Θέρος ή καλοκαίρι ;

Kαλό  καλοκαίρι ή καλό θέρος ; Οδού η απορία . Είναι και τα δύο ορθά ; Είναι και τα δύο λάθος ; Είναι το ένα ορθόν και το έτερον λάθος ; Αν ληφθεί ενδεικτικώς ένα διαδικτυακόν κείμενον [ όπως του κ. Ν.Σ.]  και αναλυθεί ,μπορεί να γεννηθούν εύλογες απορίες ,αλλά είναι δυνατόν να εξαχθούν και κάποια ωφέλιμα συμπεράσματα :

bandicam 2017-06-21 12-32-22-362

Κατ’ αρχάς είναι ορθόν το» καλό καλοκαίρι» ;  Δεν είναι πλεονασμός { καλό +καλό+ καλό =τρίκαλο } ;  Το καλοκαίρι είναι μεσαιωνικό , από την λέξη   καλοκαίριον . Η λέξη όμως καλοκαιρία  μήπως  είναι  αρχαία ; Στην αρχαιότητα η  καλοκαιρία μήπως   είχε άλλη σημασία ; Μήπως το καλοκαίρι   είναι απόδοση κάποιας άλλης φράσης στην κοινή γλώσσα ; Το θέρος  μήπως  ΔΕΝ  έχει ΙΕ { ‘ ινδοευρωπαϊκή ‘ρίζα } ; [ Διότι   ‘ινδοευρωπαϊκή ‘ γλώσσα  χωρίς λαό , να την ομιλεί, πως δύναται  λογικώς; να τεκμηριωθεί ; ] Μήπως είναι  μια ελληνική , κάπως  καμουφλαρισμένη  λέξη ;  Θερίζω  σημαίνει κατά πρώτον  << περνώ το καλοκαίρι >>  ή  απλά <<  θερίζω στάχυα >> ; Θερίζω και δρέπω έχουν την ίδια σημασία ;  Ας δούμε τί γράφουν τα Μεγάλα και τα Μικρά  Λεξικά της Ελληνικής γλώσσας .Ας  εξετάσουμε { < εξετάζω < εξ [ εκ ]  + ετάζω  [ < ετός = αληθής ] }  την εγκυρότητα των απόψεων αυτού του είδους .

LIDDELL & SCOTT – » Μέγα  Λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».

Kαλοκαιρία  = η ευετηρία. Το καλοκαίριον = το θέρος .

ΗΣΥΧΙΟΥ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ – » Λεξικόν » .

Ευετηρία = ευθηνία [ ευδαιμονία ] ,καλός  ενιαυτός [ μεγάλο χρονικό διάστημα ] , καλοκαιρία.

ΕΡ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ – » Θησαυρός της ελληνικής γλώσσης ».

Καλοκαιρία = ευετηρία. 

ΠΑΠΥΡΟΥ – » Λεξικό της Ελληνικής  γλώσσας ».

Καλοκαιρία { Α Μ } , η καλή κατάσταση των πραγμάτων , ευτυχισμένη χρονιά , ευετηρία.

Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ – » Μέγα  Λεξικόν   της Ελληνικής  γλώσσης » .

Καλοκαιρία =καλός ενιαυτός , έτος ευτυχούς καρποφορίας , ευετηρία . Αντίθετο : η κακοκαιρία .

Α.Π.Θ {Ιδρ. Μαν.Τριανταφυλλίδη} -» Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής ».

Καλός καιρός   > καλός + καιρός  =  καλοκαίριον { συναρπαγή } > καλοκαίρι.

ΑΧ.ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΥ – » Γραμματική της Αρχαίας  Ελληνικής  γλώσσης ».

Διαφέρει η σύνθεσις ονομάτων από την συναρπαγή .Εάν  ήταν σύνθετη η λέξις  θα έπρεπε το α’ συνθετικό να ήταν { καλλ- }.

J.B HOFMANN – »Ετυμολογικόν Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής ».

Το { καλλ- }  ως πρώτο {α’} συνθετικό των λέξεων .

Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ – » Λεξικόν  της  Αρχαίας  Ελληνικής  γλώσσης ».

Ευκαιρία  { ευ + καιρός } = καλός [ κατάλληλος ] καιρός.

θεροσ

ΓΙΑΝΝΗ  ΤΣΑΡΟΥΧΗ  –  «Οι Τέσσερις Εποχές» , » ΘΕΡΟΣ »  , { 1969 }.

Γ.ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ – » Ετυμολογικό  Λεξικό της  Νεοελληνικής  γλώσσας ».

Θέρος από το… Ι.Ε *G her = ζέστη , θερμότητα !!!  Προσέξτε αυτό το { * } αστεράκι. Αυτό δηλώνει υποθετική ρίζα !! Υποθετικές λέξεις από  υποτιθέμενο Ι.Ε  λαό..!! Διότι ΔΕΝ υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα προς τεκμηρίωση της υπάρξεως του λαού αυτού , ΔΕΝ υπάρχουν ιστορικές μαρτυρίες , ΔΕΝ υπάρχουν μύθοι , ΔΕΝ  υπάρχει θρησκευτική λατρεία ,ΔΕΝ υπάρχει  κοιτίδα .Το μόνο αληθινό  -στο κατασκεύασμα αυτό -είναι η ομοιότητα μερικών λέξεων  μεταξύ κάποιων λαών , η οποία εξηγείται με λάθος τρόπο [ για να μην πω ανάποδα : με τα χέρια κάτω και τα πόδια πάνω ]. Διότι δεν λαμβάνεται υπόψιν η ιστορικότητα των λέξεων : ΔΕΝ εμφανίζονται ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΩΣ και ΕΞΑΠΙΝΗΣ οι λέξεις σε όλον τον κόσμο » εν είδει περιστεράς » !!!

Γ.ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ – » Ετυμολογικό  Λεξικό της  Νεοελληνικής  γλώσσας ».

Τι είναι το Ι.Ε {  Ινδο+ευρωπαική ή Ινδο-γερμανική  θεωρία } ; Υποθετική  πρωτογλώσσα  ,με υποθετικούς { = φανταστικούς} και ΟΧΙ  μαρτυρούμενους τύπους  { δλδ.  άνευ αποδείξεων }.!!  Όμως μία   ΓΛΩΣΣΙΚΗ  ΥΠΟΘΕΣΗ  άνευ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ , όπως και τόσες άλλες υποθέσεις , πώς  γίνεται να κατέχει θέση ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ; Αυτό στον Πλάτωνα καλείται ΔΟΞΑΣΙΑ { < δοκώ } και όχι επιστήμη .

ΕΥΣΤΡ.  ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΥ – » Λεξικό  Λατινοελληνικόν ».

Calor  <   Caleo  <  Kαλέα  < Αλέα = η του ηλίου  θερμότης . { Καλορί [ calorie ] = η θερμίδα }

ΑΝ. ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ  – ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  – » Ο εν τη λέξει Λόγος »

Ηλιακή θερμότης = είλη  ή έλη  ή αλέα  > ΚΑΛΕΑ —-> Καλός. { Καλός = ο θερμός  { εκ του ηλίου }. Κήλον = τόξο , βέλη του Απόλλωνος  και περικεκαυμένον εκ του ηλίου ξύλον  { άρα ξηρόν }.Κάλον = ξύλον και ό,τι  ξύλινον.

Σ. ΔΩΡΙΚΟΥ – Κ.ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ– »  Το  Δίγαμμα  { F } » .

Ρίζα σFελ-  / Fελ- > ήλιος , αλέα , ελάνη , σελάνα / σελήνη .

ΠΑΝ.ΚΟΛΛΙΑ – » Λεξικόν των Bασικών  ρημάτων της  Αρχαίας  Αττικής  πεζογραφίας ».

Καίω / Κάω = καίω, ανάβω , καυτηριάζω , αναλίσκω. Κάλον = ξύλον προς καύσιν.

ΙΑΚ.ΘΩΠΟΠΟΥΛΟΥ – » Πελασγικά » .

Κάλ = ανάπτω , καίω .Κήλεος » καυστικός » , κήλα.

J.B HOFMANN – »Ετυμολογικόν Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής ».

Κάλον = το ξηρό ξύλο κατάλληλον προς καύσιν. Κάλα =τα πλοία {γιατί ήσαν ξύλινα}Καλιά = η καλύβα { = η ξύλινη }.

ΗΣΥΧΙΟΥ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ – » Λεξικόν ».

Κάλινα = ξύλινα .Κάλιον = ξυλάριον .Καλιός = το δεσμωτήριο .Καλιαί = οι μικροί οίκοι Κηλόν = το ξηρόν.

ΣΟΥΔΑ  ή  ΣΟΥ’Ι’ΔΑ – » Λεξικόν ».

Κάλον = το ξύλον

LIDDELL & SCOTT – » Μέγα  Λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».

Κάλον = το ξύλο. Κάλα= τα τεμαχισμένα ξύλα  προς  καύσιν.

Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ – » Λεξικόν  της  Αρχαίας  Ελληνικής  γλώσσης ».

Κάλον [εκ του καίω ]= κατάλληλον  ξηρόν  ξύλον  προς καύσιν.

pizap.com14125826934682

ΝΙΚ.ΛΥΤΡΑ – » Το Ψάθινο Καπέλο », { 1923-26 }.

ΠΑΝ.Ε.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – » Λεξικό ρημάτων της Αρχ.Ελλ.γλώσσας ».

Θερίζω = κόβω , παραθερίζω . Η πρώτη σημασία της λέξεως είναι κόβω και δεύτερη  παραθερίζω. Ο  Θέρος  { = το θέρισμα}  <  θερμαίνω. Το θέρος {= το καλοκαίρι } < θερμαίνω.

ΑΝ.ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  – » Ο εν τη λέξει Λόγος ».

Θάλπτω  >  θέρω =θερμαίνω και θέρος > θερσαίνω / τερσαίνω = ξηραίνω . { torch= πυρσός , δάδα, δαυλός }.

ΠΑΝ.Ε.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – » Λεξικό ρημάτων της Αρχ.Ελλ.γλώσσας ».

Δρέπω = κόβω και συλλέγω , μαζεύω για τον εαυτόν μου. { π.χ  δρέπω τους καρπούς = κόβω και μαζεύω τους καρπούς }.Θερίζω  κατά το θέρος , δρέπω  και στις υπόλοιπες εποχές , όχι μόνο κατά το θέρος.

ΣΠΥΡ. ΖΑΜΠΕΛΙΟΥ – » Πηγές της Νεοελληνικής  Εθνότητας ». { σελ.507 }.

Το θέρος  ονόμασαν  καλοκαίριον.

ΜΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ – » Νεοελληνική  Γραμματική ».

Η Ελληνική γλώσσα {επίλογος}.

ΖΑΝ ΦΡΑΝΣΟΥΑ ΜΙΛΕ – » Μετά το  Θερισμό » , { 1857 }

Σάρωση_20170622

Καλές  διακοπές σ’ όλες τις παραθερίστριες  και σ’ όλους  τους παραθεριστές.

BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :

AΓΟΡΑΖΕΤΕ   ΒΙΒΛΙΑ   , ΕΛΕΓΧΕΤΕ  ΤΙΣ  ΠΗΓΕΣ .

Κηφήνας , νόσημα πόλεως.

Ποιόν ονομάζουμε  κηφήνα ; Τι σχέση έχει ο κηφήνας  στην  κυψέλη  των μελισσών   με τον  κηφήνα της πόλεως  ; Σε ποιο  πολίτευμα άραγε,  ευδοκιμεί ο  κηφήνας ;

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Ηθικά  Νικομάχεια », { 1160 a }.

<< Τρία είναι τα είδη των πολιτευμάτων .Ισάριθμες είναι και οι παρεκβάσεις ,δηλαδή η φθορά  αυτών. Τα πολιτεύματα αυτά είναι :  η Βασιλεία , η Αριστοκρατία και η ‘από τιμημάτων ‘πολιτεία  ή Τιμοκρατικό πολίτευμα [ όπως αρμόζει να καλείται ]  , το πολίτευμα δηλαδή που στηρίζεται στον διαχωρισμό των πολιτών σε κατηγορίες ανάλογα με το μέγεθος της φορολογήσιμης περιουσίας τους. Οι περισσότεροι συνηθίζουν να  καλούν το πολίτευμα αυτό και ‘Πολιτεία’. >> .

Διαίρεση  των  πολιτευμάτων .{3} Ορθά  , {3} Ημαρτημένα .   img326                         

Ο τρόπος  εκλογής των αρχόντων καθορίζει και το είδος του πολιτεύματος.

{ α] κληρονομική  β] δια ψήφου  γ] δια κλήρου.

Μεγάλη σύγχυση υπάρχει μεταξύ του είδους των οικονομικών συστημάτων { καπιταλισμός , κομμουνισμός , νεοφιλελευθερισμός  κ.τ. λ } και του είδους των πολιτευμάτων { βασιλεία , αριστοκρατία , δημοκρατία } Περισσότερα  για τα πολιτεύματα ,δείτε το  » Παλαιά και Νέα Δημοκρατία. »  .

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ-» Ρητορική  Τέχνη », [1365 b].

img309

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Ηθικά  Νικομάχεια ‘. { 1160 b } .

Το αριστοκρατικό πολίτευμα εκτρέπεται σε ολιγαρχικό λόγω της κακίας των αρχόντων , οι οποίοι διανέμουν τα πράγματα της πόλεως  παρά την αξίαν και λαμβάνοντες οι ίδιοι όλα ή τα περισσότερα αγαθά. Διότι θέτουν πάνω απ’ όλα , το να είναι πλούσιοι. Στην ολιγαρχία λοιπόν άρχουν ολίγοι και κακοί άνθρωποι.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ – Πολιτεία { ή περί δικαίου } , [ 551 c ].

Συζητεί  ο Σωκράτης με τον Αδείμαντα , για τον χαρακτήρα και τα μειονεκτήματα του Ολιγαρχικού πολιτεύματος  .

<< 1.] Το πρώτο μειονέκτημα -λεέι ο Σωκράτης – είναι  η  ίδια  η προυπόθεσή  του . Οι άρχοντες  εκλέγονται  με βάση το εισόδημά τους. Έτσι ο ικανότερος του πλουσίου αλλά  πένης δεν γίνεται ποτέ άρχοντας. Όπως π.χ  σε ένα πλοίο .Αν  ο κυβερνήτης  του  εκλέγεται βάσει περιουσίας δεν επιτρέπεται  σ’ έναν  πένητα -αλλά  ικανότερο του πλουσίου -να κυβερνήσει {»έτσι ζημιώνεται, εν τέλει , το πλοίο ή η πόλις »}.

2.]Ουσιαστικά στο ολιγαρχικό πολίτευμα δεν έχουμε μία  αλλά δύο πολιτείες  . Μία των πενήτων και μια των πλουσίων. Και οι πένητες  και οι πλούσιοι  αναγκαστικά  κατοικούν στην ίδια πόλη αλλά επιβουλεύονται  πάντα ο ένας τoν άλλoν.

3.] Ούτε και στην διεξαγωγή πολέμων είναι καλοί γιατί φοβούνται τον οπλισμένο όχλο περισσότερο από τους εχθρούς.

4.] Σε μια τέτοια  πολιτεία οι ίδιοι άνθρωποι  καταγίνονται με πολλές ασχολίες , με τη γεωργία , το εμπόριο ,τον πόλεμο και αυτό δεν είναι σωστό…>>

ΠΛΑΤΩΝΟΣ – Πολιτεία { ή περί δικαίου } ,{ 552  a-b }.

5.] ..<< Το πιο μεγάλο κακό  είναι , το να επιτρέπεται  στον καθένα  να πουλήσει όλα του τα υπάρχοντα  και κάποιος άλλος να τα αποκτήσει  κι αφού  τα πουλήσει να κατοικεί στην πόλη χωρίς να ανήκει σε καμμία τάξη και να χαρακτηρίζεται  ως πένης και άπορος. Πράγματι το  ολιγαρχικό πολίτευμα ,  και το ασπάζεται { αυτή την αισχρή αγοραπωλησία } και δεν το εμποδίζει  .Διότι άλλοι είναι πάμπτωχοι  και άλλοι είναι πάμπλουτοι στις ολιγαρχικές   πόλεις. Αυτοί οι πλούσιοι -που έγιναν πένητες – όσο ακόμη ήταν πλούσιοι, ουσιαστικά  δεν ήταν ούτε άρχοντες , ούτε υπηρέτες  αλλά καταναλωτές ετοίμων [ξόδευαν από τα έτοιμα ]…>>

ΠΛΑΤΩΝΟΣ – Πολιτεία { ή περί δικαίου } ,{552 c – e }.

ΟΙ ΑΝΑΛΩΤΕΣ  κηφήνες  είναι νόσημα  σμήνους  ή νόσημα πόλεως.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ – Πολιτεία { ή περί δικαίου } , [ απόδοσις ] ,

Όπως ο κηφήνας στην κυψέλη γίνεται το νόσημα του σμήνους , έτσι κι αυτός που γίνεται κηφήνας μέσα το σπίτι είναι το νόσημα της πόλεως. Ο θεός{ !}  έχει πλάσει τους  φτερωτούς κηφήνες  ακέντρους  { χωρίς κεντρί }  και από τους πεζούς , άλλοι  είναι  χωρίς κεντρί και άλλοι με φοβερά κεντριά. Από τους  άκεντρους   κηφήνες  προέρχονται όσοι πεθαίνουν φτωχοί στα γεράματά τους. Από αυτούς όμως που έχουν κεντρί όλοι , όσοι έχουν χαρακτηριστεί ως κακούργοι. Έτσι ,όπου δεις φτωχούς μέσα στην πόλη , υπάρχουν και κρυμμένοι κλέφτες , λωποδύτες , ιερόσυλοι και άλλοι τέτοιοι κακοί δημιουργοί.Αυτούς η πολιτεία τους συγκρατεί με την βία { καταστολή  των  εκνόμων φαινομένων }.Αυτά , δημιουργούνται  στο  ολιγαρχικό  πολίτευμα , εξαιτίας της απαιδευσίας ,  της κακής ανατροφής και της κακής πολιτικής κατάστασης. Συνεπώς,  τέτοια περίπου θα είναι η ολιγαρχική πόλη και τόσα πολλά κακά θα έχει , ίσως και περισσότερα.

ΗΣΙΟΔΟΥ – »Θεογονία «,{στ.304}.

Η πείνα  είναι πάντα σύντροφος του  αέργου ανδρός  .Με αυτό και οι θεοί  αγανακτούν  δικαίως { νεμεσσώσι } και ο άνθρωπος που ως άεργος ζει όμοιος στην φύση με τον κηφήνα  κόθουρο [ = κηφήνας  άκεντρος   όχι  άμετρος ]  είναι , που των μελισσών τον κόπο ξοδεύει  άεργος  τρώγοντας.

ΗΣΥΧΙΟΥ  του  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ  – » Λεξικόν »

.Κόθουρος = αργός [νωθρός] , άκεντρος , κολοβούρος { κόλουρος } , σιτοκούρος , αχρείος , κακούργος {!} , αλώπηξ .

LIDDELL & SCOTT – »Μέγα  λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».

Κηφήν = αρσενική μέλισσα .Οι κηφήνες  μένουν στην κυψέλη άεργοι  και τρώνε το μέλι των εργατριών .Ο κηφήνας  είναι  άκεντρος. Μεταφορικά και ο  οκνηρός  και λαίμαργος άνθρωπος ,που δεν εργάζεται για να κερδίσει  τα προς το ζην.

Ι .ΠΑΣΣΑ – » Νεώτερον   Εγκυκλοπαιδικόν  Λεξικόν   ‘ΗΛΙΟΥ’.

Οι κηφήνες είναι ειρηνικοί αλλά  λαίμαργοι και βόσκουν απλήστως  μέσα στην κυψέλη , την οποία εγκαταλείπουν μόνο κατά την μεσημβρία των αιθρίων  ημερών για να επιστρέψουν  μετά από λίγο.Ο μόνος σκοπός τους είναι η γονιμοποίηση της βασίλισσας.

PotniaTheron_Rhodos

ΚΗΦΗΝΟΠΑΓΙΣ  : όργανο μεταλλικό  για την σύλληψη των κηφήνων κατά την είσοδο ή έξοδο τους από την κυψέλη .Δυστυχώς η επιστήμη δεν έχει προχωρήσει τόσο , ώστε να εφεύρει  το ανάλογο όργανο για τους κηφήνες  που ευημερούν στην ολιγαρχική πολιτεία.

Μέλισσα εκ του μέλει = φροντίζει .Μεληδών = η φροντίδα. Κηφήν  εκ του κόπτω , κωφός  με ριζική  σημασία  ανίσχυρος , ασθενής , άχρηστος . Μέλισσα και μία εκ των τροφών του  Διός.  Μελισσονόμοι  ή  Μέλισσες , οι ιέρειες της Δήμητρας , που φρόντιζαν για την καθαριότητα του ναού της.

ΑΝ.ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ  – ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – » Ο  εν  τη  λέξει  Λόγος »..

Nic. Poussin – » Δίας και οι τροφοί του { οι νύμφες  Αμάλθεια και Μέλισσα } », (1638).

800px-Nicolas_Poussin_-_The_Infant_Jupiter_Nurtured_by_the_Goat_Amalthea_-_WGA18300-300x217
bandicam 2017-06-07 16-55-05-159

Ι.ΠΑΣΣΑ – » Νεώτερον   Εγκυκλοπαιδικόν  Λεξικόν   ‘ΗΛΙΟΥ’ .

Κηφήνες : μυθικός λαός , επώνυμος του οποίου θεωρείται ο Κηφεύς. Οι Αιθίοπες , των οποίων η χώρα λεγόταν Κηφηνία. Ο Ελλάνικος τους Χαλδαίους , ο δε Ηρόδοτος  και άλλοι τους Πέρσας.

UEOFR

               ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ – » Χαρακτήρες ». Ο ολιγαρχικός.

ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ – » Χαρακτήρες ».

Ο ολιγαρχικός.

bandicam 2017-06-07 12-54-38-536

ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ: Χαρακτῆρες .

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ { πολιτευμάτων } :

1.Κόλακες  {έχει η  Τυραννία }

2.Δημαγωγοί { έχει η δημοκρατία , η άνομος = Οχλοκρατία }

3.Κηφήνες { έχει η  Ολιγαρχία }.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :

ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ  ΒΙΒΛΙΑ  , ΕΛΕΓΧΕΤΕ  ΤΙΣ  ΠΗΓΕΣ.