μπλα,μπλα. Πολλοί  οι ορισμοί της αφηρημένης εννοίας  με μικρές  δόσεις ..αοριστίας , όπως  η αδυναμία  αποσαφηνίσεως της λέξεως και  η σύγχυση της παιδείας με την εκπαίδευση.  Παιδιά ,είναι το παιχνίδι. Σημαντική  και απαραίτητη εδώ η ορθογραφία. Γιατί η πεδιάς { =πεδιάδα} από την παιδιά {=παίγνιον} διαφέρει . Ποια η σχέση όμως της παιδείας με την παιδιά {=το παιγνίδι } ; Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι  οι λέξεις είναι ετυμολογικώς συγγενείς ,γι’ αυτό και ως έννοιες θα έχουν περιεχόμενο παραπλήσιο. Παιχνίδι και παιδεία είναι έννοιες αρρήκτως δεμένες .Η παιδιά  όμως  χρειάζεται μεγαλύτερη αποσαφήνιση γιατί αποτελεί θεμελιώδη έννοια στο Ζ’ βιβλίο των »Νόμων» του Πλάτωνος και σχετίζεται άμεσα με την Παιδεία : »  μανθάνειν  μετά παιδιάς και ηδονής »  άλλως τε  » παίζω και μαθαίνω».

Σ.ΔΩΡΙΚΟΥ  & Κ.ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ  – » Το δίγαμμα  F «.

ΠάFις —->  παίς , παύς , παύρος= μικρός, νέος, πώλος.

 

Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ  – » Λεξικόν  της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης  ».  

ΠΑΙΣ {  <πα’ί’ς , < παFιδ- } / ΠΑΥΣ / ΠΑΣ =παιδί.

InkedΣάρωση_20171108 (4)_LI

 

ΓΡ.ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ  – » Λεξικόν  Ερμηνευτικόν ».

Παίς = το γέννημα του πατρός .Τέκνον = το γέννημα { το τεχθέν υπό } της γυναικός.

 

LIDDELL & SCOTT – » Μέγα λεξικόν  της  Ελληνικής γλώσσης ».

Παιδεία= 1. η ανατροφή παιδιού 2.ανατροφή και διδασκαλία ,{  εκπαίδευσις =/= τροφή } 3.Το αποτέλεσμα της ανατροφής και επαιδεύσεως  , παιδεία { = humanitas}. Παιδιά { < παίζω }= παιγνίδι, διασκέδασις . Παιδιά αντίθ.  σπουδή.

 

Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ  – » Λεξικόν  της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης  ».

Παίδευσις { < παιδεύω } = η εκπαίδευσις , η αγωγή .Τόπος διδασκαλίας . Παιγνία =παιδιά  { = παιχνίδι } και εορτή.

 

THOMAS  GAISFORD  -» Etymologicon  Magnum Lexicon ».

Παιδεία = 1.Παίδευσις 2.Παιδική ηλικία 3.Ανατροφή 4.Μίξις.

 

ΦΩΤΙΟΥ  – » Λέξεων  συναγωγή ».

Παιδιάν  Παίγνιον  , παιδιά = παίγμα.

 

Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ  – »  Μέγα  Λεξικόν   της Ελληνικής  γλώσσης ».

Παιδία = η παιδική ηλικία. Παιδιά = παιδαριώδες  παιχνίδι , ιδίως  το ομαδικό και κατάλληλα οργανωμένο { κρυφτό, τυφλόμυγα  κ.τ.λ. }

 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ  – » Φαίδρος », { 241 b }.

Η  οστρακίνδα  ήταν αρχαίο αθλητικό παιχνίδι με δύο ομάδες . Σύμφωνα με τους κανόνες του παιχνιδιού ένας παίκτης έριχνε  πάνω σε μία διαχωριστική γραμμή ένα δίχρωμο όστρακο [ η μία πλευρά του ήταν άσπρη και η άλλη μαύρη ]και η μία ομάδα , στην οποία ανήκε το χρώμα της πλευράς που φαινόταν μετά την πτώση , κυνηγιόταν από την άλλη.

 

ΠΟΛΥΔΕΥΚΟΥΣ   – » Ονομαστικόν  » , { Θ’ – 110-112 }.

ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ . Η  οστρακίνδα { οστράκου περιστροφή } ήταν αρχαίο αθλητικό παιχνίδι στο οποίο οι παίκτες  χωρίζονται σε δύο ομάδες , από το ένα μέρος η μια ομάδα  και από  άλλο μέρος η άλλη ομάδα , από μια γραμμή  που χαράσσεται σε υπαίθριο  έδαφος .Ένας παίκτης κρατώντας όστρακο, αλειμμένο εσωτερικά  με πίσσα , το πετά στον αέρα κατά το << κορώνα ή γράμματα >> και ρωτά : << Νύξ  ή ημέρα >>.Οι παίκτες  της ομάδας  που κέρδισε ,διασκορπίζονται τρέχοντες ,ενώ οι της άλλης ομάδας υποχρεώνονται να τους συλλάβουν και να τους επαναφέρουν επ’ ώμου  στην αφετηρία.

 

ΓΡ. ΖΩΡΖΟΥ  – » Τα  Αρχαία  ελληνικά παιχνίδια – αθύρματα».

 

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  – » Πολιτικά ‘, { Θ’ -1337 b }.

Το  παιχνίδι { = παιδιά }  μάλλον  είναι χρήσιμο σαν ανάπαυλα της δουλειάς, (αφού αυτός που κοπιάζει έχει ανάγκη από ανάπαυση και το παιχνίδι γίνεται για χάρη της ανάπαυσης, η δε εργασία γίνεται με κόπο και ένταση των δυνάμεών μας).Πρέπει λοιπόν να βάλουμε στη ζωή μας ,παραμονεύοντας την κατάλληλη στιγμή {=καιροφυλακτούντες } τα παιχνίδια  σαν να είναι φάρμακα αναψυχής.

 

O Αριστοτέλης έδινε μεγάλη σημασία στην μετάδοση της γνώσεως στα παιδία  και στην ανάπτυξη της δημιουργικής φαντασίας  αυτών με την μορφή αθυρμάτων.

 

Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ  – »  Μέγα  Λεξικόν   της Ελληνικής  γλώσσης ».

Άθυρμα =1.]  παίγνιον, μέσο με το οποίο παίζει κάποιος. 2.] Χαρά, τέρψις , χαρμονή. Απολλώνιο άθυρμα =οι Πυθικοί αγώνες. Αθύρματα Μουσών = τα άσματα. 3.]μτφ. αυτόν που μεταχειρίζεται κάποιος κατά βούληση, οιωνεί ως άθυρμα.

 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ  ΣΟΦΙΣΤΟΥ  – » Λεξικόν  ΙΛΙΑΔΟΣ  και ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ  ».

Αθύρει = παίζει . Αθύρματα = παίγνια. Άθυρμα {  α [αθρ.] + θύειν  } = πολλάκις θύειν.

 

ΓΡ. ΖΩΡΖΟΥ  – » Τα  Αρχαία  ελληνικά παιχνίδια ».

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΑΘΥΡΜΑΤΩΝ :

ta-tyxera-paixnidia-sthn-arxaia-ellada

 Η Εκπαιδευτική  Νομοθεσία  του Πλάτωνος .      

1.Εκπαίδευση για όλα τα τέκνα των πολιτων  :[ΝΟΜΟΙ – 804 d ] << διδάσκειν  τε πάντα ὅσα πρὸς τὸν πόλεμόν ἐστιν μαθήματα τοὺς φοιτῶντας ὅσα τε πρὸς μουσικήν, οὐχ ὃν μὲν ἂν ὁ πατὴρ βούληται, φοιτῶντα, ὃν δ᾽ ἂν μή, ἐῶντα τὰς παιδείας  >>  

2. Η εκπαίδευση των νέων εθεωρείτο στις αρχαίες Ελληνικές πόλεις  υποχρέωση , την οποία  κανείς από τους γονείς  δεν τολμούσε να παραμελήσει.  : [ ΚΡΙΤΩΝ -50d e] << ἢ οὐ καλῶς προσέταττον ἡμῶν οἱ ἐπὶ τούτῳ τεταγμένοι νόμοι, παραγγέλλοντες τῷ πατρὶ τῷ σῷ σε ἐν [50d-e] μουσικῇ καὶ γυμναστικῇ παιδεύειν;»

3.Εισαγωγή κριτικής εποπτείας της πόλεως επί των κειμένων διδασκαλίας , επί των  μουσικών και ορχηστρικών τρόπων και επί των αθλητικών ασκήσεων . Θεσπίζει ανώτατη εκπαιδευτική αρχή τον << επιμελητή της παιδείας >> { 765 d }

4.Διδασκαλία των μαθηματικών μέχρι της »περί  ασυμμέτρων  μεγεθών» γνώσεως .

5. Νυκτερινός  σύλλογος , ανωτέρου βαθμού  επιστημονική έρευνα.

6.Μεικτό εκπαιδευτικό σύστημα εναρμόνισης  της Αθηνα’ι’κής  ελευθερίας με  την Σπαρτιατική  αγωγή .

Ι. ΠΑΣΣΑ –  » Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν ‘Ηλίου’  ».

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ .1.< Το μετά παιδιάς και ηδονής μανθάνειν > 2.< Το εποπτικώς διδάσκειν > 3. < Το διδάσκειν τα αναγκαία > { πολυμαθίη νόον <ἔχειν> οὐ διδάσκει}-Ηράκλειτος.

Αντί του ουσιαστικού ‘‘παιδεία’‘ θα βρούμε συχνά το ρήμα »σπουδάζειν » , συναπτόμενο με το »παίζειν» .Η  σχέση τους είναι πάλι η ίδια με τη σχέση »παιδεία – παιδιά». Inkedcf83ceaccf81cf89cf83ceb7_20171105-4_LI

ΠΛΑΤΩΝΟΣ  – » Φίληβος » , { 30 e }.

Το παίζειν είναι χάριν  του σπουδάζειν , το παιχνίδι είναι ανάπαυλα χάριν της σπουδής.

 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ  – » Νόμοι» , {Z’- 803 d }.

Το σπουδάζειν  είναι χάριν του  παίζειν.

 

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ  – » Απομνημονεύματα », { Α’.3,8 }.

Ανάπαυλα της  σπουδής  γίνεται ενίοτε το παιχνίδι.

 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ  – » Αλκιβιάδης », { 124 d }.

Ο Σωκράτης συνδύαζε  την σπουδή [=σοβαρότητα ] με την παιδιά [=παιχνίδι ].Η μετάβαση από την σπουδή στην παιδιά και τανάπαλιν είναι πολλές φορές δυσδιάκριτη .Αυτό το γνώριζε πολύ καλά ο Σωκράτης διότι» έπαιζεν άμα σπουδάζων » .

                                            

ΘΕΟΣ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ.    

ΠΛΑΤΩΝΟΣ  – » Νόμοι» , { Z’ – 803 c }.

Ο Θεός είναι » φύσει μακαρίου σπουδής » ενώ ο άνθρωπος  είναι » Θεού τι παίγνιον μεμηχανημένον ».

 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ  – » Νόμοι» , { Z’ – 803  e }.

Κάθε άνθρωπος  πρέπει να διάγει βίον  παίζων  κάποια  ορισμένα   παίγνια , κάνοντας θυσίες , ψάλλοντας και χορεύοντας. Η μουσική και η χορεία αποτελούν σπουδαιότατα εκπαιδευτικά μέσα ,ονομάζονται δε  < παιδιαί> .

untitled5

ΠΑΙΔΙΑΙ  -ΠΑΙΔΕΣ   [1].

ΠΛΑΤΩΝΟΣ  – » Πολιτεία », { Δ’ – 424 e } , { Δ’ -425 a }.

Οι  παίδες   πρέπει να  παίζουν νόμιμα  και εγκεκριμένα παιγνίδια ,διότι έτσι διαπλάσσονται  σε νομοταγείς και σπουδαίους άνδρες .Όταν τα παιδία συνηθίζουν να παίζουν καλά { να ασκούν την νόμιμη χορεία } εισδέχονται την  ευνομία δια της μουσικής .Η μουσική δε τα παρακολουθεί  και στον μετέπειτα βίο τους λειτουργώντας ως  επανορθωτής  σε κάτι που ήταν πρωτύτερα κακό.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ  – » Νόμοι », { Β – 656 c  } , { Β’ – 657 c  }.                                                                         Η χορεία { χορός και ωδή συνοδεία λύρας } είναι η »περί τας Μούσας παιδεία και παιδιά ».

 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ  – » Νόμοι », { Ζ’ -796 b} , {Z’ – 795 d }.

Η διάπλαση των παίδων  επιτυγχάνεται   ‘παιδιαίς τε και τροφαίς’.Τα δε μαθήματα έχουν στόχο όλα τ’ αγόρια  και όλα τα κορίτσια να γίνουν αρτίποδες και αρτίχειρες. Τα μαθήματα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες  : 1.ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ { βοηθά στην ανάπτυξη του σώματος }2.ΜΟΥΣΙΚΗ { καλλιεργεί την ευψυχία }.

 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ  – » Φαίδων », { 61 a }. 

Η φιλοσοφία είναι το ανώτερο είδος μουσικής.

                                                    

ΠΑΙΔΙΑΙ – ΓΕΡΟΙ .[2]

ΠΛΑΤΩΝΟΣ  – » Νόμοι », { ΣΤ’ – 769 a } , { Γ’ – 685 a }.

Η σώφρων πρεσβυτική παιδιά. Οι ψυχαγωγικές ασχολίες και οι διάλογοι των γερόντων { φιλοσοφικές συζητήσεις } , είναι και αυτά ‘ παιδιαί ‘ ,αλλά σώφρονες , έμφρονες ‘παιδιαί’ {= φρόνιμο γεροντικό παιχνίδι }

 

ΠΑΝ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  –  » Αρχαίο  Ελληνικό  Δίκαιο »

ΠΛΑΤΩΝΟΣ   – » Nόμοι », [ A’- 643 e ].

Σκοπός της παιδείας είναι η καλλιέργεια -από την παιδική ηλικία -της προς αρετήν  διαθέσεως  της ψυχής , που θα κάνει τον παιδευόμενο  να επιθυμεί να γίνει τέλειος πολίτης ,που να γνωρίζει να άρχει και να άρχεται  με δικαιοσύνη.

                                                

ΣΠΗΛΑΙΟΝ ΠΛΑΤΩΝΟΣ    

ΠΛΑΤΩΝΟΣ  ΜΥΘΟΙ  , »Πολιτεία» [ ΣΤ’ – 514 a }.

Πόσο μεγάλη διαφορά έχει η παιδεία από την απαιδευσία ;Ο Σωκράτης διηγείται τον περίφημο μύθο του σπηλαίου .

 

Αλτάνη – » Το σπήλαιον του Πλάτωνος »hqdefault Η πορεία της ψυχής  από την Απαιδευσία στην Παιδεία ,είναι η ανοδική πορεία της ανθρώπινης γνώσης ,όπως περιγράφεται  στην εικόνα του σπηλαίου .Αυτή έχει παρασταθεί σαν μια ευθεία γραμμή με τρείς τομές κατά μήκος της ,που την χωρίζουν σε τέσσερα άνισα τμήματα .Τα δύο πρώτα αντιπροσωπεύουν τις κατώτερες μορφές γνώσης { εικασία-πίστις } και τα δύο επόμενα τις ανώτερες μορφές γνώσης {διάνοια-νόησις}.

ΠΑΝ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ  – » Πλάτωνος Πολιτεία ».

Οι βαθμίδες γνώσης του ανθρώπου :

Α’. Δοξασία Β’. Πίστις  Γ’. Διάνοια  Δ’. Νόησις   Ε’. Γνώση + Πράξη.

 

ΤΟ  ΣΠΗΛΑΙΟΝ.  bandicam 2017-11-02 12-56-15-091

ΠΑΝ.ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΥ – » Προσεγγίσεις στους Μεγάλους Λογικούς Μύθους ».

Ο Φωτισμένος ξαναγυρίζει στην σπηλιά για να απελευθερώσει τους άλλους δεσμώτες από τα δεσμά της φαινομενικότητας , που τους κρατούν αλυσοδεμένους  στην άγνοια και την πλάνη .Διότι  μόνο έτσι θα εισέλθουν στο φως της Αληθείας. Θεμελιώδης αυτή  η διαφορά  από τις Ανατολικές θρησκείες με την επίτευξη της Νιρβάνα και της ατομικής σωτηρίας. Εδώ ο Φωτισμένος γίνεται παιδευτής  των άλλων και συμπαραστάτης στον αγώνα τους  για την απελευθέρωση  από τα δεσμά .

Η ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ.  

 

Η ΑΠΑΙΔΕΥΣΙΑ  

ΠΛΑΤΩΝΟΣ  – » Πολιτεία  », { Γ’ – 405 b }.

Είναι αισχρό και απόδειξη μεγάλης απαιδευσίας ,το να αναγκάζεται κανείς να μεταχειρίζεται δικαιοσύνη που παίρνει από άλλους .  [2.37.1] «Χρώμεθα γὰρ πολιτείᾳ οὐ ζηλούσῃ τοὺς τῶν πέλας νόμους >>-ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ.

                                                        

                                                    ΟΙ ΒΑΘΜΙΔΕΣ  ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ.                                                                                                                                         Σάρωση_20171103 (34)

ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ  ΛΑΕΡΤΙΟΥ – » Βίοι φιλοσόφων », [ Αρίστιππος  – 80 ].

Παιδεία -παιδιά.
Επίμετρον :

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  :  Παιδεία και εκπαίδευση .

bandicam 2019-08-17 09-35-47-312bandicam 2019-08-17 09-32-10-124 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : 

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ  ΒΙΒΛΙΑ , ΕΛΕΓΧΕΤΕ  ΤΙΣ  ΠΗΓΕΣ.

Παιδεία και εκπαίδευση { education }.

 Παιδεία   και   εκπαίδευση . Δύο λέξεις που αν και έχουν το ίδιο ετυμολογικό υπόβαθρο εν τούτοις διαφέρουν εννοιολογικά. Όπως άλλωστε  διαφέρουν τα γενικά και αφηρημένα  ουσιαστικά  από τα ειδικά και συγκεκριμένα. Έχουμε Υπουργείο Παιδείας{;},  εκπαιδευτές { όχι παιδευτές }  ανθρώπων αλλά και.. ζώων,  εκπαιδευτικούς και  εκπαιδευτήρια { όχι παιδευτήρια }.  Γιατί παιδεύω είναι κάτι κακό και το εκπαιδεύω κάτι καλό ;  Έχουμε επίσης  Παιδαγωγικές Ακαδημίες , Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος  και .. Διδασκαλική Ομοσπονδία . Ποιά η διαφορά άραγε μεταξύ  παιδαγωγού  και δασκάλου ; Η σύγχυση  επιτείνεται στις  Ευρωπα’ι’κές  γλώσσες .Πάρτε παράδειγμα  τον ορισμό της Παιδείας , που δίνει το  ακόλουθο εκλεκτό Λεξικό της UNESCO  – » Λεξικό  Κοινωνικών Επιστημών ». Η παιδεία [ education ] ταυτίζεται με την εκπαίδευση και με την μόρφωση.!  << Ο όρος παιδεία [ ή εκπαίδευση : education ]  προσδιορίζει την ανατροφή [ των νέων ] : την πνευματική και ηθική αγωγή : την διάπλαση του χαρακτήρα , με την παροχή συστηματικής μόρφωσης.>>

Ο ορισμός δε του Durkheim ,περί παιδείας, ομοίως δεν αποσαφηνίζει τα πράγματα . Τι θα πει  << μεθοδική » κοινωνικοποίηση ‘‘{= socialization } της νέας γενιάς >>;   Τι σημαίνει ‘ κοινωνικο+ποιώ’ ;  Οι ασάφειες  δεν  αρμόζουν σε ορισμό.  Διότι  » το ασαφές , ζόφον ποιεί παραπλήσιον >>.  Socialization  από το Λατ.social <  *socius = κοινός  και socialitas ή societas  = κοινωνία . Όμως και  **Communis =κοινός  και  commmunio = κοινωνία.  Ποιά η διαφορά τους ;                                                                                                                           

ΕΥΣΤΡ.ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΥ – » Ελληνο-Λατινικό »

Κοινωνία :  1]. communio < communis < com + munis { μούνος =μόνος } 2]. consortio < consors < con + sors { κλήρος}  3]. societas  < socius { κοινός }. 4].sacra coena = ιερό δείπνο.

Education  = Παιδεία  και  εκπαίδευσις ;                                                                                       Ας δούμε τι γράφει ο μαθητής και ανιψιός  του Πλάτωνος ,  Σπεύσιππος {  μετέπειτα διευθυντής της  Ακαδημίας } για την παιδεία και την παίδευσιν.

ΑΜΜΩΝΙΟΥ  – » Λεξικόν Ομοίων  και  Διαφόρων λέξεων ».

Παιδεία είναι δύναμις θεραπευτική ψυχής. Παίδευσις  =η ικανότητα του παιδεύειν. Eίναι μετάδοση  διδασκαλίας  για την παιδεία και την αρετή , και παιδιόθεν αγωγή  που οδηγεί στην αρετή.

 

1.ΠΑΙΔΕΙΑ { παίς ,παιδός }

Γ.ΛΑΘΥΡΗ  – »  ΟΙ  ‘ΟΡΟΙ’  ΤΟΥ ΣΠΕΥΣΙΠΠΟΥ ».  

Τι εστί  παιδεία ; Δύναμις  Θεραπευτική  Ψυχής . Σίγουρα  θα προσέξατε , ότι ο ορισμός της παιδείας είναι μόνο τρείς λέξεις ! Ορισμός  λιτός , απέριττος , ευμνημόνευτος , συμπυκνωμένος. Εάν δεν αναλυθούν όμως αυτές οι τρεις λέξεις δεν μπορεί να κατανοηθεί εύκολα το νόημα  του ορισμού. Παρακαλώ , λύστε  τον οφθαλμό του νού σας. Διότι »νούς ορά και νούς ακούει»-Επίχαρμος.    InkedΣάρωση_20171122_LI

Παρατηρήσατε την αντίθεση θερμού [ θεραπεία] και ψυχρού [ψυχή] ; Η ψυχή ως ψυχρή ιαίνεται από το θερμό της θεραπείας. Η ίασις  και η θεραπεία  έχουν σχέση με την θερμότητα << Ισχύς εστί  το εν ημίν έμφυτον θερμόν >>.

H.DIELS – »Προσωκρατικοί », [26] Ίππων.

<< θάτερον τών ενάντιων τίθεται  Ίππων και  ‘Ηράκλειτος  : ο μεν τό θερμόν» πϋρ γάρ τήν αρχήν είναι» ο δε το ψυχρόν, ύδωρ τιθέμενος τήν αρχήν, εκάτερος ούν τούτων  φησί , καί ετυμολογεΙν επιχειρεί τό τής ψυχής όνομα πρός τήν οίκείαν δόξαν, ο μεν λέγων δια τούτο ζήν  λέγεσθαι τά έμψυχα παρά το ζείν, τούτο δε τού θερμού, ο δε ψυχήν κεκλήσθαι εκ του ψυχρού,.. >>.

ψυχρος-και-θερμος-φωτισμος-1

Ι.ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ – » Λεξικόν  Ομηρικόν » .

Θεράπων , ο εκούσιος υπηρέτης  και όχι μόνον ο ελεύθερος αλλά πολλάκις και ο ευγενής. Θεράπων < θέραψ  <  θέρω = θάλπω .

 

Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ  – » Λεξικόν  της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης  ».

Θάλπος { < θάλπω } = θερμότης , ζέστη , καύσων θερινός.   

Ποιός είναι ο στόχος  της τέχνης και της   παιδείας ;

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Πολιτικά », { H’ 1337 a }.

Κάθε τέχνη και κάθε παιδεία επιθυμεί  να αναπληρώσει ό,τι λείπει από την φύση.

Μόνον όταν αναπληρώσει ο άνθρωπος τις  φυσικές ελλείψεις του, δια της παιδείας,  μπορεί να γίνει » αγαθός και σπουδαίος ».<< Ανάγκη ουν σκεπτέον ,πώς ανήρ γίνεται σπουδαίος….αγαθοί και σπουδαίοι γίνονται οι άνθρωποι δια τριών, έστι δε ταύτα τα τρία φύσις, έθος, λόγος..το δε λοιπόν έργον παιδείας …>>

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Πολιτικά », { H’ 1332 a – 1332 b }.

Οι άνθρωποι άλλα τα μαθαίνουν από την συνήθεια και άλλα από τους δασκάλους  { εξ ακοής  διδασκαλία }.

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  – » Ηθικά Νικομάχεια  », { B’ 1103 a }.

Η αρετή είναι δύο ειδών : η διανοητική  και η ηθική . Η μεν διανοητική [αρετή]το μεγαλύτερο μέρος το οφείλει στην διδασκαλία. Η δε ηθική [αρετή] γεννάται από το έθος [=συνήθεια ] από το οποίο έλαβε και το όνομά της η ηθική .

InkedΣάρωση_20171125 (8)_LI

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ -» Ηθικά Μεγάλα », { A’ 1186 a }.

ΕΘΟΣ >  ΗΘΟΣ > ΗΘΙΚΗ {=η δια του Εθισμού }.

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Ρητορική Τέχνη », { Α’ 1370 a }.

«Έξις δευτέρα φύσις εστί » . Γιατί η  συνήθεια είναι δεύτερη φύση του ανθρώπου ;  
Ηδύ {= ευχάριστο }είναι το κατά φύσιν {= αυτό που είναι σύμφωνο με τη φύση }.Ευχάριστα  επίσης είναι  και όσα γίνονται από συνήθεια {=έθος}.Διότι και αυτό που έχει γίνει συνήθεια , έγινε πλέον σαν το φυσικό. Διότι έχει κάποια ομοιότητα η συνήθεια  με τη φύση .Διότι αυτό που γίνεται πολλές φορές { πολλάκις } πλησιάζει προς αυτό που γίνεται πάντοτε { αεί }.Και αυτό που γίνεται πάντοτε είναι το φυσικό { φύσις } ενώ αυτό που γίνεται πολλές φορές είναι το σύνηθες {έθος }.

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  – » Ηθικά Νικομάχεια  », { B’ 1103 b }.

Ο Εθισμός. Δεν είναι μικρό πράγμα να αποκτούμε από νεανικής ηλικίας αυτές ή εκείνες τις συνήθειες αλλά μεγάλο { πράγμα } ή μάλλον το παν.


 

AΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – ‘ Ρητορική προς Αλέξανδρον » , { 1421 a }.

Παιδεία , φυλακτικόν  της ψυχής.

ΔΥΝΑΜΙΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Σπουδαίο εννοιολογικό δίπολο στη φιλοσοφία του Αριστοτέλη. Στο βιβλίο Θ’ [  Μετά τα φυσικά ] ο Αριστοτέλης εξετάζει τα όντα από εξελικτικής απόψεως  μιλώντας για την δύναμη {το δυνάμει υπάρχειν }και την ενέργεια { το ενεργεία υπάρχειν  ή τω έργω υπάρχειν }, της οποίας ύψιστος βαθμός αναπτύξεως είναι η εντελέχεια. Διακρίνει δε τις δυνάμεις  σε  i].αλόγους και  ii].μετά λόγου. Το σύνολο των δυνάμεων διακρίνεται σε :  α].Έμφυτες  β]. Εξ εθισμού γ]. Από μάθηση. Η ενεργητικοποίησή τους  γίνεται με την επιθυμία και την όρεξηΣάρωση_20171202 (5) Κάθε ον αποτελείται από δύο αχώριστα στοιχεία: την Ύλη και τη Μορφή. Η ύλη περιέχει μέσα της τη μορφή αρχικά » δυνάμει».  Εάν δε υπάρξουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, θα την εκφράσει  και » ενεργεία» .Δύναμις ,είναι η δυνατότητα που έχει ένα πράγμα ή ένα ον να γίνει ή να κάνει κάτι φτάνοντας στο τέλος του, στην τελειοποίησή του { εντελέχεια }. Το » δυνάμει ον» είναι ένα  πράγμα μέσα στο οποίο υπολανθάνει κάποια δυναμική ικανότητα ,η οποία μπορεί να προάγει αυτό σε ανάπτυξη.. Ενέργεια ,είναι η πραγμάτωση αυτής της δυνατότητας, η δραστηριότητα που απαιτείται για να γίνονται πράξη οι δυνατότητες. Το » ενεργεία ον είναι  αυτό που έχει την δυναμική  ικανότητα και την πραγματώνει   }.Παράδειγμα ο σπόρος ενός δένδρου , έχει τη δύναμη ν’ αναπτυχθεί και να γίνει δένδρο. Το  μάρμαρο , είναι  ένα  ακατέργαστο φυσικό υλικό   αλλά και »δυνάμει» άγαλμα .Όταν  το σμιλέψει  με την γλυφίδα και  τ’ άλλα  εργαλεία του ο γλύπτης το μάρμαρο { δυνάμει } , γίνεται { ενεργεία } άγαλμα. Παρομοίως  και  η παιδεία είναι ‘δυνάμει’ θεραπευτική  , η οποία ενδέχεται  να  γίνει » ενεργεία »  θεραπευτική δια της παιδεύσεως . Αυτό δηλώνει το πέρασμα από την παιδεία στην [εκ]παίδευση. Το  πέρασμα δε  από το αφηρημένο  στο συγκεκριμένο εξαρτάται άμεσα  από  την ικανότητα  λάξευσης  των ‘ακατέργαστων’ δυνάμεων της λογικής, σαν τον  γλύπτη .   Διότι αύτη και μόνον [ η λογική] μας διαχωρίζει από τα υπόλοιπα ζώα. <<Εν αρχή ην ο Λόγος και ο Λόγος ήν προς τον Θεόν , και Θεός ην ο Λόγος .>> 

 

2.ΠΑΙΔΕΥΣΙΣ { παιδεύω } :

Γ.ΛΑΘΥΡΗ  – »  ΟΙ  ‘ΟΡΟΙ’  ΤΟΥ ΣΠΕΥΣΙΠΠΟΥ ». 

Τι εστί παίδευσις ; Παιδείας  παράδοσις { επ’αρετήν οδηγούσα}.

 

LIDDELL & SCOTT – » Μέγα λεξικόν  της  Ελληνικής γλώσσης ».

Παράδοσις { < παραδίδωμι } = Το  να παραδίδεις  στους μετέπειτα κάτι, το να αφήνεις κάτι ως κληρονομιά, η κληρονομική μεταβίβαση. 2].Η μετάδοσις  διδασκαλιών , διηγήσεων .

 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ – » Νόμοι », { Ζ’ 803 a }.

Διδασκαλία και παράδοσις [= μετάδοσις } γνώσεων.

 

Ο  Πλάτων  περί τροφής  και παιδεύσεως . { ΤΡΟΦΗ =/= ΠΑΙΔΕΥΣΙΣ }.

 

Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ  – »  Μέγα  Λεξικόν   της Ελληνικής  γλώσσης ».

Παιδεύω { < παίς -παιδός }. Οι δύο τελευταίες σημασίες είναι μεταγενέστερες ,οι οποίες  αν και δεν έχουν σχέση με την παίδευση αλλά μάλλον με τον κολασμό και τον βασανισμό, εν τούτοις έχουν εκτοπίσει και δυσφημίσει  την ουσιαστική σημασία του παιδεύω τόσο, που μόλις και μετά  βίας χρησιμοποιείται στην καθομιλουμένη με την πραγματική του σημασία. Προτιμήθηκε  δε  το σύνθετο εκ-παιδεύω για να τονιστεί η προκύπτουσα  διαφορά.

 

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ – »Αίας », {στ. 694-595 }.

Αίας :<< εάν  τώρα τον χαρακτήρα μου  έχεις στο νού σου  να διορθώσεις >>

 

ΠΑΛΑΙΑ  ΔΙΑΘΗΚΗ – » Ωσηέ » , [ Ζ’-12 ].

<<  Καθώς θα περιπλανώνται ,θα ρίξω  πάνω τους το δίκτυ μου. Θα τους συλλάβω, όπως το δίκτυ  συλλαμβάνει τα πτηνά   του ουρανού. Θα τους τιμωρήσω σύμφωνα με όσα έχουν ακούσει περί τιμωριών, που επιβάλλει η δικαιοσύνη στους παραβάτες >>.

 

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ – α].Κατά Λουκά , [ΚΓ’-16].   β]. » Επιστολαί  Παύλου , Η προς Εβραίους », [ ΙΒ’-6 ].  Παιδεύω =  σωφρονίζω  με ποινές  { μαστίγιο } ,παιδαγωγώ {;}  με…θλίψεις { μαστιγώματα }..!! Εδώ είναι που λέει : το ξύλο { ειδικά το μαστίγιο } βγήκε από τον παράδεισο.!

 

Α.Ε.ΜΕΓΑ – » Ιστορία του Γλωσσικού Ζητήματος », { σελ.132 }.

Είναι φανερό , ότι η έννοια της τιμωρίας και του κολασμού  είναι μεταγενέστερη και αποτελεί αλλοίωση της πραγματικής σημασίας της λέξεως παιδεία.

3.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ { εκ-παιδεύω } :

LIDDELL & SCOTT – » Μέγα λεξικόν  της  Ελληνικής γλώσσης ».

Εκ-παιδεύω {= παιδεύω εκ παιδικής ηλικίας κάποιον } : ανατρέφω εκ παιδικής ηλικίας , δίδω εντελή εκπαίδευση, διδάσκω σε κάποιον κάτι , εντυπώνω σε κάποιον κάτι δια της διδασκαλίας. Εκπαίδευμα  = το εκπαιδευθέν ή ανατραφέν τέκνον. Εκπιδύομαι = εκρέω , αναβλύζω.

 

ΑΙΣΧΥΛΟΥ – » Πέρσαι », { στ.808-809 }.

Εκπιδύεται = αναβλύζει.

 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ – » Κύκλωψ ».

Εκπαίδευμα = το ανατραφέν { αυτό που έχει ανατραφεί } από την μαύρη Νύκτα , ο Ύπνος.  Εκπαιδεύω = μεγαλώνω, ανατρέφω

 

ΣΤΕΦ.ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗ – » Συναγωγή  Νέων Λέξεων ».

Από το αρχαίο ρήμα  εκπαιδεύω προέκυψε η εκπαίδευσις  , ο εκπαιδευτής, ο εκπαιδευτικός , το εκπαιδευτήριο  { 19ο αι.μ.χ.}.

 

Γ.ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ – » Ετυμολογικό Λεξικό ».

Εκπαιδεύω = ανατρέφω – διδάσκω .

 

ΣΤΕΦ.ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗ  – » Λεξικόν  Λατινο-Ελληνικόν ».

Educatio-onis = 1.Aγωγή , εκτροφή, παίδευσις { ανθρώπων}   2. Ανατροφή , τροφή { ζώων}3. Φύτευσις  { δενδροκομία }.[ Duco   —->  e-duco  , Doceo —-> e-doceo ] Doctor = o διδάσκαλος.

 

ΑΝΝΗΣ ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ -ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  – » Αρχιγένεθλος  Ελληνική  γλώσσα».

Από το ρήμα Ducco  —>  duco —> e-duco *

 

ΕΥΣΤΡ.ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΥ  – » Λατινο-Ελληνικόν ».

Duco = άγω [ οδηγώ] κάποιον ή κάτι  κάπου.  Dux-ducis  = αγωγός , οδηγός , ηγεμών ,στρατηγός .

 

ΑΝΝΗΣ ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ -ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  – » Αρχιγένεθλος  Ελληνική  γλώσσα».

Ducco  — > duco  —>  Dux = o επικεφαλής ποιμνίου { βουκολικός όρος }.Dux  < δούναξ = πομενική  ράβδος η οποία επάλλετο , εδονείτο  απειλητικώς από τον ποιμένα προς τα άτακτα και ανυπάκουα αιγοπρόβατα κατά το σαλάγισμα.

 

ΒΟΣΚΟΣ  ΜΕ ΠΟΙΜΕΝΙΚΗ ΡΑΒΔΟ.

 

Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ  – » Λεξικόν  της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης  ».

Δονέω  > Δόναξ [ δούναξ ] =το υπό του  ανέμου σαλευόμενο  [το καλάμι ] ,ποιμενικός αυλός [ φλογέρα], καλάμι αλιείας [ ιξόβεργα], η γέφυρα της λύρας [ καβαλλάρης ]. Δονέω = σείω , τινάσσω ,ταράσσω. Διεγείρω, ερεθίζω.

 

ΔΟΝΑΚΙΟΝ  ΧΟΛΕΡΑΣ { Vibrio cholerae } .Vιbro = κραδαίνω ,πάλλω , τινάσσω.                      Το δονάκιο της χολέρας είναι μαστιγοφόρο { με μονήρες πολικό μαστίγιο }.859652-27480f0c414bf763696c474770aa7d58.png

Η ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ  

Διδάσκαλοι -παιδαγωγοί. Ποιά η διαφορά τους ;

WILL DURANT – » Παγκόσμιος Ιστορία του Πολιτισμού ». Παιδεία { σελ.302 }.

Το όνομα παιδαγωγός δίδεται όχι στον διδάσκαλο αλλά στον δούλον , ο οποίος οδηγεί καθημερινά το παιδί στο σχολείο και το επαναφέρει στην  οικία του.

Η Φοίτηση  εξακολουθεί μέχρις ηλικίας δέκα τεσσάρων  ή δέκα έξι ετών ή και περισσότερο για τους ευπόρους. Τα σχολεία δεν έχουν θρανία , αλλά μόνον πάγκους .Ο μαθητής κρατεί στα γόνατά του τον κύλινδρο τον οποίον διαβάζει ή το υλικό στο οποίο γράφει.Ο διδάσκαλος  διδάσκει όλα τα μαθήματα και φροντίζει για τον χαρακτήρα των μαθητών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρία μαθήματα: γραφή , μουσική  και γυμναστική.

ΣΩΚΡ.ΤΖΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ – » Λεξικόν  Αρχαιοτήτων ».

Η παιδαγωγία ανετίθετο  από τους Ελληνικούς οίκους των ευγενών και πλουσίων στον πάρα πολύ έμπιστο από τους δούλους. Οδηγούσε τους παίδας  από  την πατρική οικία  στο σχολείο ή στο γυμναστήριο και τους επανέφερε στην οικία.

Σχολείο

ΠΛΑΤΩΝΟΣ – » Νόμοι », { Z’ 808 d-e }

Όταν ξημερώσει τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν σχολείο. ..Και το παιδί είναι το πιο δυσκολομεταχείριστο από όλα τα θηρία .Ένα ακαλλιέργητο παιδί γίνεται το πιο πονηρό , ατίθασο και αλαζονικό πλάσμα του κόσμου. Γι’  αυτό πρέπει να δένεται με πολλά , ας πούμε , χαλινάρια.

 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ – » Νόμοι », { B’ 653 e – 654 a }.

Οι θεοί μας έχουν χαρίσει την ανάμεικτη με ηδονή αίσθηση του ρυθμού και της αρμονίας. Τους χορούς ονόμασαν έτσι οι θεοί ,από την έμφυτη σ’ αυτούς  λέξη  χαρά ,συνδέοντάς μας με χορούς και ορχήσεις. Η πρώτη παιδεία λοιπόν που μας δίδεται ,είναι  εκείνη μέσω των Μουσών και του Απόλλωνος. Θα πρέπει λοιπόν να θεωρήσουμε ως αμόρφωτο εκείνον , που δεν ξέρει να χορεύει και ως μορφωμένον εκείνον που χορεύει ωραία.

 

H  ΣΧΟ’ΛΗ .

Πώς πρέπει να  αξιοποιείται ο ελεύθερος χρόνος των παιδιών ; Σχόλη  είναι  μάσες , ξάπλες και ραχάτι ή κάτι διαφορετικό ;

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Πολιτικά » , [ Θ’-1338 a ].

Είναι σαφέστατο , πως και την ώρα της σχόλης μας πρέπει να διδασκόμαστε ορισμένα πράγματα και τις  γνώσεις  τούτες και την μάθηση να τα αποκτήσουμε για χάρη δική μας. Ενώ στην εργασία μας μαθαίνουμε πράγματα για χάρη των άλλων. Γι’ αυτό οι προγονοί μας ενέταξαν  την  μουσική στην παιδεία, όχι σαν κάτι  απαραίτητο , ούτε σαν κάτι χρήσιμο [ αλλά σαν κάτι που ταιριάζει σε ελευθέρους ανθρώπους ].

PINK FLOYD – » another brick in the wall «.   Pink-floyd-film-Stills7

ΠΛΑΤΩΝΟΣ – » Φαίδων », { 107 d }.

<< Η ψυχή όταν έρχεται στο Άδη δεν έχει τίποτα άλλο μαζί της πέρα από την παιδεία και την ανατροφή της..>>

{*}Socius  > social > socialism =σοσιαλισμός.   {**} Communis > communism =κομμουνισμός.                                                                                                                                         ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ .

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

 ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ  ΒΙΒΛΙΑ  ,  ΕΛΕΓΧΕΤΕ  ΤΙΣ  ΠΗΓΕΣ.