Τα κουλουβάχατα της Ιστορίας..

{ Ή  ο  Πλάτων , ο  Σολωμός   και  οι  Νέο-Έλληνες }  .

Mε τα ‘ κουλουβάχατα ‘ ασχολείται ο δεινός χειριστής  της  ελληνικής γλώσσας Π. Μπουκάλας  στο άρθρο του :   » Θ.Ι. Κολοκοτρώνης, «Κουλουβάχατα» και Τύπος » .Επειδή η λέξη  κουλουβάχατα  {λέξη περσική } χρησιμοποιήθηκε από τον Θ.Ι.Κολοκοτρώνη σε τίτλο  πολιτικού του φυλλαδίου  , ο Π.Μπουκάλας  την ‘πολιτογραφεί δικαίως {;}  Ελληνίδα.!  Με την αιτιολογία , μάλιστα , ότι διαδόθηκε  και  την χρησιμοποιεί  ο λαός.!   Κι ο λαός όπως ξέρετε έχει πάντα δίκιο. Το ενδιαφέρον στην ιστορία είναι , ότι ο Θ. Ι. Κολοκοτρώνης ,είχε την τιμιότητα να βάλει και την ελληνική έκφραση { φύρδην  μίγδην  } για να εξηγήσει το κουλουάχατα .Την σημερινή εποχή υιοθετείται η  όποια ξενική έκφραση χωρίς την μετάφρασή της  ή   την  μεταφορά  της  στην  αντίστοιχή της  ελληνική. Το ακριβώς  αντίθετο  έκανε ο αοίδημος  Κοραής , ο Μέγας  Διδάσκαλος  του γένους .Προσπάθησε  να  καθαρίσει  την  ελληνική γλώσσα  από τις   λέξεις των εκάστοτε  κατακτητών , γι’ αυτό  λέγεται  και καθαρεύουσα. Το περίεργο  πάντως  , στην επιχειρηματολογία του καλού ποιητή-αρθρογράφου, είναι ότι εμπλέκει ,προς υπεράσπιση των απόψεών  του , τον  Δ.Σολωμό  και τον ..Πλάτωνα .Και για τον Δ.Σολωμό ,που ήταν δημοτικιστής  ,είναι εύκολο να εξηγηθεί η στάση του.  Ο Πλάτωνας όμως  είναι   δυνατόν να ασπάζεται  τέτοιες απόψεις  ; » Μάνθανε το ελληνίζειν από τους πολλούς » ;

Σάρωση_20170314                                                                                                                                                                  Ν.Π. ΑΝΔΡΙΩΤΗ – » Ετυμολογικό  Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής ».

Γ.ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ – » Λεξικό Συνωνύμων  και  Αντωνύμων  ».

Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ – » Λεξικόν της Αρχαίας  Ελληνικής  γλώσσης ».

Φύρδην < φύρω { = ανακατεύω  με υγρό κάτι, ζυμώνω ,[μτφ.] είμαι άνω-κάτω, είμαι σε σύγχυση.

Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ – » Λεξικόν της Αρχαίας  Ελληνικής  γλώσσης ».

Μείγνυμι < μίγα  < μίγδα  και μίγδην = αναμειγμένα ,αναμείξ  ,ανάμιγα / ανάμιγδα.

ΔΙΟΝ.ΣΟΛΩΜΟΥ – » Διάλογος ».

Το έργο  »Διάλογος» του Δ. Σολωμού  αποτελεί μίμηση του έργου ‘Διάλογος περί των γλωσσών » του Σπερόνι  { 16ος αι. }.

ΔΙΟΝ.ΣΟΛΩΜΟΥ – » Διάλογος ».

Αυτό είναι το επίμαχο απόσπασμα ,όπου  ο Ποιητής απειλεί να θερίσει με.. Πλάτωνα τον Σοφολογιότατο. Η ειρωνεία .! Ενστικτωδώς ο Σοφολογιότατος ,ερωτά τον Ποιητή ,μήπως  και  εννοεί κάτι άλλο ο Πλάτων .!

ΓΙΑΝΝΗ  ΛΑΜΨΑ – » Λεξικό του  Αρχαίου κόσμου ».

O » Αλκιβιάδης  μείζων »  είναι  πλατωνικός  διάλογος ,που έχει θέμα την σχέση  πολιτικής  και παιδείας.

 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ – » Αλκιβιάδης » , { 111 a }.

Το  ελληνίζειν  μπορούν να το διδάξουν οι  πολλοί { λαός} και δίκαια  είναι επαινετοί,  ως προς  αυτό το είδος  της διδασκαλίας .

ΠΛΑΤΩΝΟΣ – » Αλκιβιάδης ».

Τι σημαίνει  το  ελληνίζειν   : 1. Στον όχλο  2.Στους γραμματικούς  3.Στούς φιλοσόφους ;

VINCENZO  RODOLO – » O  Πλάτωνας στον Χριστόπουλο  και  στον Σολωμό                            { Νεοελληνικός Διαφωτισμός }.

Αφιέρωμα στον  Κ. Θ. Δημαρά . Προσέξτε , τις λάθος παραλλαγές ,όπως τις  επισημαίνει ο  σπουδαίος   καθηγητής   V. Rodolo  στο κείμενο του Πλάτωνος, το οποίο διάβαζε ο Σολωμός . Το ίδιο κείμενο με τις λάθος παραλλαγές  χρησιμοποιεί και ο Τερτσέτης  στην »Απλή γλώσσα » σημείο  ,που πιστοποιεί την αντιγραφή. Και οι δύο  χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο απόσπασμα για να ενισχύσουν την επιχειρηματολογία τους  υπέρ της  » γλώσσας του λαού ». Το ίδιο επιχείρημα  και την ίδια παραπομπή στον Πλάτωνα  χρησιμοποιεί ,  ένας  εκ των πρωταγωνιστών του Ιταλικού γλωσσικού  ζητήματος , o G. Nikollini  υπέρμαχος  της γλώσσας του λαού ή γλώσσα της συνηθείας  και πολέμιος  της λογοτεχνικής γλώσσας. Μπορεί ο Πλάτων δια μέσου Σωκράτη να θεωρούσε τον λαό και την κοινή γλώσσα  ως  δάσκαλο ; Δηλαδή να προτείνει  αντί για το σχολείο ,τα παιδιά να μαθαίνουν στις αγορές  και στις πλατείες γράμματα ; Παράλογο και άτοπο ,ειδικά για τους γνώστες της Πλατωνικής φιλοσοφίας  και των έργων του Πλάτωνος.! Μήπως , τελικά , δεν είναι  υπέρ της γλώσσας του λαού το συγκεκριμένο απόσπασμα  ;

ΡΟΤ7

ΡΟΤ1ΡΟΤ2ΡΟΤ3ΡΟΤ4ΡΟΤ5ΡΟΤ6          ΔΙΟΝ.ΣΟΛΩΜΟΥ – » Διάλογος ».

Ο αείμνηστος Στυλιανός Αλεξίου , διαφωνεί με τον  Rodolo  και την ‘μηχανική’ αντίληψη  του  για την γλώσσα . Πιστεύει μάλιστα , ότι ό ‘λίθος’ και το ‘ξύλο’ και τα όμοια καλύπτουν  γενικά το λεξικό {;} και το τυπικό {;}  μιας …γλώσσας !                                          [  άραγε  ξυλολίθινης γλώσσας ;  ]

Το  πρόβλημα ξεκινάει με  την εξαγωγή συμπεράσματος  από το απόσπασμα του Πλάτωνος .Εάν δεν συσχετιστεί με τα προηγούμενα και με τα επόμενα αποσπάσματα  του Πλατωνικού  διαλόγου  , δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ – » Αλκιβιάδης  » [ ή περί  ανθρώπου φύσεως ] ,  { 110 e }.

ΣΩΚ. Αυτοί { οι πολλοί} δεν είναι ικανοί να διδάξουν ,ούτε  πώς  παίζονται οι πεσσοί.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ – » Αλκιβιάδης » [ ή περί  ανθρώπου φύσεως ] , { 111 b -c }.

ΣΩΚ. Αυτοί , που πρόκειται να διδάξουν πρέπει  ,οι ίδιοι  να έχουν γνώση του αντικειμένου { ειδέναι} , να συμφωνούν  μεταξύ τους { ομολογείν}  και  όχι να   διαφωνούν   .Όπως π. χ  οι πολλοί δεν διαφωνούν  για το τι είναι  λίθος  ή ξύλο  και τα παρόμοια  αλλά  συμφωνούν σε αυτό.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ – » Αλκιβιάδης »  [ ή περί  ανθρώπου φύσεως ] , { 111 d-e } .

ΣΩΚ.Μπορούν οι πολλοί να συμφωνούν στο ποίος  είναι  ο  ίππος  και  ποίος είναι ο άνθρωπος  αλλά  διαφωνούν στο ποίος  είναι δρομικός { ικανός στο τρέξιμο } και ποίος όχι εξ αυτών . Επίσης  διαφωνούν στο ποίος  από τους ανθρώπους είναι ασθενής και ποίος  υγιής.΄΄Αρα   , αφού διαφωνούν  δεν μπορεί να είναι γνώστες οι πολλοί  ούτε να διδάξουν βεβαίως μπορούν γιατί είναι κακοί δάσκαλοι.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ – » Ιππίας  Μείζων » [ ή περί του καλού ] , { 284 e } .

ΣΩΚ. » Οι πολλοί δεν γνωρίζουν την αλήθεια. »

ΠΛΑΤΩΝΟΣ – » Κρατύλος » [ ή  περί  ορθότητος  ονομάτων } , { 401 b }.

ΣΩΚ. » Αυτοί που πρώτοι έθεσαν τα ονόματα δεν ήταν φαύλοι αλλά μετεωρολόγοι και αδολέσχαι.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ – » Κρατύλος » [ ή  περί  ορθότητος  ονομάτων } , { 389 a }.

ΣΩΚ.  Δεν μπορεί ο καθένας να ονοματοποιεί  αλλά μόνον ο ονοματοθέτης . Ονοματουργός  είναι ο νομοθέτης , τεχνίτης  σπανιώτατος  ανάμεσα στους ανθρώπους.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ – » Κρατύλος » [ ή  περί  ορθότητος  ονομάτων }.

Oνοματουργός : των δημιουργών σπανιώτατος εν ανθρώποις.

Ποιοί  είναι  οι ειδότες ; Τι είναι το ειδέναι  ;  Από το ρήμα Οίδα  < ειδέναι { απαρέμφατο ενεστώτος } και ειδώς / ειδότες  { μετοχή ενεστώτος }. Ο Πλάτων δεν χρησιμοποιεί  το  γνώναι  { απαρέμφατο  αορίστου } αλλά το ειδέναι . Γιατί ;  Το ρήμα  οίδα  είναι παρακείμενος του  ρήματος   * είδω  –> Fίδω  -> video {λατ.} με σημασία ενεστώτα. Ουσιαστικά  σημαίνει έχω δει κι αφού έχω δει , γνωρίζω κάτι. Γι’  αυτό το οίδα δανείζεται  χρόνους από το γιγνώσκω ,όταν  θέλει να δηλώσει γνώση.

ΠΑΝ.Ε. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – » Λεξικό  Ρημάτων της Αρχαίας Ελληνικής  Γλώσσας ».

Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ – » Λεξικόν της Αρχαίας  Ελληνικής  γλώσσης ».

Το ρήμα *είδω  σημαίνει : α] βλέπω  β]. γιγνώσκω.

LIDDELL & SCOTT – » Μέγα  λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης » .

Διαφέρει  το επίστασθαι  {=  αυστηρώς επιστημονική  γνώση }  του ειδέναι { =  γενικός όρος }.

ΠΑΝ.ΑΛ.ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ – » Λεξικόν  απάντων  των ρημάτων εις τους Αττικούς πεζογράφους ».

Διαφέρει  το οίδα {= γνωρίζω κάτι εξ ακοής ή από πληροφορία άλλων }   από το  σύνοιδα  {= γνωρίζω κάτι εξ ιδίας αντιλήψεως }

ΑΝ.ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ  – ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – » Ο  εν  τη  λέξει  Λόγος ».

Eίδω = γνωρίζω ο ίδιος ,με τα μάτια μου.  { Γι }γνώσκω = κατανοώ δια της νοήσεως , της σκέψης μου .

Γ.ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ – » Ετυμολογικό  λεξικό ».

Διαφέρει  το  οίδα  από το επίσταμαι.

ΚΩΣΤΑ   ΒΑΡΝΑΛΗ  – » Ο Σολωμός  χωρίς  μεταφυσική ».

»Ακόμα  περιμένουμε έναν εξηγητή  του Σολωμού  σοφό σαν τον Ι.Πολυλά   αλλά   λιγότερο  αισθηματικό  και περισσότερο  αντικειμενικό».

ΚΩΣΤΑ ΒΑΡΝΑΛΗ – » Προσκυνητής » .

‘ Σολωμός παρ’όλην την αξίαν του δεν είναι μέγας .Δεν είναι ούτε Ντάντε  ούτε Γκαίτε… ‘

ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣ – » Διονύσιος  Σολωμός ».

Ο Σολωμός είχε όλες τις αρετές  του μεγάλου ποιητή  και  όλα τα ελαττώματα του άεργου αριστοκράτη…»

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ – » Ιστορίαι » ,βιβλ. Α’ -20.

»Στους πολλούς  η αναζήτηση της αληθείας  είναι χωρίς ταλαιπωρία και στα έτοιμα  μάλλον στρέφονται.»

Κουλουβάχατα  έχει  γίνει  η αρχαιοελληνική  γραμματεία των προγόνων  μας  από  τα   νεοελληνικά  μίξερ του πολύ -πολιτισμού .Ο μεν Σολωμός  δικαιολογείται να μην έχει εύχερα  και ορθογραφημένα αντίγραφα του Πλάτωνος ,εάν ληφθεί υπόψιν η επαναστατική εποχή και η έλλειψη πηγών. Οι δε  μεταγενέστεροι  , καλή ώρα ο καλός ο Π. Μπουκάλας  δεν δικαιολογείται  να μελετούν   τον Σολωμό  αλλά όχι τον Πλάτωνα.  Ο  μέγιστος  των ποιητών – φιλοσόφων  ,που έχει  γράψει τον ‘ Κρατύλο ‘ και  αναζητά την ορθότητα των ονομάτων , είναι δυνατόν να έχει πρότυπο τους πολλούς ; Τότε ποία  η χρεία των σχολείων ;  Εάν   η  αλλοίωση  της  γλώσσας  και  ο λα’ι’κισμός    ακολουθήσουν  την μνημονιακή  αριστεροδέξια  υποτέλεια  διόλου  απίθανο  οι   νεφελοκαλλιέργειες    να   αναβαθμιστούν σε  βιολογικές { bio }  .   .

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΡΟ’Ι’ΛΟΥ –  «Οι ποιητές της γενιάς του 1880», {  1919 }.                                        Α.Προβελέγγιος, Γ. Σουρής, Κ. Παλαμάς, Ι. Πολέμης, Γ. Δροσίνης, Γ. Στρατήγης .                      Σάρωση_20170315 (14)ΡΟΙΛΟΣ

Συνοψίζοντας ,το ελληνίζειν  { κοινή γλώσσα}  μπορούν να το διδάξουν οι  πολλοί            { λαός} και δίκαια  είναι επαινετοί,  ως προς  αυτό το είδος  της διδασκαλίας  τους – το οποίο είναι κατά βάση εμπειρικό . Γι’αυτό   τους ονομάζει ‘ειδότας’  και όχι γνώστες .Ο Rodolo  την ονομάζει ‘μηχανιστική’  αντίληψη της γλώσσας . Την  εν τω  βάθει  γνώση των  πραγμάτων  όμως    και την εξειδίκευση   δεν μπορεί να την διδάξουν οι πολλοί   αλλά οι δάσκαλοι της επιστημονικής  γνώσης. Ονοματοθέτες  δεν μπορούν να γίνουν οι πολλοί  ούτε και ο καθένας.  Μόνο ο νομοθέτης  μπορεί να είναι ονοματοθέτης , σπανιώτατος  τεχνίτης  ανάμεσα στους ανθρώπους.                                                                  << Ο Ρένος Αποστολίδης για τον Σολωμό και τον Κοραή. >>                 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :   

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ  ΒΙΒΛΙΑ , ΕΛΕΓΧΕΤΕ  ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ.  

 

 

 

 

 

Ο έμφυλος και ο έκφυλος.

Ένα  άρθρο  του  αγαπημένου  Γ.Χάρη   στην εφημερίδα των Συντακτών  » Ο απατεώνας και ο άγιος»  ήταν το έναυσμα για το σημερινό άρθρο. Αν και το..»New Speak ‘ του Τζ.Όργουελ  είναι  ξεχωριστό  θέμα και  χρειάζεται  εκτεταμένη   διερεύνηση  εν τούτοις  ορμώμενος από  την λέξη ΕΜΦΥΛΟΣ δεν άντεξα στον πειρασμό . Τι είναι ο,η έμφυλος ; Ο μεν  Θ.Πάγκαλος  ισχυρίζεται ,ότι είναι οι πάσης φύσεως  ομοφυλόφιλοι   {κατόπιν  και οι έκφυλοι }.Ο δε Γ.Χάρης  ,ότι  είναι η έμφυλη  βία ,που ασκείται  μεταξύ  των φύλων .Ποιος από τους δύο έχει δίκιο ; Εάν υιοθετήσετε ακρίτως μία από τις δυο απόψεις  ,ίσως  απογοητευθείτε. Η έρευνα  και η επαλήθευση  είναι η ασφαλέστερη οδός. Μία είναι και η οδός  του  ετύμου  και της  αληθείας : ΤΑ ΚΑΛΑ  ΛΕΞΙΚΑ.. Λέγοντας  καλά λεξικά εννοώ τα ετυμολογικά .Αυτά ,που έχουν την ιστορία  και την ετυμολογία των λέξεων.                           Σάρωση_20170305    Πώς προήλθε ο περιφραστικός   τύπος » έμφυλη  βία »;  Ασφαλώς από τους  καλούς μας μεταφραστές.!  Προσέξτε , τι  μεταφράζουν  και πώς το μεταφράζουν.! Μεταφράζουν  το gender-based  … έμφυλη !!    » Η έμφυλη βία και οι επιπτώσεις της στην υγεία των γυναικών »    bandicam 2017-03-08 17-30-50-919

ΕΜΦΥΛΗ  ΒΙΑ = η βία με βάση το φύλο . Είναι  ίδιο  πράγμα το φύλο  με το  γένος   ή διαφέρει ;  Gender = φύλο ;

Αγγλοελληνικό Λεξικό WordReference.com

 

D.N.STAVROPOULOS  & A.S HORNBY – » Oxford  English – Greek  Learner’s  Dictionary ».

Gender = γένος. { gene =γονίδιο]

 

ΑΝΝΗΣ  ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – » Αρχιγένεθλος  Ελληνική γλώσσα  ». 

Από το  Γένος  > Genus [Λατ.] –> genre, gender, genero , genere .

 

ΟΜΗΡΟΥ  – » ΟΔΥΣΣΕΙΑ» ,Ο’ – [273] , { απόδοσις :Κ.Δούκας }.

Τι σημαίνει  έμφυλος ;  Ο Ομοεθνής.

 

GEORG AUTENRIETH – » Λεξικόν  Ομηρικόν ».

Έμφυλος = της  αυτής φυλής { ομοεθνής} ,εγχώριος {ντόπιος}.

 

ΗΣΥΧΙΟΥ  του ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ – » Λεξικόν ».

Έμφυλος  = Εμφύλιος { ο συγγενικός ,ο της αυτής φυλής }.

 

ΕΡ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ – » Θησαυρός της ελληνικής γλώσσης »

.Έμφυλος =ο φυλέτης , ο ομόφυλος. Tribulis =o έμφυλος .

 

ΕΥΣΤΡ.  ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΥ – » Λεξικό  Λατινοελληνικόν » .

Tribulis =o έμφυλος . Tribus = η φυλή , η τριττύς.

 

ΑΝΝΗΣ  ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – » Αρχιγένεθλος  Ελληνική γλώσσα  ».

Tribus = τριττής { φρατρία} = φυλή.

 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ  ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ  – » Εθνικά» .

Φρατρία =τριττύς , ό εστίν  τρίτον  φυλής.

 

ΜΑΤΖΕΝΤΑ– »Αγγλοελληνικό Λεξικό ».

Tribe= φυλή ,φάρα.   Tribal= φυλετικός, έμφυλος.

 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ  ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ  – » Εθνικά» .

Έμφυλος  και εμφύλιος είναι το ίδιο .Λέγεται  και φύλιος   χωρίς  την πρόθεση [εν].

 

LIDDELL & SCOTT – » Μέγα  λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».

Έμφυλος  και  εμφύλιος  { προτιμάται  από τους Αττικούς  συγγραφείς } = ο ομόφυλος , εμφύλιοι = οι συγγενείς , γη εμφύλιος = η γενέτειρα .

 

Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ – » Λεξικόν της Αρχαίας  Ελληνικής  γλώσσης » .

Έμφυλος  και εμφύλιος  = εν + φύλον .Ο  ανήκων στην ίδια φυλή , ο εκ της αυτής ράτσας, συγγενής .Στάσις  έμφυλος = εμφύλιος πόλεμος.

 

ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ  Δ. του ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ – » Λεξικόν  της  Ελληνικής  γλώσσης ».

Ο,η  έμφυλος =εμφύλιος.{ προσοχή στα λάμδα ! Διαφέρει  ο έμφυλλος  του εμφύλου }

 

Α.ΓΑΖΗ – » Λεξικόν  της  Ελληνικής  γλώσσης ».

Έμφυλος { από το φύλον } = ο ομοεθνής , ο συγγενής , ο ντόπιος.

 

ΑΝΝΗΣ ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ  – ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – » Ο  εν  τη  λέξει  Λόγος ».

 

Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ  – » Μέγα  Λεξικόν   της Ελληνικής  γλώσσης » .

Έμφυλος  και  εμφύλιος , ο εις την αυτήν φυλή ανήκων .’ Έμφυλος  γένεσις ‘ [ βιολ.] = η  προερχόμενη  εκ της επενεργείας   αμφοτέρων  {αρσ. και θηλ.} των φύλων.

 

ΑΚ.ΑΘΗΝΩΝ – » ΧΡΗΣΤΙΚΟ  ΛΕΞΙΚΟ  της ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣΑΣ ».

Έμφυλος = που αφορά τα δύο φύλα {;} ,συνήθως για θέματα ισότητας{;}.Από που προκύπτει  αυτό , δεν το διευκρινίζει  ούτε το στοιχειοθετεί . Αντιθέτως   στο τέλος  ετυμολογεί  την λέξη  ορθώς μεν ,  με διαφορετικό νόημα δε. Τέλος   αντίθετον  του εμφύλου   είναι ο  έκφυλος  ,όχι ο  άφυλος {=  ο άνευ   έθνους }.

 

Γ.ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ – » Ετυμολογικό  Λεξικό της  Νεοελληνικής  γλώσσας ».

Εμφύλιος  = ο έμφυλος , ο ομοεθνής ,ο ομόφυλος.

  Ο  έκφυλος  είναι  το αντίθετο του  εμφύλου.  

bandicam 2019-05-11 14-22-04-492

LIDDELL & SCOTT – »Μέγα  λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».

Έκφυλος = ο εκτός της φυλής ,μη συγγενής , αλλόφυλος .

 

ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ  Δ. του ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ – » Λεξικόν  της  Ελληνικής  γλώσσης ».

Έκφυλος = ο μη της αυτής  φυλής, ο ξένος , ο αλλόφυλος ,παράξενος, αφύσικος.

 

Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ  – » Μέγα  Λεξικόν   της Ελληνικής  γλώσσης » .

Έκφυλος , ο στερούμενος των χαρακτηριστικών  ιδιοτήτων του φύλου του .Εκφυλοι :  οι ανδρόγυνοι , οι ερμαφρόδιτοι ,οι  γύνανδροι , οι εκφυλισμένοι.

 

ΠΑΠΥΡΟΥ – » Λεξικό της Ελληνικής  γλώσσας ».

Έκφυλος {ο,η} :  1}.Ο  ‘πνευματικά έκφυλος » , ο  αλλοιωμένος.  2}. Ο σεξουαλικά  διεστραμμένος   { παρά φύσιν ασελγής }3}.Ο ακόλαστος. 4}.Ο έχων έκφυλα γούστα .5}ο ακαλαίσθητος [ λογοτεχνία]. 6}.Ο ερμαφρόδιτος , ο αρσενικοθήλυκος .7}.Ο απρεπής ,ο αλλότριος. 8}.Ο αντιπαθητικός 9}.Ο αλλόφυλος ,ο βάρβαρος 10}. Ο αφύσικος, ο βάρβαρος.

Μετά  από αυτήν την περιδιάβαση , μέσα από τα καλλίτερα λεξικά της Ελληνικής γλώσσας, είναι νομίζω  φανερή η  νοηματική  αλλοίωση  ,που υπέστη η λέξη  τα τελευταία  χρόνια  .Διότι  άλλο πράγμα  σημαίνει  ετυμολογικά  η λέξη έμφυλος  [ ο εντός  της φυλής , του έθνους } και  αλλοιώς  χρησιμοποιείται  από  τα  Χρυσά  Αγόρια  του .. NEW  SPEAK . Η  ενδοοικογενειακή  βία  και  η σύγκρουση   μεταξύ  αρσενικού  θηλυκού  δεν σχετίζονται  με το επίθετο έμφυλος. Κι όταν λέμε εμφύλιος  πόλεμος  σίγουρα  δεν εννοούμε  τον πόλεμο των Ρόουζ .

    ροουζζ

 

Κ.Π.ΚΑΒΑΦΗΣ – »  Ποσειδωνιάται  ». {1906} .

» Πώς ξέπεσαν , πώς έγιναν να ζούν και να μιλούν βαρβαρικά ; »

 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ – » Λεξικό χωρίς γραβάτα».

Ενδιαφέρον   βιβλίο – εργαλείο  για την τέχνη της προπαγάνδας  και  την διαστροφή  του νοήματος μιας λέξης.!

 

ΝΙΚΟΣ  ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ  – » Εμφύλιος  πόλεμος ». { 1949}                                εγγΣυνοψίζω  τα προαναφερθέντα  επαναλαμβάνοντας τα καίρια σημεία. Το επίθετο  έμφυλος  δεν ανταποκρίνεται  νοηματικά  στην μετάφραση του gender-based .H μετάφραση αυτή  είναι : βασισμένη στο γένος .Το έμφυλος  μεταφράζεται  Tribulis  εκ του Tribus , τριττύς  [=φυλή ]. Έμφυλος  και εμφύλιος  είναι το ίδιο και σημαίνει ο ομοεθνής , ο ομόφυλος ,ο συγγενής. Δεν έχει σχέση με την πάλη των φύλων { αρσ. και  θηλ.}

Προσοχή στην γλώσσα  μας .Οι λέξεις  δεν είναι πρωτίστως  για επικοινωνία αλλά για σκέψη και στοχασμό. Η  αλήθεια των λέξεων { ετυμολογία} βρίσκεται στα ΚΑΛΑ λεξικά. Αναζητήστε την ..!                                                                                                                   

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ   ΒΙΒΛΙΑ  , ΕΛΕΓΧΕΤΕ  ΤΙΣ   ΠΗΓΕΣ .

Η Άρια του Μίμου.

H  ποίησις λέγει ο Αριστοτέλης – γεννάται από δύο  πηγές .Η μία είναι η  έμφυτος  μιμητική  τάση του ανθρώπου , εκδηλουμένη  παιδιόθεν .Σ’ αυτή, την μιμητική  ικανότητά ,διαφέρει ο άνθρωπος των άλλων ζώων. Ως ‘ ζώον  μιμητικότατον ‘  υπερέχει σε υπερθετικό  βαθμό.  Λαμβάνει δε ο άνθρωπος  τις πρώτες και βασικές μαθήσεις του δια της μιμήσεως *.  Η  άλλη  πηγή   είναι  η  χαρά  ,που αισθάνονται όλοι οι άνθρωποι  για τα  προ’ι’όντα  της μιμήσεως .

AΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Περί  Ποιητικής » , { 1448 b }.

 

 

AΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Ρητορική  τέχνη », βιβλ. Α’  { 1371 b }.

» Επειδή η μάθηση και ο θαυμασμός  είναι ευχάριστα  τότε και τα παρόμοια προς αυτά θα είναι  κάτι το ευχάριστο[ ηδύ ]. Όπως π.χ.  η μιμητική τέχνη [ ζω-ΓΡΑΦΙΚΗ – ΑΝΔΡΙΑΝΤΟΠΟΙ’Ι’Α { γλυπτική} – ΠΟΙΗΤΙΚΗ ] και  ό,τι  άλλο  ,του οποίου  έχει γίνει καλή μίμηση, ακόμη κι αν αυτό το ίδιο  δεν  μας είναι ευχάριστο .Γιατί δεν χαιρόμαστε από το ίδιο το πράγμα , αλλά από  την μίμησή του και τον συλλογισμό ,ότι  τούτο { το  μίμημα } είναι εκείνο { το πραγματικό},  » ώστε συμβάινει  μανθάνειν {= να μαθαίνουμε} τι {=κάτι}..»

 

 

Την άρια ‘ Mίμος ‘  { Ποίηση  Γ. Γιατρομανωλάκη  } ερμηνεύει  ο εξαίρετος  τενόρος  Ζάχ. Τερζάκης  σε μουσική του  Γ. Μαρκόπουλου – » Ανα-γέννηση , ΚΡΗΤΗ ανάμεσα σε Βενετία &  Πόλη »    Γ. Μαρκόπουλος :  Άρια του  Μίμου

 

 

Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ  – » Μέγα  Λεξικόν   της Ελληνικής  γλώσσης ». 

Τι είναι η άρια ;

 

 

Γ.ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ – » Ετυμολογικό  Λεξικό της  Νεοελληνικής  γλώσσας ».

Άρια  : εκ του Λατ.  aera  –>> Ιταλ. aria –>> Ελλ. αήρ { αέρας !}

 

 

LIDDELL & SCOTT – »Μέγα  λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».

Μίμος  : 1. ο μιμούμενος  , αυτός , που  παριστάνει κάτι με  μιμήσεις .  2. [ κυρίως ] υποκριτής  θεάτρου , γελωτοποιός .3. Είδος πεζού δράματος.

 

 

ΔΑΜ.  ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ – » Ετυμολογικό  Λεξικό  της  Ελληνικής ».

Μιμώ  -Μα’ι’μού -πίθηκος.

 

 

ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ  Δ. του ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ – » Λεξικόν  της  Ελληνικής  γλώσσης ».

Μίμος  -Μώμος – Μώκος /Μωκός .

 

 

«Οι Μάσκες του Αρχαίου Ελληνικού Θεάτρου»

251D4BE9468CBA4511B46DA683A2B566

  

Από  την  λέξη   ΜΙΜΟΣ   έχουμε  οικογένεια   λέξεων : η μιμάς  – η μιμηλή {το  γνωστό φυτό  μιμόζα } – η μίμησις  – μιμηλός,ή,όν  – οι μιμικοί ή δερματικοί  μύες  του προσώπου {οι μορφασμοί είναι αποτέλεσμα της συσπάσεως  των μιμικών μυών } –bandicam 2017-04-21 00-47-00-816 ο μιμητισμός – ο μιμίαμβος  – ο μιμογράφος – το μιμόδραμα { λυρικό δράμα με παντομίμα}  – ο μιμολόγος { ηθοποιός } , η μιμωδία – η μιμώ { μα’ι’μού  ως  μορφάζον  ζώον }. » Μήτε  πλαστά  , μήτε μιμηλά »-παροιμία. Στην Λατινική : μίμος = mimus ,  imitator –>> imitation { π.χ. ιμιτασιόν  προ’ι’όντα }.

ΕΥΣΤΡ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΥ – » Λεξικό Ελληνο-Λατινικό ».

Μίμος : imitator {μιμητής} , mimus { o Μίμος }.

 

 

ΑΝΝΗΣ  ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  – » Αρχιγένεθλος  Ελληνική γλώσσα ».

1.Μimus  εκ του μίμος   2.Ιmitor  εκ του  μιμήτωρ .

 

 

ΓΙΑΝΝΗ    ΛΑΜΨΑ – » Λεξικό του Αρχαίου κόσμου » .

Μίμος  και  Μιμίαμβος.

 

 

Κ.Π.ΚΑΒΑΦΗ – » Ποιήματα ».

«» Οι  μιμίαμβοι  του Ηρώδου «» .

 

 

ΓΙΑΝΝΗ  ΛΑΜΨΑ – » Λεξικό του Αρχαίου κόσμου ».

Μιμώ  , η μα’ι’μού.

 

 

ΣΟΥΔΑ ή ΣΟΥΊΔΑ – »  ΛΕΞΙΚΟΝ ».

Πίθηκος  ,η  μιμώ.

 

 

AΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Των περί τα ζώα  ιστοριών », βιβλ. Β’ { VIII }.

Ο πίθηκος  , ο κήβος  και ο κυνοκέφαλος   επαμφοτερίζουν  ανάμεσα  στον άνθρωπο  και  στα  τετράποδα .

 

 

ΜΠΛΕ  ΠΙΘΗΚΟΙ ‘  Οι Κυανοπίθηκοι (τοιχογραφία) .

 

 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ – » Πολιτεία  ή  περί  δικαίου », βιβλ. I’ {620 c }.

Η  ψυχή  του  Θερσίτου   ενδύεται την σάρκα  πιθήκου.!

 

 

Ι.ΠΑΣΣΑ – » Νεώτερον   Εγκυκλοπαιδικόν  Λεξικόν   ‘ΗΛΙΟΥ’.

Ποιος  ήταν ο Θερσίτης ; Ήταν δύσμορφος  και αθυρόστομος , ψυχή τε και σώματι  πίθηκος.

 

 

ΓΙΑΝΝΗ    ΛΑΜΨΑ – » Λεξικό του Αρχαίου κόσμου » .

 Θερσίτης : Θρασύς , άσχημος , υβριστής .

 

Τα προηγούμενα  κείμενα  για τον Θερσίτη  είναι  το ένα  στην μορφή της  καθαρεύουσας{ Ι.Πασσά } και το άλλο στην μορφή της  δημοτικής { Γ.Λάμψα  } .Παρατηρείστε ,ότι δεν έχουν σχέση  με το παρακμιακό μόρφωμα  της  σημερινής   μονοτονικής  { αυριανής   ατονικής  και  στο απώτερο  μέλλον  δια του  λατινικού  αλφαβήτου γραφής  } νέο-δημοτικής μορφής της ελληνικής γλώσσας.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ  – » Πολιτικός  ή περί  της  βασιλείας ». { 291 c }.

» Οι     ταραχοποιοί  και  μη  πραγματικοί  πολιτικοί  είναι  άριστοι  μιμητές { υποκριτές}  και γητευτές. Γίνονται  δε  οι  σπουδαιότεροι των σοφιστών.!  Είναι  λοιπόν πολύ δύσκολο να ξεχωρίσεις  τον  Θεατρικό  θίασο από τον Πολιτικό  θίασο. ».

 

 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ  ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΕΩΣ   – » Περί μιμήσεως ».

Η  μίμησις  είναι πράξη   της αναπαραγωγής ενός  προτύπου . Ο συναγωνισμός { ζήλος } είναι ψυχική  ενέργεια  ,κινούμενη   από θαυμασμό { θαύμα }  προς το  θεωρούμενο  καλό .

 

 

Η  έμφυτη και αυξημένη  σε μέγιστο βαθμό  ικανότητα  του ανθρώπου  στην  μίμηση  τον κάνει να ξεχωρίζει από τα άλλα ζώα .Η μίμηση ξεκινάει από  την παιδική ηλικία  και  ωθεί  τον άνθρωπο  στην  υιοθέτηση  προτύπων  συμπεριφοράς  και  στην  μίμηση   ηρώων. Πώς ξεκινάει η μίμηση ; Με τον θαυμασμό .! Αν  πρώτα  δεν  θαυμάσεις  ,αν δεν θαμπωθείς  από κάτι  εκθαμβωτικό   δεν πρόκειται  να ευδοκιμήσει η μίμηση .Το τι και ποιο   είναι  άξιο  θαυμασμού  – γιατί  ό,τι  λάμπει δεν είναι χρυσός – είναι  θέμα  αρετής  και παιδείας. Με αυτό το πάθος , »το  θαυμάζειν »αρχίζει  η  φιλοσοφία   και η χαρά της μαθήσεως. Εκτός  των  μιμολόγων  ,που ασκούνται  επαγγελματικά  με την υποκριτική τέχνη , εραστές της υποκριτικής τέχνης  δηλώνουν και οι πολιτικοί. Μερικοί  δε από αυτούς είναι και φανατικοί .! Η διαφορά  τους  είναι η εξής : ο θεατρίνος  ξέρεις  ότι υποκρίνεται , γι’ αυτό και τον πληρώνεις  , ενώ  ο πολιτικός – σοφιστής  δεν ξέρεις  ότι υποκρίνεται  , γι’ αυτό και τον πληρώνεις.  Συνεπώς  είναι  πολύ  δύσκολο να αναγνωρίσει  και να  ξεχωρίσει  κανείς  τον  Πολιτικό θίασο  από τον Θεατρικό.

‘ Me and my Monkey ‘

 

 

Μα’ι’μού  : από το μιμέομαι -μιμούμαι . Μιμητικόν  γαρ το ζώον.

Πίθηκος : από το πείθομαι .Υπάκουον  γαρ το ζώον

* Παιδι και αναπτυξη…: Μίμησις πράξεως  bandicam 2017-04-21 01-32-18-835

ΜΙΜΩ , MACACA .

 

BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :

 

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

AΓΟΡΑΖΕΤΕ  ΒΙΒΛΙΑ , ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ.