Η Φιλία.

Περί  φιλίας ήταν το φετινό θέμα  των Πανελληνίων εξετάσεων  στην έκθεση. Ένα βατό θέμα  και  τόσο απλό ,που από το πολύ άπλωμα μπορεί να χαθεί το αντικείμενο μέσα  σε απλουστεύσεις. Γιατί είναι πάρα  πολύ αναγκαίον η φιλία στον βίον  μας ;                       

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Ηθικά Νικομάχεια », { 1155 a }.

H φιλία είναι πάρα  πολύ αναγκαίον πράγμα στην ζωή του ανθρώπου.

 

Το θέμα  της εκθέσεως  ήταν από το βιβλίο ‘ Πρακτική Φιλοσοφία ‘ του μεγάλου  Αριστοτελιστή  δοκιμιογράφου  μας  Ε.Π.Παπανούτσου. Όλο το δοκίμιό του όμως δεν είναι τίποτε άλλο  από ανάλυση του Αριστοτελικού λόγου { ‘Ηθικά Νικομάχεια ‘}

 

Τι είναι φιλία ; Δύσκολη η απάντηση  και  η ετυμολογική  έρευνα ανεπαρκής. Εν τούτοις  προσπάθειες  προσέγγισης της εννοίας  είναι δυνατόν να γίνουν .

Γ.ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ  – » Ετυμολογικό λεξικό ».

Η  λέξη φίλος απαντάται στις Μυκηνα’ι’κές  επιγραφές.

 

ΔΙΟΓΕΝOYΣ  ΛΑΕΡΤΙΟΥ – » BΊΟΙ  ΦΙΛΟΣΌΦΩΝ » ,Εμπεδοκλής . 

Η Φιλότης   και το Νείκος  αποτελούν κοσμογονικές δυνάμεις  κατά τον Εμπεδοκλή.

Φιλία {= έλξις }  = /=   Νείκος  {=άπωσις }.

 

ΟΜΗΡΟΥ – ‘‘ Ιλιάς » , { Γ , 441- 446 }.

Φιλοτήσια  έργα  = ερωτικό σμίξιμο. Η Φιλότης  είναι  Ομηρική λέξη. Δεν έχει βέβαια  την σημερινή έννοια  ,του φιλιού **  αλλά της ‘αγάπης’  και της ερωτικής συνευρέσεως.

 

Ι.ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ – » Ομηρικόν Λεξικόν ».

Η φιλότης .

 

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ   -‘ Αντιγόνη ‘, { στ.521 }.

Τα  λόγια της Αντιγόνης αντηχούν μέχρι σήμερα  όχι μόνο  για το πανανθρώπινο μήνυμα  της Φιλίας αλλά  και για το πρώτο εννοιολογικό δίπολο :ΣΥΜΦΙΛΕΙΝ ΣΥΝΕΧΘΕΙΝ .{ Συν+φιλέω/ω    —   Συν+εχθαίρω }  => ΦΙΛΩ   –   ΕΧΘΑΙΡΩ [ Εχθαίρω  -> *έχθος [μίσος]-> εχθρός   { *  εχθός = ο εκτός ,της πόλεως ,της  χώρας κτλ }

 

ΗΣΥΧΙΟΥ  του ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ   – » Λεξικόν ».

Φίλος και φιλότης.

 

ΠΑΝ.ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ -» Λεξικό απάντων των ρημάτων ».

Αντίθετα : 1. ΦΙΛΩ =/= ΕΧΘΑΙΡΩ  { εχθρός } 2 .ΦΙΛΩ=/=ΜΙΣΩ  { Μίσος = Μη  Ίσος }.

 

ΑΜΜΩΝΙΟΥ – » Λεξικόν ομοίων και Διαφόρων λέξεων ».

Διαφέρει το φιλείν από το κυνείν ,όπως  και το φίλος από το εταίρος.

   

Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ – » Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης ». 

Φιλότης { < φίλος }. Φίλτατος  = φίντατος . Φιλτίας = Φιντίας.

 

 LIDDELL & SCOTT – » Mέγα λεξικόν της Ελληνικής  γλώσσης  ».

Ο Όμηρος χρησιμοποιεί το κύσω αντί του φιλώ.

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  – » Ηθικά Νικομάχεια », { 1155 b }.

Η φιλία είναι  ευμένεια { εύνοια  } που υπάρχει κατά την αμοιβαίαν ανταπόδοση { αντιπεπονθός }.

 

Ε.Π.ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΥ- » Πρακτική Φιλοσοφία ».

Τι είναι φιλία ; ‘Εύνοια εν αντιπεπονθόσιν».

 

ΠΑΝ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – » Λεξικό ρημάτων της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας ». 

Τι είναι το ‘αντιπεπονθός » ;Το Αντιπεπονθός  { αντι  + πάσχω } Μετοχή ,ουδ.γένους ,Ενεργ.Φωνής ,χρ.Παρακειμένου  του ρ.Πάσχω. 

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Ηθικά Νικομάχεια », { 1132 b }. 

ΤΟ ΑΝΤΙΠΕΠΟΝΘΟΣ = ΤΟ  ΚΑΘ’ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΝ.   

 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Ηθικά Νικομάχεια », { 1133 a }.                                                                       Ο βωμός των Χαρίτων.

 

Τι σημαίνει  εύνοια  { ευ+ νόος/νούς } ;                                                                                       

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Ηθικά Νικομάχεια », { 1167 a  }.

Η Εύνοια { ευμένεια} φαίνεται ότι έχει το χαρακτηριστικό της φιλίας , αλλά  όμως  βεβαίως δεν είναι φιλία.

‘ Ομοιάζει  με την αρχή  της φιλίας    » [1] 

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Ηθικά Νικομάχεια », { 1167 a  }.

» Η εύνοια  είναι μια αδρανής φιλία ‘‘.[2]

 

Γ.ΛΑΘΥΡΗ – »  ‘Όροι’  του Σπευσίππου »

Εύνοια ,συμπάθεια[ ασπασμός ] ανθρώπου προς άνθρωπον.

 

Ε.Π.ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΥ- » Πρακτική Φιλοσοφία ».

Ποία είναι  η τελεία  φιλία ;

 Η  φιλία των αγαθών  και  των ομοίων  κατ’αρετήν .

Η  ΑΡΕΤΗ  ΕΙΝΑΙ  ΜΕΣΟΤΗΣ  ΔΥΟ  ΚΑΚΙΩΝ .

                                                     ΤΟ  ΜΕΣΟΝ {=ΟΡΘΟΝ}                                                                 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – ‘‘ Ηθικά  Ευδήμεια »,  { 1221 a }.

Η  ΦΙΛΙΑ  ΚΑΙ  ΤΑ ΔΥΟ  ΑΚΡΑ ΤΗΣ  :   { Υπερβολή [+]  & Ελλειψις[-] } .

ΚΟΛΑΞ : ο  παρ’αξίαν  επαινών.    

ΑΠΕΧΘΗΣ {εχθροπαθής} : o επαινών λιγώτερο απ’όσο  πρέπει.

 ΦΙΛΟΣ :ούτε  κόλακας ,  ούτε  εχθροπαθής .                                                 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Ηθικά Νικομάχεια », { 1167 b  }.

Η ΟΜΟΝΟΙΑ[ ομού + νούς ] : πολιτική  φιλία μεταξύ των εναρέτων  πολιτών. 

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Ηθικά Νικομάχεια », { 1167 a  }.

Πότε οι πόλεις έχουν ομόνοια ;

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Ηθικά Νικομάχεια », { 1159 a  }.

Ποια είναι  η πραγματική  φιλία ;

                                                             ΔΑΜΩΝ  ΚΑΙ  ΦΙΝΤΙΑΣ.

ΔΑΜΩΝ

Ποία η σχέση της Φιλίας με την εντολή της Αγάπης στο ευαγγέλιο του Ιωάννη ;                   <<  Η εντολή της αγάπης .>>

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : 

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

  ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ ΒΙΒΛΙΑ , ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ.