Πώς το τρίβουν το πιπέρι ; { 1 }

Ένα  ιδιαίτερο  λεξικό έπεσε  στα χέρια μου τις μέρες  αυτές , τις αποφράδες  άμα  και  μνημονιακές . Επειδή  δε  ο τίτλος  του ήταν ιδιαίτερα πικάντικος  και  καυτερός   [Πιπέρι στο  στόμα ,όψεις  των λέξεων -ταμπού στη Νέα Ελληνική  ] αποφάσισα να μην αντισταθώ στην γοητεία του . Βασικά μου θύμισε  κάπως , τον τίτλο  γνωστού αποκριάτικου τραγουδιού    Δόμνα Σαμίου – ‘Πώς το τρίβουν το πιπέρι’.. αναλόγως.. πιπεράτου 

Σ.jpg

Όμως κατά το ξεφύλλισμα  μου  κίνησε την περιέργεια ένας τίτλος : πας μη Έλλην , βάρβαρος.!  Ομολογώ  ότι  με μπέρδεψε  ! Ποία  είναι εδώ η λέξη -ταμπού ;   Ποία από τις δύο  λέξεις είναι η ‘ απαγορευμένη ; Ο βάρβαρος ή ο Έλληνας ;  Μελετώντας  το κείμενο των τριών εκλεκτών γλωσσολόγων { γιατί το βιβλίο είναι αποτέλεσμα συνεργασίας τριών εκλεκτών  και ευειδών πανεπιστημιακών  καθηγητριών  } νομίζω , ότι πρέπει να   επισημάνω  κάποιες  μάλλον  ασάφειες { διότι  »το ασαφές  ζόφον  ποιεί παραπλήσιον »}  και να σχολιάσω , βάσει  κειμένων, τις  τυχόν  διαστρεβλώσεις ,που έχουν υποστεί  κάποιες  ιδέες των Αρχαίων Ελλήνων σύμφωνα με τα  γραπτά τους. Περισσότερο  δε  για τους   καλούς  αναγνώστες  παρά για την ταπεινή  ικανοποίηση ενός  λαθοθήρα . Ας ξεκινήσουμε την έρευνα. Κατά αρχήν , να επισημάνω την αντίφαση σε δύο φράσεις του κειμένου. Η ξενία απευθυνόταν σε Έλληνα ή σε βάρβαρο ; Γιατί στην αρχή του κειμένου γράφει » βάρβαρος  είναι ο ξένος  , ο μη Έλληνας » ενώ  στο τέλος  της  ίδιας  σελίδας , μας αναφέρει  ότι » ο  Ξένιος Δίας απευθυνόταν  μόνο στους  Έλληνες».! Τελικά ο ‘ξένος’   είναι  βάρβαρος ή  Έλληνας ; Ο  Ξένιος  Δίας  προστάτευε τους  βαρβάρους  ή τους Έλληνες ;  Ιδού η απορία !

Μ.ΚΑΜΗΛΑΚΗ , Γ.ΚΑΤΣΟΥΔΑ, Μ.ΒΡΑΧΙΟΝΙΔΟΥ – »Πιπέρι στο στόμα ». {σελ.243 }

 I.}  ΞΕΝΟΣ. 

ΑΝ.  ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  – » Αρχιγένεθλος  Ελληνική γλώσσα ».

Από το  Εξ + τρύω {=τρυπώνω }  –>  Extraneus  [ ex + truo ]  –>   straniero  –>  extraniero  –>     etranger   –>  stranger .

LIDDELL & SCOTT – »Μέγα  λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».

Ξένος , εκ της προθέσεως  εκ , εξ  { extraneus , extra }.O ξενιζόμενος φίλος , που έχει συνθήκη φιλοξενίας  πατροπαράδοτη και κληρονομική  δια ανταλλαγής  δώρων ξενίας και επικλήσεως του  Ξενίου Διός. Τα δύο μέρη λέγονται ξένοι { ή ξένος  και  ξενοδόκος }

THOMAS  GAISFORD  -» Etymologicon  Magnum Lexicon ».  

  Ξένος , παρά το έξω  ιέναι  .Ξένος  παρά το έξω είναι  της πατρίδος .  Σημαίνει δε τρία : τον φίλον , την κλητική προσφώνηση  και το θαυμαστικόν  { στη ρητορική}                                             

Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ  – » Λεξικόν  της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης ».

Ξένος , ο φιλοξενούμενος ή ο φιλοξενών [ Hospes  Λατ.]. Ο ξενιζόμενος φίλος  δια της  ξενίας .Ξένος ,ο φιλοξενούμενος –ξενοδόκος ,ο φιλοξενών { στον Όμηρο}.Ενίοτε κείται  απλώς αντί του βάρβαρος.

Σ.ΔΩΡΙΚΟΥ  /  Κ.ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ – » Το Δίγαμμα  F ».

ρ.{ ΞΕΝ F }—> ξένFος  /  ξέννος  / ξένος .

ΟΜΗΡΟΥ – » Ιλιάς », Ζ ‘ {215 }

Ξείνος  πατρώ’ι’ος = φίλος πατρικός.

ΟΜΗΡΟΥ – » Ιλιάς », Ζ ‘ { 224 }

Ξείνος  φίλος = φιλόξενος.

ΟΜΗΡΟΥ – » Ιλιάς », Ζ ‘ { 231 }.

Ξείνοι πατρω’ί’οι = πατρογονικοί φίλοι.

Καταπληκτική  σκηνή  αναγνωρίσεως ! Ο Διομήδης και ο Γλαύκος  βρέθηκαν  αντιμέτωποι στο πεδίο της μάχης και καθώς αντάλλασσαν  τις γνωστές προσφωνήσεις και αντιφωνήσεις { κατά τα Ομηρικά ειωθότα } πριν από την σύγκρουσή τους , ανεγνωρίσθησαν από τα » δώρα ξενίας » που είχαν ανταλλάξει οι πατέρες τους , ανανέωσαν την πατρική φιλία  και απέφυγαν την αλληλοεξόντωση. Τα δώρα της φιλοξενίας { ξένια δώρα } τα αντάλλασσαν ο  φιλοξενών  και  ο φιλοξενούμενος  κατά την αναχώρηση . Συνηθέστατα  δε  κατά  τον αποχωρισμόν  εκόπταν και έναν αστράγαλο σε δύο  κομμάτια  , των οποίων ένα κομμάτι κράταγε ο ξενίσας  και το άλλο ο ξένος .Κατά τον τρόπο αυτό εξασφαλιζόταν η αναγνώριση και η ανανέωση της φιλίας ,είτε αυτών των ιδίων , είτε και  των απογόνων των {  δεδομένου ότι και η ξενία μεταβιβαζόταν κληρονομικά στους απογόνους των δύο μερών }.

KΛΑΣΣΙΚΑ  ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ  – » Ο Βελλερεφόντης » { κείμενα  Β.ΡΩΤΑΣ }.

Ι.ΠΑΣΣΑ – » Νεώτερον   Εγκυκλοπαιδικόν  Λεξικόν   ‘ΗΛΙΟΥ’.

O  αστράγαλος *.Κατά την αναχώρηση του ξενιζομένου οι συνδεόμενοι δια φιλοξενίας ,έγραφαν τα ονόματά τους πάνω σε μια πλάκα  μεταλλική ή από ελεφαντοστούν .Έπειτα αφού την έσπαγαν σε  δύο κομμάτια έπαιρναν ο καθένας από ένα , ώστε αν συναντηθούν στο μέλλον -μετά την πάροδο ετών- οι ίδιοι ή οι απόγονοί τους { οι οποίοι εκτός των άλλων  κληρονομούσαν και το πολύτιμο αυτό μισό } η ανασυναρμολόγηση  της πλάκας από τα δύο κομμάτια  να αποτελεί την ασφαλέστερη απόδειξη της ταυτότητάς τους.

NATALE  SPINETO  – » Τα  σύμβολα  στην ιστορία του ανθρώπου » , Εισαγωγή { σελ.7 }

Σύμβολο στα αρχαία  ελληνικά  δήλωνε ένα σημείο αναγνώρισης , δημιουργημένο με το χωρισμό ενός αντικειμένου σε δύο μέρη.

ΣΥΜΒΟΛΟ  ΑΝΑΓΝΩΡΊΣΕΩΣ { Σπασμένο  νόμισμα } –  ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΑ   ΣΥΜΒΟΛΑ.

ΟΜΗΡΟΥ –ΟΔΥΣΣΕΙΑ », Θ'{ 546} .

‘Αντί κασιγνήτου  ξείνός  θ’ ικέτης’ = σαν  γνήσιος  αδελφός  είναι ο ξένος  και ο ικέτης.

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ   ΡΟΔΙΟΥ – » Αργοναυτικά » , Α’ {  208 }.

Ξείνος = ο δεμένος με ξενία {= δεσμός φιλοξενίας }.

ΗΣΥΧΙΟΥ  του  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ       – » Λεξικόν ».

Ξένοι =οι πολέμιοι { ;} [ Μάλλον οι μισθοφόροι] , οι Πέρσες , οι φίλοι από ξενία { ξένοι}.  Ξενία = υποδοχή , φιλοτιμία , φιλία , δώρα , κατάλυμα , ή  καταγώγιον .

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ – » Ιστορίαι », { Η’ -13 }.

Ξένοι = οι μισθοφόροι. O Nικίας  στέλνει επιστολή στην Αθήνα ζητώντας βοήθεια  {κατά  την  πολιορκία  των Συρακουσσών   και μετά  την ήττα του από τον Γύλιππο } διότι οι μεν δούλοι αυτομολούν ,  οι δε ξένοι[=μισθοφόροι] λιποτακτούν προς τις πόλεις της Σικελίας.

ΣΑΡ.ΚΑΡΓΑΚΟΥ  – » Ιστορία των Αρχαίων  Αθηνών ». τομ. Α’.

Η  στρατολογία { σελ. 637-638 } Στο στρατό των  αρχαίων  Αθηνών  υπήρχαν  και  100 μισθοφόροι { Σκύθες  κυρίως } έφιπποι  τοξότες , οι  ιπποτοξότες .!

ΑΝΘ.ΓΑΖΗ – » Λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».

Ξένος  = ο φίλος της τραπέζης , ο ξείνος  ικέτης  ή  ο  ξείνος  πτωχός ,  η κλητική προσφώνηση { ώ ξένε } , ο μισθοφόρος  ή ο σύμμαχος ,  ο βάρβαρος  { μη Έλλην } , το αντίθετο  του πολίτη και  του αστού , ο άπειρος τινός πράγματος , ο παράξενος  ή απροσδόκητος .

Ι.ΠΑΣΣΑ – » Νεώτερον   Εγκυκλοπαιδικόν  Λεξικόν   ‘ΗΛΙΟΥ’.

Ξενίας  γραφή.  Μήνυση που υπέβαλε μόνον  ο Αθηναίος πολίτης  με πλήρη πολιτικά δικαιώματα κατά κάθε αντιποιουμένου  δικαιώματα Αθηναίου πολίτου , ενώ ήταν από άλλη πόλη και μόνο ως μέτοικος μπορούσε να παραμένει στην Αθήνα .

ΗΣΥΧΙΟΥ  του  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ – » Λεξικόν ».

Ξενίας δίκη. Δίκη για αντιποίηση πολιτικών δικαιωμάτων και συμμετοχή  στα δημόσια πράγματα .

ΣΩΚΡ.ΤΖΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ – ‘ Λεξικόν των Ελληνικών και Ρωμα’ι’κών  Αρχαιοτήτων ».

* Αστράγαλος  :  παιχνίδι με οστάρια   αληθινά  ή απομιμήσεις ,ιδίως των γυναικών και των παιδιών .

                                      AΣΤΡΑΓΑΛΟΣ { Talus }.

ΙΧΩΡ – » Τα αρχαία ελληνικά  παιχνίδια { αθύρματα  }

ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ  ΛΑΕΡΤΙΟΥ – » Βίοι Φιλοσόφων ».  { ΑΝΑΧΑΡΣΙΣ ο  Σκύθης  }, τομ.Α’.

Ο Ανάχαρσις  ήταν μιξοβάρβαρος  { πατέρας  Σκύθης – μητέρα Ελληνίδα } από βασιλικό γένος  { όχι  βασιλιάς των Σκυθών  ,όπως αναφέρει το βιβλίο } και  σοφός. Σε μερικούς δε καταλόγους συμπεριλαμβάνεται στους  επτά σοφούς .Κάποτε ήρθε στην Αθήνα και ζήτησε  ξενία { φιλοξενία } από τον Σόλωνα .Ο Σόλων  όμως  αρνήθηκε , λέγοντάς του , ότι μόνο στην δική του  πατρίδα  μπορεί να φιλοξενηθεί .Τότε ο Ανάχαρσις  με παρρησία   απάντησε , ότι βρίσκεται στην πατρίδα του και δικαιούται φιλοξενίας. Κατάπληκτος  ο Σόλων , από την πνευματική του  ετοιμότητα ,όχι μόνο τον φιλοξένησε αλλά τον έκαμε και επιστήθιο φίλο του.

ΑΝ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ – » Λεξικόν  Κυρίων Ονομάτων ».

Ι.ΠΑΣΣΑ -» Νεώτερον  εγκυκλοπαιδικόν  λεξικόν »ΗΛΙΟΥ».

Η» ξενία » δεν προσφερόταν στους  μη  Έλληνες »ξένους» , τους οποίους  θεωρούσαν  εχθρούς  διότι ήταν βάρβαροι. Στην  Λατινική  o ξένος  καλείται   hostis  = εχθρός.  Στους Έλληνες  όμως από άλλες πόλεις  { ξένους } προσέφεραν  ξενία γιατί  ο  ξένος = φίλος.

ΓΙΑΝ . ΛΑΜΨΑ – » Λεξικό του Αρχαίου κόσμου » .

Η ξενία, η ευγένεια  και η ύβρις.

ΣΩΚΡ.ΤΖΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ – ‘ Λεξικόν των Ελληνικών και Ρωμα’ι’κών  Αρχαιοτήτων ».

Ξένος . Ο μη Έλλην ξένος  ήταν εχθρός και βάρβαρος .Ζεύς  Ξένιος  και  Ικετήσιος  ήταν ο προστάτης των ξένων και των ικετών.

ΠΑΝ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  – » Αρχαίο Ελληνικό Δίκαιο ».

Η μισοξενία των Ρωμαίων. Ο ξένος  ονομαζόταν  hostem = εχθρός . Το Ελληνικό καθεστώς της ξενίας.{ σελ.705 }

Στο παρακάτω απόσπασμα  γίνεται προσπάθεια σύνδεσης  της  ξενίας  με τον ξένο -ξενιτεμένο και κατ’ επέκταση  με τον πρόσφυγα  και  τον παράνομο μετανάστη.!     . Υπάρχει σύνδεση μεν  μεταξύ των  λέξεων , υπάρχουν  δε και ποιοτικές   διαφορές . Ο  Έλλην ‘ ξένος ‘ , από άλλη πόλη , από άλλη χώρα  ,που πιστεύει στον  Ξένιο και Ικετήσιο  Δία , είχε δικαίωμα  στην [φιλο]ξενία  και τα δώρα αυτής. Ο  βάρβαρος  ‘ξένος ‘, δηλαδή ο αλλοδαπός , αλλόγλωσσος και αλλόθρησκος  ασφαλώς στην Αρχαία  Ελλάδα δεν θα  είχε δικαίωμα  φιλοξενίας. Έπειτα η φιλοξενία  έχει χρονικό όριο . Ειδάλλως δεν πρόκειται περί φιλοξενίας  αλλά περί μεταναστεύσεως. Τέλος ο ξενιτεμένος [ πέραν των συγκινησιακών φορτίων ] είναι ο μισθοφόρος. Αυτός δηλαδή , που εργάζεται  εκουσίως   για τον μισθό στην αλλοδαπή , βεβαίως  άνευ χρονικού περιορισμού .Δεν πρέπει να τον μπερδεύουμε με τον ξένο , τον περαστικό. Τέλος , άλλο  είναι  ο ‘ ξένος’  , ο ακουσίως  πρόσφυγας { ικέτης }  και άλλο  ο ‘ ξένος’  ,ο εκουσίως   λάθρο / παράτυπο/ παράνομο – μετανάστης. Και οι δύο ξενιτεμένοι  αλλά για διαφορετικούς λόγους ο κάθε ένας.

Μ.ΚΑΜΗΛΑΚΗ , Γ.ΚΑΤΣΟΥΔΑ, Μ.ΒΡΑΧΙΟΝΙΔΟΥ – »Πιπέρι στο στόμα ».{σελ. 242}

ΑΡΠΟΚΡΑΤΙΩΝΟΣ – » Λεξικόν  των Δέκα  Ρητόρων  ή  Περί  Λέξεων ».

Ξενιτεύομαι = γίνομαι μισθοφόρος .

ΙΔΡ.ΜΑΝ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ  – » Λεξικό της κοινής  Νεοελληνικής ».

Ξενιτεύομαι = Εγκαθίσταμαι σε ξένο τόπο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μ.ΚΑΜΗΛΑΚΗ , Γ.ΚΑΤΣΟΥΔΑ, Μ.ΒΡΑΧΙΟΝΙΔΟΥ – »Πιπέρι στο στόμα ».

Το έξω και το εξ .

ΙΔΡ.ΜΑΝ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ  – » Λεξικό της κοινής  Νεοελληνικής ».

Το μσν  πρόθημα  εξε – από το   εκ /  εξ  το πρώτο συνθετικό   των συνθέτων ρημάτων .

Για περισσότερα  δείτε το :    Ο ξένος , ο Ξένιος και η ξενία.                                                                                                                                                            


MΕΤΩΠΗ  των μικρών Προπυλαίων  της Ελευσίνος .

1] Μυστηριακή κύστις . 2] Δεμάτιον σταχύων. 3] Το άνθος της Ελευσίνος .{8}

Σάρωση_20170530 (4)

 { Τέλος  Α’ μέρους }.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :

ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ  ΒΙΒΛΙΑ , ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ.

Οδύσσεια ή Οδύσεια ;

Tην  «’ΟΔΥΣΕΙΑ’» έκανε δώρο ο Αλ. Τσίπρας σε Κινέζο αξιωματούχο κατά την επίσκεψή του στα εγκαίνια του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο ξένων γλωσσών του Πεκίνου. Την »ΟΔΥΣΕΙΑ »  του Καζαντζάκη  βέβαια και όχι την ΟΔΥΣΣΕΙΑ  του Ομήρου. Η  χειρονομία αυτή  μεταφράστηκε με πολλούς και διαφόρους τρόπους  . Προβλημάτισε όμως δεόντως και παρήγαγε εξαιρετικά ερωτήματα. Είναι σωστό να γράφεται  ‘ΟΔΥΣΕΙΑ’  ή  ΟΔΥΣΣΕΙΑ ; Το ένα σίγμα { σ } καθορίζει  κάποια αριστερή  γλωσσική πρωτοπορία ; { σημειωτέον  ότι ο ίδιος  ο Καζαντζάκης  αντιλήφθηκε την αποκοτιά του και  στις επόμενες εκδόσεις  το διόρθωσε  γράφοντας το σωστό  ΟΔΥΣΣΕΙΑ}. Γιατί αυτή η προτίμηση στον Καζαντζάκη και όχι στον Όμηρο; Είναι  δυνατόν ,όταν όλη η υφήλιος  γνωρίζει και σέβεται  το μέγεθος  του  Ποιητή , ο  Έλληνας πρωθυπουργός να προτιμά αντί για χρυσό , ορείχαλκο ; Είναι δυνατόν , όταν όλος ο κόσμος γνωρίζει  την  Οδύσσεια , ο  Έλληνας πρωθυπουργός να δωρίζει την ..’Οδύσεια’ ; Πόσοι γνωρίζουν την  Οδύσεια’ ; Ελάχιστοι ! Διότι  δεν διαβάζεται , επειδή  είναι υπέρογκο το ποιήμα .Διότι η  ΟΔΥΣΣΕΙΑ είναι ΜΙΑ και μοναδική , του Ομήρου . Διότι ,ουσιαστικά ,το ποίημα του Καζαντζάκη  είναι  ΑΝΤΙ-ΟΔΥΣΣΕΙΑ.  Πανίσχυροι  γινόμαστε όταν μελετήσουμε την ‘ΟΔΥΣΣΕΙΑ’  του   Όμηρου  και όχι  την  ‘Οδύσεια’ του αμφιλεγομένου Καζαντζάκη !   .Άλλοι  διακωμώδησαν την ‘ΟΔΥΣΕΙΑ’ νομίζοντας, ότι ο πρωθυπουργός δώρισε μια …ανορθόγραφη  ΟΔΥΣΣΕΙΑ. Αυτό , γιατί δεν είχαν υπόψιν τους την άλλη, του Καζαντζάκη. Τι είναι  όμως πιο θλιβερό  , να μην γνωρίζεις  την ‘ΟΔΥΣΣΕΙΑ’  του Ομήρου  ή  να μην γνωρίζεις  την ‘ΟΔΥΣΕΙΑ’ του Καζαντζάκη  ;

Η  ΠΟΙΗΣΙΣ  ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ  :

ΓΕΩΡΓ. Κ. ΓΑΡΔΙΚΑ  – » Ελληνική  Γραμματολογία «.

Τι είναι έπος ; Είναι διηγηματική ποίηση η οποία γινόταν με  απλή απαγγελία  ,που προήλθε από τους μύθους , τους οποίους είχε ο λαός περί των θεών και των ημιθέων , επιπροσθέτως δε από τα  θρυλούμενα   ανδραγαθήματα επιφανών ανδρών και  είχε ως υπόθεση κατεξοχήν το παρελθόν . Άρα  το έπος  διηγείται ανδραγαθήματα επιφανών ανδρών από το παρελθόν. [ Την ‘Οδύσεια ‘ του Καζαντζάκη μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε έπος ; ]

A.] KAZANTZAKH  ‘ΟΔΥΣΕΙΑ’ :

ΝΙΚ.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ – » Οδύσεια » { Α, 1 – 7 }.

[ Παρατηρήσατε , ότι  στην   Αγγλική  έκδοση  η ΟΔΥΣΣΕΙΑ  είναι  ένα  μοντέρνο  σίκουελ .!! ;; }

ΟΙ  ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ .

1.ΛΙΛΗ  ΖΩΓΡΑΦΟΥ – » Νίκος Καζαντζάκης  , ένας τραγικός ».{ σελ.264 } .

<< .. Εκτός από τον  κ.Χουρμούζιο και τον Ι.Μ.Παναγιωτόπουλο  κανείς άλλος δεν επιδοκίμασε την ‘Οδύσσεια ‘ του Καζαντζάκη  ..>>

2.NAΣΟΣ  ΒΑΓΕΝΑΣ  Πεζογράφος ή ποιητής; Οι δύο αποκλίνοντες   

3.ΡΕΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 

Ρένος Αποστολίδης (ΕΤ1-Εκπομπή «Πρόσωπα») 1/6    bandicam 2017-06-10 21-30-42-037                                                                                                                                                                     4. ΔΗΜ .ΛΙΑΝΤΙΝΗΣ  

«Ο Νίκος Καζαντζάκης δεν είναι μεγάλος συγγραφέας»

ΔΗΜ .ΛΙΑΝΤΙΝΗΣ – » Τα Ελληνικά ».  .{ σελ.90,91,98 }

5. ΛΙΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

      O Kαζαντζάκης δύο αγαθά δεν γνώρισε ποτέ: Το σεξ και τον πλούτο …

ΛΙΛΗ  ΖΩΓΡΑΦΟΥ – » Νίκος Καζαντζάκης  , ένας τραγικός ».{ σελ.90,91,98 }.

I].  Οι  επιρροές  

ΙΙ]. H υπόθεση  της  ‘Οδύσειας ‘.

<< Από τους στίχους αυτούς μπορεί να εξηγηθεί γιατί η Οδύσσεια πάσχει από έλλειψη σπονδυλικής στήλης και ποιητικής ενότητας.>> { σελ.241 }

ΙΙΙ]. Οι  σύντροφοι { desperados  } του  Οδυσέα .

IV]. Η υπερβολή .

<<  Η Οδύσσεια είναι η πολυτερέστερα  ντυμένη ήττα της  ανθρώπινης  φιλοδοξίας … Τελικά  σου μένει στο χέρι ο καπνός : η μοναδική σημαία της ζωής ! .. Αρκετά δεν υποσιτιστήκαμε με τον Μηδενισμό ;  >> {σελ.10- 11}.

 

ΝΙΚ.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ – »Σημείωμα για την παρουσίαση της ‘Οδύσειας » .

[ Είναι το μεγαλύτερο  έπος της λευκής φυλής η ‘Οδύσεια’ ; ]bandicam 2017-06-08 16-17-23-129

6.ΝΙΚΗΦ. ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ  – » Νίκος Καζαντζάκης ». { σελ.521 , 522 , 561 }..

.<< Το έργο αυτό δεν συμπληρώνει κανένα κενό για τον σύγχρονο άνθρωπο. Απλούστατα  τον προειδοποιεί για το τι μπορεί να συμβεί  >> .{ το ενδεχόμενο }

 

7. PETER BIEN – » Καζαντζάκης , η πολιτική του πνεύματος ». {σελ. 243 , 296 }

 

8. ΒΑΣ.ΛΑΟΥΡΔΑΣ  – »Η Οδύσσεια του Καζαντζάκη » {1943}-

Σχόλια σ’ένα κριτικό δοκίμιο ».Ν.Εστία {11/1943}

PETER  BIEN – » Καζαντζάκης , η πολιτική του πνεύματος ».

 

ANT.ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ – » Λεξικό των  – ισμών ».

Μπερξιονισμός : η έσχατη πραγματικότητα είναι μια ζωτική δύναμη , που ονομάζεται  » elan  vital »= δημιουργός εξέλιξη { ;}.

 

ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ {εφ} -Σημείωμα Ν.Καζαντζάκη  {1/7/1925 } Εγκώμιο για τον Καλημεράκη .

Η κοσμοθεωρία  του Καζαντζάκη { Μια Ελλάδα που μήτε Διόνυσος είναι , μήτε Απόλλωνας ..}bandicam 2017-06-14 16-08-04-593

 

9.ΛΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – » Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας ».  { σελ. 273 }.

ΛΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – » Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας ». {  σελ. 274 }.

 

10.»ΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΠΡΟΣ  ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΔΗΜΑΚΗ », Νέα  Εστία .

Προσέξτε τις  ‘μοντέρνες’  γλωσσικές  ακρότητες  στη γλώσσα του ποιητή.  Στόχος του πάντα να ξεχωρίσει.!

 

ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ – » Δημώνακτος βίος » {20}.

Ορισμός της ευτυχίας : ο μόνος  *ευτυχισμένος είναι ο ελεύθερος , εκείνος που μήτε ελπίζει μήτε φοβάται τίποτα.!! { Το επιτύμβιο επίγραμμα  στον τάφο του Καζαντζάκη }

 

Ο ΤΑΦΟΣ  ΤΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ  { με το γνωστό επιτύμβιο }.Ο Καζαντζάκης ήταν ένα φαινόμενο.Ένα σπινθηροβόλο πνεύμα αλλά και γέννημα θρέμμα της εποχής του. Μεγάλος και σπουδαίος μυθιστοριογράφος αλλά αμφιλεγόμενος  ποιητής .Η σύγκριση της ‘Οδυσείας ‘ του με το Ομηρικό έπος φέρνει στο νού τη μέρα με τη νύχτα.

Καζατζάκης

Β. ΟΜΗΡΟΥ  ΟΔΥΣΣΕΙΑ

Οδυσσέας  :  Ο  μισούμενος υπό θεών τε και ανθρώπων . [Γιατί τον μισούν και οι θεοί και οι άνθρωποι ;  Ποιες πράξεις του είναι μισητές ; ]

Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ – » Λεξικόν της Αρχαίας  Ελληνικής γλώσσης ».

Οδύσσομαι -όδυσσοςΟδυσσεύς / Ολυσσεύς / Ολυττεύς . { Eξ ου και  ULYSSES ,LISBON }

 

ΟΜΗΡΟΥ – » Οδύσσεια ». {Α 1-5 }.

Καταπληκτική  ** απόδοση  από τον Ομηριστή  Κώστα  Δούκα .

 

ΟΜΗΡΟΥ – » Οδύσσεια ». Πρόλογος …

<< Δια της αυθαιρεσίας  χάνονται οι  ρίζες των  λέξεων προομηρικής  εμπνεύσεως , οι οποίες  προέρχονται κατ’ ευθείαν από την Γραμμική Γραφή Β’..>>.!

 

ΑΝ.ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΧΡ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ – » Τραγωδία  Αριστοτελική  κάθαρσις ».

 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ – » Πολιτεία ή περί δικαίου ». { 606 e }.

O  Πλάτων είχε εξορίσει από την { ιδανική } πολιτεία του τους ποιητές. Εκτός του Ομήρου ! Διότι αληθώς  << .. Τὴν Ἑλλάδα πεπαίδευκεν  οὗτος  ὁ ποιητής >>.

 

ΑΝ.ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ -ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – » Όμηρος  Τηλεμάχου  Οδυσσείδης ».

 

Ι. ΠΑΝΤΑΖΙΔΗ – » Ομηρικό λεξικό ».

Ομηρέω-ώ .

 

ΟΜΗΡΟΥ – » Οδύσσεια ». { π ,468 }

Ωμήρησε = συνεβάδισε,

 

ΑΝ.ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ -ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – » Όμηρος  Τηλεμάχου  Οδυσσείδης ».

Ο Όμηρος  είναι μια εγκυκλοπαίδεια !

 

MERTZ HENRIETTE – » ΟΙΝΩΨ ΠΟΝΤΟΣ .{ Οι περιπλανήσεις του Οδυσσέως }

Σάρωση_20170801 (3)

KΩΣΤ.ΔΟΥΚΑ – » Ο Μυστικός Χωροχρόνος  του Οδυσσέα ».{ σελ.454 ,επίλογος }.

Ο  θάνατος  σε βαθύ γήρας  και << εξ  αλός >>   του Οδυσσέως .

Ό,τι   λάμπει  δεν είναι χρυσός  . ΧΡΥΣΟΣ  είναι μόνον  ο ΟΜΗΡΙΚΌΣ  ΚΌΣΜΟΣ.  Τραγικό να συγκρίνεις την Οδύσσεια  με την ‘Οδύσεια’. Τραγικότερο να μην  γνωρίζεις την Οδύσσεια  .Τραγικότατο να  μεταδίδεις  χαρίεις   αυτή τη σκοτοδίνη των διαφόρων αμφιλελεγομένων  »Όδυσειών » αντί των Ομηρικών επών.  Η παρακμή δεν είναι αιώνια. Μετά  την παρακμή ακολουθεί η ακμή και  τανάπαλιν  .Η ακμή θα έλθει όταν μάθουμε γιατί είναι κορυφαίος  και ευπώλητος { best seller , βαρβαριστί } ο  Όμηρος  σ’όλον τον κόσμο , πλήν   της Ελλάδος.                                                                                     

ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ – » Ο χρυσός  Ομηρικός  κόσμος ».

 

«Ἄνδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον»: Με Όμηρο η διάλεξη του Μπομπ Ντίλαν για το Νόμπελ  ΣΔΓΔ

ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ – » Η ασάλευτη ζωή ».

                                       CREAM -» Tales of Brave Ulysses »..

2001: A Space Odyssey {1968 }…

 


* Άλλο ευτυχία {= ευ + τύχη }  και άλλο ευδαιμονία {= ευ + δαίμων / δαήμων =σοφός }.Το πρώτο έχει σχέση με το έξω{ περιβάλλον } και το δεύτερο με το έσω { εσωτερικός κόσμος }.Δηλαδή  ο ευτυχισμένος δεν είναι κατ’ανάγκην και ευδαίμων. Ευδαιμονία μάλλον η  ευπραξία παρά η ευτυχία.

** Aπόδοσις , από την αρχαία ελληνική { παλαιότερη μορφή της γλώσσας } στην σύγχρονη .. Μετάφρασις , από μια ξένη γλώσσα στην Ελληνική .Πρέπει να μεταφραστούν όλες οι λέξεις .

BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  :

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ  ΒΙΒΛΙΑ – ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ.

 

Από το πέρδεσθαι στο φιλοσοφείν .

Ο Μητροκλής , ο Μαρωνείτης , αδελφός  της   Ιππαρχίας  { η πρώτη   γυναίκα  Kυνική   φιλόσοφος } παρακολουθούσε τα μαθήματα του  περιφήμου  Περιπατητικού φιλοσόφου  Θεοφράστου.* Κατά την διάρκεια ερευνών  στη σχολή  ,λόγω  σωματικής  αδυναμίας  και μετεωρισμού** των εντέρων του , δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα αέρια του  και αποπάρδησε { έκλασε}.Τόσο  δε  ντροπιάστηκε  ώστε απελπισμένος   αποφάσισε  να   αυτοκτονήσει  δια της ασιτίας . Ο  Κυνικός  φιλόσοφος  Κράτης  [  σύντροφος  της  Ιππαρχίας  } μόλις το έμαθε – και αφού τον παρακάλεσαν να βοηθήσει – πήγε να τον μεταπείσει με επιχειρήματα για το μη απρεπές της  πράξεώς  του . Γιατί δεν είναι  κακό  -του είπε- η χρησιμοποίηση των φυσικών τρόπων προς ανακούφιση του οργανισμού αλλά  τερατώδες  η μη χρησιμοποίηση τους .  Πρωτύτερα , επίτηδες  είχε καταναλώσει θέρμους  {λούπινα } κι  όταν  αποπάρδησε  , κατάφερε να  ανυψώσει  το ηθικό του  Μητροκλέους ,  παρηγορώντας τον με το επιχείρημα ,ότι κι αυτός  το ίδιο κάνει. Από εκείνη την στιγμή  ο Μητροκλής  έκαψε όλες τις σημειώσεις του Θεοφράστου  κι άρχισε να παρακολουθεί την διδασκαλία του  Κράτη , ώσπου  έγινε  ένας έμπειρος  φιλόσοφος.

Διαιρούσε τα πράγματα σε εκείνα που είναι  ωνητά  { εξαγοράζονται } όπως π. χ.   ένα σπίτι  και στα άλλα ,που χρειάζονται χρόνο και επιμέλεια , όπως  π. χ. η παιδεία .   Τον πλούτο τον θεωρούσε βλαβερό πράγμα , αν κάποιος δεν τον χρησιμοποιεί εκεί που αξίζει. Πέθανε  γέρος ,αφού προκάλεσε ο ίδιος τον πνιγμό του .                                                                                                                                                                                                                              ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ  ΛΑΕΡΤΙΟΥ  – » Βίοι  Φιλοσόφων », τομ. Γ’ – Μητροκλής.

 

ΣΤΟΒΑΙΟΥ – » Ανθολόγιον », τομ. ΙΔ’-  Ψόγος   γήρως .

 

ΑΝΔΡΕΑ  ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ – » Υπερλεξικό   της Νεοελληνικής  γλώσσας » .

Λουπινάρι  / λούπινο = πικροκουκιά.

Το Λούπινο είναι φυτό που ανήκει στην οικογένεια των ψυχανθών στο γένος Lupinus.     << Τι είναι το «λούπινο» και γιατί πρέπει να το προσέχουμε; >>

Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ  – » Μέγα  Λεξικόν   της Ελληνικής  γλώσσης ».

Θέρμος = λούπινος ο λευκός .Θέρμος,  μάλλον  γιατί είναι πολυθερμικός { calories = θερμίδες }. Θερμοπωλείον.

 

Ν. Μ.  ΣΚΟΥΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ – » Οι  Αρχαίοι  Κυνικοί ».

Ο Μητροκλής  θεωρείται ο δημιουργός ενός ξεχωριστού γραμματικού είδους , της  χρείας : σύντομο ανέκδοτο [ τσιτάτο] με περιεχόμενο μια φράση ή μια ενέργεια κάποιου σημαντικού προσώπου { συνήθως του Διογένους από  τη Σινώπη }.

 

LIDDELL & SCOTT – »Μέγα  λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».

Χρεία = χρήσις , ωφέλεια. Στην  ρητορική , ρητόν  ή  αξίωμα  ή παράγγελμα  ή  απόφθεγμα .Χρείαι  σώζονται από τον Ερμογένη  και τον Αφθόνιο .Ο κωμικός  ποιητής και γραμματικός  Μάχων  έκαμε συλλογή αποφθεγμάτων των  Ελληνίδων εταίρων , πολλά από αυτά τα διέσωσε  ο Αθήναιος.

Όπως  αντιλαμβάνεσθε , η  επαφή  του Μητροκλέους   με τον Κυνικό φιλόσοφο  Κράτη  ήταν τόσο δυναμική  ,που εγκατέλειψε τον Περιπατητικό φιλόσοφο Θεόφραστο . Καταλύτης  για  την  αλλαγή αυτή υπήρξαν τα διαφυγόντα αέρια { κλανιές },  από το ανυπάκουο έντερο του  Μητροκλέους  και η κυνική αντίδραση του Κράτη  δια της ομοίας οδού ,της  αποπαρδήσεως.

ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ  ΛΑΕΡΤΙΟΥ  – » Βίοι  Φιλοσόφων », τομ. Γ’ , Διογένης.

Ο Διογένης ,που εκτιμούσε  την ανακούφιση ,που προκαλούν οι πορδές  { πολύ πριν  από  την  Βασιλική οικογένεια της Αγγλίας, όπου η Βασίλισσα  πέρδεται  ελευθέρως  και χωρίς ενοχές } έγραψε ένα βιβλίο με τον τίτλο ‘ ΠΟΡΔΑΛΟΣ’.

Έκτός   από  το  πέρδω / πέρδομαι   υπάρχουν  κι άλλα   ρήματα  με παρεμφερή σημασία αλλά με διαφορετικές   νοηματικές αποχρώσεις. :   βδέω / βδελύσσ[ττ]ομαι , όζω , βρωμάω , μυρίζω , κλάνω .

ΑΝΘ. ΓΑΖΗ – » Λεξικόν  της Ελληνικής  γλώσσης ».

Πέρδω / πέρδομαι  = ρίχνω πορδές , κλάνω.

 

ΘΕΟΛ. ΒΟΣΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ – » Αντιλεξικόν   ή  Ονομαστικόν  της Ελληνικής γλώσσης ».

Αποβάλλω αέρια  : [από]πέρδομαι  , πορδίζω, κλάνω ,υποπέρδομαι [ κουφοκλάνω].

 

Γ.ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ – » Ετυμολογικό  Λεξικό της  Νεοελληνικής  γλώσσας ».

Πέρδιξ {πέρδικα} από το πέρδομαι [πιθ. από το θόρυβο των φτερών της { ;; } ] .

                                                            Πετροπέρδικες.

 

Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ  – » Λεξικόν   της  Αρχαίας  Ελληνικής   γλώσσης ».

Βδέω =πέρδομαι ,κλάνω,βρωμάω .Βδελύσσω =προκαλώ δυσωδία [ αποστροφή], καθιστώ τι αηδές. Εξ ού και βδέλυγμα.

 

ΘΕΟΛ. ΒΟΣΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ – » Αντιλεξικόν   ή  Ονομαστικόν  της Ελληνικής γλώσσης ».

ΑΝΤΙΠΑΘΕΙΑ .  { ζωηρά αποστροφή }=αηδία, αποτροπιασμός , βδελυγμία, βδελυρία, σιχαμάρα.

 

ΜΑΡΙΟΥ  ΒΕΡΕΤΤΑ – » Τα  βρωμόλογα  των Αρχαίων  Ελλήνων ».

Βδέλυγμα = σίχαμα { εκ του βδέω =βρωμάω } . Βρώμος =  η τραγίσια  μυρουδιά , η αποκρουστική μυρωδιά των τράγων την εποχή του οίστρου ,  η τραγίλα.

 

ΠΑΝ.Ε.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – » Λεξικό ρημάτων της Αρχ.Ελλ.γλώσσας ».

Όζω [από το οδμή / οσμή ]  = βγάζω οσμή , μυρίζω.

 

ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ  Δ. του ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ – » Λεξικόν  της  Ελληνικής  γλώσσης ».

Η  όζη = βαρειά οσμή { κυρ.στόματος } , δυσωδία.  Οζόλης = ο βρωμιάρης , ο  δυσώδης      { θυμηθείτε τους Οζολούς Λοκρούς }

 

ΘΕΟΛ. ΒΟΣΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ – » Αντιλεξικόν   ή  Ονομαστικόν  της Ελληνικής γλώσσης

».ΔΥΣΩΔΙΑ  .[ δυσωδία  ρινός ] =όζαινα.

 

ΠΑΝ.Ε.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – » Λεξικό ρημάτων της Αρχ.Ελλ.γλώσσας ».

Μυρόω-ώ  / Μυρίζω =μυραίνω  , αλείφω με μύρο.

 

ΠΑΠΥΡΟΥ  – » Λεξικό  της  Ελληνικής  γλώσσας ».

Κλάννω / κλάνω [ από το αρχ. κλάω -ώ = θραύω , σπάζω τι ] =αφήνω πορδή , πέρδομαι

.ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ  : << τα ΄κλασε = φοβήθηκε >> , κώλος που κλάνει , γιατρός δεν τον πιάνει  = δείγμα υγείας >> , << έκλασε η νύφη σχόλασε ο γάμος = για μεγαλοποίηση ασημάντου γεγονότος >>.

 

ΚΛΑΣΣΙΚΑ  ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ – » Διογένης  ο Κυνικός ».

 

* Ι. ΠΑΣΣΑ – » Νεώτερον  Εγκυκλοπαιδικόν  λεξικού  » ΗΛΙΟΥ».

Ο  Θεόφραστος  [πραγματικό όνομα  Τύρταμος ] ήταν  μαθητής , πιστός φίλος και  μετέπειτα σχολάρχης  της Περιπατητικής Σχολής του  Αριστοτέλους.  Από τον Διογένη τον Λαέρτιο διασώθηκε κατάλογος των έργων του  ,τα οποία ανέρχονται  περίπου σε 240.

 

ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ Χαραχτήρες ». { 30  }.

Στους Χαρακτήρες, ο Θεόφραστος περιγράφει τα εσωτερικά και ψυχικά γνωρίσματα ανάλογα με το ήθος των ανθρώπων.

** Τυμπανισμός (μετεωρισμός). Διάταση κοιλίας. Αέρια bandicam 2017-05-02 17-41-07-942

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

  ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ  ΒΙΒΛΙΑ  ,  ΕΛΕΓΧΕΤΕ  ΤΙΣ  ΠΗΓΕΣ.