Το ‘ ΕΥ ‘ .

Το  <Ευ>  και το  <πολύ>  ερευνά  ο  Νικ.Σαραντάκος  στο άρθρο του << Το ευ και το πολύ>>  . Ενδιαφέρουσα η έρευνα  καθ’όσον το ρητό συχνά  το ακούμε  και μας εντυπωσιάζει.!  Η  έρευνα καταλήγει , ότι το ρητό  δεν υπάρχει  ακέραιο  σε κείμενα της  Αρχαίας  Ελληνικής γραμματείας  αλλά  είναι  αρχαιοφανές ,  μεταγενέστερο και  παραλλαγμένο.  Ας ξεκινήσουμε   την έρευνα :

1. ΔΙΟΓΕΝΗΣ  ΛΑΕΡΤΙΟΣ -‘‘ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ ‘. { Ζήνων  ο  Κιτιεύς }.τομ Δ’,21 .

 Ο  Ζήνων αντιπαραβάλλει το ‘ΕΥ’ με το ‘ ΜΕΓΑ’ [ όχι με το ‘ΠΟΛΥ’ ] .Επίσης  ο  Ζήνων  δεν ήταν Φοίνικας

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ  ‘ΗΛΙΟΥ’  <<Το Αρχαίον  Ελληνικόν  Πνεύμα >> ,{ ΖΗΝΩΝ Ο ΚΙΤΙΕΥΣ }- [ Κ.Δ.Γεωργούλης ].

 

 2.ΑΘΗΝΑΙΟΣ – ‘ ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΙΣΤΑΙ’. τομ.ΙΔ’, {629 b}.

Ποιος ήταν ο Καφισίας ; {149}

  3.ΛΕΞΙΚΟΝ  ΣΟΥ’ι’ΔΑ /ΣΟΥΔΑ :   λ. ‘ μέγα ‘.

bandicam 2016-05-30 19-33-15-715

Το λεξικό  όντως δεν  αναφέρει τον Καφισία  παρά μόνον τον Ζήνωνα  αλλά μας παραπέμπει στον Διογένη τον Λαέρτιο, που τον  αναφέρει.                                                

4. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ :- Πράγματι ,η φράση » ουκ εν τω μεγάλω  το ευ κείμενον  είη ,αλλ’εν τω ευ τω μέγα » είναι η πρωτότυπη .Το ‘ευ’ και το ‘μέγα’ είναι  το  ζητούμενο εννοιλογικό  μας  δίπολο. 

 

5. ΝΕΟΦΥΤΟΣ  ΔΟΥΚΑΣ – ‘‘ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ». {1834}

bandicam 2016-05-31 13-56-03-540img447 Η φράσις  βέβαια  είναι μια παραλλαγή της γνησίας ,που αναφέρει  ο Διογένης ο Λαέρτιος.  Η πραγματική καταγραφή της  υπάρχει  στο βιβλίο  » ΣΥΝΕΚΔΗΜΟΣ  ΥΓΙΕΙΝΗ ‘‘ υπό Ι.Π.ΠΥΡΛΑ ,Ιατρού .{1864}

bandicam 2016-05-31 13-58-55-477 

 Το μυστήριο λύθηκε  αλλά αυτού του είδους οι έρευνες  είναι επιπολής και πολλές φορές ικανοποιούν την χαρά της εγκυκλοπαιδικής μορφώσεως.                                   

Τι  σημαίνει  » το  ΕΥ» ;   Το επίθετο είναι : ο,η εύς ,το ευ / ο ,η ηύς ,το ηυ .   

Από την ρίζα * EF –> Εύς  και  Ευ .

»ΤΟ ΕΥ»= , το ορθόν  [90 μοιρ. ], το δίκαιον .

 Αφού το ‘ΕΥ’ έχει σχέση με το ΔΙΚΑΙΟΝ  είναι  Αρετή .Άρα   το ‘ΕΥ’ είναι ΜΕΣΟΤΗΣ { το μέσον μεταξύ  δυο κακιών }.Το δίκαιον  είναι το ΜΕΣΟΝ  μεταξύ  κέρδους  και  ζημίας.  img467    ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ- ‘ΗΘΙΚΑ  ΕΥΔΗΜΕΙΑ ‘,τομ.Α’,Κεφ.3.

img442

Πολλές  φορές  ταυτίζεται  το ΕΥ  με  το ΚΑΛΩΣ.                                                           

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ -‘‘ Ηθικά  Νικομάχεια » ,Κεφ ΣΤ'{1143 a}.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ – » Κρίτων».{ 48 b}.

ΗΣΥΧΙΟΥ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ – » Λεξικόν »..

ΑΜΜΩΝΙΟΥ-»Λεξικόν  Ομοίων και Διαφόρων  Λέξεων».                                                           

Διαφέρει το ‘ευ’ από το ‘καλώς’.

img434

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ -» Ηθικά Νικομάχεια » ,Βιβλ.Β’ {1106 b }.                                                      

 [ Μεσότης  η  Αρετή και το ‘Ευ’].

img452img453 - Αντιγραφήimg472 

Το ‘ευ’ λοιπόν  είναι μια ΜΕΣΟΤΗΤΑ γιατί επιδιώκει το ΜΕΣΟΝ μεταξύ δυο άκρων {κακιών} ,μίας  Υπερβολής και  μίας  Ελλείψεως .Ετσι καταφέρνει να είναι ‘ΕΥ’ το ΟΡΘΟΝ, το ΔΙΚΑΙΟΝ ,το  ΑΓΑΘΟΝ . img470                                                                                                                                                        

ΠΛΑΤΩΝΟΣ -‘‘Τίμαιος».{68 d}

Το αντίθετο του ‘ευ’  είναι  το ‘ κακώς  και  το » δυς»   .» Ευ» το   »εξ ‘ ανατολών»  και  » δυς» το »εκ  δυσμάς’.                                                                                                    

ΑΝΝΑ  ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ -»Ο εν τη λέξει  Λόγος».

Το  ‘κακώς’  είναι το αντίθετο  και του ‘ευ’ .Αλλά το κακό  είναι το αντίθετο του αγαθός. Άρα το  ΕΥ  είναι το ΑΓΑΘΟ.                                                                               

Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ –»Λεξικόν της Αρχαίας  Ελληνικής Γλώσσης».

untitled

Συνεπώς το ‘ευ’ είναι μια μεσότητα . Στο ρητό  μάλιστα  μοιάζει  να  αντιτίθεται  στο » ευ» το μεγάλο  ή το πολύ. Με άλλα λόγια μια  αντιδικία αναφύεται  ανάμεσα στην ποιότητα και στην ποσότητα για την πρωτοκαθεδρία.bandicam 2016-05-28 21-10-42-077 - ΑντιγραφήΚαι  το ‘ μεγάλο’  :img454     Kαι το  ‘ πολύ’ bandicam 2016-05-31 13-58-55-477

 Είναι    Ποσότητες ,  άρα  ανήκουν  στις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  του  Αριστοτέλους.

 

Το ‘ευ ‘είναι μέσα  στο’ πολύ ‘  ή  το αντίστροφο ;   

Οι ποσοτικές  αλλαγές  είναι μετρήσιμες ;    

Η  Μεσότης   αναφέρεται  στις Ηθικές  Αρετές ,στην πρακτική και η πρακτική  αναφέρεται στο Ηθος  του ανθρώπου. Αυτές  ως  ποσότητες ασφαλώς και είναι μετρήσιμες. Γι αυτό  χρειαζόμαστε το Μέτρο , για  να βρούμε  το  Μέσον ,που είναι το Αριστον. » To ‘ευ ‘ δια πολλών αριθμών γίνεται»  ,ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΟΣ.  Στην Μαρξιστική  Διαλεκτική  Λογική υπάρχει  ο »Νόμος του περάσματος των ποσοτικών αλλαγών σε Ποιοτικές. »                                                                                                                                                                              διαλεκτικηbandicam 2016-05-11 19-07-18-323

                                   

Μέγας  Αλέξανδρος : << Οι Γονείς  μας δίνουν  ‘το ΖΗΝ ‘   και οι Δάσκαλοι  το  ‘ ΕΥ ΖΗΝ’ >>.     

bandicam 2016-06-03 21-57-13-913μεγασ                                           


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :

  AΓΟΡΑΖΕΤΕ ΒΙΒΛΙΑ , ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ.