Πώς το τρίβουν το πιπέρι ; { 2 }

Στο προηγούμενο άρθρο  εξετάσθηκε  ενδελεχώς  η  ‘ξενία‘  και ο  ξένος ,  σχολιάζοντας το άρθρο  << πας μη Έλλην , βάρβαρος >>  από  το  ενδιαφέρον  βιβλίο » Πιπέρι στο στόμα ». Ακολουθεί  η έρευνα της ετέρας λέξεως  ‘βάρβαρος’ – από το ίδιο φυσικά βιβλίο  Ποιός  ήταν ο βάρβαρος στην αρχαιότητα ;Ποιόν αποκαλούμε βάρβαρο σήμερα και γιατί ;

II }. Ο ΒΑΡΒΑΡΟΣ

M.KAMHΛΑΚΗ / Γ.ΚΑΤΣΟΥΔΑ / Μ.ΒΡΑΧΙΟΝΙΔΟΥ – » Πιπέρι στο στόμα ». {σελ.243 }.

O βάρβαρος – αλλόγλωσσος  και  αμέτοχος της ελληνικής παιδείας – είναι  περίπου ,  ο σημερινός   άξεστος  και απολίτιστος ;

Α’.  ΑΛΛΟΓΛΩΣΣΟΣ =βαρβαρόφωνος.

ΟΡΦΙΚΑ  – »  Ορφέως  Αργοναυτικά  ».

{ 91 }-Βάρβαρα  φύλα = βαρβαρικοί λαοί.

{ 53 }- Άξενα  φύλα = αφιλόξενοι  λαοί.

{ 289 }- Αλλοδαπούς  ανθρώπους = αλλοεθνείς άνθρωποι.

 

ΟΜΗΡΟΥ – » Ιλιάς ». Β’ { 867 }.

Ο Νάστης  ήταν αρχηγός των βαρβαροφώνων Καρών.

 

I .ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ – » Ομηρικό λεξικό ».

Βαρβαρόφωνος= βάρβαρος + φωνή . Αυτός που έχει τραχεία και βαρβαρική φωνή , αυτός που δεν μιλά Ελληνικά. Επίθετο των Καρών.

 

ΚΩΝ.ΜΑΝΤΙΝΑΟΥ – » Οι Πελασγοί ».

Οι  Κάρες δεν ήσαν  βάρβαροι  αλλά   Πελασγικό φύλο.

 

ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ – » Γεωγραφικά », ΙΔ’ 28 .{ 662 c }:

<< ..H γλώσσα των Καρών δεν είναι πολύ τραχιά και έχει πλήθος Ελληνικών λέξεων , όπως βεβαιώνει ο Φίλιππος που  έγραψε  Καρικά…. Βάρβαρος  στην αρχή λεγόταν η εκφώνηση των λέξεων από ανθρώπους που τις πρόφεραν τραχιά ή με δυσκολία , ως το βατταρίζειν  και τραυλίζειν  και ψευδίζειν ….Όσοι λοιπόν μιλούσαν βαριά [παχυστομούντες] λέγονταν βάρβαροι και έτσι φαίνεται  να μιλάνε όλοι οι αλλοεθνείς , δηλαδή όσοι δεν ήταν  Έλληνες. Κυρίως λοιπόν αυτούς είπαν βαρβάρους ,  στην αρχή  κορο’ι’δευτικά , επειδή μιλούσαν βαριά και τραχιά. Μετά κατέληξε η ονομασία ένα είδος κοινού εθνικού  σε αντιδιαστολή με τους Έλληνες…>>

 

ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ – » Γεωγραφικά », ΙΔ’, [28] .

Κακοστομία { =κακοφωνία } , η βαρβαροστομία {= βαρβαρική προφορά }.

 

ΙΑΚ.ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ   – » Πελασγικά ».

Βάρβαρος = από τον ήχο της φωνής { βαρ- βαρ }. Βαρβαρίζω = φλυαρώ.

 

ΓΡ.ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ – » Λεξικόν  Ερμηνευτικόν ».

Βάρβαρος , ο έχων γλώσσα τραχιά και ομιλίαν αγροίκου., ο αγριόφωνος , ο τραχύφωνος.

 

Κ.ΔΟΥΚΑ – » Λεξικόν  Διεθνών Λέξεων του Ομήρου ».

Βαρβαρόφωνος , ο βαρβαρικώς ομιλών.

 

ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ – » Γεωγραφικά », ΙΔ’ 28 .{ 662 c }:

Βαρβαρόφωνος , αυτός που μιλάει άσχημα Ελληνικά. Από το ‘καρίζειν’ το ‘βαρβαρίζειν’  όπως ο σολοικισμός από τους  Σόλους  ή  από αλλού .

 

Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ  – » Μέγα  Λεξικόν   της Ελληνικής  γλώσσης ».

Σολοικισμός , σφάλματα  στην σύνταξη   του γραπτού λόγου , στην έκφραση.

 

Γ.ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ – » Σύγχρονο  λεξικό ΟΡΩΝ  & ΘΕΜΑΤΩΝ  γλωσσολογίας ».

Ακυρολογία { σελ. 22 }. Οι τρείς κακίες του λόγου: Ακυρολογία – Σολοικισμός – Βαρβαρισμός. 

 

ΑΜΜΩΝΙΟΥ – » Λεξικόν  Ομοίων  και  Διαφόρων  λέξεων ».

Περί Ακυρολογίας » {σελ.14 }.Αρετές  και  Κακίες  του λόγου.

 

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ – » Αίας ».στ. 1263 { Αγαμέμνων }:

Βάρβαρον  γλώσσα  δεν γνωρίζω.

 

ΣΤΕΦ.ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ – » Εθνικά ».

Βάρβαρος  , ουκ επί έθνους  αλλά επί φωνής . Η  Βαρβαρία  και το Βαρβαρικόν  πέλαγος.                .

 

Το  βαρβαρικόν  έθνος  και το βαρβαρικόν πέλαγος.

Σάρωση_20170603bandicam 2017-06-03 16-52-36-578

Γ.ΧΟΙΡΟΒΟΣΚΟΥ .Σάρωση_20170519

ΠΛΑΤΩΝΟΣ – » Πολιτεία { ή περί δικαίου }.[533d] .

<< Όταν το μάτι  της  ψυχής πράγματι είναι χωμένο σε  βαρβαρικό βούρκο ..>> . Πότε το μάτι της ψυχής είναι βουτηγμένο βαθιά στον βαρβαρικό  βόρβορο ;-

 

RENE MAGRITTE  – » The  False  Mirror » { 1935 }.

Σάρωση_20170605 (9)

 

Β.ΑΜΕΤΟΧΟΙ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  = βάρβαροι.

Υπάρχουν διαφορές πολιτισμού  μεταξύ  Ελλήνων και βαρβάρων εκτός από την βαρβαροφωνία ;

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ – » Ιφιγένεια  εν  Αυλίδι » , [στ. 1400 ] .

Είναι φυσικό  να  εξουσιάζουν οι Έλληνες   τους βαρβάρους. Γιατί οι μεν είναι ελεύθεροι οι δε δούλοι.

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Πολιτικά », { 1285 a }.

Οι βάρβαροι από την φύση τους είναι  πιο δουλοπρεπείς από τους Έλληνες στα ήθη.

 

ΑΝ.ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  – » Ο εν τη λέξει Λόγος ».

Δούλος = Δεμένος  –     Ελεύθερος = λυμένος από  τα  δεσμά.

 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ – » Περικλέους  Επιτάφιος » , [ 43 ] .

Η ευδαιμονία * βρίσκεται στην ελευθερία { όχι στην  δουλεία , διότι δούλος  = δεμένος} και η ελευθερία στην ευψυχία {δύναμη  ψυχής }.

 

Ο.Ε.Ε  ΑΤΛΑ  – » ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΣΟΦΙΑΣ ». 

Το βαρβαρικό γένος είναι από την φύσει του  φιλοχρήματον.

 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ – » Επιστολαί » , Z’ .{ 335 b }.

Ο φιλοχρήματος  είναι άνθρωπος  πένης στην ψυχή , που δεν ακούει  κι αν ακούει , κοροιδεύει  και αρπάζει από παντού  , ό,τι επιθυμεί ,  σαν θηρίο , για να φάει και να πιεί  ή για να ικανοποιήσει την ανδραποδώδη και  αχάριστον  ηδονή  , που κακώς την ονομάζουν ηδονή της Αφροδίτης .{ δλδ.  όπως ο  Σαρδανάπαλος **  }.

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Ηθικά  Νικομάχεια », Ζ ‘, { 1145 a }.

Ο θηριώδης χαρακτήρας  είναι σπάνιος στους ανθρώπους .Περισσότερο  συναντάμε  τον θηριώδη  χαρακτήρα , ανάμεσα στους βαρβάρους. Θηριώδεις χαρακτήρες είναι και οι  υπερβολικά  κακοί.

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Πολιτικά » , { 1252 a-b }.

Στους βαρβάρους η γυναίκα και ο δούλος είναι το ίδιο. Είναι φυσικό να άρχουν οι Έλληνες των βαρβάρων , αφού εκ φύσεως βάρβαρος και δούλος  είναι το ίδιο πράγμα.

 

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ  – » Ανδρομάχη ». Ερμιόνη-[ 170 ].

Το γένος το βαρβάρων  είναι τέτοιο , όπου σμίγει γονιός με θυγατέρα  , μάνα με γιό , αδελφός με αδελφή , ο συγγενής σφάζει συγγενή και οι νόμοι αυτά δεν τα εμποδίζουν..!

 

ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ  ΛΑΕΡΤΙΟΥ – » Βίοι Φιλοσόφων ».

{ ΘΑΛΗΣ  o  Mιλήσιος }.Η θεά Τύχη.  Βάρβαρος = άλλης  εθνότητος.

 

ΕΥΣΤΡ.ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΥ – » Λεξικό  Λατινο-Ελληνικο ‘.

Barbarus : 1. αλλοδαπός , ξένος { ομη Έλλην ή Ρωμαίος }.2.απαίδευτος , αγροίκος , άξεστος.

 

LIDDELL & SCOTT – » Μέγα  Λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».

Οι  Ρωμαίοι καλούσαν και τους εαυτούς τους βαρβάρους. !

 

Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ – » Λεξικόν  της  Αρχαίας  Ελληνικής  γλώσσης ».

Βάρβαροι = πάντες όσοι δεν ήσαν  Έλληνες ή  δεν  μιλούσαν την Ελληνική γλώσσα. Barbaros  ,  balbus = τραυλός.

 

ΗΣΥΧΙΟΥ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ – » Λεξικόν ».

Βάρβαρα , τα ασύνετα , άταχτα. Βαρβαρόφωνοι , οι Ηλείοι και οι Κάρες , επειδή ήσαν τραχύφωνοι και είχαν ασαφή την φωνή { διαφορετική προφορά  }.Βάρβαροι , οι απαίδευτοι.

 

ΣΟΥΔΑ  ή  ΣΟΥ’Ι’ΔΑ – » Λεξικόν ».

Βαρβαρίζει , όταν φρονεί τα των βαρβάρων .Βαρβαρισμός– σολοικισμός , Βαρβάρους = αφώνους  .

 

ΦΩΤΙΟΥ – » Λέξεων  Συναγωγή »,[Α-Δ ].

Βαρβαρίζει , τα των βαρβάρων  φρονεί.

 

Ι. ΖΩΝΑΡΑ – » Λεξικόν ».

Βάρβαρος , ονοματοποιημένη η λέξη .

 

ΑΝΘ.ΓΑΖΗ – » Λεξικόν της  Ελληνικής  γλώσσης ».

Ο, η βάρβαρος = μη Έλλην , ο δουλικός , ο Πέρσης , ο βαρβαρόφωνος.

 

ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ του ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ – » Λεξικόν  της  Ελληνικής  γλώσσης ».

Βαρβαρίζει =φρονεί τα των βαρβάρων. Βαρβάρους = αφώνους ή ανηκόους  ανθρώπων και μη ειδότας αυτών την φωνήν.

 

Ι.Α.Ε  SCHMIDT – » Επίτομον  Λεξικόν της  Ελληνικής  γλώσσης ».

Βαρβαρίζω , βαρβαρικός , βαρβαρικώς , βαρβαρισμός , βαρβαριστί , βαρβαρόγλωσσος , βάρβαρος.

 

J.B HOFMANN – »Ετυμολογικόν Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής ».

Βάρβαρος = ο μη Ελληνικός , ο λαλών  δυσνόητον  γλώσσαν .

Babulus , balbus ,Bar-barus , = ο τραυλίζων , ο βαμβαίνων.

 

ΑΝ.ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  – » Ο εν τη λέξει Λόγος ».

ΒΑRBARUS : 1]. Ο ομιλών ουχί ορθώς και ηχηρώς 2]. Ο μη Έλλην  3]. Ο αγροίκος [άξεστος].

 

ΚΑΙΝΗ  ΔΙΑΘΗΚΗ  –  Επιστολαί  Παύλου  , Προς  Ρωμαίους , Κεφ. Α’ ,[14].

Ο διαχωρισμός υφίσταται ανάμεσα σε Έλληνες και βαρβάρους ,σε σοφούς και ανόητους.!

Ο  ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ.

Μ.ΚΑΜΗΛΑΚΗ , Γ.ΚΑΤΣΟΥΔΑ, Μ.ΒΡΑΧΙΟΝΙΔΟΥ – »Πιπέρι στο στόμα ». ..

<< Τέλος , πασίγνωστη είναι η ρήση του Ισοκράτη , που θεωρεί ότι το όνομα των Ελλήνων δεν προκύπτει με βάση τη φυλή ,αλλά τη διανοητική συγκρότηση , εξού και θεωρείται προτιμότερο να αποκαλείται Έλληνας , όποιος μετέχει της ελληνικής παιδείας και όχι της κοινής φύσεως  >> σελ.241 .Κατ’ αρχήν δεν είναι  σωστή η αντιγραφή από το αρχαίο κείμενο : <<  τους  της παιδεύσεως ..{ όχι των }>>  και  <<  ή  τους  της  κοινής..{όχι των }.

Εδώ  ,στο  εδάφιο αυτό, επικρατεί μεγάλη σύγχυση και αντάρα.! Ο Ισοκράτης ήταν υπέρμαχος της  Πανελληνίου ιδέας  , της ένωσης των Ελλήνων και της υποταγής των βαρβάρων.

ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ  : 1 . » Επιστολή  Β’ προς  Φίλιππον ».{ 5}  <>  2. «Παναθηναϊκός »{163} << ..προς τους βαρβάρους τους και φύσει πολεμίους ..>> , {45} << …τους μεν βαρβάροις  πολεμείν , τους δ’ Έλληνας  ευεργετείν,…>> 3. » Πανηγυρικός » { 158 } << ..Ούτω δε φύσει πολεμικώς  προς  αυτούς [ βαρβάρους]   έχομεν ..>>  Είναι ποτέ δυνατόν , ο  Ισοκράτης ,  να  θεωρεί   ως  Έλληνες   τους ..‘μετέχοντας της Ελληνικής παιδείας ‘ ;

ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥ  -» Βίοι  Σοφιστών ». { 505 }.

Ο Ισοκράτης προσπαθεί να πείσει τους Έλληνες να εκστρατεύσουν εναντίον των βαρβάρων και να παύσουν τους εμφυλίους πολέμους.

Τι ακριβώς  συμβαίνει  και γιατί αυτή η παραχάραξη  των ιδεών του Ισοκράτη ; Διότι είτε από αμορφωσιά  και  ημιμάθεια  είτε από πολιτικές ιδεοληψίες  και  τυχόν κομματικούς  ψυχαναγκασμούς  οι ιδέες και τα γραπτά του Ισοκράτους παραποιούνται. Ο πανηγυρικός  λόγος { δέκα χρόνια τον έγραφε και τον  τελειοποιούσε }  γράφτηκε από τον μεγάλο ρήτορα για να τον απαγγείλει  κατά την 100η Ολυμπιάδα. Στις  Ολυμπιάδες  ΔΕΝ συμμετείχαν βάρβαροι  αλλά  ΜΟΝΟΝ  αποδεδειγμένα  Έλληνες .Γι’ αυτόν τον λόγο υπήρχαν ειδικοί δικαστές , οι Ελλανοδίκες . Άρα  ,αποκλείεται να  τον προσφωνούσε  σε αλλόγλωσσους  ή αλλοδαπούς.

ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ – » Πανηγυρικός  », { 50 }.

<< Και το όνομα των  Ελλήνων  πεποίηκε  δοκείν είναι μηκέτι του γένους  αλλά της διανοίας = και το όνομα των Ελλήνων δημιούργησε  την πλαστή εντύπωση να φαίνεται ότι είναι [ χωρίς να είναι } χαρακτηριστικό , όχι του γένους αλλά της διανοίας. >>.

 

UL. WILCKEN – » Aρχαία  Ελληνική  Ιστορία ». {σελ.297 }.

 

Ο Ισοκράτης θεωρεί ως πραγματικούς Έλληνες μόνο τους ‘Ελληνες  εκείνους ,που έχουν λάβει ΑΤΤΙΚΗ  μόρφωση.

Σας παραθέτω την επιστολή της σεβαστής φιλολόγου  κας  Τζιροπούλου  προς τον τότε  πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας  Κ.Στεφανόπουλο , ώστε να  διαπιστώσετε – ιδίοις  όμμασι  – την παραχάραξη και την διαστρέβλωση  των ιδεών του Ισοκράτους.

EΛΛΗΝΙΚΗ  ΑΓΩΓΗ – » Η αλήθεια για τον Ισοκράτη ».

Σάρωση_20170525 (2)Σάρωση_20170525 (3)Σάρωση_20170525 (4)

 

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ  Της παιδείας την μεν ρίζαν είναι πικράν τον δε καρπόν γλυκύν.

EΛΛΗΝΙΚΗ  ΑΓΩΓΗ – » O  πανηγυρικός  του Ισοκράτους και οι παραχαράκτες ».

 

ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ – » Πανηγυρικός » , { 20 }.

Αφού παύσουν  οι φιλονικίες μεταξύ μας να πολεμήσουμε από κοινού τους βαρβάρους.

 

ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ  – » Περί της  αντιδόσεως ».{ 293-294 }.

Η ανθρώπινη φύση υπερέχει των άλλων ζώων  και η Ελληνική φυλή  των βαρβάρων.Πότε εμφανίστηκε  το   Πας μη Έλλην βάρβαρος – ποιος το είπε;   Στα ρητά  αυτά , σημασία έχει η ουσία ,  το περιεχόμενο  και όχι  ιδιαίτερα η ταυτοποίηση  της ρήσεως. Πολλές  φορές  δε , πρόκειται περί  λαικής  παροιμίας.  Το βιβλίο συμβουλεύεται τον καλό ερευνητή { μη κλασσικό  φιλολόγο  όμως  } Ν.Σαραντάκο , ο οποίος αποφαίνεται στο άρθρο του , ότι είναι μεταγενέστερη ‘κατασκευή ‘ του 19ου αι. Προσωπικά είμαι επιφυλακτικός στα συμπεράσματα  ιστοτόπων  << λίγα απ’όλα >>.Προτιμώ τα εξειδικευμένα σε κάτι. Δυστυχώς  δεν ακολουθούν το παράδειγμά μου οι καλές καθηγήτριες  .Στο ιστολόγιό του ο Ν.Σ γράφει αυτά , αλλά στο βιβλίο του γράφει  άλλα ,τα …σωστά. Γιατί ; Διότι τον διόρθωσαν άλλοι ανώνυμοι  ερευνητές { κακώς δεν γράφει τα ονόματά τους }.

ΝΙΚ.ΣΑΡΑΝΤΑΚΟY – » Οι λέξεις έχουν την δική τους ιστορία » ,{ 2009 } ,{ σελ.148 } .

Εδώ ο καλός συγγραφέας  έχει μπερδέψει τον Αινεία με τον Πρίαμο. Ο Πρίαμος έχει σκοτωθεί στην Τροία .Ο Αινείας διηγείται τα του Τρωικού πολέμου στην βασίλισσα  Διδώ.

 

MAΥΡΟΣ  ΣΕΡΒΙΟΣ  ΟΝΟΡΑΤΟΣ – »  Commentary on the Aeneid of Vergil ».

bandicam 2017-05-27 22-00-18-824bandicam 2017-05-21 16-30-42-362

Maurus Servius Honoratu – » Commentary on the Aeneid of Vergil »  :  Auro  Barbarico: id est aut multo; aut cultu barbaro, quia barbari copiae magis quam elegantiae student; aut a barbaris capto; aut vere barbaro, id est Phrygio, quia πᾶς μὴ Ἕλλην ,  βάρβαρον { βάρβαρος}. nam et Homerus Phrygas barbaros appellat  = Βαρβαρικός  χρυσός  : ότι είναι ή πάρα πολύς  ή βαρβαρικής κουλτούρας ,διότι η βαρβαρική αφθονία υπερτερεί της φιλοκαλίας  ή  λάφυρο  από βαρβάρους , ή πραγματικά βαρβαρικός   ήτοι  Φρυγικός , διότι  πας μη Έλλην  , βάρβαρον [ βάρβαρος ].Διότι  και ο Όμηρος τους Φρύγας  , βαρβάρους  προσφωνεί. {Ο  Όμηρος  αποκαλεί  βαρβαροφώνους  τους  Κάρες  κι  όχι  τους Φρύγες ,όπως  σωστά  το επισημαίνει  ο Ν.Σαραντάκος}.

ΒΙΡΓΙΛΙΟΥ – » Αινειάς  », τομ. Α’ ,  Βιβλίο   II. [ στ. 503 – 505 ] .

Barbarico   auro : βαρβαρικός χρυσός. Και οι Ρωμαίοι , ό,τι δεν ήταν Ελληνικό ή Ρωμα’ι’κό   από ελληνική συνήθεια  ,το ονόμαζαν  βαρβαρικόν.

ΗΡΟΔΟΤΟΣ  &  ΞΕΝΟΦΩΝ .

Ο  ΗΡΟΔΟΤΟΣ  και ο ΞΕΝΟΦΩΝ  όπως  μας πληροφορεί το βιβλίο , εξύμνησαν τα των βαρβάρων .Είναι η μισή αλήθεια .Και οι δύο ήσαν  εξαιρετικές προσωπικότητες αλλά  για τα πεπραγμένα τους {  φιλοβαρβαρισμό  ο ένας  , λακωνισμό ο άλλος } εξορίστηκαν από την πόλη των Αθηνών .

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ – » Περί της Ηροδότου  κακοηθείας ». { 857 a }.

Είναι τόσο φιλοβάρβαρος , που απαλλάσσει τον Βούσιριν   από  τις ανθρωποθυσίες και τις ξενοκτονίες .

 

Γ.ΛΑΜΨΑ – » ΄Λεξικό του Αρχαίου κόσμου : Ελλάδα – Ρώμη ».

ΗΡΟΔΟΤΟΣ  : Το Β’ βιβλίο των Ιστοριών του Ηροδότου , τον έκανε τόσο αντιδημοτικό [ για τον  φιλοβαρβαρικό  του θαυμασμό ] ώστε   αναγκάστηκε να φύγει από την Αθήνα για τους Θουρίους.!

 Ο  Ξενοφών , όταν πολέμησε με τον Αγησίλαο εναντίον των Θηβαίων , που ήσαν  φίλοι των  Αθηναίων , τον κατηγόρησαν για  φιλοσπαρτιάτη   και τον καταδίκασαν σε εξορία. Μπορεί να είχε διωχθεί και πιο πριν για λακωνισμό, όπως γράφει ο

ΔΙΟΓΕΝΗΣ ο ΛΑΕΡΤΙΟΣ – » Βίοι  Φιλοσόφων »,

{ Ξενοφών }.

 

ΣΠΥΡ.ΛΑΜΠΡΟΥ – » Ιστορία της Ελλάδος ».

Πας μη Έλλην βάρβαρος , δεν είναι μόνον ο ξενόφωνος αλλά και ο ξένος στην καταγωγή  με ξένα ήθη και διανοήματα  και με ολοκληρωτικά διαφορετικό   βίο  [ τρόπο ζωής ] από τους Έλληνες. {σελ.327 }.

Μετά απ’ αυτή  την εκτενή και ιστορική  έρευνα , τα συμπεράσματα είναι δικά σας. Ο  νέο-Έλληνας σήμερα  είναι  βάρβαρος  ή  Έλληνας ; Ποιά  από τις  δύο λέξεις είναι  λέξη ταμπού ; Η έλλειψη  ή  η υπερβολή ;

KΩΣΤΗΣ  ΠΑΛΑΜΑΣ – » Ο Δωδεκάλογος  του Γύφτου ».

Δουλευτής

 

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ – ΟΥΜΑΝΙΣΜΟΣ =  OIKOYMENIKOΣ  ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ.  

Σάρωση_20170521 (7) 

* Ευδαιμονία { έσω} = ευ + δαίμων   = / =  Ευτυχία { έξω } = ευ + τύχη.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Πολιτικά » , { 1323 b}.

Διαφέρει η ευδαιμονία από την ευτυχία.

 

**ΣΑΡΔΑΝΑΠΑΛΟΣ { Assur -bani-pal } :  θηλυπρεπής , ηδυπαθής , άσωτος και ακόλαστος  βασιλιάς των  Ασσυρίων  του 8ου π. χ  αιώνος .

 BIΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :                      

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ  ΒΙΒΛΙΑ , ΕΛΕΓΧΕΤΕ  ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ.  

Πώς το τρίβουν το πιπέρι ; { 1 }

Ένα  ιδιαίτερο  λεξικό έπεσε  στα χέρια μου τις μέρες  αυτές , τις αποφράδες  άμα  και  μνημονιακές . Επειδή  δε  ο τίτλος  του ήταν ιδιαίτερα πικάντικος  και  καυτερός   [Πιπέρι στο  στόμα ,όψεις  των λέξεων -ταμπού στη Νέα Ελληνική  ] αποφάσισα να μην αντισταθώ στην γοητεία του . Βασικά μου θύμισε  κάπως , τον τίτλο  γνωστού αποκριάτικου τραγουδιού    Δόμνα Σαμίου – ‘Πώς το τρίβουν το πιπέρι’.. αναλόγως.. πιπεράτου Σ.jpg.Όμως κατά το ξεφύλλισμα  μου  κίνησε την περιέργεια ένας τίτλος : πας μη Έλλην , βάρβαρος.!  Ομολογώ  ότι  με μπέρδεψε  ! Ποιά είναι  η λέξη -ταμπού εδώ ;  Ή  ποιά   από τις δύο  λέξεις είναι η ‘ απαγορευμένη ‘ λέξη ; Ο βάρβαρος ή ο Έλληνας ;  Μελετώντας  το κείμενο των τριών εκλεκτών γλωσσολόγων { γιατί το βιβλίο είναι αποτέλεσμα συνεργασίας τριών εκλεκτών  και ευειδών πανεπιστημιακών  καθηγητριών  } νομίζω , ότι πρέπει να   επισημάνω  κάποιες  μάλλον  ασάφειες { διότι  »το ασαφές  ζόφον  ποιεί παραπλήσιον »}  και να σχολιάσω , βάσει  κειμένων, τις  τυχόν  διαστρεβλώσεις ,που έχουν υποστεί  κάποιες  ιδέες των Αρχαίων Ελλήνων σύμφωνα με τα  γραπτά τους. Περισσότερο  δε  για τους   καλούς  αναγνώστες  παρά για την ταπεινή  ικανοποίηση ενός  λαθοθήρα .Ας ξεκινήσουμε την έρευνα. Κατά αρχήν , να επισημάνω την αντίφαση σε δύο φράσεις του κειμένου. Η ξενία απευθυνόταν σε Έλληνα ή σε βάρβαρο ; Γιατί στην αρχή του κειμένου γράφει » βάρβαρος  είναι ο ξένος  , ο μη Έλληνας » ενώ  στο τέλος  της  ίδιας  σελίδας , μας αναφέρει  ότι » ο  Ξένιος Δίας απευθυνόταν  μόνο στους  Έλληνες».! Τελικά ο ‘ξένος’   είναι  βάρβαρος ή  Έλληνας ; Ο  Ξένιος  Δίας  προστάτευε τους  βαρβάρους  ή τους Έλληνες ;  Ιδού η απορία !

Μ.ΚΑΜΗΛΑΚΗ , Γ.ΚΑΤΣΟΥΔΑ, Μ.ΒΡΑΧΙΟΝΙΔΟΥ – »Πιπέρι στο στόμα ». {σελ.243 }

 I.}  ΞΕΝΟΣ. 

ΑΝ.  ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  – » Αρχιγένεθλος  Ελληνική γλώσσα ».

Από το  Εξ + τρύω {=τρυπώνω }  –>  Extraneus  [ ex + truo ]  –>   straniero  –>  extraniero  –>     etranger   –>  stranger .

 

LIDDELL & SCOTT – »Μέγα  λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».

Ξένος , εκ της προθέσεως  εκ , εξ  { extraneus , extra }.O ξενιζόμενος φίλος , που έχει συνθήκη φιλοξενίας  πατροπαράδοτη και κληρονομική  δια ανταλλαγής  δώρων ξενίας και επικλήσεως του  Ξενίου Διός. Τα δύο μέρη λέγονται ξένοι { ή ξένος  και  ξενοδόκος }

 

THOMAS  GAISFORD  -» Etymologicon  Magnum Lexicon ».  

  Ξένος , παρά το έξω  ιέναι  .Ξένος  παρά το έξω είναι  της πατρίδος .  Σημαίνει δε τρία : τον φίλον , την κλητική προσφώνηση  και το θαυμαστικόν  { στη ρητορική}                                             

 

Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ  – » Λεξικόν  της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης ».

Ξένος , ο φιλοξενούμενος ή ο φιλοξενών [ Hospes  Λατ.]. Ο ξενιζόμενος φίλος  δια της  ξενίας .Ξένος ,ο φιλοξενούμενος –ξενοδόκος ,ο φιλοξενών { στον Όμηρο}.Ενίοτε κείται  απλώς αντί του βάρβαρος.

 

Σ.ΔΩΡΙΚΟΥ  /  Κ.ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ – » Το Δίγαμμα  F ».

ρ.{ ΞΕΝ F }—> ξένFος  /  ξέννος  / ξένος .

 

ΟΜΗΡΟΥ – » Ιλιάς », Ζ ‘ {215 }

Ξείνος  πατρώ’ι’ος = φίλος πατρικός.

 

ΟΜΗΡΟΥ – » Ιλιάς », Ζ ‘ { 224 }

Ξείνος  φίλος = φιλόξενος.

 

ΟΜΗΡΟΥ – » Ιλιάς », Ζ ‘ { 231 }.

Ξείνοι πατρω’ί’οι = πατρογονικοί φίλοι.

Καταπληκτική  σκηνή  αναγνωρίσεως ! Ο Διομήδης και ο Γλαύκος  βρέθηκαν  αντιμέτωποι στο πεδίο της μάχης και καθώς αντάλλασσαν  τις γνωστές προσφωνήσεις και αντιφωνήσεις { κατά τα Ομηρικά ειωθότα } πριν από την σύγκρουσή τους , ανεγνωρίσθησαν από τα » δώρα ξενίας » που είχαν ανταλλάξει οι πατέρες τους , ανανέωσαν την πατρική φιλία  και απέφυγαν την αλληλοεξόντωση. Τα δώρα της φιλοξενίας { ξένια δώρα } τα αντάλλασσαν ο  φιλοξενών  και  ο φιλοξενούμενος  κατά την αναχώρηση . Συνηθέστατα  δε  κατά  τον αποχωρισμόν  εκόπταν και έναν αστράγαλο σε δύο  κομμάτια  , των οποίων ένα κομμάτι κράταγε ο ξενίσας  και το άλλο ο ξένος .Κατά τον τρόπο αυτό εξασφαλιζόταν η αναγνώριση και η ανανέωση της φιλίας ,είτε αυτών των ιδίων , είτε και  των απογόνων των {  δεδομένου ότι και η ξενία μεταβιβαζόταν κληρονομικά στους απογόνους των δύο μερών }.

KΛΑΣΣΙΚΑ  ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ  – » Ο Βελλερεφόντης » { κείμενα  Β.ΡΩΤΑΣ }.

 

Ι.ΠΑΣΣΑ – » Νεώτερον   Εγκυκλοπαιδικόν  Λεξικόν   ‘ΗΛΙΟΥ’.

O  αστράγαλος *.Κατά την αναχώρηση του ξενιζομένου οι συνδεόμενοι δια φιλοξενίας ,έγραφαν τα ονόματά τους πάνω σε μια πλάκα  μεταλλική ή από ελεφαντοστούν .Έπειτα αφού την έσπαγαν σε  δύο κομμάτια έπαιρναν ο καθένας από ένα , ώστε αν συναντηθούν στο μέλλον -μετά την πάροδο ετών- οι ίδιοι ή οι απόγονοί τους { οι οποίοι εκτός των άλλων  κληρονομούσαν και το πολύτιμο αυτό μισό } η ανασυναρμολόγηση  της πλάκας από τα δύο κομμάτια  να αποτελεί την ασφαλέστερη απόδειξη της ταυτότητάς τους.

 

NATALE  SPINETO  – » Τα  σύμβολα  στην ιστορία του ανθρώπου » , Εισαγωγή { σελ.7 }

Σύμβολο στα αρχαία  ελληνικά  δήλωνε ένα σημείο αναγνώρισης , δημιουργημένο με το χωρισμό ενός αντικειμένου σε δύο μέρη.

 

ΣΥΜΒΟΛΟ  ΑΝΑΓΝΩΡΊΣΕΩΣ { Σπασμένο  νόμισμα } –  ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΑ   ΣΥΜΒΟΛΑ.

  

ΟΜΗΡΟΥ –ΟΔΥΣΣΕΙΑ », Θ'{ 546} .

‘Αντί κασιγνήτου  ξείνός  θ’ ικέτης’ = σαν  γνήσιος  αδελφός  είναι ο ξένος  και ο ικέτης.

 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ   ΡΟΔΙΟΥ – » Αργοναυτικά » , Α’ {  208 }.

Ξείνος = ο δεμένος με ξενία {= δεσμός φιλοξενίας }.

   

ΗΣΥΧΙΟΥ  του  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ       – » Λεξικόν ».

Ξένοι =οι πολέμιοι { ;} [ Μάλλον οι μισθοφόροι] , οι Πέρσες , οι φίλοι από ξενία { ξένοι}.  Ξενία = υποδοχή , φιλοτιμία , φιλία , δώρα , κατάλυμα , ή  καταγώγιον .

 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ – » Ιστορίαι », { Η’ -13 }.

Ξένοι = οι μισθοφόροι. O Nικίας  στέλνει επιστολή στην Αθήνα ζητώντας βοήθεια  {κατά  την  πολιορκία  των Συρακουσσών   και μετά  την ήττα του από τον Γύλιππο } διότι οι μεν δούλοι αυτομολούν ,  οι δε ξένοι[=μισθοφόροι] λιποτακτούν προς τις πόλεις της Σικελίας.

 

ΣΑΡ.ΚΑΡΓΑΚΟΥ  – » Ιστορία των Αρχαίων  Αθηνών ». τομ. Α’.

Η  στρατολογία { σελ. 637-638 } Στο στρατό των  αρχαίων  Αθηνών  υπήρχαν  και  100 μισθοφόροι { Σκύθες  κυρίως } έφιπποι  τοξότες , οι  ιπποτοξότες .!

 

ΑΝΘ.ΓΑΖΗ – » Λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».

Ξένος  = ο φίλος της τραπέζης , ο ξείνος  ικέτης  ή  ο  ξείνος  πτωχός ,  η κλητική προσφώνηση { ώ ξένε } , ο μισθοφόρος  ή ο σύμμαχος ,  ο βάρβαρος  { μη Έλλην } , το αντίθετο  του πολίτη και  του αστού , ο άπειρος τινός πράγματος , ο παράξενος  ή απροσδόκητος .

 

Ι.ΠΑΣΣΑ – » Νεώτερον   Εγκυκλοπαιδικόν  Λεξικόν   ‘ΗΛΙΟΥ’.

Ξενίας  γραφή.  Μήνυση που υπέβαλε μόνον  ο Αθηναίος πολίτης  με πλήρη πολιτικά δικαιώματα κατά κάθε αντιποιουμένου  δικαιώματα Αθηναίου πολίτου , ενώ ήταν από άλλη πόλη και μόνο ως μέτοικος μπορούσε να παραμένει στην Αθήνα .

 

ΗΣΥΧΙΟΥ  του  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ – » Λεξικόν ».

Ξενίας δίκη. Δίκη για αντιποίηση πολιτικών δικαιωμάτων και συμμετοχή  στα δημόσια πράγματα .

 

ΣΩΚΡ.ΤΖΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ – ‘ Λεξικόν των Ελληνικών και Ρωμα’ι’κών  Αρχαιοτήτων ».

* Αστράγαλος  :  παιχνίδι με οστάρια   αληθινά  ή απομιμήσεις ,ιδίως των γυναικών και των παιδιών .

                                      AΣΤΡΑΓΑΛΟΣ { Talus }.

 

ΙΧΩΡ – » Τα αρχαία ελληνικά  παιχνίδια { αθύρματα  }

 

ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ  ΛΑΕΡΤΙΟΥ – » Βίοι Φιλοσόφων ».  { ΑΝΑΧΑΡΣΙΣ ο  Σκύθης  }, τομ.Α’.

Ο Ανάχαρσις  ήταν μιξοβάρβαρος  { πατέρας  Σκύθης – μητέρα Ελληνίδα } από βασιλικό γένος  { όχι  βασιλιάς των Σκυθών  ,όπως αναφέρει το βιβλίο } και  σοφός. Σε μερικούς δε καταλόγους συμπεριλαμβάνεται στους  επτά σοφούς .Κάποτε ήρθε στην Αθήνα και ζήτησε  ξενία { φιλοξενία } από τον Σόλωνα .Ο Σόλων  όμως  αρνήθηκε , λέγοντάς του , ότι μόνο στην δική του  πατρίδα  μπορεί να φιλοξενηθεί .Τότε ο Ανάχαρσις  με παρρησία   απάντησε , ότι βρίσκεται στην πατρίδα του και δικαιούται φιλοξενίας. Κατάπληκτος  ο Σόλων , από την πνευματική του  ετοιμότητα ,όχι μόνο τον φιλοξένησε αλλά τον έκαμε και επιστήθιο φίλο του.

 

ΑΝ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ – » Λεξικόν  Κυρίων Ονομάτων ».

 

Ι.ΠΑΣΣΑ -» Νεώτερον  εγκυκλοπαιδικόν  λεξικόν »ΗΛΙΟΥ».

Η» ξενία » δεν προσφερόταν στους  μη  Έλληνες »ξένους» , τους οποίους  θεωρούσαν  εχθρούς  διότι ήταν βάρβαροι. Στην  Λατινική  o ξένος  καλείται   hostis  = εχθρός.  Στους Έλληνες  όμως από άλλες πόλεις  { ξένους } προσέφεραν  ξενία γιατί  ο  ξένος = φίλος.

 

ΓΙΑΝ . ΛΑΜΨΑ – » Λεξικό του Αρχαίου κόσμου » .

Η ξενία, η ευγένεια  και η ύβρις.

 

ΣΩΚΡ.ΤΖΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ – ‘ Λεξικόν των Ελληνικών και Ρωμα’ι’κών  Αρχαιοτήτων ».

Ξένος . Ο μη Έλλην ξένος  ήταν εχθρός και βάρβαρος .Ζεύς  Ξένιος  και  Ικετήσιος  ήταν ο προστάτης των ξένων και των ικετών.

 

ΠΑΝ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  – » Αρχαίο Ελληνικό Δίκαιο ».

Η μισοξενία των Ρωμαίων. Ο ξένος  ονομαζόταν  hostem = εχθρός . Το Ελληνικό καθεστώς της ξενίας.{ σελ.705 }

Στο παρακάτω απόσπασμα  γίνεται προσπάθεια σύνδεσης  της  ξενίας  με τον ξένο -ξενιτεμένο και κατ’ επέκταση  με τον πρόσφυγα  και  τον παράνομο μετανάστη.!     . Υπάρχει σύνδεση μεν  μεταξύ των  λέξεων , υπάρχουν  δε και ποιοτικές   διαφορές . Ο  Έλλην ‘ ξένος ‘ , από άλλη πόλη , από άλλη χώρα  ,που πιστεύει στον  Ξένιο και Ικετήσιο  Δία , είχε δικαίωμα  στην [φιλο]ξενία  και τα δώρα αυτής. Ο  βάρβαρος  ‘ξένος ‘, αλλοδαπός , αλλόγλωσσος και αλλόθρησκος  ασφαλώς στην Αρχαία  Ελλάδα δεν θα  είχε δικαίωμα  φιλοξενίας. Έπειτα η φιλοξενία  έχει χρονικό όριο . Ειδάλλως δεν πρόκειται περί φιλοξενίας  αλλά περί μεταναστεύσεως. Τέλος ο ξενιτεμένος [ πέραν των συγκινησιακών φορτίων ] είναι ο μισθοφόρος. Αυτός δηλαδή , που εργάζεται  εκουσίως   για τον μισθό στην αλλοδαπή , βεβαίως  άνευ χρονικού περιορισμού .Δεν πρέπει να τον μπερδεύουμε με τον ξένο , τον περαστικό. Τέλος , άλλο  είναι  ο ‘ ξένος’  , ο ακουσίως  πρόσφυγας { ικέτης }  και άλλο  ο ‘ ξένος’  ,ο εκουσίως   λάθρο / παράτυπο/ παράνομο – μετανάστης. Και οι δύο ξενιτεμένοι  αλλά για διαφορετικούς λόγους ο κάθε ένας.

Μ.ΚΑΜΗΛΑΚΗ , Γ.ΚΑΤΣΟΥΔΑ, Μ.ΒΡΑΧΙΟΝΙΔΟΥ – »Πιπέρι στο στόμα ».{σελ. 242}

 

ΑΡΠΟΚΡΑΤΙΩΝΟΣ – » Λεξικόν  των Δέκα  Ρητόρων  ή  Περί  Λέξεων ».

Ξενιτεύομαι = γίνομαι μισθοφόρος .

 

ΙΔΡ.ΜΑΝ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ  – » Λεξικό της κοινής  Νεοελληνικής ».

Ξενιτεύομαι = Εγκαθίσταμαι σε ξένο τόπο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

 

Μ.ΚΑΜΗΛΑΚΗ , Γ.ΚΑΤΣΟΥΔΑ, Μ.ΒΡΑΧΙΟΝΙΔΟΥ – »Πιπέρι στο στόμα ».

Το έξω και το εξ .

 

ΙΔΡ.ΜΑΝ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ  – » Λεξικό της κοινής  Νεοελληνικής ».

Το μσν  πρόθημα  εξε – από το   εκ /  εξ  το πρώτο συνθετικό   των συνθέτων ρημάτων .

 

Για περισσότερα  στο :    Ο ξένος , ο Ξένιος και η ξενία.                                                                                                                                                             MΕΤΩΠΗ  των μικρών Προπυλαίων  της Ελευσίνος .

1] Μυστηριακή κύστις . 2] Δεμάτιον σταχύων. 3] Το άνθος της Ελευσίνος .{8}

Σάρωση_20170530 (4)

 { Τέλος  Α’ μέρους }                                                                                                                                           ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ  ΒΙΒΛΙΑ , ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ.

Οδύσσεια ή Οδύσεια ;

Tην  «’ΟΔΥΣΕΙΑ’» έκανε δώρο ο Αλ. Τσίπρας σε Κινέζο αξιωματούχο κατά την επίσκεψή του στα εγκαίνια του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο ξένων γλωσσών του Πεκίνου. Την »ΟΔΥΣΕΙΑ »  του Καζαντζάκη  βέβαια και όχι την ΟΔΥΣΣΕΙΑ  του Ομήρου. Η  χειρονομία αυτή  μεταφράστηκε με πολλούς και διαφόρους τρόπους  . Προβλημάτισε όμως δεόντως και παρήγαγε εξαιρετικά ερωτήματα. Είναι σωστό να γράφεται  ‘ΟΔΥΣΕΙΑ’  ή  ΟΔΥΣΣΕΙΑ ; Το ένα σίγμα { σ } καθορίζει  κάποια αριστερή  γλωσσική πρωτοπορία ; { σημειωτέον  ότι ο ίδιος  ο Καζαντζάκης  αντιλήφθηκε την αποκοτιά του και  στις επόμενες εκδόσεις  το διόρθωσε  γράφοντας το σωστό  ΟΔΥΣΣΕΙΑ}. Γιατί αυτή η προτίμηση στον Καζαντζάκη και όχι στον Όμηρο; Είναι  δυνατόν ,όταν όλη η υφήλιος  γνωρίζει και σέβεται  το μέγεθος  του  Ποιητή , ο  Έλληνας πρωθυπουργός να προτιμά αντί για χρυσό , ορείχαλκο ; Είναι δυνατόν , όταν όλος ο κόσμος γνωρίζει  την  Οδύσσεια , ο  Έλληνας πρωθυπουργός να δωρίζει την ..’Οδύσεια’ ; Πόσοι γνωρίζουν την  Οδύσεια’ ; Ελάχιστοι ! Διότι  δεν διαβάζεται , επειδή  είναι υπέρογκο το ποιήμα .Διότι η  ΟΔΥΣΣΕΙΑ είναι ΜΙΑ και μοναδική , του Ομήρου . Διότι ,ουσιαστικά ,το ποίημα του Καζαντζάκη  είναι  ΑΝΤΙ-ΟΔΥΣΣΕΙΑ.  Πανίσχυροι  γινόμαστε όταν μελετήσουμε την ‘ΟΔΥΣΣΕΙΑ’  του   Όμηρου  και όχι  την  ‘Οδύσεια’ του αμφιλεγομένου Καζαντζάκη !   .Άλλοι  διακωμώδησαν την ‘ΟΔΥΣΕΙΑ’ νομίζοντας, ότι ο πρωθυπουργός δώρισε μια …ανορθόγραφη  ΟΔΥΣΣΕΙΑ. Αυτό , γιατί δεν είχαν υπόψιν τους την άλλη, του Καζαντζάκη. Τι είναι  όμως πιο θλιβερό  , να μην γνωρίζεις  την ‘ΟΔΥΣΣΕΙΑ’  του Ομήρου  ή  να μην γνωρίζεις  την ‘ΟΔΥΣΕΙΑ’ του Καζαντζάκη  ;

Η  ΠΟΙΗΣΙΣ  ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ  :

ΓΕΩΡΓ. Κ. ΓΑΡΔΙΚΑ  – » Ελληνική  Γραμματολογία «.

Τι είναι έπος ; Είναι διηγηματική ποίηση η οποία γινόταν με  απλή απαγγελία  ,που προήλθε από τους μύθους , τους οποίους είχε ο λαός περί των θεών και των ημιθέων , επιπροσθέτως δε από τα  θρυλούμενα   ανδραγαθήματα επιφανών ανδρών και  είχε ως υπόθεση κατεξοχήν το παρελθόν . Άρα  το έπος  διηγείται ανδραγαθήματα επιφανών ανδρών από το παρελθόν. [ Την ‘Οδύσεια ‘ του Καζαντζάκη μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε έπος ; ]

A.] KAZANTZAKH  ‘ΟΔΥΣΕΙΑ’ :

ΝΙΚ.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ – » Οδύσεια » { Α, 1 – 7 }.

[ Παρατηρήσατε , ότι  στην   Αγγλική  έκδοση  η ΟΔΥΣΣΕΙΑ  είναι  ένα  μοντέρνο  σίκουελ .!! ;; }

ΟΙ  ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ .

1.ΛΙΛΗ  ΖΩΓΡΑΦΟΥ – » Νίκος Καζαντζάκης  , ένας τραγικός ».{ σελ.264 } .

<< .. Εκτός από τον  κ.Χουρμούζιο και τον Ι.Μ.Παναγιωτόπουλο  κανείς άλλος δεν επιδοκίμασε την ‘Οδύσσεια ‘ του Καζαντζάκη  ..>>

2.NAΣΟΣ  ΒΑΓΕΝΑΣ  Πεζογράφος ή ποιητής; Οι δύο αποκλίνοντες   

3.ΡΕΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 

Ρένος Αποστολίδης (ΕΤ1-Εκπομπή «Πρόσωπα») 1/6    bandicam 2017-06-10 21-30-42-037                                                                                                                                                                     4. ΔΗΜ .ΛΙΑΝΤΙΝΗΣ  

«Ο Νίκος Καζαντζάκης δεν είναι μεγάλος συγγραφέας»

ΔΗΜ .ΛΙΑΝΤΙΝΗΣ – » Τα Ελληνικά ».  .{ σελ.90,91,98 }

5. ΛΙΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

      O Kαζαντζάκης δύο αγαθά δεν γνώρισε ποτέ: Το σεξ και τον πλούτο …

ΛΙΛΗ  ΖΩΓΡΑΦΟΥ – » Νίκος Καζαντζάκης  , ένας τραγικός ».{ σελ.90,91,98 }.

I].  Οι  επιρροές  

ΙΙ]. H υπόθεση  της  ‘Οδύσειας ‘.

<< Από τους στίχους αυτούς μπορεί να εξηγηθεί γιατί η Οδύσσεια πάσχει από έλλειψη σπονδυλικής στήλης και ποιητικής ενότητας.>> { σελ.241 }

ΙΙΙ]. Οι  σύντροφοι { desperados  } του  Οδυσέα .

IV]. Η υπερβολή .

<<  Η Οδύσσεια είναι η πολυτερέστερα  ντυμένη ήττα της  ανθρώπινης  φιλοδοξίας … Τελικά  σου μένει στο χέρι ο καπνός : η μοναδική σημαία της ζωής ! .. Αρκετά δεν υποσιτιστήκαμε με τον Μηδενισμό ;  >> {σελ.10- 11}.

 

ΝΙΚ.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ – »Σημείωμα για την παρουσίαση της ‘Οδύσειας » .

[ Είναι το μεγαλύτερο  έπος της λευκής φυλής η ‘Οδύσεια’ ; ]bandicam 2017-06-08 16-17-23-129

6.ΝΙΚΗΦ. ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ  – » Νίκος Καζαντζάκης ». { σελ.521 , 522 , 561 }..

.<< Το έργο αυτό δεν συμπληρώνει κανένα κενό για τον σύγχρονο άνθρωπο. Απλούστατα  τον προειδοποιεί για το τι μπορεί να συμβεί  >> .{ το ενδεχόμενο }

 

7. PETER BIEN – » Καζαντζάκης , η πολιτική του πνεύματος ». {σελ. 243 , 296 }

 

8. ΒΑΣ.ΛΑΟΥΡΔΑΣ  – »Η Οδύσσεια του Καζαντζάκη » {1943}-

Σχόλια σ’ένα κριτικό δοκίμιο ».Ν.Εστία {11/1943}

PETER  BIEN – » Καζαντζάκης , η πολιτική του πνεύματος ».

 

ANT.ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ – » Λεξικό των  – ισμών ».

Μπερξιονισμός : η έσχατη πραγματικότητα είναι μια ζωτική δύναμη , που ονομάζεται  » elan  vital »= δημιουργός εξέλιξη { ;}.

 

ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ {εφ} -Σημείωμα Ν.Καζαντζάκη  {1/7/1925 } Εγκώμιο για τον Καλημεράκη .

Η κοσμοθεωρία  του Καζαντζάκη { Μια Ελλάδα που μήτε Διόνυσος είναι , μήτε Απόλλωνας ..}bandicam 2017-06-14 16-08-04-593

 

9.ΛΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – » Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας ».  { σελ. 273 }.

ΛΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – » Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας ». {  σελ. 274 }.

 

10.»ΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΠΡΟΣ  ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΔΗΜΑΚΗ », Νέα  Εστία .

Προσέξτε τις  ‘μοντέρνες’  γλωσσικές  ακρότητες  στη γλώσσα του ποιητή.  Στόχος του πάντα να ξεχωρίσει.!

 

ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ – » Δημώνακτος βίος » {20}.

Ορισμός της ευτυχίας : ο μόνος  *ευτυχισμένος είναι ο ελεύθερος , εκείνος που μήτε ελπίζει μήτε φοβάται τίποτα.!! { Το επιτύμβιο επίγραμμα  στον τάφο του Καζαντζάκη }

 

Ο ΤΑΦΟΣ  ΤΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ  { με το γνωστό επιτύμβιο }.Ο Καζαντζάκης ήταν ένα φαινόμενο.Ένα σπινθηροβόλο πνεύμα αλλά και γέννημα θρέμμα της εποχής του. Μεγάλος και σπουδαίος μυθιστοριογράφος αλλά αμφιλεγόμενος  ποιητής .Η σύγκριση της ‘Οδυσείας ‘ του με το Ομηρικό έπος φέρνει στο νού τη μέρα με τη νύχτα.

Καζατζάκης

Β. ΟΜΗΡΟΥ  ΟΔΥΣΣΕΙΑ

Οδυσσέας  :  Ο  μισούμενος υπό θεών τε και ανθρώπων . [Γιατί τον μισούν και οι θεοί και οι άνθρωποι ;  Ποιες πράξεις του είναι μισητές ; ]

Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ – » Λεξικόν της Αρχαίας  Ελληνικής γλώσσης ».

Οδύσσομαι -όδυσσοςΟδυσσεύς / Ολυσσεύς / Ολυττεύς . { Eξ ου και  ULYSSES ,LISBON }

 

ΟΜΗΡΟΥ – » Οδύσσεια ». {Α 1-5 }.

Καταπληκτική  ** απόδοση  από τον Ομηριστή  Κώστα  Δούκα .

 

ΟΜΗΡΟΥ – » Οδύσσεια ». Πρόλογος …

<< Δια της αυθαιρεσίας  χάνονται οι  ρίζες των  λέξεων προομηρικής  εμπνεύσεως , οι οποίες  προέρχονται κατ’ ευθείαν από την Γραμμική Γραφή Β’..>>.!

 

ΑΝ.ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΧΡ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ – » Τραγωδία  Αριστοτελική  κάθαρσις ».

 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ – » Πολιτεία ή περί δικαίου ». { 606 e }.

O  Πλάτων είχε εξορίσει από την { ιδανική } πολιτεία του τους ποιητές. Εκτός του Ομήρου ! Διότι αληθώς  << .. Τὴν Ἑλλάδα πεπαίδευκεν  οὗτος  ὁ ποιητής >>.

 

ΑΝ.ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ -ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – » Όμηρος  Τηλεμάχου  Οδυσσείδης ».

 

Ι. ΠΑΝΤΑΖΙΔΗ – » Ομηρικό λεξικό ».

Ομηρέω-ώ .

 

ΟΜΗΡΟΥ – » Οδύσσεια ». { π ,468 }

Ωμήρησε = συνεβάδισε,

 

ΑΝ.ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ -ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – » Όμηρος  Τηλεμάχου  Οδυσσείδης ».

Ο Όμηρος  είναι μια εγκυκλοπαίδεια !

 

MERTZ HENRIETTE – » ΟΙΝΩΨ ΠΟΝΤΟΣ .{ Οι περιπλανήσεις του Οδυσσέως }

Σάρωση_20170801 (3)

KΩΣΤ.ΔΟΥΚΑ – » Ο Μυστικός Χωροχρόνος  του Οδυσσέα ».{ σελ.454 ,επίλογος }.

Ο  θάνατος  σε βαθύ γήρας  και << εξ  αλός >>   του Οδυσσέως .

Ό,τι   λάμπει  δεν είναι χρυσός  . ΧΡΥΣΟΣ  είναι μόνον  ο ΟΜΗΡΙΚΌΣ  ΚΌΣΜΟΣ.  Τραγικό να συγκρίνεις την Οδύσσεια  με την ‘Οδύσεια’. Τραγικότερο να μην  γνωρίζεις την Οδύσσεια  .Τραγικότατο να  μεταδίδεις  χαρίεις   αυτή τη σκοτοδίνη των διαφόρων αμφιλελεγομένων  »Όδυσειών » αντί των Ομηρικών επών.  Η παρακμή δεν είναι αιώνια. Μετά  την παρακμή ακολουθεί η ακμή και  τανάπαλιν  .Η ακμή θα έλθει όταν μάθουμε γιατί είναι κορυφαίος  και ευπώλητος { best seller , βαρβαριστί } ο  Όμηρος  σ’όλον τον κόσμο , πλήν   της Ελλάδος.                                                                                     

ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ – » Ο χρυσός  Ομηρικός  κόσμος ».

 

«Ἄνδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον»: Με Όμηρο η διάλεξη του Μπομπ Ντίλαν για το Νόμπελ  ΣΔΓΔ

ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ – » Η ασάλευτη ζωή ».

                                       CREAM -» Tales of Brave Ulysses »..

2001: A Space Odyssey {1968 }…

 


* Άλλο ευτυχία {= ευ + τύχη }  και άλλο ευδαιμονία {= ευ + δαίμων / δαήμων =σοφός }.Το πρώτο έχει σχέση με το έξω{ περιβάλλον } και το δεύτερο με το έσω { εσωτερικός κόσμος }.Δηλαδή  ο ευτυχισμένος δεν είναι κατ’ανάγκην και ευδαίμων. Ευδαιμονία μάλλον η  ευπραξία παρά η ευτυχία.

** Aπόδοσις , από την αρχαία ελληνική { παλαιότερη μορφή της γλώσσας } στην σύγχρονη .. Μετάφρασις , από μια ξένη γλώσσα στην Ελληνική .Πρέπει να μεταφραστούν όλες οι λέξεις .

BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  :

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ  ΒΙΒΛΙΑ – ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ.

 

O Λα’ι’κισμός .

Τι είναι ο  λα’ι’κισμός  ; Γιατί  χαρακτηρίζουμε   κάποιον ως  λα’ι’κιστή   ανεξαρτήτως πολιτικής παρατάξεως ; Τι σχέση έχει ο  λα’ι’κιστής  καλλιτέχνης  με τον  λα’ι’κιστή  πολιτικό ;  Μαυρογιαλούρος – » Θα σας εξαφανίσωμεν…»                                 φιλοτιμο-1024x776

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο  λα’ι’κιστής εκ του λα’ι’κού  και ο λα’ι’κός  εκ του λαού  . Η  δε λέξη  λαός προέρχεται από την  αρχαία λέξη  ΛΑΑΣ { λάFας =λίθος , πέτρα }. Η ρίζα  έχει επιβιώσει στις  σύνθετες  λέξεις   λατομείο , λατόμος , λατύπη .Σάρωση_20170510

ΔΩΡΙΚΟY – ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ- »  Το  Δίγαμμα  { F } »  .

ΛΑFΑΣ=λίθος ,  ΛΑFOΣ = λαός.

1.ΛΑΑΣ    

OMHΡΟΥ – » Ιλιάς ».

Λάας =λίθος

[ λίθοι τους οποίους οι πολεμιστές εκσφενδόνιζαν ο ένας εναντίον του άλλου .Πανάρχαιο όπλο η πετριά. Στην κλασσική εποχή οι πελταστές  είχαν  σφενδόνες ].πελτ

ΠΑΝΑΓΗ  ΛΟΡΕΝΤΖΑΤΟΥ – » Ομηρικόν Λεξικόν ».

Λάας= πέτρα , λίθος. Λάας / Λά , πόλη στην Λακωνία , ο σημερινός  Πασσαβάς.

 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ  ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ  – »  ΕΘΝΙΚΑ ».

Λά = Λακωνική πόλις . Καλείται Λά  γιατί είναι χτισμένη πάνω σε υψηλή πέτρα.

bandicam 2017-05-10 19-01-56-444

 

Thomas Gaisford  – » ETYMOLOGICON  MAGNUM  LEXICON ».

Λά  σημαίνει τρία : ποταμός , πόλις , λίθος. Ο λάας  ,του λάα { γενική } γιατί το όνομα είναι Δωρικόν.

 

Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ  – » Μέγα  Λεξικόν   της Ελληνικής  γλώσσης ».

Ο Η  λάας / λάς  , του λάος =λίθος ,πέτρα ,κομμάτι βράχου.

2. ΛΑΟΣ.  

Ι.ΠΑΝΤΑΖΙΔΗ – » Ομηρικό Λεξικό ».

Λαός = άνθρωποι , πλήθος , λαός. 1]  πολεμιστές ,  στρατιώτες , άνδρες . Οι πεζοί σε αντίθεση με τους ‘ίππους’ .Ο στρατός ξηράς σε αντίθεση  με το ναυτικό. 2] πλήθος , λαός σε αντίθεση με τον  άρχοντα . Λαοσσόος  = ο δημεγέρτης.

 

ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΥ – » Ελληνική Μυθολογία ». Βιβλίον Α’, { VII }.

Ο Δευκαλίων , η Πύρρα , ο κατακλυσμός και οι Λαοί.

 

ΑΝ.ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ  – ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – » Ο  εν  τη  λέξει  Λόγος ».

Λάας -λαός  : Ο συμβολισμός του μύθου.

 

ΙΩ. ΚΑΚΡΙΔΗ – » Ελληνική Μυθολογία », τομ. Β’ , Μέρος Α’.

O Δευκαλίων και η Πύρρα – Ο Αδάμ  και η Εύα.! { σαρκοφάγος , Ρώμη }

 

ΑΝΘΕΣΤΗΡΙΑ [ Πιθοίγια- Χοαί – Χύτροι }

Πιθοίγια. Χοαί. Χύτροι. (αποφράδες ημέρες)

 

ΦΙΝΕΑ – » Γιορτές  Αρχαίων Ελλήνων ».

Χύτροι  –  Υδροφόρια .

ΨΥΧΟΠΟΜΠΟΣ  ΕΡΜΗΣ.

 

ΦΩΤΙΟΥ – » Λέξεων Συναγωγή », [ Π – Ω ].

Υδροφορία = πένθιμος εορτή εν Αθήναις εις ανάμνησιν των πνιγέντων  κατά τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνος.

 

Ι. ΠΑΣΣΑ – » Νεώτερον  Εγκυκλοπαιδικόν  λεξικού  » ΗΛΙΟΥ».

Υδροφόρια.

 

A.PICKARD  / J.GOULD – » Οι  Δραματικές  εορτές της Αθήνας ».

Οι Χύτροι [ αποφράς ημέρα] πήραν  τ’ όνομά  τους από τα δοχεία  ένα είδος χυλού , που το προσέφεραν στον Χθόνιο Ερμή με παρακλήσεις για τους νεκρούς { ψυχοσάββατα} και ειδικά για αυτούς ,που χάθηκαν  στον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα.

 

ΙΩ. ΚΑΚΡΙΔΗ – » Ελληνική Μυθολογία », τομ. Β’ , Μέρος Α’.

Η  Δημιουργία του ανθρωπίνου γένους { σαρκοφάγος , Ρώμη }.

 

Thomas Gaisford  – » ETYMOLOGICON  MAGNUM  LEXICON »

Λαός  ή από το Λαλώ –> λαλός –> λαός ή από το λάας / λάς , λάαος / λάος–> λαός.

 

ΗΣΥΧΙΟΥ  του  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ – » Λεξικόν ».

Λαοί = όχλοι , δήμοι .Από το λαλιοί = άνθρωποι μέροπες .Μέρωψ { =από του   μεμερισμένη  έχειν την όπα {φωνή}.

 

Γ.ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ – » Ετυμολογικό  Λεξικό της  Νεοελληνικής  γλώσσας ».

Λαός / λεώς / ληός  από το λα[F]ός. 

 

Κ.ΔΟΥΚΑ – » Λεξικόν  Διεθνών λέξεων του Ομήρου ».

Λαός { laos}

 

ΑΝ.ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ  – ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – » Αρχιγένεθλος  Ελληνική γλώσσα ».

Ο Λα’ι’κισμός {=Laicisme }

Η  πλέμπα {=το πλήθος}

 

ΕΥΣΤΡ.  ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΥ – » Λεξικό  Λατινοελληνικόν .

Populus = πλήθος ,λαός ,έθνος , ο δήμος {  όλοι οι ελεύθεροι πολίτες}.Plebs = οι πολλοί , ο όχλος.

 

Juan Bautista Martínez del Mazo   – » ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ  ΚΑΙ  ΠΥΡΡΑ ».

890780807

3.ΛΑΙΚΟΣ  

ΑΝ.ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ  – ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – » Ο  εν  τη  λέξει  Λόγος ».

Tα   λήγοντα σε – ικός  εκ του ίκω=φθάνω.

 

ΠΑΠΥΡΟΥ  – » Λεξικό  της  Ελληνικής  γλώσσας ».

Λα’ι΄κός  =ο  προερχόμενος  από τον λαό , ο αναφερόμενος στον λαό ,  ο ανήκων στον λαό.

 

ΓΙΑΝΝΗ  ΓΑ’Ι’ΤΗ 602371.jpgt6i76t

4.ΛΑΙΚΙΣΜΟΣ.  

ΑΝ.ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ  – ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – » Ο  εν  τη  λέξει  Λόγος ».

Τα λήγοντα  σε -ισμός  [ εκ του ίζω=καθίζω] φανερώνουν σταθερότητα , εγκαθίδρυση .

 

Α.Π.Θ {Ιδρ. Μαν.Τριανταφυλλίδη} –» Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής ».

Λα’ι’κισμός : Ιδεολογία ή στάση που χαρακτηρίζεται από υπερβολική και μη αυθεντική {ψεύτικη} λα’ι’κότητα.

       

ΑΚΑΔ.ΑΘΗΝΩΝ {Χρ.Χαραλαμπάκη } – » Χρηστικό  Λεξικό  της  Νεοελληνικής  γλώσσας ».

Λα’ι’κισμός : πολιτική πρακτική παραπλάνησης  και  κολακείας με σκοπό την καθοδήγηση και χειραγώγηση του λαού.

 

Α.ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ – » Λεξικό των -ισμων  ».

Ποπουλισμός { populism }.

 

ΠΑΠΥΡΟΥ  – » Λεξικό  της  Ελληνικής  γλώσσας ».

Λα’ι’κισμός , η λέξη μαρτυρείται από το 1887 στην εφημερίδα  Ακρόπολις.

 

ΓΙΑΝΝΗ  ΓΑ’Ι’ΤΗ – » Λαθραναγνώστες ».

gaitis

 

Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ  – » Μέγα  Λεξικόν   της Ελληνικής  γλώσσης ».

Δημαγωγία { δήμος + άγω }=1. η καθοδήγηση του λαού.  2.{κακή σημασία} η κολακεία , τα απατηλά λόγια , οι πομπώδεις εκφράσεις , η παραπλάνηση του λαού  για την απόκτηση της εμπιστοσύνης και  ευνοίας του .

 

AΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  – » Πολιτικά 2 «. [ 1292 a ].

Πότε εμφανίζονται οι δημαγωγοί , λαοπλάνοι , δημοκόποι , λα’ι’κιστές ; Όταν στο δημοκρατικό πολίτευμα δεν κυριαρχούν οι νόμοι αλλά κυριαρχούν οι αποφάσεις της πλειοψηφίας { Τέταρτο είδος  δημοκρατίας  και το χείριστο}.Τότε το πλήθος γίνεται απόλυτος μονάρχης και ως μονάρχης επιδιώκει να κυβερνά μοναρχικά .Έτσι καταντά δεσποτικός  κι έχει ανάγκη ,ως εκ τούτου ,τους κόλακες .Οι κόλακες  σε ένα τέτοιο πολίτευμα ονομάζονται δημαγωγοί και δεν διαφέρουν σε τίποτα από τους κόλακες των τυραννικών  καθεστώτων.

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Ηθικά Ευδήμεια » , τομ. Α’ ,{ 1221 a }.

H φιλία ως αρετή [ μεσότης ] , μεταξύ του κόλακος  { + }  και του  απεχθούς  { – } .Ο κόλακας επαινεί κάποιον παρά την αξίαν του { χωρίς να το αξίζει }. Ο εχθροπαθής  επαινεί  κάποιον  λιγώτερο από  ό,τι πρέπει .Ο  φίλος  επαινεί όσο πρέπει { το πρέπον }.   Σάρωση_20170518 (5)

 

AΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Ρητορική  Τέχνη »,τομ.Γ’ [1403b ].

H  ομοιότητα  των δραματικών αγώνων { θέατρο} και των πολιτικών αγώνων υπάρχει εξ αιτίας της μοχθηρίας {=διαφθορά}  των πολιτειών {=πολιτικά συστήματα}.

 

AΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Ρητορική  Τέχνη »,τομ.Γ’ [1404 a].

Ο σκοπός της Ρητορικής είναι πώς  να εμφανίζει μια άποψη πειστική { τρόπος} Το σωστό  { ορθό} είναι ένας λόγος  να μη δυσαρεστεί ούτε να ευφραίνει τον ακροατή { συναισθήματα}. Γιατί  όλα τα άλλα, τα πέρα από την απόδειξη, είναι παραπανίσια.H ηθοποιία { το φαίνεσθαι , ο τρόπος }   όμως έχει   μεγάλη δύναμη, λόγω της φθοράς που έχει υποστεί το ακροατήριο. { δια την μοχθηρίαν του ακροατού }*.

 

AΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Ρητορική  Τέχνη »,τομ.Γ’ [1404 a] .

Αλλά  όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι παρά ένας απλός εντυπωσιασμός και έχουν για στόχο τους τον ακροατή.Γι᾽ αυτό και κανένας δεν διδάσκει με αυτόν τον τρόπο τη γεωμετρία.

 

AΡΙΣΤΟΤΕΛΗ – » Ρητορική  »,τομ.Γ’ [1404 a].

Οι  ρήτορες  ομοιάζουν με τους ηθοποιούς ως προς την υποκριτική τέχνη. Σημασία δεν έχει τι λένε αλλά πώς το λένε { τρόπος}.

 

ΘΕΟΛ. ΒΟΣΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ –» Αντιλεξικόν  ή Ονομαστικόν  της Ελληνικής γλώσσης ».

Η παραπλάνηση του λαού : δημαγωγία , δημοκοπία . Ο δημαγωγός , δημοκόλαξ , δημοκόπος , λαοπλάνος , αγύρτης.

 

Λα’ι’κισμός  δεν  είναι , όταν  ο βουλευτής  ψηφίζει  και  με τα δύο  του   χέρια  το   Δ’ Μνημόνιο {   για την σωτηρία της πατρίδας ασφαλώς ! }  αλλά δεν  έχει   προλάβει  να διαβάσει  τις 941  σελίδες  αυτού ;

Κ.Π.ΚΑΒΑΦΗ – » Άπαντα  Ποιητικά ».


*  Για να γίνει κάποιος  καλός ακροατής  χρειάζεται  να μυηθεί  στην  τέχνη του  ακούειν

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ  – » περί του ακούειν ».{ 48 c }.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ  ΒΙΒΛΙΑ  , ΕΛΕΓΧΕΤΕ  ΤΙΣ  ΠΗΓΕΣ.

Από το πέρδεσθαι στο φιλοσοφείν .

Ο Μητροκλής , ο Μαρωνείτης , αδελφός  της   Ιππαρχίας  { η πρώτη   γυναίκα  Kυνική   φιλόσοφος } παρακολουθούσε τα μαθήματα του  περιφήμου  Περιπατητικού φιλοσόφου  Θεοφράστου.* Κατά την διάρκεια ερευνών  στη σχολή  ,λόγω  σωματικής  αδυναμίας  και μετεωρισμού** των εντέρων του , δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα αέρια του  και αποπάρδησε { έκλασε}.Τόσο  δε  ντροπιάστηκε  ώστε απελπισμένος   αποφάσισε  να   αυτοκτονήσει  δια της ασιτίας . Ο  Κυνικός  φιλόσοφος  Κράτης  [  σύντροφος  της  Ιππαρχίας  } μόλις το έμαθε – και αφού τον παρακάλεσαν να βοηθήσει – πήγε να τον μεταπείσει με επιχειρήματα για το μη απρεπές της  πράξεώς  του . Γιατί δεν είναι  κακό  -του είπε- η χρησιμοποίηση των φυσικών τρόπων προς ανακούφιση του οργανισμού αλλά  τερατώδες  η μη χρησιμοποίηση τους .  Πρωτύτερα , επίτηδες  είχε καταναλώσει θέρμους  {λούπινα } κι  όταν  αποπάρδησε  , κατάφερε να  ανυψώσει  το ηθικό του  Μητροκλέους ,  παρηγορώντας τον με το επιχείρημα ,ότι κι αυτός  το ίδιο κάνει. Από εκείνη την στιγμή  ο Μητροκλής  έκαψε όλες τις σημειώσεις του Θεοφράστου  κι άρχισε να παρακολουθεί την διδασκαλία του  Κράτη , ώσπου  έγινε  ένας έμπειρος  φιλόσοφος.

Διαιρούσε τα πράγματα σε εκείνα που είναι  ωνητά  { εξαγοράζονται } όπως π. χ.   ένα σπίτι  και στα άλλα ,που χρειάζονται χρόνο και επιμέλεια , όπως  π. χ. η παιδεία .   Τον πλούτο τον θεωρούσε βλαβερό πράγμα , αν κάποιος δεν τον χρησιμοποιεί εκεί που αξίζει. Πέθανε  γέρος ,αφού προκάλεσε ο ίδιος τον πνιγμό του .                                                                                                                                                                                                                              ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ  ΛΑΕΡΤΙΟΥ  – » Βίοι  Φιλοσόφων », τομ. Γ’ – Μητροκλής.

 

ΣΤΟΒΑΙΟΥ – » Ανθολόγιον », τομ. ΙΔ’-  Ψόγος   γήρως .

 

ΑΝΔΡΕΑ  ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ – » Υπερλεξικό   της Νεοελληνικής  γλώσσας » .

Λουπινάρι  / λούπινο = πικροκουκιά.

Το Λούπινο είναι φυτό που ανήκει στην οικογένεια των ψυχανθών στο γένος Lupinus.     << Τι είναι το «λούπινο» και γιατί πρέπει να το προσέχουμε; >>

Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ  – » Μέγα  Λεξικόν   της Ελληνικής  γλώσσης ».

Θέρμος = λούπινος ο λευκός .Θέρμος,  μάλλον  γιατί είναι πολυθερμικός { calories = θερμίδες }. Θερμοπωλείον.

 

Ν. Μ.  ΣΚΟΥΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ – » Οι  Αρχαίοι  Κυνικοί ».

Ο Μητροκλής  θεωρείται ο δημιουργός ενός ξεχωριστού γραμματικού είδους , της  χρείας : σύντομο ανέκδοτο [ τσιτάτο] με περιεχόμενο μια φράση ή μια ενέργεια κάποιου σημαντικού προσώπου { συνήθως του Διογένους από  τη Σινώπη }.

 

LIDDELL & SCOTT – »Μέγα  λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».

Χρεία = χρήσις , ωφέλεια. Στην  ρητορική , ρητόν  ή  αξίωμα  ή παράγγελμα  ή  απόφθεγμα .Χρείαι  σώζονται από τον Ερμογένη  και τον Αφθόνιο .Ο κωμικός  ποιητής και γραμματικός  Μάχων  έκαμε συλλογή αποφθεγμάτων των  Ελληνίδων εταίρων , πολλά από αυτά τα διέσωσε  ο Αθήναιος.

Όπως  αντιλαμβάνεσθε , η  επαφή  του Μητροκλέους   με τον Κυνικό φιλόσοφο  Κράτη  ήταν τόσο δυναμική  ,που εγκατέλειψε τον Περιπατητικό φιλόσοφο Θεόφραστο . Καταλύτης  για  την  αλλαγή αυτή υπήρξαν τα διαφυγόντα αέρια { κλανιές },  από το ανυπάκουο έντερο του  Μητροκλέους  και η κυνική αντίδραση του Κράτη  δια της ομοίας οδού ,της  αποπαρδήσεως.

ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ  ΛΑΕΡΤΙΟΥ  – » Βίοι  Φιλοσόφων », τομ. Γ’ , Διογένης.

Ο Διογένης ,που εκτιμούσε  την ανακούφιση ,που προκαλούν οι πορδές  { πολύ πριν  από  την  Βασιλική οικογένεια της Αγγλίας, όπου η Βασίλισσα  πέρδεται  ελευθέρως  και χωρίς ενοχές } έγραψε ένα βιβλίο με τον τίτλο ‘ ΠΟΡΔΑΛΟΣ’.

Έκτός   από  το  πέρδω / πέρδομαι   υπάρχουν  κι άλλα   ρήματα  με παρεμφερή σημασία αλλά με διαφορετικές   νοηματικές αποχρώσεις. :   βδέω / βδελύσσ[ττ]ομαι , όζω , βρωμάω , μυρίζω , κλάνω .

ΑΝΘ. ΓΑΖΗ – » Λεξικόν  της Ελληνικής  γλώσσης ».

Πέρδω / πέρδομαι  = ρίχνω πορδές , κλάνω.

 

ΘΕΟΛ. ΒΟΣΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ – » Αντιλεξικόν   ή  Ονομαστικόν  της Ελληνικής γλώσσης ».

Αποβάλλω αέρια  : [από]πέρδομαι  , πορδίζω, κλάνω ,υποπέρδομαι [ κουφοκλάνω].

 

Γ.ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ – » Ετυμολογικό  Λεξικό της  Νεοελληνικής  γλώσσας ».

Πέρδιξ {πέρδικα} από το πέρδομαι [πιθ. από το θόρυβο των φτερών της { ;; } ] .

                                                            Πετροπέρδικες.

 

Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ  – » Λεξικόν   της  Αρχαίας  Ελληνικής   γλώσσης ».

Βδέω =πέρδομαι ,κλάνω,βρωμάω .Βδελύσσω =προκαλώ δυσωδία [ αποστροφή], καθιστώ τι αηδές. Εξ ού και βδέλυγμα.

 

ΘΕΟΛ. ΒΟΣΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ – » Αντιλεξικόν   ή  Ονομαστικόν  της Ελληνικής γλώσσης ».

ΑΝΤΙΠΑΘΕΙΑ .  { ζωηρά αποστροφή }=αηδία, αποτροπιασμός , βδελυγμία, βδελυρία, σιχαμάρα.

 

ΜΑΡΙΟΥ  ΒΕΡΕΤΤΑ – » Τα  βρωμόλογα  των Αρχαίων  Ελλήνων ».

Βδέλυγμα = σίχαμα { εκ του βδέω =βρωμάω } . Βρώμος =  η τραγίσια  μυρουδιά , η αποκρουστική μυρωδιά των τράγων την εποχή του οίστρου ,  η τραγίλα.

 

ΠΑΝ.Ε.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – » Λεξικό ρημάτων της Αρχ.Ελλ.γλώσσας ».

Όζω [από το οδμή / οσμή ]  = βγάζω οσμή , μυρίζω.

 

ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ  Δ. του ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ – » Λεξικόν  της  Ελληνικής  γλώσσης ».

Η  όζη = βαρειά οσμή { κυρ.στόματος } , δυσωδία.  Οζόλης = ο βρωμιάρης , ο  δυσώδης      { θυμηθείτε τους Οζολούς Λοκρούς }

 

ΘΕΟΛ. ΒΟΣΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ – » Αντιλεξικόν   ή  Ονομαστικόν  της Ελληνικής γλώσσης

».ΔΥΣΩΔΙΑ  .[ δυσωδία  ρινός ] =όζαινα.