Η εντολή της αγάπης .

O Θεάνθρωπος  Ιησούς Χριστός δεν είναι ο ιδρυτής της οικουμενικής  θρησκείας του Χριστιανισμού. Ιδρυτής είναι ο ισαπόστολος  Παύλος. Ο Ιησούς ήταν μέγας Μύστης και Διδάσκαλος , του οποίου η διδασκαλία ήταν ουσιαστικά ο  τρόπος ζωής του. Το κατά πόσον ήταν Θεός και κατά πόσον άνθρωπος είναι αρμοδιότητα των θεολόγων και δεν αφορά το παρόν άρθρο. Πάντως δεν είναι ξένο ,το  ερωτικό σμίξιμο θεού και ανθρώπου- στην ελληνική Μυθολογία , διότι κάπως  έτσι γεννιούνται οι ήρωες ,ημίθεοι. Η ουσία  όμως δεν βρίσκεται στα θεολογικά ζητήματα  αλλά στο σημαντικότερο μήνυμα – εντολή του Χριστού , που είναι » ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ’‘ . Αυτή είναι  η καρδιά διδασκαλίας του Μεγάλου Μύστη. Εάν  δηλαδή  δηλώνεις Χριστιανός και δεν γνωρίζεις αυτήν την ΜΥΣΤΙΚΉ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ  , έχεις ψευδή πίστη .Διότι η εντολή της Αγάπης είναι ηθική διδαχή , η οποία έχει σχέση με την συμπεριφορά και εν τέλει με την ΕΥΠΡΑΞΙΑ του καλού χριστιανού . Η  χριστιανική αγάπη θέλει καλές πράξεις όχι καλά λόγια [μόνο].Κι αυτό βέβαια δεν είναι άγνωστο στην ελληνική φιλοσοφία. Ο Πλάτων, δια  του Σωκράτους { ο ονομαζόμενος και π.χ. Χριστός } και ο Αριστοτέλης  διαμηνύουν  : ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ=ΕΥΠΡΑΞΙΑ.

Ποία είναι όμως η επαναστατική και ρηξικέλευθη εντολή της Αγάπης ;

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ κατά  ΙΩΑΝΝΗ ,{ Κεφ.ΙΕ’ ,στιχ. 12-15 } . 

Η ΕΝΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ.   [ 12 ].   ΑΓΑΠΑΤΕ  ΑΛΛΗΛΟΥΣ  :

bandicam 2017-12-20 11-28-21-534

<< Αυτή   εδώ είναι η εντολή η δική μου , να αγαπάτε ο ένας τον άλλον ,όπως σας αγάπησα .>>[13] .Η  ΘΥΣΙΑ ΥΠΕΡ  ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ  : << Κανείς δεν έχει μεγαλύτερη αγάπη από αυτήν , δηλαδή να θυσιάσει{*} κάποιος την ψυχή του υπέρ των φίλων του. >> [ 14 ] .Ο ΦΙΛΟΣ  ΧΡΙΣΤΟΣ : << Εσείς φίλοι μου είστε , εάν πράττετε ,όσα σας προστάζω .>>.

Ο ΦΙΛΟΣ  ΧΡΙΣΤΟΣ – Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΘΕΟΣ – Η ΑΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ.                                 

bandicam 2017-12-20 11-35-10-783

[ 15 ]. Δεν σας ονομάζω  πια δούλους , επειδή ο δούλος δεν ξέρει τι πράττει το αφεντικό του. Σας ονόμασα  δε  φίλους , επειδή όλα όσα άκουσα από τον πατέρα μου σας τα έκανα γνωστά.

Ακολουθεί η ερμηνεία των προαναφερομένων  στίχων από τον αείμνηστο Παν.Τρεμπέλα. Προσωπικά είμαι επιφυλακτικός και δύσπιστος στις ερμηνείες , πολλώ δε μάλλον στην ερμηνεία των λόγων του Χριστού .Διότι πολλές φορές αντί να διευκρινίσουν,   συσκοτίζουν ή χειρότερα , αλλοιώνουν το νόημα. Ερμηνεία ασφαλώς  χρήζουν οι χρησμοί και οι σκοτεινοί ,αινιγματώδεις λόγοι. Αντιθέτως οι λόγοι του Ιησού Χριστού είναι διαυγείς και διόλου ερμητικοί.

Η ΚΑΙΝΗ  ΔΙΑΘΗΚΗ – » Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη », Κεφ.ΙΕ’ , στιχ. 12-17 .

   Η εντολή της αγάπης. { Ερμηνεία υπό  Παν. Τρεμπέλα  }.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη », Κεφ.ΙΕ’ , στιχ. 12-17 .  

Η εντολή της αγάπης. { απόδοση  χωρίς ερμηνεία }.                                                                 

»Δεν σας ονομάζω πια δούλους, εάν κάνετε πράξη τις εντολές μου» .Άρα όποιος ακολουθεί την εντολή της αγάπης ,παύει να είναι ΔΟΥΛΟΣ και γίνεται ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ.

Ας δούμε το περίφημο ρήμα αγαπώ ,στο οποίο στηρίζεται όλη η φιλοσοφία του Χριστού και της Χριστιανικής θρησκείας. Όπως θα διαπιστώσετε , το ρήμα [αγαπώ] και το ουσιαστικό [αγάπη ] δεν είναι  ασφαλώς  χριστιανικό  αλλά  πανάρχαιο ελληνικό          [ αναφέρεται στην  Ομηρική Οδύσσεια]. Σημαντικό βήμα στην αποκωδικοποίηση του νοήματος είναι η ετυμολογία της λέξεως. Ετυμολογία βέβαιη δεν έχουμε γι’  αυτή την λέξη , διότι δεν έχουν  ταύτιση απόψεων οι  λεξικογράφοι .Μερικά λεξικά – ειδικά τα σύγχρονα- λόγω της σκοτεινής ετυμολογίας [ μάλλον ] δεν αναφέρουν καν τις υπάρχουσες απόψεις , ειδικά τα σύγχρονα. Διαφέρει όμως το αβέβαιο από το ανύπαρκτο.

ΠΑΝ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  – » Λεξικό Ρημάτων της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας ».              

  Αγαπάω -αγαπώ  =  άγαν + πα * { πάομαι = αποκτώ }..

ΟΜΗΡΟΥ  »Οδύσσεια », { π – 17 }.                                                                                                    

Φίλα φρονέων = ο φιλόφρονας. Αγαπάζω =αγαπάω.

ΠΑΝ.ΚΟΛΛΙΑ  – » Λεξικόν των Βασικών Ρημάτων της Αττικής πεζογραφίας ».                     

Αγαπάω-ώ = αγαπώ , ευχαριστούμαι , αρκούμαι.  Αγαπώ : 1] άγαν + πα [ πάομαι = αποκτώ. 2] αγάπη. Πάομαι = λαμβάνω , αποκτώ. Παράγωγα : πάμα [=κτήμα] , πατήρ [= ο αποκτών τέκνα ] ,πάς , πολυπάμων [ = πλούσιος ],Πάν , πατέομαι.

Ι. ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ  – » Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης ».                                       

Άγαν { ρ.ΑΓΑ- } = πολύ , λίαν. Παράγωγα : αγάζω,αγάζομαι , αγαίομαι , άγη , άγαμαι ,αγάλλω,άγαλμα , αγανός ,αγαπάω ,αγαπάζω .

J.B.HOFMANN  – » Ετυμολογικόν Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνιικής ».                                         

[ *ΑΓΑ- ] = λίαν , πάρα πολύ ,υπερμέτρως . Αγαπάω : [ < αγα-].

ΠΑΝ.ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ – » Λεξικόν  Απάντων των Ρημάτων ».                                       

ΣΥΝΤΑΞΗ :  Αγαπώ + αιτιατ. = φιλώ , αγαπώ .2] Αγαπώ + δοτ. = αρκούμαι σε κάτι. 3] Αγαπώ + απαρέμφ. = συνηθίζω να..4] Αγαπώ + κατηγορ.μετοχή = αρέσκομαι ,ευχαριστιέμαι.

ΑΝ. ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ  – ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  – » Ο εν τη λέξει Λόγος ».                                       

Αγάπη :  άγαν{= λίαν , πολύ } +  πάομαι { = αποκτώ , κατέχω }. Ανταγάπησις = η αμοιβαία αγάπη.

ΟΜΗΡΟΥ  »Οδύσσεια » ,{  φ-289 , ψ-214 }.                                                                                        

<< ούκ αγαπάς = δεν αρκείσαι , δεν σου είναι  αρκετό >>. 

Ι.ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ  – » Λεξικόν  Ομηρικόν  ».                                                                                 

Αγαπάω  και Αγαπάζω  { συγγενές του άγαμαι } = φιλικώς φέρομαι προς κάποιον , φιλικά υποδέχομαι , δεξιούμαι  2] Ευχαριστώ ,είμαι ευχαριστημένος ,μου αρκεί  κάτι. [ στην καθομιλουμένη αγαπώ = φιλώ , ερώ }. Αγαπήνωρ : { αγαπώ + ανήρ }= ο αγαπών τους ανέρας [=ανδρείους] ή { αγαπάω + ηνορέη } = ο αγαπών  την ηνορέη  [=ανδρεία ].

G.AUTENRIETH  – » Λεξικόν  Ομηρικόν »                                                                                 

Αγαπάζω [ άλλος τύπος του αγαπάω ] = υποδέχομαι με αγάπη , φιλικά κάποιον , επιμελούμαι με αγάπη .

ΠΑΝΑΓΗ  ΛΟΡΕΝΤΖΑΤΟΥ  –  » Ομηρικόν  Λεξικόν »  .                                                                 

Αγαπάζω [ παράλληλος τύπος του αγαπάω ].Αγαπάω [ το ρήμα όχι από το αγάπη , αντίθετα τούτο από  το αγαπώ  μεταρρηματικόν  { αγαπώ > αγάπη }]=στέργω ευχαριστούμαι 2].φιλοφρόνως υποδέχομαι .

Γ.ΛΑΘΥΡΗ  – »  ΟΙ  ‘ΟΡΟΙ’  ΤΟΥ Σπευσίππου ».                                                                              

Αγάπησις = ολοκληρωτική αποδοχή.!  { Η αγάπη είναι έμπρακτη  ολοκληρωτική αποδοχή , όχι εν μέρει .}

Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ  – » Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης »..                                           

Αγαπάω { άγαν +πά[ομαι] = λαμβάνω ,αποκτώ., } : 1.Αγαπάζω =υποδέχομαι , περιποιούμαι 2.Είμαι ευχαριστημένος , αγαπώ με τρυφερότητα. Αγάπη { < αγαπάω }= ψυχική κλίση και συγγένεια την οποία αισθάνεται κάποιος για τον αδελφό του π. χ., έπειτα δε για κάθε άλλον συνάνθρωπό του {= φιλανθρωπία }.

LIDDELL & SCOTT – » Μέγα λεξικόν  της  Ελληνικής γλώσσης ».                                              

Αγαπάω : 1. Αγαπάζω  2.Επιθυμώ 3. [Μένανδρος ] Αδελφική στοργή για κάποιον                 [**]Μένανδρος :  » ο μέγιστον αγαπών δι’ ελάχιστα οργίζεται’‘ =αυτός που αγαπάει σε μέγιστο βαθμό  οργίζεται σε ελάχιστο βαθμό ]  , [ Κ.Δ. ] Χριστιανική αγάπη  4.Το αγαπώ [ στοργή και φροντίδα ]  διαφέρει από το φιλέω [ πάθος αγάπης ] αλλά μερικές φορές είναι σχεδόν αδύνατη η διάκρισή τους 5.[καταχρηστικώς] Αγάπη μεταξύ των δύο φίλων , σαρκικός έρωτας -όπως το εράω-ώ.

I.A.E  SCHMIDT  – » Λεξικόν  της  Ελληνικής  γλώσσης ».                                               

Αγαπάζω = αγαπώ , υποδέχομαι φιλικά , εναγκαλίζομαι και καταφιλώ  ,αρκούμαι , μένω  ευχαριστημένος .

ΦΩΤΙΟΥ  – » Λέξεων Συναγωγή ».                                                                                        

Αγαπάν = 1] αποδέχεσθαι { »απόδεξις παντελής»- Σπεύσιππος  } 2].το να αρκείσαι σε κάτι και να μην επιζητείς τίποτα επιπλέον.

ΓΡΗΓ.ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ  – » Λεξικόν  Ερμηνευτικόν ».                                                                    

Αγαπάζω ή αγαπάω [  άγα  ,άγαμαι ] =υποδέχομαι φιλικώς ,μεταχειρίζομαι με αγάπη .             

Συνώνυμα { μάλλον όμοια  ή παρεμφερή } : Αγαπάν = αγάπη εκ συναναστροφής. Εράν = αγάπη πιο υλικής φύσεως. Στέργειν = συμπάθεια εσωτερική και αγνή.

ΠΑΝ.ΚΟΛΛΙΑ  – » Λεξικόν των Βασικών Ρημάτων της Αττικής πεζογραφίας ».                

Άγαμαι = θαυμάζω , εκπλήσσομαι , αγανακτώ , οργίζομαι και αγάλλω , άγαν , αγαπώ.

Σ.ΔΩΡΙΚΟΥ  & Κ.ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ – » Το δίγαμμα  F ».                                                      

Από ρίζα{*ΓΑΦ –} : γαίω , γηθέω [ Λατ.gaudeo ] ,γαύρος.

ΠΑΝ.ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ – » Λεξικόν  Απάντων των Ρημάτων ».                                             

Από την Ρίζα [* ΓΑF- ] : γαύρος , γαίω , γάνυμαι ,γάνος , αγαίομαι, άγαμαι , αγαθός , άγαν .

AΠ.ΤΖΑΦΕΡΟΠΟΥΛΟΥ  – » Ετυμολογικές  και σημασιολογικές ανιχνεύσεις ».                     

Άγαν [ < άγα ή άγη ] = σφοδρό συναίσθημα ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ  ή ΔΥΣΑΡΕΣΤΟ .

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ   ΣΟΦΙΣΤΟΥ –  » Λεξικόν  Ιλιάδος  και Οδυσσείας ».                                     

Άγη = θάμβος { > θάμπος = θάμπωμα } και κατάπληξη.

Σάρωση_20171224 (4)

                                                                          ΑΓΑ ή  ΑΓΗ

ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ του ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ – » Λεξικόν  της  Ελληνικής  γλώσσης ».                        

Αγαπάω-ώ { < αγάω , αγάζομαι ,άγαμαι }= διάκειμαι φιλικώς  ή ερωτικώς προς κάποιον . 2] ευχαριστιέμαι ,αρκούμαι ,αποδέχομαι.

Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ  – »  Μέγα  Λεξικόν   της Ελληνικής  γλώσσης ».                                            

Αγάπη : η εκδήλωση της εννοίας  στον ιστορικό χρόνο.

ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ  ΣΟΦΙΑΣ { Αρχαία ρητά  και αποφθέγματα }.                                                        

Περί αγάπης { Θαλής και Ηράκλειτος }.

ΑΓΑΠΟΜΕΤΡΟ

ΑΓΑΠΟΜΕΤΡΟπραγματική αγάπη μετριέται με ειδικά όργανα που λέγονται αγαπόμετρα  ,η λειτουργία των οποίων βασίζεται στο φαινόμενο της διαστολής ή συστολής ως αποτέλεσμα παροχής ή αφαίρεσης των προσωπικών  θυσιών.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  –  »Ρητορική  Τέχνη », { 1381 a } .

ΦΙΛΙΑ – ΜΙΣΟΣ  .

<<Έστω λοιπόν ότι φιλία σημαίνει το να επιθυμεί κανείς για κάποιον, όσα νομίζει καλά για εκείνον και όχι για τον εαυτό του,  και να ενεργεί όσο μπορεί για να τ’ αποκτήσει   εκείνος  >>..<< Φίλος δε είναι εκείνος που φιλεί [ αγαπά] και αντιφιλείται [ ανταγαπά] >>…<< Υπάρχει επίσης φιλία  μεταξύ εκείνων που έχουν κοινά  αγαθά  και κοινές συμφορές [ τους ενώνει ο πόνος ] ,όπως και μεταξύ εκείνων που έχουν τους ίδιους φίλους και τους ίδιους εχθρούς >>.

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ   ΣΟΦΙΣΤΟΥ –  » Λεξικόν  Ιλιάδος  και Οδυσσείας ».                                 

Φιλότης : α] επί φιλίας { το ξυναμφότερον / συναμφότερον } β] επί συνουσίας  { σμίξιμο ερωτικό }. 

ΟΜΗΡΟΥ  »Ιλιάς » , { Δ-83 ,  }. Πόλεμος και Φιλότητα .

<< ή Φιλότητα σε αμφοτέρους… >> { η φιλότητα αναπτύσσεται και στον έναν και στον άλλον }

ΟΜΗΡΟΥ  »Οδύσσεια » ,{ ψ- 219 }.                                                                                                          

<< εμίγη φιλότητι και ευνή = θα έσμιγε ερωτικά σε κρεββάτι >>

ΚΛΑΣΣΙΚΑ  ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ – » Δάμων  και Φιντίας ».

ΑΓΑΠΗ  και ΦΙΛΙΑ { δες :  < Η Φιλία >}  .

Η αγάπη είναι και δεν είναι φιλία.Ομοιάζει προς την φιλία αλλά και διαφέρει από αυτήν. Ο Ιησούς έδωσε την εντολή << αγαπάτε αλλήλους >> αλλά ονόμασε  τους μαθητές του φίλους { όχι αγαπητικούς }.Άρα ο Χριστός εξυψώνει και εξυμνεί ,όπως  οι μεγάλοι Έλληνες φιλόσοφοι Πλάτων και Αριστοτέλης,το ανεκτίμητο και δυσεύρετο αγαθό της φιλίας. Διαφέρει δε η αγάπη από την φιλία , διότι η αγάπη δεν περιμένει ανταπόκριση και ανταπόδοση. »Κάνε το καλό – που λέει ο λαός  – και ρίξ’το στο γιαλό ». Προσοχή όμως στην λέξη [***] .Η αγάπη αρχίζει από το άγαν [ άγα-] και το »μηδέν άγαν» ήταν Δελφικό παράγγελμα. Η φιλία έχει χρεία αμφότερα τα μέλη να τρέφουν αγάπη [ανταγάπησις] Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ  ΦΙΛΟΣ . Όστις  θέλει να μαθητεύσει  στον Λόγο του Ιησού Χριστού  και  εν τέλει να μείνει  πιστός στην εντολή της αγάπης τότε ΔΕΝ πρέπει να Τον αποκαλεί Κύριο .Διότι ο Χριστιανός δεν είναι [ούτε ο Χριστός  θέλει] δούλος. Παρακαλώ το αγαπητό χριστεπώνυμον   πλήρωμα  της εκκλησίας  να  ονομάζει  τον  Χριστό  όπως υπέδειξε  ο Ίδιος  : Φίλο . Διότι η φιλία στηρίζεται στην ισότητα και η αγάπη στην θυσία.
Καλά  Χριστούγεννα  και Καλή Πρωτοχρονιά.

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ.                                                                                                                                

{*}.<< Να θυσίασει >>  απόδοση  του << θή  >> .Θή [ το ήτα με υπογεγραμμένη] : γ’ ενικό ,υποτακτική αορίστου  του ρήματος τίθημι .Το θύω [ θυσιάζω] στην υποτακτική αορίστου ,γ’ ενικό είναι << θύση >> [το ήτα με υπογεγραμμένη].                                              

{ **}.ΣTOBAIOY  – » Ανθολόγιον », τομ. ΙΑ’ { Ότι χρή τους γονείς κ.τ.λ }.{ 18.}

{***}. Είτε από το άγαν { άγα } ετυμολογείται το αγαπώ {> αγάπη } ,είτε από το άγαμαι, έχει ως πρώτο συνθετικό το  [άγα –].Εάν δε προσέξατε το άγαμαι  σίγουρα θα αντιληφθήκατε ,πως ο  θαυμασμός  μπορεί να περάσει στο αντίθετό του και να γίνει οργή.

GIORGIONE  – » H Γέννηση ή η προσκύνηση των ποιμένων » { 1505-1510 }.Giorgione Nativity 1507 National  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  :   

 ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ  ΒΙΒΛΙΑ  ,  ΕΛΕΓΧΕΤΕ  ΤΙΣ  ΠΗΓΕΣ.

Το φυσικό γλωσσικό αισθητήριο….

Σαν  σύγχρονος  Δον Κιχώτης , ο κατά φαντασία γλωσσαμύντορας  του .. » Δημοτικισμού » κ. Γ. Χάρης επανέρχεται ρωμαλέος  και  μαχητικός μέσα από την στήλη του < Ασκήσεις  Μνήμης >. Πολεμάει  σθεναρά  τους  ανεμόμυλους  του γλωσσικού ευπρεπισμού  και αναζητάει την φανταστική  Δουλτσινέα   [ εκλεκτή της καρδιάς του ] , ενός φαντασιακού  Δημοτικισμού. Κατακεραυνώνει  δε τους αδιάφορους  αντιγραφείς  και  ασυνειδήτους  προαγωγούς  της < γλωσσικής ευπρέπειας >. Γράφει : << κανείς αντιγραφέας δεν αντέδρασε στον νέο γλωσσικό ευπρεπισμό,..! >>. Συνήθως, οι ορθώς σκεπτόμενοι και ομιλούντες Ελληνικά, αντιδρούν στην γλωσσική απρέπεια και όχι στην ευπρέπεια. Διότι η ευπρέπεια είναι αρετή του  λόγου και πρέπει να  επιδιώκεται , ενώ  η απρέπεια είναι κακία του λόγου και  πρέπει  να αποφεύγεται. Αυτά όμως είναι ψιλά και εν τω βάθει γράμματα για τους επιπόλαιους.     

ΑΜΜΩΝΙΟΥ – » Λεξικόν Ομοίων και Διαφόρων λέξεων », { Ηρωδιανός ο  Απολλωνίου}.

Αρετές και κακίες του λόγου.

134_Don-Kihotis

Tί έκαναν αυτοί οι νέοι ‘γλωσσικοί ευπρεπιστές’ ; Αντικατέστησαν κάποιες λέξεις της Δημοτικής με άλλες καθαρευουσιάνικες – κατά τον αρθρογράφο-  και χαλάσανε << την φυσική μας γλώσσα  και το γλωσσικό αισθητήριο >>. Μάλιστα ! Δυστυχώς  δεν θα μπορεί πλέον η  φυσική μας γλώσσα να ξεχωρίσει το γλυκό , το πικρό , το αλμυρό και το ξινό .Ίσως δε [ το απεύχομαι] μετά την πάροδο ετών να έχουμε χρεία τεχνητής γλώσσας.!

Σάρωση_20171209
bandicam 2017-12-11 10-51-18-572
bandicam 2017-12-11 10-56-09-182

Κατά τον καλό αρθρογράφο η θεωρία αυτή  ,ότι η Αρχαία Ελληνική  είναι ευκλεής  και ζωοδότειρα, είναι θεωρία αλμπάνηδων.! Έχει δίκιο ; Παρατηρήστε με προσοχή όλες τις λέξεις που χρησιμοποιεί στην τελευταίαν αυτή παράγραφο του άρθρου του. Αν εξαιρέσετε την Τουρκική  λέξη  αλμπάνης , όλες οι υπόλοιπες λέξεις είναι ή κατευθείαν από την Αρχαία Ελληνική ή ανάγονται στην Αρχαία Ελληνική { π.χ ρίχνω = ρίπτω, μάτια = ομμάτια  κ.α }                                                                                                                                         Το φαιδρό στην υπόθεση είναι η χρήση  κατ’εξοχήν  αρχα’ι’στικών εκφράσεων από έναν φανατικό Δημοτικιστή σαν τον  »δεξιοτέχνη »αρ-θρογράφο . To τραγελαφικό δε είναι η Κενταυρική  σύνθεση  : οι πάσης φύσεως ..αλμπάνηδες ! Αρχαία  Ελληνικά  + Τουρκικά !  «Τυφλός τα τ’ ώτα τον τε νουν τα τ’ όμματ’ ει» Ασφαλώς αυτές είναι αναχρονιστικές και σκοταδιστικές θεωρίες  για την γλώσσα μας. Ασφαλώς  η  γλώσσα μας είναι μία και αδιαίρετη με μεικτά στοιχεία και της  Αρχαίας και της Μεσαιωνικής και της Νέας Ελληνικής. Η σχέση της Αρχαίας  με τη Μεσαιωνική και τη Νέα Ελληνική είναι σχέση μητέρας  και τέκνων .

img197Β

Δείτε τι γράφει ο Μέγας  Διαφωτιστής  και  Διδάσκαλος του Γένους μας ,  ΑΔ.ΚΟΡΑΗΣ :                                                                                                                                                      

<< Η ελβετική ουδετερότητα της ΕΡΤ  >>  και η ελληνική μεροληψία των ημιμαθών.

Σάρωση_20171209

ΚΩΝ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ   – » Ιστορία  του Ελληνικού Έθνους », [ τομ.Ζ’ , σελ.329 ].

Ποία είναι η  αληθής σχέση της Αρχαίας  Ελληνικής με την Νεωτέρα  Ελληνική γλώσσα ;

ΑΔ.KOΡΑΗΣ : << Βάσις μεν θεμελιώδης της αναμορφώσεως της γλώσσης δέον [πρέπον] να είναι η λαλουμένη .Επειδή δε η λαλουμένη ,δια την πνευματικήν και κοινωνικήν του έθνους ύφεσιν , απέβη ενδεής { φτωχή } πολλών εννοιών και πραγμάτων , οφείλομεν βεβαίως προς αναπλήρωσιν της ελλείψεως ταύτης να καταφύγωμεν εις  την αρχαίαν , δανειζόμενοι τας λέξεις ων { των οποίων } στερούμεθα >>.

ΜΠΛΕ  ή ΚΟΚΚΙΝΟ  ΧΑΠΙ ;

Όσοι πιστεύετε αυτά που γράφει ο ταλαντούχος  κ. Χάρης δεν είναι ανάγκη να συνεχίσετε την ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου . Όσοι αγαπάτε την έρευνα και δεν είστε  ευκολόπιστοι ,συνεχίστε  άφοβα το μαγικό ταξίδι  στο Matrix  της ετυμολογίας  και της αποκωδικοποιήσεως των λέξεων.

Κατ’ αρχήν για να αντικαταστήσουμε μία λέξη με μία  άλλη , πρέπει να έχουν και οι δύο λέξεις  παρεμφερές περιεχόμενο . Για να έχουν δε παρεμφερές νόημα πρέπει να έχει προηγηθεί ετυμολογική εξέταση των λέξεων αυτών .                                                                   

1.ΣΗΚΩΝΩ  ή  ΑΝΥΨΩΝΩ  ;

Ψευδές δίλημμα.

Σε ποιο άθλημα διακρίθηκε  ο πρωταθλητής μας ; Στην άρση , στη σήκωση  ή στην ανύψωση βαρών ;

bandicam 2017-12-09 18-37-45-457
bandicam 2017-12-10 17-36-15-007

ΑΙΡΩ – ΣΗΚΩΝΩ – ΑΝΥΨΩΝΩ 

ΑΝ. ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ  – ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  – » Ο εν τη λέξει Λόγος ».

ΑΕ’Ι’ΡΩ  > ΑΕΙΡΩ > ΑΙΡΩ .

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ   ΣΟΦΙΣΤΟΥ –  » Λεξικόν  Ιλιάδος  και Οδυσσείας ».

Σηκοί = οι επαύλεις . Από του εισαχθέντα σώα είναι. Σηκοκόρος = νεωκόρος.

Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ  – » Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης ».

Σηκάζω = οδηγώ και εγκλείω σε  σηκό {= σταύλος , μαντρί }, μαντρώνω .

ΗΣΥΧΙΟΥ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ  – » Λεξικόν ».

Σήκα = έτσι σφυρίζουν οι τσοπάνηδες για να κλείσουν τα ποίμνια στα μαντριά. Σηκίς = οικογενής { δμώος } δούλος ή δούλη. Σηκοί = Οι μάντρες , οι επαύλεις [= επί + αυλή ] . Ονομάζονται σηκοί ,από του τα εισαγόμενα σώα μένειν {=επειδή  αυτά που μπαίνουν μέσα [στο μαντρί]παραμένουν σώα [ και αβλαβή ] }. Σηκοκόρος [ σηκόν + ωρώ [ φροντίζω ]= αυτός που έχει την επιμέλεια των σηκών , όθεν και νεωκόρος [ ναόν + ωρώ ]. Σηκός = 1.Οίκος 2.Τάφος 3.Ναός 4.Μάντρα 5. Ενδότερος τόπος του ιερού. Σηκωτήρ = ο αναφορέας του ζυγού. {η τελευταία αυτή  σημασία συσχετίζεται με την ζυγαριά }.

ΦΩΤΙΟΥ  – » Λέξεων Συναγωγή ».

Σηκοί { < σώζειν } παρά το σώζειν . Σηκός = Οι επαύλεις των βοσκημάτων,  το ενδότερο του ναού , ναός , οίκος , τάφος και επί ελαίας .{Τρία είδη ελαίας  : 1. ελαία , 2. μορία   3.σηκός }.Περίφραγμα και έπαυλη των προβάτων .Δεν επιτρεπόταν να κόψουν τις  μορίες  και τις σηκούς, διότι η ποινή ήταν ή ο θάνατος ή η αποζημίωση .

     ΓΗΡΑΙΑ  ΕΛΑΙΑ.  

ΓΡΗΓ.ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ  – » Λεξικόν  Ερμηνευτικόν ».

Σηκός = μάνδρα , τόπος περίφρακτος  , είτε ναού είτε προβάτων είτε περίφραγμα μορίας [ελαίας ] εις δήλωσιν , ότι η μορία ανήκε στη  θεά Αθηνά .

ΑΜΜΩΝΙΟΥ – » Λεξικόν Ομοίων και Διαφόρων λέξεων ».

Σηκός = ναός θεών και περιφράγματα προβάτων. Ναός εστί θεών , σηκός  ηρώων.{ =ο ναός είναι για τους θεούς και ο σηκός για τους ήρωες }

  ΣΗΚΟΣ / ΣΑΚΟΣ  –  ΣΑΚΩΜΑ.

Γ.ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ  – » Ετυμολογικό Λεξικό ».

Σήκωμα = βάρος ,ζύγι.  Σηκώνω : 1.Ζυγίζω ,αντισταθμίζω 2.Υψώνω ,αίρω [ μεσν.] η οποία οφείλεται στην εικόνα της άδειας πλάστιγγας ,που υψώνεται όταν τοποθετηθεί βάρος στην άλλη.

ΝΙΚ.ΑΝΔΡΙΩΤΗ  – » Ετυμολογικό Λεξικό της κοινής Νεοελληνικής ».

Σηκός [=ζύγι]  > σηκώ  [=ζυγίζω]  >  σηκώνω. Ανυψώ [=άνω  > ανυψώνω ].

Ι.ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ  – » Λεξικόν  Ομηρικόν  ».

Υψόω-ώ {  <  ύψος  < ύψι } = υψώνω , σηκώνω ψηλά .

Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ  – »  Μέγα  Λεξικόν   της Ελληνικής  γλώσσης ».

Υψόω -ώ = εγείρω , φέρω τι υψηλά , αναβιβάζω ,σηκώνω ψηλά .

bandicam 2017-12-11 13-07-56-768

2.ΠΑΙΡΝΩ  ή  ΛΑΜΒΑΝΩ ;                                                                                                                   

ΝΙΚ.ΑΝΔΡΙΩΤΗ  – » Ετυμολογικό Λεξικό της κοινής Νεοελληνικής ».

Παίρνω < επαίρνω [ μεσν.]  < επαίρω  [ αρχ.]

Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ  – » Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης ».

Επαίρω  { επί + αίρω , αόρ : επήρα  } = 1.σηκώνω υψηλά , υψώνω  2. εξεγείρω ,αφυπνίζω.

ΠΑΝ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  – » Λεξικό Ρημάτων της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας ».

Λαμβάνω { ριζ. ΛΑΒ– }. Λαβή ,λαβίδα, λήψις [ λήψη ] , λήπτης , λάβος ,επαν-ειλημμένως.

bandicam 2017-12-11 14-21-24-339

Ι.ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ  – » Λεξικόν  Ομηρικόν  ».

{ Ριζ.ΛΑF- } > Λάω  : 1] Από-λαύω  2] Λαμβάνω , »πιάνω».

ΑΝΘ.ΓΑΖΗ  – » Λεξικόν  της  Ελληνικής  γλώσσης ».

Από το ρήμα  Λάω-ώ [= θέλω] στο ρήμα  λαμβάνω . Λάζομαι ή λάζυμαι = λαμβάνω , πιάνω τι. 

ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ του ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ – » Λεξικόν  της  Ελληνικής  γλώσσης ».

Λαμβάνω { < λάω } .Λάω {< λα } θεματικό πρωτότυπο διαφόρων λέξεων = θέ-λω

ΗΣΥΧΙΟΥ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ  – » Λεξικόν ».

Λά , επί του μεγάλου και του λίαν ετάσσετο . Λακάνη ή Λεκάνη = αυτή που έχει μεγάλο χάσμα  , αυτή που έχει μεγάλο άνοιγμα.

J.B.HOFMANN  – » Ετυμολογικόν Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνιικής ».

Λιλαίομαι = σφοδρώς επιθυμώ , ποθώ κάτι διακαώς.

ΑΝ. ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ  – ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  – » Ο εν τη λέξει Λόγος ».

Λώ = εθέλω , θέλω. Λιλαίομαι { λίαν + λώ } =θέλω πολύ.

ΠΑΝ.ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ – » Λεξικόν  Απάντων των Ρημάτων ».

Διαφέρει το ‘λαμβάνω’ του ‘δέχομαι’ . Λαμβάνω κάτι , το οποίο κανείς δεν μου το έδωσε . Δέχομαι κάτι [ > δεξιά ] , το οποίο μου το δίνει κάποιο χέρι.

ΑΜΜΩΝΙΟΥ – » Λεξικόν Ομοίων και Διαφόρων λέξεων » .

Λαβείν { αυτό που βρίσκεται κοντά και το πιάνεις με το χέρι } και  δέξασθαι  { αυτό που παίρνεις από χέρι  το οποίο στο δίνει } διαφέρει.

ΙΑΚ.ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ  – » Πελασγικά ».

λiαζέμ -ι =επιθυμία, ανάγκη.{  λάω , λιλάομαι  = επιθυμώ ,ζητώ }

3. ΔΙΑΒΑΖΩ  ή ΑΝΑΓΙΓΝΩΣΚΩ :

bandicam 2017-12-11 18-17-44-789

Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ  – » Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης ».

Βιβάζω { μεταβατικό του βαίνω } =κάνω  κάτι  να αναβή  , εγείρω ,υψώνω .  Διαβιβάζω { μεταβατικό του διαβαίνω } = κάνω κάτι να διαβή , μεταφέρω [μεταβιβάζω ] στο απέναντι μέρος.  Βαίνω [ παράγωγα ] : βάσις , βήμα ,βιβάζω ,βαδίζω ,βάθρο , βέβαιος ,βηλός , βέβηλος , βωμός.

ΠΑΝ.ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ – » Λεξικόν  Απάντων των Ρημάτων ».

Διαβιβάζω = μεταφέρω κάτι απέναντι. Βιβάζω = αναβιβάζω , κάνω κάποιον να ανέβει , εγείρω , εξυψώ.  Βιβάζω μεταβατικό ρήμα του αμεταβάτου  βαίνω. 

ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ του ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ – » Λεξικόν  της  Ελληνικής  γλώσσης ».

Διαβιβάζω = περνώ [ μεταφέρω] κάτι στο αντικρυνό  μέρος.

THOMAS  GAISFORD  -» Etymologicon  Magnum Lexicon ».

Η πρόθεση [ ΑΝΑ- ] στις  σύνθετες   λέξεις  σημαίνει δύο πράγματα. 1.Την ΑΝΩ σχέση  { άνοδος , αναδρομή } 2.Την προς τα ΠΙΣΩ ανάκαμψη { ανάβαση , ανατρέχω}.

ΠΑΝ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  – » Λεξικό Ρημάτων της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας ».

bandicam 2017-12-11 19-07-54-671

Γιγνώσκω = γνωρίζω , καταλαβαίνω ,αντιλαμβάνομαι,αποφασίζω,εννοώ. Το ρήμα έχει δύο ρίζες. Α} ριζ. ΓΝΩ– ,γνώσις , γνώμη ,γνώστης,γνώμων  Β} ριζ. ΓΝΟ- , αγνοώ. Λατ.Cognosco { co-gno-sco  }.

ΠΑΝ.ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ – » Λεξικόν  Απάντων των Ρημάτων ».

Ανα-γιγνώσκω = αναγνωρίζω ,διαβάζω [κοινώς].Γιγνώσκω= γνωρίζω ,φρονώ ,κρίνω. Το γινώσκω είναι μεταγενέστερο του γιγνώσκω. Από ρίζα *{ΓΝΟ-> Λατινικά { γνω-} gno-sco ή nosco.

ΕΥΣΤΡ.ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΥ  – » Λεξικό  Λατινο-Ελληνικόν  ».

Nosco = 1.γιγνώσκω , διαγιγνώσκω ,αναγνωρίζω, δέχομαι 2.γιγνώσκω, οίδα,επίσταμαι .            

Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ  – » Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης «.

Αναγιγνώσκω = γνωρίζω επακριβώς ,γνωρίζω εκ νέου, αναγνωρίζω ,διακρίνω. Γιγνώσκω { < *γνοέω } =αντιλαμβάνομαι , αποκτώ γνώσιν πράγματος τινός.

LIDDELL & SCOTT – » Μέγα λεξικόν  της  Ελληνικής γλώσσης ».

Ανάγνωσις =1. αναγνώρισις  2.ανάγνωση ,κοινώς διάβασμα.

ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ του ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ – » Λεξικόν  της  Ελληνικής  γλώσσης ».

Αναγιγνώσκω = 1.γινώσκω με ακρίβεια [ κυρίως]  2. διαβάζω  { βιβλίο }, [ συνηθέσ.λογογρ.]

ΓΡ.ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ – » Λεξικόν Ερμηνευτικόν ».

ΓΙΓΝΩΣΚΩ – ΟΙΔΑ – ΕΠΙΣΤΑΜΑΙ.  

Το γιγνώσκειν :  γνώσις εκ παρατηρήσεως , πείρας ,συναναστροφής .

Το ειδέναι [ ηξεύρειν]  : γνώσις πνευματικωτέρα και ηθικωτέρα , εκ σκέψεως και συλλογισμού.

Το επίστασθαι  : γνώσις ακριβής δι’ επιμελείας και σπουδής.

Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ  – »  Μέγα  Λεξικόν   της Ελληνικής  γλώσσης ».

Γιγνώσκω = λαμβάνω γνώσιν ,γνωρίζω, μανθάνω  κυρίως κατόπιν προσφάτου παρατηρήσεως ή ερεύνης . Οίδα = γνώσις προκύπτουσα  μάλλον εκ συλλογισμού.

Διαφέρει  το ΔΙΑΒΑΖΩ  από το ΑΝΑΓΙΓΝΩΣΚΩ.  

ΑΝ. ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ  – ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  – » Ο εν τη λέξει Λόγος ».  

Διαβάζω = δια των οφθαλμών διαβαίνω επί των γεγραμμένων λέξεων .

Ανα*-γιγνώσκω = Οι επί του  χάρτου  ή του βιβλίου  λέξεις ανέρχονται δια των οφθαλμών μέχρι τον εγκέφαλο , όπου συντελείται η γνώσις. [*]Ανά = κίνηση από κάτω προς τα άνω.

Γ.ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ  – » Ετυμολογικό Λεξικό ».

Αναγιγνώσκω[ > ανάγνωσις } = αναγνώριση των γραπτών χαρακτήρων.

Διαβάζω { < διαβιβάζω ~ διαβαίνω } = διατρέχω , διεξέρχομαι [ κείμενο] , διαβάζω γρήγορα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ :

1.<< σήκωσε 320 κιλά  ή ανύψωσε  320 κιλά ;   >>

Το κατάλληλο  ρήμα είναι το αίρω { άρσις βαρών, το άθλημα }αλλά επειδή δεν χρησιμοποιείται πλέον , αντικαταστάθηκε είτε από το σηκώνω { η σημασία του είναι αλλοιωμένη σήμερα και δεν ανταποκρίνεται στην ετυμολογική ρίζα και την σημασία  του ρήματος } είτε από το ανυψώνω { η σημασία του  άνω + υψώνω επιτείνει την έννοια του υψώνω κάτι ,αλλά και πάλι η έννοια της άρσεως βαρών δεν αντικατοπτρίζεται σαφώς στο ρήμα} . Συνεπώς θεωρούνται παρόμοιας σημασίας – μεταγενέστερα πλασμένα ρήματα – και δεν υφίσταται κανένας »γλωσσικός ευπρεπισμός » στην επιλογή του ενός ή του άλλου.

2. << έλαβαν βάρος  ή πήραν  βάρος ;   >>

Ούτε λαμβάνεις ούτε παίρνεις βάρος. Το βάρος αυξάνεται ή μειώνεται .Το παίρνω  ή το λαμβάνω δεν είναι τα αρμόζοντα ρήματα  για να εκφράσουν τις  αυξομειώσεις του σωματικού μας  βάρους

3. << διαβάζει  αποσπάσματα ή  αναγιγνώσκει (συχνά: αναγινώσκει) / θα αναγνώσει / ανέγνωσε ο Χ αποσπάσματα  ; >>

Ασφαλώς  το αναγιγνώσκω ή αναγνώσκω  είναι το ακριβές  ρήμα για την ανάγνωση  αποσπασμάτων σε παρουσίαση  βιβλίου και όχι το διαβάζω , που έχει σχέση με το διαβαίνω. Ο διαβάτης είναι περαστικός και δεν αφιερώνει χρόνο για γνώση και ανάγνωση. Διότι <  γινώσκεις ,ά αναγινώσκεις >.

Η ουδετερότητα του απράγμονος ή ο εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσών  ανήρ ..

bandicam 2017-12-11 19-34-04-113

Επίλογος με το τροπάριο της Κασσιανής – ολίγον αλλοιωμένον – από τον πολυπράγμονα  κ.Χάρη.: << η εν πολλαίς αμαρτίαις περιπίπτουσα ΕΡΤ >> . Κενταυρική σύνθεση.! Στην περίπτωση , που θα αλλάξει ο χρόνος της μετοχής , το ‘ περιπεσούσης‘ γίνεται ‘περιπιπτούσης ‘ κι ΟΧΙ περιπίπτουσας { για όσους σέβονται και δεν κακοποιούν την Ελληνική γλώσσα κατά το δοκούν }.

E.KANDEL / J.SCHWARTZ / T.JESSELL – » Νευροεπιστήμη  και Συμπεριφορά » .

Α’. Διάβασμα  λέξεων 

Β’. Άκουσμα  λέξεων

Γ’. Εκφορά  λέξεων

Σάρωση_20171212 (8)

Δ’. Σκέψη   λέξεων .                  

978-960-524-075-2

ΓΙΑΝΝΗ ΓΑ’Ί’ΤΗ – » Ο Κουταλιανός », { 1974-75 }.

bandicam 2019-05-11 17-33-30-588

   .THE ROLLING STONES – » Beast of Burden »    

                                                                                                                                                    ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :

  ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ  ΒΙΒΛΙΑ  , ΕΛΕΓΧΕΤΕ  ΤΙΣ  ΠΗΓΕΣ.