Πώς σαλαγούσε ο αρχαίος ποιμήν ;

Ένα βαθύ ξεσκόνισμα , μια άσκηση μνήμης { ! }… στο βέλασμα του προβάτου { !! } επιχειρεί με το ακόλουθο κείμενο ο αρθρογράφος κ. Γ.Χ. . Και τι διαπιστώνει ο…ερευνητής ; Ότι δεν υπάρχει ουσιαστικώς γράμμα { β } αλλά { b }. Άρα η ΕΡΑΣΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ είναι σωστή !

img399

Ένα απόσπασμα του Κρατίνου ,που διασώζει το E.M.L ,αναφέρει ,ότι ο ηλίθιος είναι σαν το πρόβατο που κάνει »βη»,»βη». Το Λεξικό αναφέρει πως οι Αθηναίοι έλεγαν ,ότι το πρόβατο κάνει »βη» ,»βη» και όχι »βαι» ,»βαι». {*βαι : < βαίω }. Η λέξη βέβαια πλάστηκε χάριν της Ρητορικής και δεν χρειάζεται εκτενέστερες αναλύσεις. Εάν ,όμως εστιάσει κάποιος στο επιχείρημα ,ότι όντως οι αρχαία προφορά του [ β ] ήταν [μπ ] ,άρα το πρόβατο βελάζει κάνοντας μπε – μπε , με την απόδειξη πως και εμείς σήμερα ,λέμε ότι το πρόβατο κάνει μπε μπε , τότε ,δια της απλής λογικής διαπιστώνουμε ότι φθάνουμε σε αντίφαση και αδιέξοδο. Διότι εάν είναι κανόνας ,ότι το [β] επροφέρετο σαν [ μπ ] και απόδειξη είναι η καθημερινή ομιλία ,τότε όλες οι λέξεις από [β] θα πρέπει να προφέρονται σήμερα με [ μπ] και όχι με [ β].! Παραδείγματος χάριν το βάδισμα , βάζω ,βαθμός ,βάθος , βακτηρία, ,βελανίδι, βάλλω ,βάναυσος ,βάπτισμα ,βάραθρο ,βάρος ,βάτος ,βαυκαλίζω ,βαφή ,ΒΕΛΑΖΩ , βία,βιάζω ,βίος βοηθώ κ.α. θα πρέπει να κάνουν σύμφωνα με τον κανόνα : μπάδισμα ,μπάζω ,μπαθμός ,μπάθος μπακτηρία ,μπελανίδι ,μπάλλω , μπάναυσος μπάπτισμα ,μπάραθρο , μπάρος ,μπάτος ,μπαυκαλίζω { εξ και ο μπάφος ; } ,μπαφή {< μπάφος ; ] , ΜΠΕΛΑΖΩ , μπία , μπιάζω , μπίος , μποηθώ . Εάν λοιπόν στην καθομιλουμένη χρησιμοποιούμε τις λέξεις ,προφέροντας το [β] σαν [μπ] ,τότε υπάρχει απτή απόδειξη ότι το επιχείρημα αυτό ισχύει. Γνωρίζετε πολλούς ,οι οποίοι λένε ΜΠΕΛΑΖΩ αντί ΒΕΛΑΖΩ ; Σίγουρα όχι. Άρα το επιχείρημα που στηρίζεται σε τέτοιον » κανόνα » καταρρίπτεται από την καθομιλουμένη. Μήπως συμβαίνει κάτι άλλο ; Μήπως είναι η ..εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον »κανόνα» ;Μήπως διαφεύγει κάτι του καλού αρθρογράφου-ερευνητή ;


Προσοχή πρέπει να δείξουν και οι όψιμοι λάτρεις της »ερασμικής προφοράς» ,διότι μπορεί να ενδώσουν στον πειρασμό και από το καημένο βελάζον [ ή μπελάζον ; ] πρόβατο να φτάσουν στον τσοπάνη της ερασμικής προφοράς.

KΩΝ.  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  εξ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ  – » Περί  της  Γνησίας  Προφοράς της  Ελληνικής  Γλώσσης » .{1829}   

Η εξαπάτησις  του  Εράσμου  από   Έλληνα  , »τα  απατηλά  ειδώς».

Οι μαθητές  του  Εράσμου  δίδαξαν  τα πιο  φανταστικά  , αλλόκοτα  και  παράδοξα  για την  Ελληνική  προφορά  παρά ο  ίδιος ,ο Έρασμος.

bandicam 2016-05-24 12-51-25-746

  

ΑΝΝΗΣ   ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ  -ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  – »Ο εν τη λέξει Λόγος ». 

Περί Ερασμικής προφοράς.

Ο  Έρασμος αδίκως   σηκώνει  όλο  το  βάρος    της  μετέπειτα  ΒΑΡΒΑΡΟΦΩΝΙΑΣ.  

bandicam 2016-05-24 12-53-50-667

  Σ.ΔΩΡΙΚΟΥ – Κ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ- »  Το  Δίγαμμα  { F } »  .  

1.  ΟΙ  ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ  ΤΟΥ  { Β }  .

2.ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ  ΤΟΥ { Η }.   

Το [β]  γίνεται   {b}   στις  Ευρωπα’ι’κές   γλώσσες [ Λατινογενείς}. Το [Η]  είναι  μεταγενέστερου  του  [Α] . Τα πνεύματα  [δασεία  και  ψιλή] είναι το  γράμμα Η [τα ] ,το οποίο  διαχωρίστηκε  και χάθηκε  στο Ελληνικό αλφάβητο .Οι Λατινογενείς  λέξεις  το κράτησαν.{ π.χ : ΗOMER =OΜΗΡΟΣ, το[ Η]  είναι η δασεία. HERCULES -ΗΡΑΚΛΗΣ κτλ}  

ΟΜΗΡΟΥ  – ‘‘ ΙΛΙΑΣ ‘‘ , {Β,867}.                                                                                               

Ποιους  ονομάζει  βαρβαροφώνους  ο Όμηρος ; 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ – » ΙΣΤΟΡΙΑΙ  »Α’ .{Α,3} .

Γιατί  τους  ονομάζει  βαρβαροφώνους  και  όχι βαρβάρους ;

ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ  – » Γεωγραφικά » , { ΙΔ’ . 28 }.

bandicam 2016-05-25 22-28-32-169

Καρίζειν=Βαρβαρίζειν.

Η.LIDDELL & R. SCOTT  – » Mέγα Λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».

Και οι  Ρωμαίοι  αγροίκοι και  βάρβαροι.!

HΣΥΧΙΟΥ  του  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ – » Λεξικόν ».

Βάρβαροι , οι απαίδευτοι. Βαρβαρισμός , παράτονος  διάλεκτος.

 • Ι .ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ – » Λεξικόν της Αρχαίς Ελληνικής γλώσσης ‘‘. Bάρβαρος  και  βαρβαρόφωνος  . bandicam 2016-05-25 23-01-47-419 
 • Προσέξτε .!Πως  φαντάζεστε  ότι  πρέπει  να προφέρετε  τα Αρχ. Ελληνικά σύμφωνα  με τον αρθρογράφο ;
 • img399 B.
 • Ο  ΚΑΚΟΦΩΝΙΞ ..!  προφορά αρχαίας ελληνικής, λέξεις   Δείτε  το και  θα  διαπιστώσετε  ,ότι  είναι ‘ σπαστά’ Ελληνικά  νεομετανάστη <<Νταρέιοου  κάι παρουσάτιντος  γκιγκνοντάι  πάιντες  ντούο >>.!!                                                 
 • ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΝ :
 •                                                                                                                    
 •  Πρόβατο , εκ του προβαίνω δλδ.  το  προβαίνον { γιατί το πρόβατο  προηγείται του  ποιμένος  }. 
 • Ό΄ι΄ς (Οίς) ,[σχετίζεται  με το  ο’ι’στός=βέλος ] = πρόβατον . Άρρεν  και θήλυ .»ό’ι’ς  αρνείος » = κριάρι  , »ό’ι’ς  θήλυς » = προβατίνα . { οFις–>ovis }
 • Μήλα, εκ του μέλω = φροντίζω ,μέλημα=φροντίδα . Τα γιδοπρόβατα  άνευ  διακρίσεως ,που είναι μικρά και χρήζουν  φροντίδος.      
 • *Βληχάομαι,[ηχοποιητικό  ,πεποιημένο]  = βελάζω ,επι  προβάτων.            
 • Ποιμήν , το παρά εν τη πόα μένειν . Ποίμνιο,ποιμάντωρ.             
 • Σαλαγάω=σάλα [ σαλέη =φροντίδα ]+ άγω .                                                            
 •   Θαυμασμός αναδύεται  από την αγάπη του αρθρογράφου στις  αντίθετες  απόψεις !   bandicam 2016-05-26 09-08-53-680 
 • Ευτυχώς  για τον πατέρα της Γλωσσολογίας  Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΙ  και το μνημειώδες έργο του  << Περί  της  ενότητος   της  Ελληνικής   γλώσσης >>  , που δεν βρίσκεται εν ζωή  γιατί δεν θα  είχε , που   να σταθεί . Έπειτα  από τα αδιάσειστα  ντοκουμέντα [ οπτικά και ηχητικά ] που έχει στην συλλογή του ο Διώκτης των  ψωροφαντασμένων  και Φετιχιστών…της  αδιατάραχτης {!}  συνεχείας της  Ελληνικής γλώσσας , Γ.Χάρης.

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  ΖΑΜΠΕΛΙΟΥ – » Πηγές της Νεοελληνικής  εθνότητας » ,Κεφ.18 ,σελ.527-528.

Α.Ε.ΜΕΓΑ – » Ιστορία του γλωσσικού  ζητήματος »

5.Αλλοίωσις  ως προς τους φθόγγους  των λέξεων , { σελ.148 }.EPSON MFP image 

 Α.Ε.ΜΕΓΑ – » Ιστορία του γλωσσικού  ζητήματος » .

Γ.Ν.ΧΑΤΖΗΔΑΚΙ – » Ακαδήμεια  αναγνώσματα » , { Τομ.Α’, σελ.298 }

img428

ΛΕΞΙΚΟΝ  ΑΜΜΩΝΙΟΥ  : Οι Αρετές  και  οι  Κακίες  του  λόγου.                                                            

Η  ΚΥΨΕΛΗ  ΤΟΥ  ΕΛΛΗΝΟΣ  ΛΟΓΟΥ :


* Βελάζω  και  βληχώμαι  < βληχή  / βλαχά  = η φωνή των αιγοπροβάτων { περισσότερο  βληχή =το βέλασμα των προβάτων [οίων]  και  ο μηκασμός , το μηκάσθαι  των αιγών }.Φαντάζεστε  αντί  για το βελάζω  να λέγανε  ..μπελάζω ; Ή αντί του βληχηθμός ..μπληχηθμός [μπλιάχ!!] ; Τι κρίμα  να μην  ζούσαν τότε  οι Ερασμιακοί  δοκησίσοφοι αυθέντες  να τους υποδείξουν  το σωστό !                               

Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ – » Μέγα  Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης »

Βληχάομαι-ώμαι.

ΑΜΜΩΝΙΟΥ – »Λεξικό ομοίων και διαφόρων λέξεων ».

Βληχάσθαι , επί των προβάτων.

                                   Eγκου   τόυρα  φέουγκο .Γκε΄’ι’σα  σας.!


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : 

ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ  ΒΙΒΛΙΑ , ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ.

                                                                                                                                                                 

‘Παλαιά’ και ‘Νέα’ … Δημοκρατία.

Δημοκρατία .! Μια  πολυπαθής  λέξη  μέσα στους αιώνες .Τόσο πολυπαθής  όσο το πλήθος  των επιθετικών προσδιορισμών  ,που την συνοδεύουν.

Τι  είναι  η  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ;

Δημοκρατία ! Θέλγει αυτή η  λέξη. Μιλάμε και γράφουμε για τα καλά της δημοκρατίας , για δημοκρατικούς θεσμούς , για τις αξίες  και τα ιδανικά της δημοκρατίας , για δημοκράτες ανθρώπους ,για δημοκρατία στους διαλόγους μας ,στην Τέχνη, στο σχολείο κτλ.                                                                                 

ΑΚΑΔ. ΑΘΗΝΩΝ – » Χρηστικό   Λεξικό  της  Νεοελληνικής γλώσσας.»

Το  Νέο ‘Χρηστικό΄ Λεξικό  της  Νεοελληνικής { ένα νέο λεξικό υπ’ ευθύνη του καθηγητή  Χρ.Χαραλαμπάκη } όχι μόνο δεν αποσαφηνίζει  -όπως θα περίμενε  ο αναγνώστης-αλλά συσκοτίζει τα πράγματα.

 

»Αρχή σοφίας  η  των  ονομάτων  επίσκεψις »-ΑΝΤΙΣΘΕΝΗΣ.

Ετυμολογικά : Δημοκρατία= δήμος +κράτος.   [Προσοχή ! δημός=λίπος]                   

Ι.ΠΑΝΤΑΖΙΔΗ  – ‘‘ Ομηρικον  Λεξικόν ‘‘.

ΔΗΜΟΣ:  1. εκ του Δέω ,Δένω ,δέμας [=σώμα]   2. εκ του Δαμάω [δλδ. οι δαμασμένοι].

 

ΑΧ.ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΥ – » ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ » .

ΚΡΑΤΟΣ  ή  ΚΑΡΤΟΣ   =το αγαθόν στον υπερθετικό βαθμό .!    Πρέπει  να είσαι κρατύς  ,κρατερός /καρτερός ,εγκρατής όχι ακρατής  για να επικρατείς  ως αυτοκράτωρ .   Κράτος ,η δύναμη , η ισχύς .

 

Η Δημοκρατία  δεν είναι μόνον μορφή πολιτεύματος .Αρχικά  ήταν τρόπος  ζωής Ποια είναι η βασική διαφορά του ,από τ’άλλα  πολιτεύματαΗ  ΚΛΗΡΩΤΙΔΑ..!            

Κ.ΔΟΥΚΑ – » Ομήρου   Οδύσσεια»  ,[ ραψ.κ’,206.]

 

ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ  ΛΑΕΡΤΙΟΥ  – » Βίοι  Φιλοσόφων» ,{ 64 }.

 Ο Εμπεδοκλής  σε συμπόσιο .

 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ -» Ιστορίαι » Β’ ,[ Κεφ.37 ], O Επιτάφιος  του Περικλέους .

Δημοκρατία  ,λέει  ο Θουκυδίδης, ονομάζεται  γιατί την εξουσία  έχουν οι πολλοί  {δημοκρατία }  , όχι οι ολίγοι {  ολιγαρχία } και υπάρχει Ισονομία .

 

Πόσα είναι τα  είδη  των Πολιτευμάτων [ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ]  ;

Εξι τα πολιτεύματα [6]. Τρία ΟΡΘΑ  και τρία  ΗΜΑΡΤΗΜΕΝΑ .

Τα [3] ορθά πολιτεύματα  { ΒΑΣΙΛΕΙΑ-ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ – ΠΟΛΙΤΕΙΑ } έχουν στόχο το κοινό συμφέρον.Τα [3] ημαρτημένα [εκτροπές, παρεκβάσεις των ορθών ] έχουν στόχο το δικό τους συμφέρον.                                                                                                                                                                                              ΤΑ   [6 ]  ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ .Σάρωση_20191221

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Πολιτικά» , {Γ’ -1279 a }.

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – ‘ Πολιτικά’ ,{ Γ’-1279 b,20 }.   

  

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ- » Πολιτικά », { Γ -1279 a ,25 }.

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Πολιτικά », {  Γ’ -1281 a,40 }.

Ο πυρήνας  της  Αθηνα’ι’κής  Δημοκρατίας : ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΟ  ΝΑ  ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ  ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ  {πολιτικώς} ΠΑΡΑ  ΟΙ  ΛΙΓΟΙ  ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΟΙ .

 

Η δημοκρατία  είναι όπως  το .. πάρτι ‘ρεφενέ’ { συμφορητά  δείπνα } και   το…σύμμεικτο  ψωμί !                                                                                                                  

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » ΠΟΛΙΤΙΚΑ », { Γ’ -1281 b }.

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Πολιτικά »,  { Γ ‘-1281 ,b}.

 

Ο  Αριστοτέλης  είναι δημοκρατικός – μεταξύ Δημοκρατίας  και Ολιγαρχίας  επιλέγει την Δημοκρατία . Το ‘‘ είναι προτιμότερον  να κυριαρχή  το πλήθος*  παρά  οι ολίγοι  άριστοι» είναι  η Αριστοτελική κατάφαση της Δημοκρατίας. 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Ηθικά Νικομάχεια», {1160a }.

Από  τα ΟΡΘΑ το βέλτιστο  είναι  η  Βασιλεία  και το χείριστο  είναι η Τιμοκρατία.

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – »Ηθικά Νικομάχεια»,[1160,b].

Από τα  ΗΜΑΡΤΗΜΕΝΑ το βέλτιστο  είναι η  Δημοκρατία  και  το χείριστο  η Τυραννίς .

 

Η  Δημοκρατική πολιτεία δεν είναι ΟΡΘΟ  πολίτευμα .Είναι  ΕΚΤΡΟΠΗ . Αλλά  η εκτροπή αυτή είναι  μικρότερη  σε σχέση με την Πολιτεία [ το ορθόν πολίτευμα ].     

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ-» Ρητορική  Τέχνη »,[1365 b].

Πώς  διανέμονται  τα αξιώματα στην Δημοκρατία ; ΜΕ  ΚΛΗΡΟ .

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Αθηναίων  Πολιτεία ».

Δημοκρατία = κλήρος .

 

ΣΤΗΝ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΤΑ  ΑΞΙΩΜΑΤΑ  ΔΕΝ  ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ  ΜΕ  ΨΗΦΟ                            ΑΛΛΑ  ΜΕ  Κ Λ Η Ρ Ο .!InkedΣάρωση_20191221 (2)_LI 

Η Δημοκρατία δεν είναι το τέλειο πολίτευμα. Ούτε  υπάρχει  ούτε  θα υπάρξει  τέλειο πολίτευμα. Απλώς γιατί  δεν υπάρχουν ιδανικοί άνθρωποι  για την ιδανική Πολιτεία  του Πλάτωνος. Ο  άνθρωπος  είναι ατελής  εκ φύσεως. Αυτό δεν σημαίνει ,ότι  όλα τα ‘ατελή’ πολιτεύματα είναι ίδια .Από τα Ορθά  το βέλτιστο  είναι η Βασιλεία. Η Βασιλεία όμως όταν εκτραπεί μεταμορφώνεται  στο  χείριστο  [Τυραννία]. Το μόνο [ ημαρτημένο ] πολίτευμα με την μικρότερη εκτροπή από το  Ορθό  είναι η Δημοκρατία.                                         

Ποιος  είναι ο σκοπός της  Δημοκρατίας ;  

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Ρητορική Τέχνη », [ 1366 a ].

 

Ο  Φιλελεύθερος πολίτης  στην »Πολιτεία» δεν έχει καμμία  σχέση  με το οικονομικό καπιταλιστικό σύστημα  αλλά με την Δημοκρατία  δηλαδή  με το πολίτευμα.                 

ΠΑΝ. ΚΎΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – » Αρχαίο  Ελληνικό  Δίκαιο »,{ σελ. 216 }.

 

ΑΙΣΧΙΝΟΥ –»Κατά  Τιμάρχου »], [4]

Από τι  κινδυνεύουν  οι Δημοκρατίες; 


img347

Η Δημοκρατία  χωρίζεται  σε [4]  είδη .Απ’αυτά  το τελευταίο  ,όπως αναφέρονται στο βιβλίο του Αριστοτέλη [Πολιτικά΄] είναι το χείριστο καθ’όσον σ’αυτό κυριαρχεί το πλήθος και όχι  ο Νόμος.Όπου όμως  δεν κυριαρχούν οι Νόμοι ,εκεί αναφύονται  δημαγωγοί  και λαοπλάνοι .Ο   Δήμος στην περίπτωση  αυτή  μεταμορφώνεται σε Μονάρχη  δεσποτικό που αγαπά τους κόλακες .  Αυτές τις παθογένειες  προσπαθεί  να αποφύγει ο  νομοθέτης  με τους νομοταγείς πολίτες.

ΑΛΕΞ.  ΡΙΖΟΥ  ΡΑΓΚΑΒΗ – » Τα κυριώτερα  πολιτεύματα  της  Αρχαίας Ελλάδος » .              

                                  ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  ΤΗΣ  ΑΘΗΝΑΊ΄ΚΗΣ  ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ.img306                                                 [ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ]

                                       

Η  ΑΡΧΗ   ΤΗΣ  ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ  ΤΩΝ  ΑΡΧΩΝ :                                                                           

a] .ΚΛΗΡΩΤΕΣ    β].ΧΕΙΡΟΤΟΝΗΤΕΣ  γ].ΑΙΡΕΤΕΣ.

ΠΑΝ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  – » ΑΡΧΑΙΟ  ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΔΙΚΑΙΟ ».

 

ΕΛΛΑΔΑ – ‘‘Ο  ΧΡΥΣΟΥΣ  ΑΙΩΝ  ΤΟΥ  ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ»,  {5ος αι.π.χ } .

 

Όλες  και όλοι  έχετε  ακούσει  ή διαβάσει για τον ‘Χρυσό  αιώνα ‘ του Περικλή.            Αυτά ,  που δεν  σας λένε   { είτε  λόγω  αγνοίας  είτε  λόγω συμφερόντων } είναι το πώς λειτουργούσε το ρηξικέλευθο πολίτευμα της Αθηνα’ι’κής Δημοκρατίας. 

img370

Η  Δημοκρατία  είναι  το πολίτευμα  του  πλήθους .*  Οι πολλοί  κυριαρχούν  και  ασκούν  εξουσία  με σκοπό  την ελευθερία των πολιτών.                                                                                             

ΑΙΣΧΙΝΟΥ – » Κατά Τιμάρχου », { 4 }.

 

Η  Δημοκρατία  [ υπερ-] έχει  και  [επι-] κρατεί  με Νόμους.  Πολιτεία   άλλωστε  χωρίς  Νόμους  δεν υφίσταται . 

                                                                                                                                            ΑΝΔΟΚΙΔΟΥ  – » Περί των μυστηρίων », { 87 }.

 

Το  Σύνταγμα υπερέχει απ’ όλα  τα ψηφίσματα , κοινοβουλευτικά  ή  δημοψηφίσματα  .                                                                                                                                 

ΑΝΔΟΚΙΔΟΥ  – » Περί των μυστηρίων », { 96-98 }.

 

»Η  Βουλή  θέσπισε και  ο Δήμος  επεκύρωσε  τα ακόλουθα…» !  Σήμερα  αυτό γίνεται ;  Βουλή  έχουμε .Εκκλησία  του Δήμου  έχουμε ;  Όχι ! Έχουμε  δηλαδή  μια ‘ανάπηρη’ ακρωτηριασμένη  Δημοκρατία; Η απάντηση είναι προφανής. Έχουμε  μια Βουλή  των Ολίγων [300] ,όπου  οι ίδιοι  αγορεύουν, οι ίδιοι  ψηφίζουν και εμείς  παρακολουθούμε παθητικά. Αυτό ,που λέει  ο  λαός .’Γιάννης  κερνάει, Γιάννης  πίνει’.

Δημοκρατία  χωρίς  εκκλησία του Δήμου ,τυρόπιττα  χωρίς τυρί.

img374 

Η  Δημοκρατία  προυποθέτει  ΙΣΟΤΗΤΑ και ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ. 

Αυτό επιτυγχάνεται  με την  διαδοχική άσκηση της εξουσίας { δλδ.  όχι στο μπαστάκωμα  4-5 χρόνια } .Συγκεκριμένα  με ΚΛΗΡΟ  και για ορισμένο χρονικό διάστημα τότε{36ημ.}img305   bandicam 2016-05-22 18-46-06-570 

ΦΩΤΙΟΥ – » ΛΕΞΕΩΝ  ΣΥΝΑΓΩΓΗ ».                                                                                                   Η  Δημοκρατία  προυποθέτει   την ισότητα  των  πολιτών .Εάν οι πολίτες  είναι ΙΣΟΙ τότε εφαρμόζεται  η  ΚΛΗΡΩΣΗ δια  της  ΚΛΗΡΩΤΙΔΟΣ.

 

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ – » Σόλων», { 15,16 }.

Θεμέλιο  και εγγύηση  της  Δημοκρατίας  είναι η οικονομική ελευθερία και η αποφυγή των άκρων { πλούσιος-πένης }.Το μέτρο είναι ο Μέσος  Βίος .Θεμέλιο  και εγγύηση  της  Δημοκρατίας  είναι η οικονομική ελευθερία και η αποφυγή των άκρων { πλούσιος-πένης }.Το μέτρο είναι ο Μέσος  Βίος .

 

Η Δημοκρατία  δεν έχει  επαγγελματίες  ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ – ΔΙΚΑΣΤΕΣ  -ΙΕΡΕΙΣ [Ιερουργούς].Γιατί  δεν είναι  πολίτευμα  αντιπροσώπων αλλά  προσώπων . Έχει  ανάγκη την  προσωπική συμμετοχή  όλων των πολιτών. Όλοι  οι  πολίτες  »μετέχειν   Αιδούς  και Δίκης  » συνεπώς   μπορούν να λάβουν αξιώματα. Δεν  υπάρχει  περιορισμός  υψηλής  μόρφωσης  ή  εξειδίκευσης   ή  περιουσίας [μεγάλης]   ή ομορφιάς .

Μόνον »ΑΙΔΩ  ΤΕ ΚΑΙ ΔΙΚΗΝ ».

ΠΛΑΤΩΝΟΣ  – » Πρωταγόρας ».

 

ΠΛΑΤΩΝ -» Πολιτικός »], {303,c-d} 

Είναι  πολύ δύσκολο [παγχάλεπον] να  διακρίνουμε τους πραγματικούς  πολιτικούς  από τους δημαγωγούς ,λαοπλάνους  σοφιστές [γητευτές ] μα και ΑΝΑΓΚΑΙΟΝ. 

 

Ποια είναι η αληθινή  Δημοκρατία και ποια η’ μεταμφιεσμένη’ ; 

 ADONIS & GREGORIUS { 1 /3 } …( with English subtitles ).  , »ΑΔΩΝΙΣ και ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ »[2/3]  ,ADONIS & GREGORIUS { 3 /3 }  ΑΔΩΝΙΣ&amp;ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ             

Τα  ψέματα  που συχνά ακούμε  ή  διαβάζουμε για την Δημοκρατία. 

1.]»Η  Δημοκρατία του Περικλή  ήταν στην αρχαιότητα. Άρα  πρέπει να την  εκσυγχρονίσουμε ». 

Η  Κλασσική Ελλάδα  είναι πάνω από τον χρόνο. Γι’ αυτό  άλλωστε ονομάζεται Κλασσική. Αλλά και  έτσι να  είναι  ,η ειδοποιός διαφορά της Δημοκρατίας από τ’ άλλα πολιτεύματα  είναι ο  ΚΛΗΡΟΣ ,ο ΛΑΧΝΟΣ .**Η κληρωτίδα  είναι η μαμή  της  Δημοκρατίας. Εάν ονομάζεται λοιπόν »Νέα  δημοκρατία» πρέπει να εφαρμόζεται ο ΚΛΗΡΟΣ όπως και στην » Παλιά δημοκρατία». Αλλιώς  είναι  διαφορετικό πολίτευμα.

2.]‘Η  Δημοκρατία η αρχαία ήταν ΑΜΕΣΗ .Η σημερινή  είναι ΕΜΜΕΣΗ .»  

 Δημοκρατία είναι  ΜΟΝΟΝ η  ΑΜΕΣΗ.  Δημοκρατία με αντιπροσώπους ΔΕΝ υφίσταται .Η  Δημοκρατία  έχει προσωπική συμμετοχή στην άσκηση  της εξουσίας» δια κλήρου».Γι’ αυτό και οι βουλευτές ονομάζονται ‘‘ κυαμευτοί ».***Δημοκρατία με »καπέλα»  { Προεδρική  ή μη  ,Βασιλευομένη  ή μη ,  αστική ! [ δηλαδή υπάρχει και η Κωμική ,εκ της  κώμης ; ] σοσιαλιστική, καπιταλιστική ,Λα’ι’κή {;] πλουραλιστική{;},συμμετοχική {;} κτλ ] είναι  εξαπάτηση  και  σοφιστεία .

3.] » Η  Δημοκρατία  δεν  είναι  εφικτή  στις  μέρες  μας  γιατί ο πληθυσμός  των πόλεων δεν το  επιτρέπει ».  

Σωστό! Αλλά  η τεχνολογία  έχει πολύ προοδεύσει  και μας λύνει  τα  χέρια. Όλοι μπορούμε πλέον να ψηφίζουμε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  μέσω των ΑΤΜ και με απόδειξη.! Φανερή η ψηφοφορία {ΝΑΙ ή ΟΧΙ } γιατί  οι δημοκράτες δεν είναι δυνατόν να κρύβονται  .  img385

Ποιοι  είναι   οι εχθροί  της  Δημοκρατίας ;  Οι  φαύλοι .

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ – » Κατ’ Ανδροτίωνος », {31 }.

 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΣ  ΒΙΟΣ 

  Όλη  μας η ζωή είναι μέσα  στην αντιπροσώπευση  και την υπακοή. Στην αρχή η οικογένεια ,μετά το σχολείο ,το πανεπιστήμιο ,η εργασία ,τα κόμματα, τα σωματεία ,οι σύλλογοι  όπου  ρίξεις το βλέμμα σου θα  δείς  έναν αντιπρόσωπο των  απροσώπων  και σιωπηλών. Το κωμικοτραγικό   είναι, ότι το εκλαμβάνουμε όλο αυτό  ως  δημοκρατία !       

Ποιο είδος  Δημοκρατίας  είναι το  βέλτιστον ; 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Πολιτικά»,{1318 b}.

 

Την  Αγροτική  πολιτεία έχει σαν πρότυπο  και ο ΠΛΑΤΩΝ στον διάλογό του ΠΛΑΤΩΝΟΣ  – »ΝΟΜΟΙ».

 

Πολλές  και πολλοί ,ίσως αναρωτηθείτε μήπως τελικά είναι  μια ‘ρετρό’ ιστορία ,αυτή της Δημοκρατίας και οι εποχές δεν είναι κατάλληλες για τέτοια υψηλής  ποιότητας  εγχειρήματα.   ΛΑΘΟΣ !   Η  Δημοκρατία  είναι αναγκαία λύση  σε εποχές   παρακμής , αταξίας  και ακολασίας των παρανόμων .Η  Δημοκρατία   είναι το τελευταίο  στάδιο   της  εξέλιξης  των πολιτευμάτων. Είναι η πρόταση   για το παρόν  και η  ελπίδα  για  το  μέλλον  της  Ελλάδος , της Ευρώπης , της οικουμένης.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ –  ‘‘Πολιτικός» ,{303 b}.

                                    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  η΄ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ ;[*].Πολλοί-Πλήθος -όχλος  :

α] Πολλοί, πλήθος  αναρίθμητο .β] Πλήθος ,το ευαρίθμητο  και το μεμετρημένον και συστημα { εξ ου πληθυσμός  ,γιατί οι πολίτες είναι καταγεγραμμένοι  και μετρήσιμοι } γ] ΄Οχλος, το πολύ και αναρίθμητο ,η όχλησις[οχλώ]. 

ΑΜΜΩΝΙΟΥ – ‘‘ΛΕΞΙΚΟΝ  ΟΜΟΙΩΝ  ΚΑΙ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ  ΛΕΞΕΩΝ ».

 

[**] Κλήρος -λαχνός :

 ✦ ΚΛΗΡΩΤΙΔΑ: ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ G ΤΗΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

bandicam 2016-05-23 14-56-52-385

 

Η ΚΛΗΡΩΤΙΔΑ. Χωρίς  την  κληρωτίδα δεν υπάρχει  Δημοκρατία.

Η ΚΛΗΡΩΣΙΣ:   η εκλογή δια κλήρου  ήταν  Ιερή  πράξη .O  Πλάτων την αποκαλεί  »Διός  κρίσιν». 

 ΝΕΩΤΕΡΟΝ  ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ  ΛΕΞΙΚΟΝ »ΗΛΙΟΥ».

Γ.ΛΑΜΨΑ  – » ΛΕΞΙΚΟ  ΤΟΥ  ΑΡΧΑΙΟΥ  ΚΟΣΜΟΥ ».

Βέβαια οι περισσότεροι  Έλληνες  όταν  ακούνε   κλήρο  και  λαχνό ,το  μυαλό τους  πάει  στα  καζίνο  και στις  λοταρίες .Πάλι  καλά .Είναι το μόνο που  έμεινε  να  μας θυμίζει  την δημοκρατική  ισότητα.

 

{***} ΚΥΑΜΟΣ = το κουκκί. Οι  κύαμοι ήταν  το μέσο για την κληρωτή εκλογή  των αξιωμάτων στην Αρχ.Αθήνα. {κυαμευτός=κατόπιν κληρώσεως }.

Κυαμοτρώξ = o κυαμοτρώκτης, o κυαμοφάγος .                               

Η Δημοκρατία  δεν  αγαπά τους   σολίστες  παρά μόνον εάν  ενταχθούν  στην  ορχήστρα  και  συγχρονιστούν με την μπαγκέτα του Δήμου.
 

ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗ – » Η Αρχαία Ελληνική Δημοκρατία και η σημασία της για μας σήμερα ».{ 1986 }

kεφ.8α : Η αντιπροσώπευση.

ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗ – » Η Αρχαία Ελληνική Δημοκρατία και η σημασία της για μας σήμερα ».{ 1986 }

kεφ.8β : Οι εκλογές.

ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗ –» Η Αρχαία Ελληνική Δημοκρατία και η σημασία της για μας σήμερα ».{ 1986 }

kεφ.8γ. Το κράτος.

AΛΕΞ. ΚΟΝΤΟΥ – ‘‘ Δημοκρατία , ένα άγνωστο πολίτευμα », { σελ. 130 }.

Και είδαμε πως Δημοκρατία σημαίνει κλήρωση !

AΛΕΞ. ΚΟΝΤΟΥ – » Δημοκρατία , ένα άγνωστο πολίτευμα », { οπισθόφυλλο }.

Στην αρχαία Αθήνα το 99,87 % των αρχόντων ήταν κληρωτοί  και μόνο το 0,13 % ήταν αιρετοί ! Αυτές οι αλήθειες έχουν αγνοηθεί μέχρι σήμερα από τους επίδοξους αρχηγούς ,που διακατέχονται από το σύνδρομο του Μεγαλέξανδρου ,δηλαδή του σωτηρισμού.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.      

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ  ΒΙΒΛΙΑ     –    ΕΛΕΓΧΕΤΕ  ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ .

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

                                                                                                             

                                                                    

 

Η Φιλία.

Περί  φιλίας ήταν το φετινό θέμα  των Πανελληνίων εξετάσεων  στην έκθεση. Ένα βατό θέμα  και  τόσο απλό ,που από το πολύ άπλωμα μπορεί να χαθεί το αντικείμενο μέσα  σε απλουστεύσεις. Γιατί είναι πάρα  πολύ αναγκαίον η φιλία στον βίον  μας ;                       

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Ηθικά Νικομάχεια », { 1155 a }.

H φιλία είναι πάρα  πολύ αναγκαίον πράγμα στην ζωή του ανθρώπου.

 

Το θέμα  της εκθέσεως  ήταν από το βιβλίο ‘ Πρακτική Φιλοσοφία ‘ του μεγάλου  Αριστοτελιστή  δοκιμιογράφου  μας  Ε.Π.Παπανούτσου. Όλο το δοκίμιό του όμως δεν είναι τίποτε άλλο  από ανάλυση του Αριστοτελικού λόγου { ‘Ηθικά Νικομάχεια ‘}

 

Τι είναι φιλία ; Δύσκολη η απάντηση  και  η ετυμολογική  έρευνα ανεπαρκής. Εν τούτοις  προσπάθειες  προσέγγισης της εννοίας  είναι δυνατόν να γίνουν .

Γ.ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ  – » Ετυμολογικό λεξικό ».

Η  λέξη φίλος απαντάται στις Μυκηνα’ι’κές  επιγραφές.

 

ΔΙΟΓΕΝOYΣ  ΛΑΕΡΤΙΟΥ – » BΊΟΙ  ΦΙΛΟΣΌΦΩΝ » ,Εμπεδοκλής . 

Η Φιλότης   και το Νείκος  αποτελούν κοσμογονικές δυνάμεις  κατά τον Εμπεδοκλή.

Φιλία {= έλξις }  = /=   Νείκος  {=άπωσις }.

 

ΟΜΗΡΟΥ – ‘‘ Ιλιάς » , { Γ , 441- 446 }.

Φιλοτήσια  έργα  = ερωτικό σμίξιμο. Η Φιλότης  είναι  Ομηρική λέξη. Δεν έχει βέβαια  την σημερινή έννοια  ,του φιλιού **  αλλά της ‘αγάπης’  και της ερωτικής συνευρέσεως.

 

Ι.ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ – » Ομηρικόν Λεξικόν ».

Η φιλότης .

 

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ   -‘ Αντιγόνη ‘, { στ.521 }.

Τα  λόγια της Αντιγόνης αντηχούν μέχρι σήμερα  όχι μόνο  για το πανανθρώπινο μήνυμα  της Φιλίας αλλά  και για το πρώτο εννοιολογικό δίπολο :ΣΥΜΦΙΛΕΙΝ ΣΥΝΕΧΘΕΙΝ .{ Συν+φιλέω/ω    —   Συν+εχθαίρω }  => ΦΙΛΩ   –   ΕΧΘΑΙΡΩ [ Εχθαίρω  -> *έχθος [μίσος]-> εχθρός   { *  εχθός = ο εκτός ,της πόλεως ,της  χώρας κτλ }

 

ΗΣΥΧΙΟΥ  του ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ   – » Λεξικόν ».

Φίλος και φιλότης.

 

ΠΑΝ.ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ -» Λεξικό απάντων των ρημάτων ».

Αντίθετα : 1. ΦΙΛΩ =/= ΕΧΘΑΙΡΩ  { εχθρός } 2 .ΦΙΛΩ=/=ΜΙΣΩ  { Μίσος = Μη  Ίσος }.

 

ΑΜΜΩΝΙΟΥ – » Λεξικόν ομοίων και Διαφόρων λέξεων ».

Διαφέρει το φιλείν από το κυνείν ,όπως  και το φίλος από το εταίρος.

   

Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ – » Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης ». 

Φιλότης { < φίλος }. Φίλτατος  = φίντατος . Φιλτίας = Φιντίας.

 

 LIDDELL & SCOTT – » Mέγα λεξικόν της Ελληνικής  γλώσσης  ».

Ο Όμηρος χρησιμοποιεί το κύσω αντί του φιλώ.

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  – » Ηθικά Νικομάχεια », { 1155 b }.

Η φιλία είναι  ευμένεια { εύνοια  } που υπάρχει κατά την αμοιβαίαν ανταπόδοση { αντιπεπονθός }.

 

Ε.Π.ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΥ- » Πρακτική Φιλοσοφία ».

Τι είναι φιλία ; ‘Εύνοια εν αντιπεπονθόσιν».

 

ΠΑΝ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – » Λεξικό ρημάτων της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας ». 

Τι είναι το ‘αντιπεπονθός » ;Το Αντιπεπονθός  { αντι  + πάσχω } Μετοχή ,ουδ.γένους ,Ενεργ.Φωνής ,χρ.Παρακειμένου  του ρ.Πάσχω. 

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Ηθικά Νικομάχεια », { 1132 b }. 

ΤΟ ΑΝΤΙΠΕΠΟΝΘΟΣ = ΤΟ  ΚΑΘ’ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΝ.   

 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Ηθικά Νικομάχεια », { 1133 a }.                                                                       Ο βωμός των Χαρίτων.

 

Τι σημαίνει  εύνοια  { ευ+ νόος/νούς } ;                                                                                       

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Ηθικά Νικομάχεια », { 1167 a  }.

Η Εύνοια { ευμένεια} φαίνεται ότι έχει το χαρακτηριστικό της φιλίας , αλλά  όμως  βεβαίως δεν είναι φιλία.

‘ Ομοιάζει  με την αρχή  της φιλίας    » [1] 

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Ηθικά Νικομάχεια », { 1167 a  }.

» Η εύνοια  είναι μια αδρανής φιλία ‘‘.[2]

 

Γ.ΛΑΘΥΡΗ – »  ‘Όροι’  του Σπευσίππου »

Εύνοια ,συμπάθεια[ ασπασμός ] ανθρώπου προς άνθρωπον.

 

Ε.Π.ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΥ- » Πρακτική Φιλοσοφία ».

Ποία είναι  η τελεία  φιλία ;

 Η  φιλία των αγαθών  και  των ομοίων  κατ’αρετήν .

Η  ΑΡΕΤΗ  ΕΙΝΑΙ  ΜΕΣΟΤΗΣ  ΔΥΟ  ΚΑΚΙΩΝ .

                                                     ΤΟ  ΜΕΣΟΝ {=ΟΡΘΟΝ}                                                                 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – ‘‘ Ηθικά  Ευδήμεια »,  { 1221 a }.

Η  ΦΙΛΙΑ  ΚΑΙ  ΤΑ ΔΥΟ  ΑΚΡΑ ΤΗΣ  :   { Υπερβολή [+]  & Ελλειψις[-] } .

ΚΟΛΑΞ : ο  παρ’αξίαν  επαινών.    

ΑΠΕΧΘΗΣ {εχθροπαθής} : o επαινών λιγώτερο απ’όσο  πρέπει.

 ΦΙΛΟΣ :ούτε  κόλακας ,  ούτε  εχθροπαθής .                                                 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Ηθικά Νικομάχεια », { 1167 b  }.

Η ΟΜΟΝΟΙΑ[ ομού + νούς ] : πολιτική  φιλία μεταξύ των εναρέτων  πολιτών. 

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Ηθικά Νικομάχεια », { 1167 a  }.

Πότε οι πόλεις έχουν ομόνοια ;

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Ηθικά Νικομάχεια », { 1159 a  }.

Ποια είναι  η πραγματική  φιλία ;

                                                             ΔΑΜΩΝ  ΚΑΙ  ΦΙΝΤΙΑΣ.

ΔΑΜΩΝ

Ποία η σχέση της Φιλίας με την εντολή της Αγάπης στο ευαγγέλιο του Ιωάννη ;                   <<  Η εντολή της αγάπης .>>

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : 

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

  ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ ΒΙΒΛΙΑ , ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

» ΚΑΛΟΣ ΚΆΓΑΘΟΣ » { Probus }.

Το πρότυπο του Τελείου Ανθρώπου στην Αρχαιότητα  { ο τελείως σπουδαίος-Αριστοτέλης } ήταν ο Καλός  και Αγαθός .Σήμερα  δεν συναντάμε συχνά  το ρητό αυτό  στον γραπτό ή προφορικό λόγο , αλλά  έχει διασωθεί στην καθομιλουμένη  ενωμένο  ως καλοκάγαθος.   

Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ – » Μέγα Λεξικόν  της Ελληνικής  γλώσσης ».

Ο καλοκάγαθος :

Η καλοκαγαθία λοιπόν  είναι η αρμονική σύνδεση  του σωματικού κάλλους { ΚΑΛΟΣ} με την ηθική ακεραιότητα{ ΑΓΑΘΟΣ } με στόχο να γίνει »τελείως σπουδαίος». Αυτό ,όμως  είναι αρκετό ; Ένας  ορισμός { λέγεται  ορισμός ,γιατί ορίζει δια της τοποθετήσεως ορίων τα όρια μίας έννοιας ή ενός πράγματος  με την χρήση  καταλλήλων λέξεων } προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει {;} την λέξη χωρίς πάντα να το καταφέρνει. Ο ασφαλής  οδός  είναι η κατανόησις της λέξεως  με την ανάλυσιν της ιδίας της λέξεως .Αυτή είναι  η επιστήμη της Ετυμολογίας  δηλ. της Αληθολογίας.{ Έτυμος,η,ον= αληθινός,η,ον-βέβαιος,α,ον-πραγματικός,η,ον }  Η σοφία  αρχίζει με την επίσκεψη των ονομάτων . Όσο περισσότερο αναλύουμε  τα ονόματα ετυμολογικά τόσο βελτιώνεται η σκέψη μας ,η κρίση μας [ όχι  η crisis ] και μειώνονται  οι πιθανότητες  εξαπατήσεως, αποπλανήσεως και  γητείας από τους δημαγωγούς ,τους λαοπλάνους.                                                                                                 

ΣΤΕΦ. ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗ – » Λεξικόν Λατινο-ελληνικόν ».

Probitas ,atis [ < probus ] : χρηστότητα ,καλοκαγαθία.

ΕΥΣΤΡ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΥ – » Λεξικόν Ελληνο-Λατινικόν ».

Καλοκάγαθος ,ον : probus,a,um.

Γ.ΛΑΘΥΡΗ – » Λεξικό  Εννοιών της Πλατωνικής  Φιλοσοφίας »

{ οι όροι του Σπευσίππου }. Τι είναι  όνομα ;

                                ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ  –  ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ  –  ΑΝΤΙΣΘΕΝΗΣ :   

Ας ξεκινήσουμε το μαγικό ταξίδι των λέξεων  από την ετυμολόγησή  τους. Για να γίνει  ολοκληρωμένη η αποστολή μας θα φτιάξουμε  πρώτα  τα εννοιολογικά δίπολα.{ θα βρούμε τις αντίθετες  έννοιες  από αυτές που ζητάμε }.Ποιο είναι το αντίθετο του ΚΑΛΟΣ ; Ποιο είναι το αντίθετο  του ΑΓΑΘΟΣ ; Μερικοί   ίσως να έχουν έτοιμη την εύκολη απάντηση, αλλά είναι εύκολη ;

img202

Α. ΚΑΛΟΣ-ΑΙΣΧΡΟΣ. 

1. Τι εστί »ΚΑΛΟΝ» ;

ΑΝΝΗΣ ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ -ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – » Ο εν τη λέξει λόγος ».

Καλόν.

Από το καλός  το κάλλος .Γιατί όμως έχει  δύο λάμδα [-λλ] ; Γιατί  ο συγκριτικός και ο υπερθετικός βαθμός  του επιθέτου  αναδιπλασιάζει το ] ως προ’ι’όν συγκρίσεως. Η λέξη καλλιστεία  για παράδειγμα έχει δύο {λλ} γιατί βραβεύονται οι πιο όμορφες και ευειδείς καλλονές κατόπιν διαγωνισμού . Από τις  καλές [ καλαί ]  ,επιλέγονται οι  καλλίτερες [ καλλίονες  ] και από τις καλλίτερες  ,οι κάλλιστες  [ κάλλισται ].                                                                                      

ΑΧ.ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΥ – » Γραμματική  της  Αρχαίας  Ελληνικής  γλώσσας ».-

Άρα   ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΣ -Η -ΟΝ  [ με δυό  -λλ  και όχι  καλύτερος-η-ο .Διότι το επίθετο δεν  έχει κατάληξη  [-υς  ] για να γίνεται [- ύτερος ,-ύτατος ]  ,όπως  π.χ.  το βραχ-ύς  – βραχ-ύτερος – βραχ-ύτατος }.

Κάλλος  έχουν τρία :  α].Το εύμορφον {π.χ  καλλονή  } β]. Το χρήσιμον { π.χ εργαλείο} γ]. Το ωφέλιμον { π.χ  νόμοι }.

2. Τι εστί ΄» ΑΙΣΧΡΟΝ » ;

LIDDELL & SCOTT  – »Μέγα  Λεξικόν  της  Ελληνικής  γλώσσης ».

Αισχρόν.

Ι.ΠΑΝΤΑΖΙΔΗ   – » Ομηρικό Λεξικό » .

Το αισχρός  από το αίσχος :

ETYMOLOGICON  MAGNUM  LEXICON  . 

Τι σημαίνει  Αίσχος ;

ΑΠ.ΤΖΑΦΕΡΟΠΟΥΛΟY  – » Ετυμολογικές  και  σημασιολογικές   ανιχνεύσεις

ΠΛΑΤΩΝΟΣ – » Συμπόσιον »  ,{ 201 a }.

ΑΧ.ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΥ – » Γραμματική  της  Αρχαίας  Ελληνικής  γλώσσας ».-

Οι βαθμοί  του  επιθέτου : αισχρός-η-ον.


B. AΓΑΘΟΣ – ΚΑΚΟΣ .

1. Τι εστί  » ΑΓΑΘΟΝ » ;

ΕΡ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ – » Θησαυρός της ελληνικής γλώσσης ».

Αγαθόν.

Γ.ΛΑΘΥΡΗ – » Λεξικό  Εννοιών της Πλατωνικής  Φιλοσοφίας ».

Το αγαθόν.

ΑΝ.  ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ -ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – » Ο  Εν  τη  Λέξει  λόγος ».

Ποίος   ονομάζεται  αγαθός ;

LIDDELL & SCOTT – »Μέγα  λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».   

Αγαθός-η-ον.

LIDDELL & SCOTT – »Μέγα  λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».

ΑΓΑΘΟΔΑΙΜΩΝ  {=αγαθός  δαίμων }.

LIDDELL & SCOTT – »Μέγα  λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».

ΗΣΥΧΙΟΥ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ -»Λεξικόν».

ΑΧ.ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΥ – » Γραμματική  της  Αρχαίας  Ελληνικής  γλώσσας ».-

Τα παραθετικά του επιθέτου  αγαθός,η,ον :

2. Ποιον ονομάζουμε ‘‘ΚΑΚΟΝ»;

ETYMOLOGICON  MAGNUM  LEXICON . 

Κακός.

ΑΝ.  ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ -ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – » Ο  Εν  τη  Λέξει  λόγος ».

ΗΣΥΧΙΟΥ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ -»Λεξικόν».

Κακός.

ΑΧ.ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΥ – » Γραμματική  της  Αρχαίας  Ελληνικής  γλώσσας ».-

Τα παραθετικά  του  επιθέτου  κακός,η,ον:

Συνοψίζοντας  το μεν  »καλός κ’αγαθός »  οδηγεί  στην ευδαιμονία  το δε » αισχρός  και κακός » στην κακοδαιμονία.                                                                                              

ΑΝ.  ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ -ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – » Ο  Εν  τη  Λέξει  λόγος ».

Τι  σημαίνει η λέξη  ΔΑΙΜΩΝ ;

LIDDELL & SCOTT – »Μέγα  λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».

Ποίον  το άριστον  αγαθόν ;  Η  ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ -‘ Μεγάλα  Ηθικά ‘.{ 1184a}

Σε πολλά  λεξικά   το ‘καλώς’  με  το ‘ ευ’ συγχέονται  ενώ διαφέρουν .                             

AΜΜΩΝΙΟΥ – » Λεξικόν   Ομοίων  και  Διαφόρων  λέξεων ».

bandicam 2018-09-19 17-24-01-225

Στην  σημερινή  εποχή   εκτός  από τη  σύγχυση που προξενεί η  άγνοια   των νοημάτων των λέξεων  { σημείο  και απόδειξη  παρακμής  του εκπαιδευτικού  μας συστήματος και της αμορφωσιάς του λαού μας} συστηματικά αλλοιώνεται  και  η  σημασία ,το νόημα  των λέξεων  από  »μοντέρνους »  σκιτζήδες της  γλώσσας  μας με το  πρόσχημα  ,ότι  οι  λέξεις  και  η  σημασία  τους  αλλάζει  κατά το  δοκούν.!!  Ο  Διδάσκαλος του γένους όμως  μας συμβουλεύει : 

bandicam 2018-09-19 17-30-24-913

Η μετάλλαξη  του  επιθέτου  ΑΓΑΘΟΣ-Η-ΟΝ. 

Ο ΑΓΑΘΟΔΑΙΜΩΝ .ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :

ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ ΒΙΒΛΙΑ , ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ.

Ψέμα ή Αυταπάτη ;

Μια  δήλωση  του Πρωθυπουργού  –Αυταπάτες ναι ,ψέματα οχι..-μας δίνει την ευκαιρία να ετυμολογήσουμε  αυτές τις τόσο συνηθισμένες στον γραπτό ή προφορικό λόγο μας ,λέξεις. Ποιά από τις δύο είναι χειρότερη ή καλλίτερη  θα το κρίνετε εσείς.

ΨΕΥΔΩ –> ΨΕΥΔΟΣ –>ΨΕΥΣΜΑ–>ΨΕΜΑ. { ή΄ ΨΥΘΟΣ }  .

Αννα  Τζιροπούλου -Ευσταθίου – » Ο εν τη λέξει Λόγος ».

ΟΜΗΡΟΥ – » ΟΔΥΣΣΕΙΑ ‘, {τ,203}.

Το ψεύδος  είναι το αντίθετο  της  Αληθείας  και του Ετύμου.*

ΑΛΗΘΕΙΑ : εκ του αορίστου  { έλαθον } του  ανωμάλου ρήματος ΛΑΝΘΑΝΩ .

ΠΑΝ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟY  – » Λεξικό  Ρημάτων της Αρχ.Ελληνικής Γλώσσας ».

Αλήθεια: α {στερ}  + λήθη  , Αλάθεια :α{στερ.} + λάθος.    Λανθάνω : διαφεύγω της προσοχή κάποιου , λησμονώ τα λάθη μου.     ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ – »  Αληθές  δε το μη λήθον » .  Η Απάτη είναι αντίθετη   και  με  το  Ετυμον .  Τι σημαίνει το επίθετο *έτυμος-η-ον ; [εκ του ετεός->ετός->έτυμος= ο αληθινός,ο πραγματικός ,ο βέβαιος . Παράγωγες λέξεις : ετυμολογία,ετυμηγορία,εξέταση . *Ετά=η  αλήθεια .

Προσοχή!! διαφέρουν  1.ΕΤΥΜΟΣ  2.ΕΤΟΙΜΟΣ { ετά+οίμος [= δρόμος] }

Το  Ψέμα  και ο Ψύδραξ .

Τι σχέση μπορεί να έχει το ψέμα με τον ψύδρακα ;

Liddell-Scott :  Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης ».

Ψύδραξ : η φλύκταινα του Ψεύδους.

J.B.HOFMAN – » Eτυμολογικόν  Λεξικόν  της Αρχ.Ελληνικής ».

ΣΤΟΒΑΙΟΥ- » ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ »τομ.Γ’

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΣΤΑΓΕΙΡΙΤΗ –  »  Ωγυγία   ή  Αρχαιολογία »  .

{ Το Ιερόν της Αληθείας.}

Ψέμμα  ή Ψέμα ;

bandicam 2016-05-12 16-25-02-225

ΝΕΩΤΕΡΟΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ  ΛΕΞΙΚΟΝ  » ΗΛΙΟΥ »,

Ti είναι αυταπάτη ;

ΑΥΤΑΠΑΤΗ =αυτό+απάτη .

Ο Πλάτων ,ο μεγάλος φιλόσοφος, όπου γράφει »αυτό»μπροστά΄απο μια σύνθετη λέξη ,εννοεί την ΙΔΕΑ  του.Παραδείγματος  χάριν :  αυτάνθρωπος = η Ιδέα του ανθρώπου.           Εδώ όμως δεν μιλάμε για  την Πλατωνική φιλοσοφία αλλά για την σοφία των λέξεων σύμφωνα με την ετυμολογία τους.  Ποιά  είναι η Θεά  Απάτη ;

ΑΠΑΤΗ 2

ΘΕΟΓΟΝΙΑ  ΗΣΙΟΔΟΥ .

ΘΕΟΓΟΝΙΑ  ΗΣΙΟΔΟΥ : Τα παιδιά της Νύκτας.

ΑΘ.ΣΤΑΓΕΙΡΙΤΗ – ‘ ΩΓΥΓΙΑ ή ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ‘.

{ Το  Ιερόν της Απάτης }.

Γ.ΦΑΡΑΝΤΟY – » Η  ΘΕΩΡΙΑ  ΤΗΣ  ΑΠΑΤΗΣ  &  ΤΟ  ΠΡΟΒΛΗΜΑ  ΤΗΣ  ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ ».

ΑΙΣΩΠΟΥ  ΜΥΘΟΙ– ‘ Αλώπηξ  και βότρυς / Αλεπού και σταφύλια’.

ΨΕΥΔΟΣ =ΑΠΑΤΗ.  

ΑΠΑΤΗ {=από + Ατη }

Ο  πλούτος  φέρνει  κόρον ,ο  κόρος  φέρνει Ύβριν , η ΄Υβρις  φέρνει  Άτη , η Άτη  φέρνει  την    Νέμεσιν.

ΣΟΛΩΝ  ο Αθηναίος.

bandicam 2016-05-12 18-25-45-326
bandicam 2016-05-12 18-25-40-343

ΑΙΣΧΥΛΟΥ – » ΠΕΡΣΑΙ ».

ΘΕΟΓΟΝΙΑ  ΗΣΙΟΔΟΥ  ,»Τα παιδιά της  Έριδος ».

ΕΡΙΔΑ

Ι.ΠΑΝΤΑΖΙΔΗ– ‘ ΟΜΗΡΙΚΟ  ΛΕΞΙΚΟ ‘.

Τι΄σημαίνει  ΄Ατη  ;

Η  Άτη  και  οι Λιτές  θεότητες.

Η  ΚΥΒΕΛΗ  ΚΑΙ  Ο  ΑΤΤΙΣ .

ΣΜΣΚΣΟ,,3

Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ  – » ΜΕΓΑ  ΛΕΞΙΚΟΝ  ΤΗΣ  ΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΗΣ ‘.

{άττης  υής }

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ – ‘ Περί στεφάνου΄’.

bandicam 2016-05-10 19-56-48-961

»ΤΟΥΣ   ΟΦΕΙΣ  ΤΟΥΣ  ΠΑΡΕΙΑΣ ».

bandicam 2016-05-10 19-54-15-186
bandicam 2016-05-10 19-52-23-554
ΑΤΤΗΣ

Ο  ΑΤΤΙΣ .

Συμπερασματικά  το  Ψεύδος,Ψεύσμα ,Ψέμα = Απάτη [ Αποτέλεσμα της  Άτης , Πλάνη]

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :

                            ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ  ΒΙΒΛΙΑ  , ΕΛΕΓΧΕΤΕ  ΤΙΣ  ΠΗΓΕΣ .

Η Διαλεκτική Λογική και οι Νόμοι της.

Η διαλεκτική λογική   δεν είναι  προ’ι’όν  παρθενογενέσεως , άλλως τε δεν υπάρχει παρθενογένεσις.                                                                                                                  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  –»Αναλυτικά  Ύστερα  » ,{ Α’ – 71 a }.

 

                                                                                   .                                                                                                             ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ-ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΠΛΑΤΩΝ -ΕΓΕΛΟΣ -ΜΑΡΞ .

 

HEGEL {XΕΓΚΕΛ}  ΕΓΕΛΟΣ.

 

ΟΙ  ΝΟΜΟΙ  ΤΗΣ  ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ  ΛΟΓΙΚΗΣ.

1.Συσχετισμός των νόμων της  πραγματικότητος  με τους νόμους της γνώσεως.img128  1.Ο  ΝΟΜΟΣ  ΤΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ.img126 2.Η ΑΝΤΙΦΑΣΗ.img127img129img130 3. Η  ΠΟΙΟΤΗΤΑ   ΚΑΙ  Η  ΠΟΣΟΤΗΤΑ .img131img132img133img134 4. Η  ΑΡΝΗΣΙΣ img135img136img137img138img139img140img122 Β.Ι.ΛΕΝΙΝ                                                                                                                                                         img125

 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :

 

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ ΒΙΒΛΙΑ  , ΕΛΕΓΧΕΤΕ  ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ.