Η Θέμις και οι αλλότριοι θεσμοί .

Σάρωση_20170504 (10)Περιμένοντας  τους βαρβάρους’  γράφει ο Αλεξανδρινός  ποιητής  το 1898 . Ποίημα, το οποίο αναφέρεται στη Ρώμη την εποχή της παρακμής της, γύρω στο 500 μ.Χ. Η άλλοτε ισχυρή και κραταιά Ρωμα’ι’κή  Αυτοκρατορία  βρίσκεται  πλέον  στο  έλεος  των επιθέσεων των βαρβάρων. Συμβολικό  ποίημα .  » Η   διάθεση παραίτησης και υποταγής που γίνεται αισθητή από τη στάση των πολιτών και των Συγκλητικών, επικυρώνεται κι από την πρόθεση του αυτοκράτορα να παραδώσει στους βαρβάρους μια σειρά τίτλων και εξουσιών.»  Read more: http://latistor.blogspot.com/2010/10/blog-  post_29.html#ixzz4gIA4Kft2  . Ο Κ.Π.Καβάφης   καυτηριάζει εμμέσως  τους  πολιτικούς της εποχής του , θεωρώντας  αυτούς,  ως   υπευθύνους  για  την πολιτική, κοινωνική και πνευματική παρακμή του σύγχρονου  ελληνισμού .Δ. ΒΙΚΤΩΡ – » ΗΡΘΑΝ ΟΙ ΒΑΡΒΑΡΟΙ «

35.jpγγβ

Σήμερα δεν έρχονται πια  οι βάρβαροι .Έρχονται οι ΘΕΣΜΟΙ.! Πάνε κι έρχονται και ματαφεύγουν  οι θεσμοί .Ενίοτε μετενσαρκώνονται από τρόικα σε  θεσμούς  και τανάπαλιν  εις το διηνεκές. Άλλες φορές μεταμφιέζονται σε Αγιο-Βασίληδες και φέρνουν δωρο-μέτρα και μάλιστα  σε ..μενού ! Μα τέλος  πάντων ,  ποίοι  είναι αυτοί οι θεσμοί και γιατί μας βασανίζουν τόσο ;

bandicam 2017-04-29 01-08-13-810

Κατά  αρχάς δεν μπορούν  να έρθουν μόνοι τους οι θεσμοί  καθότι αφηρημένο το ουσιαστικό. Έρχονται  τα θεσμικά όργανα μάλλον. Η αντικατάσταση του αφηρημένου από το συγκεκριμένο λέγεται μετωνυμία ή  υπαλλαγή * στο συντακτικό  και είναι σχήμα λόγου. Εδώ όμως δεν πρόκειται για μετωνυμία αλλά  μάλλον  για  άλλο σχήμα λόγου ,τον ευφημισμόν ** . Πόθεν  η  λέξη  θεσμός ; Από το ρήμα  τίθημι = θέτω.

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ – » Ανώμαλα  ρήματα  της  Αρχαίας  Ελληνικής  γλώσσης ».

 

ΠΑΝ.ΚΟΛΛΙΑ – » Λεξικόν  των βασικών  ρημάτων της Αρχαίας   Αττικής πεζογραφίας

». Από το ρ.Τίθημι  και η Θέμις  και ο θεσμός.To Τίθημι  από:1]θ. θη-  { ισχυρό } και 2] θ. θε- { ασθενές }. ΠαράγωγαΘέμις , θέσις , θέτης, θήκη , θέμα , θετός,{σύν-θετος },θεμιτός ,θεσμός , θεμέλιος , θησαυρός , θημώνας ,θωή { Άθως},θέμεθλα { θεμέλια} , άθετος { αθετώ } κτλ.

Α’.  Η ΘΕΜΙΣ  :

ΗΣΙΟΔΟΥ – » Θεογονία ».  ΤΙΤΑΝΕΣ ο Κρόνος , ο Κοίος  , ο Κρείος , ο Υπερίων , ο Ιαπετός , η Θεία , η Ρέα , η Θέμις , η Μνημοσύνη , η Φοίβη , η  Τηθύς.

 

ΠΑΝ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – » Αρχαίο  Ελληνικό  Δίκαιο ».

Θέμις , η θεά του Νόμου  και της Τάξεως, από το ρ.  τίθημι  όπως και ο τεθμός / θεσμός {σημαίνει αυτό , που έχει τεθεί κατ΄έθος , κατά συνήθεια  ή από Θεία Βούληση }.

 

ΓΙΑΝ. ΠΡΙΝΙΑΝΑΚΗ – » ΄Γλώσσα  Ελληνική : η γλώσσα  των γλωσσών

».Δικαιοσύνη =ευνομία και ευνομία = ισονομία. Η  Θέμις  κρατάει  ζυγαριά . Εάν  αποκλίνει  μία  εκ των ετέρων  πλαστίγγων  από την  οριζόντια  ευθυγράμμιση   τοποθετεί  την   τιμωρία   κι έτσι   ισοζυγίζει την  ανισοκατανομή   αποκαθιστώντας   την διαταραχθείσα  ισορροπία .

                                                 

                                  ΘΕΜΙΣ + ΖΕΥΣ = ΩΡΕΣ + ΜΟΙΡΕΣ

 

Ι.ΠΑΣΣΑ  –  ‘ Τα Ορφικά ».  LXXIX , ΘΕΜΙΔΟΣ   θυμίαμα.

Η  Θέμις  πρώτη έδειξε στους ανθρώπους  το ιερό μαντείο των Δελφών , απέδιδε το δίκαιον στους θεούς {θεμιστεύουσα }  και  δίδαξε τον άνακτα  Φοίβον τα δίκαια { τας  θεμιστοσύνας } .Από αυτήν προέρχονται οι άγιες ιεροτελεστίες , οι τιμές των θεών και τα Άγια  Μυστήρια .

 

ΑΠ.ΓΟΝΙΔΕΛΛΗ – » Η Γένεση  κατά τους Αρχαίους  Έλληνες » –

{ Ησιόδου – Θεογονία ,στ. 901 – 906 .}   Δεύτερη  σύζυγος του Διός  ήταν η λιπαρή {=λαμπρή , στίλβουσα } Θέμις .

 

ΗΣΙΟΔΟΥ – » Θεογονία ».    ΖΕΥΣ  +  ΘΕΜΙΣ = Ώρες + Δίκη + Ευνομία + Ειρήνη + Μοίρες.

 

ΑΙΣΧΥΛΟΥ – » Ευμενίδες ».{στ. 1-8 }

Μάντεις  : α].ΓΑΙΑ   β].ΘΕΜΙΣ  γ].ΦΟΙΒΗ

 

ΑΙΣΧΥΛΟΥ – » Προμηθεύς  Δεσμώτης ».{ στ.209-210 }.

ΓΑΙΑ =ΘΕΜΙΣ { μία μορφή με πολλά ονόματα }.

 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ  ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ – » Ιστορική  Βιβλιοθήκη », τομ. Ε’, { 67.4-5 }.

Η   Θέμις ,αφ’ ενός μεν  εισηγήθηκε την Μαντική , τις θυσίες  και τους θεσμούς ,που έχουν σχέση με τους θεούς   αφ’ ετέρου δε την  ευνομία  και την ειρήνη   δίδαξε στους ανθρώπους . Θεσμοθέτες και θεσμοφύλακες , λέγονται , αυτοί  που  φυλάττουν  τους θρησκευτικούς θεσμούς και τους νόμους .Ο Απόλλων ,όταν  χρησμοδοτεί , λέμε ότι   θεμιστεύει .Επειδή  η Θέμις  εφηύρε τους  χρησμούς.

 

Γ.ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ – » Ετυμολογικό  Λεξικό της  Νεοελληνικής  γλώσσας ».

Θέμις -ιδος  > te-mi { μυκ.}= εθιμικό δίκαιο ,θεσμός { άγραφος } εν αντιθέσει  προς τον  νόμο {γραπτός}

                                                  ΘΕΜΙΣ και ΑΙΓΕΑΣ   – ΘΕΜΙΣ

Β’. ΟΙ  ΘΕΣΜΟΙ  :                                                                                                                                                              ΟΜΗΡΟΥ  – » ΟΔΥΣΣΕΙΑ » {    295 -296 }.

Θεσμός = συνήθεια.

 

Ι.ΠΑΝΤΑΖΙΔΗ – » Ομηρικό  λεξικό ».

Θεσμός { εκ του τίθημι } = το τεθειμένον , το καθεστώς , το έθιμον , ο νόμος.

 

Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ  – » Λεξικόν  της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης ».

Θεσμός ή τεθμός { δωρ.}= το τεθειμένον. Στην Αθήνα  θεσμούς καλούσαν τους νόμους του Δράκοντος , γιατί  ο κάθε ένας από αυτούς άρχιζε με την λέξη θεσμός. Νόμους  καλούσαν   του Σόλωνος .

 

ΗΣΥΧΙΟΥ  του  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ – » Λεξικόν ».

Θεσμοθέται : Άρχοντες ,  οι νομοθέτες , οι νομοφύλακες   , οι επιμελητές  των νόμων. Θεσμούς = νόμους  θείους  ή  τις  συνθέσεις των  ξύλων. Θεσμοφόρος  , ο φέρων θεσμούς , ήτοι νόμους.

 

ΗΣΥΧΙΟΥ  του  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ – » Λεξικόν ».

Δεσμός = νόμος

 

ΑΧ. ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΥ – » Γραμματική  της Αρχαίας  Ελληνικής  γλώσσης ».

Τεθμός  – Δεσμός  – Θεσμός.

 

ΦΩΤΙΟΥ  –  » Λέξεων  συναγωγή ».

Θεσμός , το πάλαι , εκαλείτο  κι  ο  κάθε νόμος ξεχωριστά. Σύνταγμα  εκαλούσαν όλους τους νόμους της πολιτείας { πολιτεύματος }.

 

Α.ΓΑΖΗ – » Λεξικόν  της  Ελληνικής γλώσσης ».

Θεσμός / τεθμός  = νόμος , έθος , συνήθεια.

 

Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ  – » Μέγα  Λεξικόν   της Ελληνικής  γλώσσης ».

Θεσμός , ιδίως το έθος  , η συνήθεια .

 

ΠΑΝ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – » Αρχαίο  Ελληνικό  Δίκαιο ».

Οι θεσμοί  είναι ιεροί είτε  ως θέσφατα {=ιερές  ρήτρες } είτε εκ της πολιότητάς  τους { παλαιότητα }.Στο  Δημοκρατικό πολίτευμα  οι θεσμοί   θεωρούνται  ως  δίκαιον της Αριστοκρατίας και δεν  έχουν { υπάρχουν και εξαιρέσεις } την δημοκρατική νομιμοποίηση , που έχουν οι νόμοι.

 

ΑΝ.ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ  – ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – » Ο  εν  τη  λέξει  Λόγος ‘.

Οι θεσμοί είναι πανάρχαιοι , θεσπισθέντες υπό των θεών , επιτροπεύονται  από την  Θέμιδα  και δεν αλλάζουν. Οι νόμοι έχουν τεθεί  από τους ανθρώπους  και αλλάζουν.

Γ’. Ο  ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣ

Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ  – » Λεξικόν  της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης ».

Θεσμοθέτης  {θεσμός + τίθημι }= νομοθέτης. Θεσμοθέται : εκαλούντο  στάς  Αθήνας οι  [6 ]  από τους [ 9 ] Άρχοντες  . Η θητεία τους ήταν ενιαυσία ,  μετά  δε  την λήξιν  αυτής , εγίνοντο  μέλη του Αρείου Πάγου.  Θεσμοπόλος = θεμιστοπόλος .

 

Ι. ΠΑΣΣΑ – » Νεώτερον  Εγκυκλοπαιδικόν  λεξικού  » ΗΛΙΟΥ».

Οι   θεσμοθέτες .

wrwwert

 

LIDDELL & SCOTT – »Μέγα  λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».

Θεσμοθέτης =νομοθέτης , νομοδότης. Οι νόμοι του Δράκοντος εκαλούντο  θεσμοί.

Δ’. ΤΑ   ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΑ :

Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ  – » Μέγα  Λεξικόν   της Ελληνικής  γλώσσης ».

Θεσμοφόρος  -ον : ο φέρων  θεσμούς. Θεσμοφόρος  , επίθετο της Δήμητρας  επειδή εισήγαγε θεσμούς για την καλλιέργεια της γης , τον καταρτισμό της κοινωνίας , τον νόμιμο γάμο κτλ. Θεσμοφόρος  επίσης είναι και η Κόρη {η Περσεφόνη }  και ο Διόνυσος.

 

ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΥ – » Ελληνική Μυθολογία » ,τομ. Β’ , [XIV-7].

Κατά   την βασιλεία του  Πανδίωνος  ήλθαν  στην  Αττική  ο  θεός  ΔΙΟΝΥΣΟΣ  {= οίνος } και  η  θεά  ΔΗΜΗΤΡΑ {= άρτος }.

 

ΜΥΣΤΙΚΟΣ  ΔΕΙΠΝΟΣ  { Η  μετάληψη  των Αχράντων  Μυστηρίων στην Ορθόδοξη εκκλησία είναι  το σώμα { άρτος=Δήμητρα } και το αίμα  {οίνος =Διόνυσος } του Χριστού.μυσρτ

LIDDELL & SCOTT – »Μέγα  λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».

θεσμοφόρος  , η Δήμητρα επειδή εισήγαγε την καλλιέργεια της γής , έδωσε ώθηση στον σχηματισμό της πολιτικής κοινωνίας , στον νόμιμο γάμο κτλ.

 

ΚΛΑΣΣΙΚΑ  ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ – » ΔΙΟΝΥΣΟΣ »  –   »ΔΗΜΗΤΡΑ  ΚΑΙ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ».

 

Α.ΓΑΖΗ – » Λεξικόν  της  Ελληνικής γλώσσης »..

Θεσμοφόρια :  επίσημη  εορτή  μόνο  των ελευθέρων Αθηναίων γυναικών  προς τιμήν της  Θεσμίας   Δήμητρος. { θεσμοφοριάζουσαι }. Οι άνδρες  δεν μπορούσαν να μετέχουν της τελετής αυτής .

{ ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΑΖΟΥΣΕΣ }

 

ΓΙΑΝ. ΛΑΜΨΑ – » Λεξικό του Αρχαίου κόσμου ».

Θεσμοφόρια : η αρχαιότερη και πιο διαδεδομένη των ελληνικών εορτών.Στην Αθήνα ήταν τετραήμερη  και  την εόρταζαν μόνο οι ελεύθερες  Αθηναίες  κατά  τον μήνα Πυανεψιώνα . Περιελάμβανε  παρακλήσεις και συμβολισμούς  ,που είχαν σχέση με την γονιμότητα της γής  , με την ευγονία και την πολυτεκνία των γυναικών. Η Άνοδος  και η Κάθοδος ,που πανηγύριζαν την 11η  του μηνός είχε σχέση με την κατάβαση και την  ανάβαση της Κόρης  {  Περσεφόνη / Φερσεφόνη /Φερσέφασα } στον Άδη. Τα Θεσμοφόρια εκτός από τα προαναφερθέντα , αποτελεί  πανηγυρισμό   της πολιτισμένης ζωής , που αρχίζει  με την καλλιέργεια της γής  και την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας. Διότι  με την γεωργία  είναι επιτυχής η ίδρυση πόλεων και η εγκατάλειψη του νομαδικού βίου .

 

ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΗ – » Βιβλιοθήκη ιστορική », ΒΊβλος  Α’, [12.4 ]

ΓΗ ΜΗΤΕΡΑΔΑ ΜΗΤΗΡ ΔΗΜΗΤΗΡ .

 

ΑΘΑΝ.ΣΤΑΓΕΙΡΙΤΟΥ – » Ωγυγία  ή  Αρχαιολογία΄».

Θεσμοφόρον , οι Μεγαρείς την Δήμητραν.

 

Ι.Θ.ΚΑΚΡΙΔΗ – » Ελληνική  Μυθολογία », { Οι Θεοί } ,Τομ. 2, Μέρος  Α’.

Τριπτόλεμος  {τρις + πτολέω / πολέω = περιφέρομαι , πολεμώ , οργώνω  }αυτός , που οργώνει το χωράφι τρείς φορές .Ο Τριπτόλεμος  παίρνει εντολή από την Δήμητρα και την Κόρη να διαδώσει την καλλιέργεια του σιταριού στην ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ.!  Με  το  πρώτο αλέτρι, που εφηύρε ο υιός του Κελεού ,όργωσε , έσπειρε και θέρισε στο Ράριο πεδίο ,στην Ελευσίνα. Μετά με άρμα φτερωτό {;} γυρίζει τον κόσμο και διαδίδει την καλλιέργεια του  »  ήμερου καρπού ». Οι Αθηναίοι καυχώντο για τον σπουδαίο ρόλο που έπαιξε η πατρίδα τους στην ανάπτυξη του πολιτισμού γιατί ο Τριπτόλεμος δίδαξε την καλλιέργεια των δημητριακών στους άλλους ανθρώπους κι έτσι έπαψαν να ζούν  σαν τ΄άγρια θηρία.!

 

Ο ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ σε φτερωτό άρμα -ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ  Δάδα – Οινοχόη  – Στάχυα. Ερυθρόμορφος  σκύφος  { 480π.χ } , Μουσείο Λονδίνου.

 

ΟΜΗΡΙΚΟΙ  ΥΜΝΟΙ – » Εις   Δήμητραν  » { 153 }.

Τριπτόλεμος ο πυκιμηδής .***

                                    ΑΡΙΣΤΟΦΆΝΟΥΣ – » Θεσμοφοριάζουσες ».

 
 

Αστερίσκοι { *}                                                                                                          *ΔΗΜ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ  – » Η Σύνταξη του Αρχαίου Ελληνικού Λόγου ».

Η μετωνυμία ή υπαλλαγή . 

** ΑΧ.ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΥ – » Συντακτικόν  της Αρχαίας  Ελληνικής  γλώσσης ».

Η  αντίφρασις  και το είδος αυτής , ο ευφημισμός .

 

Ι. ΒΟΛΩΝΑΚΗ -»Παγκόσμιος ιστορία του Ψυχολογικού  πολέμου και της Προπαγάνδας’.

ΣΤΑΛΙΝ   : οι λέξεις είναι ένα πράγμα, οι λέξεις άλλο. Οι καλές λέξεις είναι ένα προσωπείο προς απόκρυψη των κακών πράξεων.  ΛΕΜΠΟΝ : Ο δημαγωγός , ο δημοκόπος , ο προπαγανδιστής  πάντοτε θα εκμεταλλεύονται την μαγεία των λέξεων για να συγκινούν τα ακροατήριά τους. 

***Πυκιμηδής:  { πύκα [πυκνά] + μήδος [σκέψη] } = συνετός.

LIDDELL & SCOTT – »Μέγα  λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ». 

 

Συνελόντι ειπείν , οι επονομαζόμενοι ‘θεσμοί’  , κυριολεκτικώς   θεσμικά όργανα , δεν  έχουν σχέση με  τους πραγματικούς θεσμούς  αλλά με νόμους  Δρακόντειους , που  καλείται ο ελληνικός λαός να εφαρμόσει με αίμα .Βεβαίως απέχει παρασάγγας  ο μεγάλος νομοθέτης των Αθηνών ,γιατί  καίτοι αυστηροί οι νόμοι του, ωφέλησαν τον δήμο . Αντίθετα  τα θεσμικά όργανα των δανειστών  υπηρετούν τα συμφέροντα  της  ολιγαρχίας του πλούτου , εισάγοντας  ξένους  ανθελληνικούς νόμους  , που πρέπει να ψηφιστούν και να εφαρμοστούν από ..Έλληνες! Η Θεσμοφόρος  Δήμητρα  διέδωσε μέσω του Τριπτολέμου την καλλιέργεια των σιτηρών και την ίδρυση πόλεων .Οι Μαύροι καβαλάρηδες του Μνημονίου  διαδίδουν προπαγάνδα και σπέρνουν τον όλεθρο , την φτώχεια , τις αρρώστιες , τις αυτοκτονίες , τον μαύρο θάνατο…Λέει το  γνωστό »θεσμικό» τσιτάτο » : << οι θυσίες του ελληνικού λαού έπιασαν τόπο  >>.Αυτό που δεν λέει είναι εάν ο ελληνικός λαός θυσιάστηκε αυτοβούλως ή θυσιάστηκε από κάποιους   Πόσο  θεσμικά  μπορείς  να  αφανίσεις έναν ολόκληρο  λαό  ; uesmoi

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ  ΒΙΒΛΙΑ , ΕΛΕΓΧΕΤΕ  ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ.

Ηριγόνη , η Αλήτις.

Eκτός  από την  τελετή  της   Ανάστασης ,που γίνεται τα μεσάνυχτα του  Μ.Σαββάτου ,υπάρχει και η λειτουργία της δεύτερης  Ανάστασης ,που τελείται το μεσημέρι της Κυριακής του Πάσχα . Η δεύτερη Ανάσταση  λέγεται κοινώς ‘αγάπη‘ επειδή για την  αγάπη του προς τον άνθρωπο ,σταυρώθηκε ο Χριστός.Εξ ού και το  ‘ φίλημα της αγάπης ‘ μεταξύ των ενοριτών. Συνήθειες  παλαιές  την ημέρα τούτη ήταν  1.  η τελετή της αδελφοποιίας  { ανύψωση της φιλίας σε αδελφική αγάπη } 2.H διακωμώδηση και το κάψιμο του προδότη Ιούδα ή Οβραίου  3.Οι χοροί { στον αυλόγυρο της εκκλησίας  ,ο ιερέας επικεφαλής} , οι αγώνες { πήδημα , τρέξιμο ,λιθάρι,πάλη }, οι κούνιες. Οι κούνιες , που κρεμούν στα δέντρα, προς  επίτευξη  ευφορίας, ΘΥΜΙΖΕΙ  αρχαίο ελληνικόν έθιμο ! ! Είναι  η  Αιώρα  των Αθηναίων .!

Γ.Α.ΜΕΓΑΣ – » Ελληνικές  γιορτές και έθιμα της  Λα’ι’κής  λατρείας ».

 

Τα  ‘Μικρά’  ή  ‘ κατ’αγρούς ‘  Διονύσια  περιέλαμβαναν  και δύο  δημοφιλή  παιχνίδια .

1] Σκαπέρδα [=διελκυστίνδα ] σκαπέρδα – Μικρός Αναγνώστης    bandicam 2017-04-17 15-59-19-552

και 2] Αιώρα  {= λίκνος  ,κούνια}   αιωρα-5π.χ

ΦΙΝΕΑ – » Γιορτές  Αρχαίων Ελλήνων ».

 

Διαβάστε  την  συγκλονιστική  ιστορία  της  Ηριγόνης  και  της  Αιώρας .

ΓΙΑΝΝΗ  ΛΑΜΨΑ – » Λεξικό του Αρχαίου κόσμου ».  Αιώρα : Βακχική  εορτή  των Αρχαίων Αθηναίων ,προς εξαγνισμό των  Ικαρίων  .

Ηριγόνη*, η  Αλήτις** {=περιπλανώμενη} αναζητούσε  τον  πατέρα της  κι όταν τον βρήκε  νεκρό από την λύπη της απαγχονίστηκε.

 

ΗΣΥΧΙΟΥ  του ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ – » Λεξικόν ».

Αλήτις : 1.Εορτή  στην Αθήνα ,η οποία τώρα  λέγεται  εώρα  2. Όνομα  ημέρας {ή μαίρας }.

 

ΠΟΛΥΔΕΥΚΟΥΣ  – » Ονομαστικόν  », Δ’55.

Αλήτις : άσμα προσαδόμενον ταίς αιώραις .

 

» ΘΕΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΟΣ  και  ΙΚΑΡΙΟΣ »  { Βίλλα  Διονύσου , μωσα’ι’κό , Πάφος }διον++ικαρ. παφοσ

 

ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΥ – » Ελληνική Μυθολογία ».

Κατά την βασιλεία του  Πανδίωνος  ήλθαν  στην  Αττική  ο  θεός  ΔΙΟΝΥΣΟΣ {= οίνος }και  η  θεά  ΔΗΜΗΤΡΑ {= άρτος }.

Στην  Ελευσίνα  ,υποδέχτηκε την  θεά Δήμητρα ο βασιλιάς  Κελεός . Για να τον ευχαριστήσει η θεά  του έδωσε τα Δημητριακά και τον έμαθε την καλλιέργεια αυτών. Στην Ικαρία { Αττικός δήμος  όχι το νησί } υποδέχτηκε και φιλοξένησε τον θεό Διόνυσο ο Ικάριος . Για να τον ευχαριστήσει ο θεός  του έδωσε το κλήμα [ άμπελος ] και του  έμαθε την τέχνη της οινοποιίας .Ο Ικάριος χάριζε απλόχερα το θείο δώρο του  Διονύσου  κερνώντας  οίνο και διδάσκοντας την αμπελουργία  και την οινοποιία .Κάποιοι βοσκοί  όμως υπό  την επήρεια μέθης { από  τον άκρατον  οίνον }  φόνευσαν τον  Ικάριον . Η  Μαίρα***   όμως ,το πιστό σκυλί του , οδήγησε  την  Ηριγόνη στον  τόπο του φονικού. Η κόρη  , από  την  μεγάλη  λύπη της απαγχονίστηκε .Καταράστηκε  όμως  τους φονιάδες του πατέρα της  , να τελειώσουν  με τον ίδιο τρόπο την ζωή τους   οι θυγατέρες τους .

 

Ι.ΠΑΣΣΑ – » Νεώτερον   Εγκυκλοπαιδικόν  Λεξικόν   ‘ΗΛΙΟΥ’.

Ο  θεός  Διόνυσος  εισάκουσε τις κατάρες της και ενέβαλε  μανίαν  στις θυγατέρες των Ικαρίων  ,που  απέθνησκον απαγχονιζόμενες. Μετά από χρησμό του μαντείου  [ αφού δεν κατάφεραν να βρούν το πτώμα της Ηριγόνης  και να του αποδώσουν τις νεκρικές τιμές ] για να αποφύγουν την θεομηνία , θέσπισαν  προς τιμήν  της  εορτή ,την λεγομένη » ΑΙΩΡΑ» και άσμα ,το λεγόμενον ΄ΑΛΗΤΙΣ ‘. Τέλος ο Ζευς  καταστέρισε  και τους τρείς : τον Ικάριον  ως  ΒΟΩΤΗΝ , την Ηριγόνη ως ΠΑΡΘΕΝΟΝ και την Μαίραν ως ΣΕΙΡΙΟΝ  ή  ΠΡΟΚΥΝΑ.

 

Ικάριον  ως  ΒΟΩΤΗΝ , Ηριγόνη ως ΠΑΡΘΕΝΟΝ , Μαίραν ως ΣΕΙΡΙΟΝ ή ως ΠΡΟΚΥΝΑ.

 

ΝΙΚ.ΛΩΡΕΝΤΗ – » Λεξικόν  των Μυθολογικών ,Ιστορικών και Γεωγραφικών κυρίων ονομάτων ».  Πανδίων  ο  Α’.

 

ΙΧΩΡ- » Πάριον   Χρονικόν ».

Το 1506/1505 π.χ.  όταν  ο Πανδίων  ήταν  βασιλιάς  των Αθηνών.

 

ΝΙΚΟΛΑ  ΠΟΥΣΕΝ – » Διόνυσος  και  Ηριγόνη ».{ 1625 }ΠΟΥΣΕΝ-διον+Ηριγ. [1626]

 

 Thomas Gaisford  – » ETYMOLOGICON  MAGNUM  LEXICON ». 

Αιώρα ,εορτή των Αθηναίων ,που την έλεγαν  εύδειπνον .Λέγεται ,ότι η Ηριγόνη  κόρη  του Αιγίσθου και της Κλυταιμνήστρας με τον παππού της , τον  Τυνδάρεων,   ήρθε   στην Αθήνα ως κατήγορος  του  Ορέστη { για τον φόνο των γονιών της }.Όταν όμως ο  Άρειος πάγος απάλλαξε  τον  μητραλοίαν  Ορέστην  , αυτή  απαγχονίστηκε για να γίνει  άγος και μίασμα  στους Αθηναίους .

 

ΗΣΥΧΙΟΥ  του ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ – » Λεξικόν ».

Εύδειπνος :  1.Είδος  Θυσίας   2.Η  Τριτογενής   3. Νεκρικές  σπονδές.

 

ΑΙΣΧΥΛΟΥ – » Χοηφόροι »{484} .

Εύδειπνα { ευ + δείπνον }  : Νεκρικές θυσίες  μετά δείπνου.

 

LIDDELL & SCOTT – »Μέγα  λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».

Αιώρα {  αείρω } = μηχάνημα αιωρήσεως , κούνια , κρεμάστρα , είδος οχήματος επί ελατηρίων {;}. 

1018

Η ορθόδοξη  χριστιανική  θρησκεία  έχει αφομοιώσει πολλά στοιχεία  από τα έθιμα και τις παραδόσεις του έθνους μας .Για τον λόγον αυτόν είναι η πιο κοντινή σε μας . Ακόμη και τελετουργικά των Ελληνικών Μυστηρίων  ατόφια ή  παραλλαγμένα  έχουν  ενσωματωθεί  [και αποσιωπηθεί]  από  τις εκάστοτε  πολιτικο-ιερατικές κάστες . Στόχος του  τιμίου ερευνητή  είναι η αποκάλυψη  και  η  εμφάνιση των συνδετικών  κρίκων μεταξύ του παλαιού και  του  νέου. Ο  αληθής  ομφάλιος  λώρος  της  γλώσσας  θα συνδέσει το χθες  με το σήμερα.

Διονύσιος Σολωμός : «Το Έθνος πρέπει να θεωρεί Eθνικόν ό,τι είναι αληθές».

  

*Ηριγόνη : ήρι {= ενωρίς , ψιλή και περισπωμένη } +  γόνος.                                                

** Αλήτις-ιδος. :  εκ του αλάομαι  < άλη  =πλάνη .

***Μαίρα  : εκ του μαίρω / μαρμαίρω.

Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ  – » Μέγα  Λεξικόν   της Ελληνικής  γλώσσης ».

Σήμερα  δεν ακούγεται το όνομα  Μαίρα   γιατί έχει μεταμορφωθεί σε .. Μαίρη.

Υ.Γ. Εξαιρετικό άρθρο { και  ιστοσελίδα }από τον σπουδαίο  ερευνητή Βασ.Χλέτσο. :  ΜΥΘΑΓΩΓΙΑ – MYTHAGOGIA: Ο Ικάριος και ο Θεός Διόνυσος  για όσες φίλες και φίλους  αντέχουν την έρευνα.   Χρόνια πολλά  και το Άγιο φως του Θεανθρώπου  [ όχι του τάφου } να φωτίζει  τις ψυχές σας.

Γ.ΖΑΜΠΕΤΑΣ /Β.ΜΟΣΧΟΛΙΟΥ  –  »Αλητη»

BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : 

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ  ΒΙΒΛΙΑ , ΕΛΕΓΧΕΤΕ  ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ.

Θρέψω ή Δρέψω ;

Ένα λάθος του πρωθυπουργού  κατά την ομιλία του με τον  Ντ.Τουσκ   ήταν αρκετό , για όσους γνωρίζουν  επαρκώς  την ελληνική , να επιφέρει αρνητικές αντιδράσεις  και  εύκολη  απαξίωση. Το λάθος  όμως  δεν  εντοπίζεται μόνο στον κ.Τσίπρα . Πρώτα  φταίει ο λογογράφος  γιατί δεν έχει και τις καλλίτερες  σχέσεις με τα λεξικά της ελληνικής γλώσσας , όπως  οι περισσότεροι  Νεοέλληνες λογογράφοι  άλλωστε. Το δεύτερο  λάθος  εντοπίζεται   στον  διαχειριστή  [ ενίοτε  και αντιγραφέα] της επίσημης  πρωθυπουργικής  ιστοσελίδας , όπου  αναπαραγάγει το κείμενο. Ο πρωθυπουργός   δεν είναι  ούτε  ο αναμάρτητος  ούτε ο μέγας  αμαρτωλός [ο ἀναμάρτητος ὑμῶν πρῶτος βαλέτω λίθον]   Κοινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κ. Ντ. Τουσκ   Το σωστό  είναι ‘να δρέψει τους καρπούς’ και όχι ‘να θρέψει τους καρπούς’.  Ποία  είναι  όμως  η σχέση του ‘δρέψω‘ με το θρέψω ;   bandicam 2017-04-08 22-25-03-978 Το  πραγματικό  ενδιαφέρον  δεν είναι η καταγραφή λαθών { λαθοθηρία }, ανθρώπινα τα λάθη άλλωστε ,  αλλά  το γιατί είναι λάθος  και  ποιό  είναι το σωστό .Σημασία μεγάλη   έχει  η ορθογραφία  και η  ετυμολογία  για την διερεύνηση  της  σχέσης  ,που  έχουν  αυτά τα δύο ,εκ πρώτης όψεως ,διαφορετικά ρήματα :  Δρέψω   και Θρέψω . Είναι καταρχήν  και τα  δύο  σε  χρόνο μέλλοντα  .  Lexigram

 

Α . ΔΡΕΠΩ :

ΟΜΗΡΙΚΟΙ  ΥΜΝΟΙ – » Εις   Δήμητραν  » [425] .

δρέπομεν ‘=  με τα χέρια δρέπαμε   άνθη  ποθητά .                                                                     

 

ΟΜΗΡΟΥ – » ΟΔΥΣΣΕΙΑ ». [μ,357] .»

Δρεψάμενοι =οι δρέποντες [ αυτοί  που κόβουν και  μαζεύουν για τον εαυτό τους }  τρυφερά φύλλα  δάφνης από δρύν  ψηλόκορφη.

 

ΗΣΥΧΙΟΥ  του  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ – » Λεξικόν ».

Δρέπω = τρυγώ , θερίζω.

 

ΠΑΝ.Ε.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – » Λεξικό ρημάτων της Αρχ.Ελλ.γλώσσας ».

Δρέπω  : δρέπανος ,δρεπάνη ,δρεπανουργός ,δρέπτω , δρεπτός,δόρπον ,επιδόρπιον.

 

ΑΝ.ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ  – ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – » Ο  εν  τη  λέξει  Λόγος ».

Η κατάληξις [ -ΑΝΟΝ ]Δρέπανον = δρεπ { δρέπω }+ ανον { =  εργαλείο , σκεύος } .

Από το ρ. ανύω = φέρω σε πέρας , καταφέρνω .

 

LIDDELL & SCOTT – »Μέγα  λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ». 

Δρέπω  και  Δρέπτω = αποκόπτω  και   συλλέγω. 

 

ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ  Δ. του ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ – » Λεξικόν  της  Ελληνικής  γλώσσης ».

Δρύπτω = θρύπτω  ,γδέρνω  με τα νύχια μου , κάνω  θρύμματα  τι. Δρύφος = τρύφος , δρύψελον, θρύμμα , ξύσμα.

 

ΠΑΝ.ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ -‘Λεξικόν απάντων  των ρημάτων εις τους Αττικούς πεζογράφους’.

Δόρπον ,το δείπνον .Οι  Αττικοί αντί  δόρπον  έλεγαν δορπηστός { ώρα του δείπνου }. 

 

ΔΑΜ.  ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ – » Ετυμολογικό  Λεξικό  της  Ελληνικής ».

ΔΑΡΠΩ / ΔΡΑΠΩ  –  Δρώπτω  = κόπτω . Δρέπω = κόπτω και συλλέγω.

Δρύπτω  = ξεσχίζω ,ξεφλουδίζω .

 

ΓΙΑΝ. ΠΡΙΝΙΑΝΑΚΗΣ » Η γλώσσα των Ελλήνων είναι η γλώσσα που ομιλεί η φύση ‘.

Η δρύς  και  το ρήμα   δρύπτω.

 

ΝΙΚ.ΑΝΔΡΙΩΤΗ – »Ετυμολογικό Λεξικό της  Κοινής Νεοελληνικής ».

Επιδόρπια [ εδέσματα] =επί + δόρπον .Τα  μετά του  δείπνου  εδέσματα.

 

Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ  – » Μέγα  Λεξικόν   της Ελληνικής  γλώσσης ». 

Επιδόρπιος -ον : ο μετά του δείπνου προσφερόμενος. Τα επιδόρπια = εδέσματα και ποτά [ τυρί , γλυκά,  οπώρες ,ηδύποτα ] παρατιθέμενα  μετά  το  δείπνον  { κατ’επέκτασιν  μετά το  κυρίως γεύμα }.

 

Β’ ΤΡΕΦΩ : 

ΠΑΝ.Ε.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – » Λεξικό ρημάτων της Αρχ.Ελλ.γλώσσας ».                              

 

ΟΜΗΡΟΥ – » ΟΔΥΣΣΕΙΑ» { απόδ. Κώστας  Δούκας }.

Τρέφω  = το  ανατρέφω.

 

ΟΜΗΡΟΥ – » ΟΔΥΣΣΕΙΑ’{ απόδ. Κώστας  Δούκας },[I,246].

Θρέψας = πήζοντας .

 

ΠΑΝ.Ε.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – » Λεξικό ρημάτων της Αρχ.Ελλ.γλώσσας ».

Τρέφω =ταγίζω / τα’ίζω , ανατρέφω.  {ΡΊΖΑ 1. Τρεφ- / *Θρεφ-  ΡΙΖΑ 2. *Τραφ- / *Θραφ-}.

 

Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ  – » Λεξικόν  της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης ».

 Τρέφω και Τράφω [κυρίως]  Πήγνυμι [=  πήζω , παγώνω , συμπυκνώνω ,στερεώνω ].

 

LIDDELL & SCOTT – »Μέγα  λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».

Από ρ.*ΤΡΕΦ- : τρόφις  , τάρφος, τραφερή  , τροφαλίς , θρόμβος , τροφή , τροφός, τρόφιμος. Κυρίως  όπως  το πήγνυμι =συμπυκνώνω, πήζω , παγώνω.

 

ΔΑΜ.  ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ – » Ετυμολογικό  Λεξικό  της  Ελληνικής ».

Τρέφω / τράφω . Θρέψις , τρέφος -θρέμμα ,τροφαλίς ,τρυφαλίς ,τράφαλλος  ,τρόφιμο.

 

ΘΕΟΔ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – » Ανώμαλα ρήματα της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης ».

Μετατροπές του { θ — > τ }*ΤΡΑΦ / ΘΡΟΦ -,*ΤΡΟΦ / ΘΡΟΦ

 

ΑΝ.ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ  – ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – » Ο  εν  τη  λέξει  Λόγος ‘.

Από το Τρέπω  το Τρέφω.

 

ΣΠΥΡ.ΖΑΜΠΕΛΙΟΥ – » Πηγές της Νεοελληνικής  εθνότητας ».

Θρέφω  το Τρέφω  {ιωνική}.

 

ΑΧ. ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΥ – » Γραμματική  της Αρχαίας  Ελληνικής  γλώσσης ».

Οι  εναλλαγές των οδοντικών { κ,γ,χ } και των χειλικών { π,β,φ } αφώνων  συμφώνων.

                       {ΤΡΕΠΩ} ———>>  ΤΡΕΦΩ  — ΔΡΕΠΩ  — ΘΡΕΦΩ Σάρωση_20170413

 

ΒΑΝ  ΓΚΟΓΚ  – »  Το κόκκινο αμπέλι » .  (1888)  ΩΑΣ

Μετά από όλα αυτά  σίγουρα  θα έχετε  αντιληφθεί  ποιά  είναι η σχέση των δύο ρημάτων.  Σχετίζονται  και τα δύο με το φαγητό.  Εάν  θα  δρέψεις   τους καρπούς  τότε με την τροφή  θα  παρασκευάσεις  φαγητό    και  επιδόρπια .Εάν δε , τραφείς καλά [ καλοταγισμένος]  θα γίνεις ευτραφής . Αλλά  , εάν υπερβείς το μέτρο της θρέψεως  θα γίνεις  και   θρεφτάρι { μοσχαναθρεμμένος }.                                                     ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :     

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ  ΒΙΒΛΙΑ , ΕΛΕΓΧΕΤΕ  ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ.

 

 

 

 

Μνημονίων εγκώμιον.

Μνημόνια  μέχρι  το τέλος του κόσμου.Τα μνημόνια  σώζουν .Βοηθάνε την μετάβαση εις την Αιώνια ζωή και στον Γερμανικό παράδεισο .Ελέησόν  μας Σόιμπλε .                                                         Α΄ΜΕΡΟΣ.  

                                                           Β’ ΜΕΡΟΣ : 

                                                                   Γ΄ ΜΕΡΟΣ.

                                                                        Δ’ΜΕΡΟΣ

                                                                 Ε’ ΜΕΡΟΣ . 

                                                                       ΣΤ’ ΜΕΡΟΣ. 

                                                                      Ζ’ ΜΕΡΟΣ. 

{ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ  ΕΣ ΑΕΙ}.

Το σούσουρο.

Με τις άριες  καταπιάνεται   η  σημερινή   μεζεδοπιατέλα  του αγαπημένου  σέφ  , με τα πικάντικα   λεξιμαγειρέματα  ,  Νικ.Σαραντάκου.  Ειδικά  , ασχολείται  και αναλύει  {ως  θεατρολόγος  μάλιστα }  την»  Η άρια της συκοφαντίας » . Επίκαιρη  αυτή η άρια στην   εποχή   της σήψης και παρακμής ,που ζούμε  και  όπου  όλα  συκοφαντούνται  ,διαστρεβλώνονται, καπηλεύονται ,απαξιώνονται από τον  Καβαλάρη της Αποκάλυψης :το εθνοκτόνο Μνημόνιο.  Εκτός από την άρια  της συκοφαντίας  την εποχή  νομίζω,  ότι  εκφράζει  και  ο Γ. Μαρκόπουλος – » Άρια του Μίμου »..  Γεμίσαμε άλλωστε από Σωτήρες – Μίμους.!   Ας ξεκινήσει όμως ο έλεγχος της ετυμολογίας των λέξεων ,γιατί  με μεζεδάκια δεν γεμίζει το ψωμοσάκουλο.  Παραθέτω  τα ‘λεξιλογικά’ ,τρόπον τινά , του συγγραφέα και ακολουθεί  ο ετυμολογικός έλεγχος  πάντα από τα μεγάλα  και έγκυρα  λεξικά της Ελληνικής γλώσσας.

bandicam 2017-04-04 15-16-13-199

1.} ΣΟΥΣΟΥΡΟ .

Το σούσουρο εκ πρώτης όψεως  φαίνεται  Ιταλικό.

ΕΥ.ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ – ΑΠΕΡΓΗ  / ΧΑΡ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ  -» Βασικό   Λεξικό  Ξένων  λέξεων της Νέας Ελληνικής».

Σούσουρο από το { Ιτα.}  sussuro  < {lat.} sussurare = ψιθυρίζω, {μεταφ.}δυσφημώ.

 

Μ.ΣΙΔΕΡΗ – » Ιταλο-ελληνικό λεξικό ».

Sussurare : ψιθυρίζω ,  μουρμουρίζω , [τονθορύζω]

 

ΕΥΣΤΡ.  ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΥ – » Λεξικό  Λατινοελληνικόν ».

Susurro : ψιθυρίζω , τονθορύζω{=μουρμουρίζω}.1.susurrus-i : σύριγξ  ,ψιθυρισμός , εκ του συρίζειν κατ’αναδιπλασιασμό { δηλ. αναδιπλασιάζει το [ su ] , γίνεται su-su  και παράγεται το συρίζειν [=συριγμός].Ηχομιμητικό  το  ρήμα  και το επίθετο  γαρ.  } 2. Susurrus ,a,um :  ψιθυρίζων-ουσα-ιζον .

 

LIDDELL & SCOTT – » Μέγα  λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης » .

Συρίζω / συρίσδω { Δωρ.} .–> συρίττω {Αττ.} –> συρίσσω { μεταγ.}=συρίζω  ως  όφις .Προφέρω το σσσ..

 

ΠΑΝ.ΑΛ.ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ – » Λεξικόν  απάντων  των ρημάτων εις τους Αττικούς πεζογράφους ».

Συρίζω από την ρίζα *ΣFΑΡ { ΣΑΡ} ,  *ΣFΥΡ { ΣΥΡ}

 

ΠΑΝ.Ε.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – » Λεξικό ρημάτων της Αρχ.Ελλ.γλώσσας ».

Συρίζω =σφυρίζω ,παίζω τον ποιμενικό αυλό. Παράγωγα :σύριγξ { ή σύριγγα } ,σ[φ]ύριγμα ,συριγμός.

 

Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ – » Μέγα  Λεξικόν  της  Ελληνικής  γλώσσης ».

Σουσουράδα : η σεισοπυγίς  = αυτή που σείει [κουνάει] την πυγή { τα οπίσθιά της }.

sss

ΗΛΙΟΥ – » Νεώτερον  εγκυκλοπαιδικόν  Λεξικόν ».

Η σύριγξ , το σύμβολο του Πανός.

 

ΓΙΑΝΝΗ  ΛΑΜΨΑ – » Λεξικό του Αρχαίου  κόσμου » .

Σύριγξ , νύμφη της Αρκαδίας ,που μεταμορφώθηκε σε καλάμι [ κάλαμος  ή  κάννα,  από το καλέα =θερμασιά επειδή φύεται σε ζεστά μέρη  και εξάπτεται { ανάβει } αμέσως  ως  κάλον { ξηρό ξύλο } ] για ν’αποφύγει τον ερωτιάρη θεό Πάνα.

 

Nicolas  Poussin –  » Pan and  Syrinx ».{ 1637 }


 

*Π.Ι.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – » ΑΡΚΑΔΙΑ» .

Πώς κατασκεύασε την σύριγγα ο Θεός  Παν ;

 

ΑΠ.ΤΖΑΦΕΡΟΠΟΥΛΟΥ – » Ετυμολογικές  και σημασιολογικές ανιχνεύσεις ».

Το συρίζω είναι ηχομιμητικό ρήμα .Το βασικό χαραχτηριστικό του καλαμιού είναι η διαμπερής  οπή του.

Σάρωση_20170406 (3)

 

Godecharle  – » Pan poursuivant  Syrinx ». { 1804 }8620.480

 

ΠΟΛΥΔΕΥΚΟΥΣ – » Ονομαστικόν ».Βιβλίο Δ’ .

Πτερνοκοπείν ,κλώζειν  και συρίττειν  οι Αθηναίοι στο θέατρο.

 

*Π.Ι.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – » ΑΡΚΑΔΙΑ , η  μυστική  Βίβλος  της γενέσεως  των Ελλήνων ».

Καταπληκτικό βιβλίο από τον ευρυμαθή και γνώστη της Ελληνικής γλώσσας  κ.Ι.Κυριακόπουλο. Είχα την τύχη  δε   να παρευρεθώ στην παρουσίαση του βιβλίου αυτού το { 2009} και να απολαύσω  επίσης  τους υπολοίπους  ομιλητές  -με θέμα » Η  ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΜΥΡΙΩΝ »- τον αείμνηστον  ΕΥ.ΜΑΧΑΙΡΑ { επιτ .Προέδρος του ΔΣΑ }  και  τον κ.Π. .ΘΕΜΕΛΗ { Καθηγητής  Κλασσικής Αρχαιολογίας }.Εάν το βρείτε αγοράστε το.

Η λέξη λοιπόν σούσουρο  δεν είναι δάνειο αλλά μάλλον αντιδάνειο  του  παραφθαρμένου ελληνικού  συρίζω / σουρίζω { νεοελ.},ηχοποιητικό ρήμα από το ήχο των καλαμιών όταν τα φυσάει ο αέρας. Προσοχή  στα ομόηχα  σύριγγα { από :  σύριγξ-σύριγγος}  και σήραγγα  { από : σήραγξ-σήραγγος }.

ΚΩΣΤΗΣ  ΠΑΛΑΜΑΣ  – » Ίαμβοι και ανάπαιστοι » .{ 1897}

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ ΒΙΒΛΙΑ , ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ.