Tο μουσείον.

Τί εννοούμε σήμερα με την λέξη  μουσείο; Μάλλον ένα κτίριο που στεγάζει έργα τέχνης  ή αντικείμενα του μακρινού ή προσφάτου παρελθόντος ,τα οποία έχουν περιπέσει σε αχρηστία και λειτουργούν πια ως εκθέματα  με σκοπό την σύνδεση  και επικοινωνία κατά κάποιο τρόπο με το παρελθόν.  Σύμφωνα  με τον ICOM (Internat. Council of Museums) : είναι ένα μόνιμο ίδρυμα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος, στην υπηρεσία της κοινωνίας και της αναπτύξεως αυτής , ανοικτό στο κοινόν, το οποίον έχει ως έργον του την συλλογή, την μελέτη, την διατήρηση, την γνωστοποίηση και την έκθεση τεκμηρίων του ανθρωπίνου πολιτισμού και περιβάλλοντος, με στόχο την μελέτη, την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία.    AMBROSE  & CR. PAINE  – » Museum Basics » , { p.8 }.                                                              Μερικοί ορισμοί για το »μουσείο».Ορισμός του ICOM :

ΑΚΑΔΗΜΙΑ  ΑΘΗΝΩΝ – » Χρηστικό Λεξικό της Νεοελληνικής γλώσσας ».

Τι σήμαινε  άραγε ‘Μουσείον’ στην αρχαιότητα και ποία η σχέση του με το  ‘μουσείο’  της  σύγχρονης εποχής ; Εάν δεν γνωρίζουμε τί είναι ιστορικώς το μουσείον, μπορούμε να προσδιορίσουμε » τον ρόλο του Μουσείου στη σύγχρονη κοινωνία‘ ;                                    Εν τέλει τι δηλώνει ετυμολογικώς η λέξη Μουσείον και ποία η σχέση του με τις Μούσες και την μουσική ;


1.ΜΟΥΣΕΙΟΝ.                                                                                                                                LIDDELL & SCOTT» Μέγα λεξικόν  της  Ελληνικής γλώσσης ».                                    Mουσείον { ιερόν } είναι το ουδέτερο του επιθέτου  Μουσείος -α-ον .

Αναλυτικά :                                                                                                                                          1]. Iερόν [ ναός ] των Μουσών ,έδρα και ενδιαίτημα των Μουσών.                          ΠΛΑΤΩΝΟΣ – » Φαίδρος », { 278 b }.                                                                                        Μουσείον Νυμφών  = ιερό [ναός] των Νυμφών .

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ  – »Περί πολυπραγμοσύνης », { 521 d-e }.                                                                Ευφρόνη{ < εύφρων }  = η καλή ώρα ,η ευνο’ι’κή  { κατ’ ευφημισμόν αντί του νυξ }.      Όπως Ευμενίδες ,οι κατ’ευφημισμόν Ερινύες.

ΖΑΧΑΡΙΟΥ [ Σχολαστικού ή  Μυτιληναίου ]   – » Ο διάλογος Αμμώνιος  ».                               Τέμενος των Μουσών = ο ιερός χώρος των Μουσών.

2]. Παιδευτήριον [σχολείον ] των τεχνών  και πάσης  μαθήσεως .                                     ΑΘΗΝΑΙΟΥ  – » Δειπνοσοφιστές », { Ε’ -187 d }.                                                                                 Αθηναίων πόλις , το της Ελλάδος μουσείον.

[ μεταφορικώς ]                                                                                                                                    ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ – » Ελένη » , { στ. 174 }.                                                                                                    ‘ μουσεία θρηνήμασι ξυνωδά‘ =χοροί ομού  θρηνώντων  {δλδ. το  βασίλειον του Πλούτου και της  Περσεφόνης } . Φερσέφασσα  =Περσεφόνη [= η φέρουσα το Φως ].

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ  – »Βάτραχοι », { στ. 92-93}.                                                                                  »Χελιδόνων  μουσεία » = τοποθεσίες ,όπου τετερίζουν τα χελιδόνια.

ΓΡ.ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ  – » Λεξικόν  Ερμηνευτικόν ».                                                                          Mουσείον = μουσών ναός ,σχολείον . » χελιδόνων μουσεία »=  βαρβαριζούσης πολυλογίας κατοικητήρια { δοχεία }.

EYΡΙΠΙΔΟΥ – » Αποσπάσματα  » , Αλκμήνη .                                                                              »χελιδόνων μουσείον » = φλυαρία.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ  – » Φαίδρος », { 267 c }.                                                                                                 » μουσεία λόγων » = σχολεία ,όπου διδάσκονται νέες λέξεις [ διπλασιολογία ].

3].Μουσεία [ ιερά ] = εορτή των Μουσών .                                                                          ΑΙΣΧΙΝΟΥ – »  Κατά  Τιμάρχου  » ,{ 1.10  }.                                                                                     »περί Μουσείων »= η εορτή των Μουσών.

ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ  –  ‘‘Ελλάδος Περιήγησις , Βοιωτικά », { 31.3 }.                                                  Μούσεια : οι Θεσπιείς τελούσαν την γιορτή κάθε πέντε χρόνια στο άλσος των Μουσών .   Σ’ αυτήν συναγωνίζονταν ποιητές επών ,αυλωδοί και αυλητές.

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ  – » Συμποσιακά », { Θ’- 736 D }.                                                                           »εν τοις Μουσείοις »= στην εορτή των Μουσών.

ΑΘΗΝΑΙΟΥ– » Δειπνοσοφιστές » , { ΙΔ’ – 26 }.                                                                                   »περί του εν Ελικώνι Μουσείου » = περί του ναού των Μουσών στον Ελικώνα.

4].»Μουσείον» : a] Είδος  φιλοσοφικής σχολής και Βιβλιοθήκη.                                          { Αθήνα  και  Αλεξάνδρεια }.                                                                                              ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ  ΛΑΕΡΤΙΟΥ  – » Βίοι φιλοσόφων» , IV.{ I }. Σπεύσιππος  .                                        » …εν τω μουσείω τω υπό Πλάτωνος εν Ακαδημεία ιδρυθέντι  = … στην  φιλοσοφική σχολή ,που είχε ιδρύσει ο Πλάτωνας πλησίον  του δημοσίου άλσους στην Ακαδημεία.

ΣΑΡ.ΚΑΡΓΑΚΟΥ – »Ιστορία των Αρχαίων Αθηνών », { Α’ ,σελ. 247-248 }.                                  Ακαδήμεια ή Ακαδημία.

Γ.ΛΑΜΨΑ  – » Λεξικό του Αρχαίου κόσμου ‘.                                                                                     Μουσείον : ιερόν των Μουσών και τόπος διδασκαλίας.

ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ  – » Γεωγραφικά » , { Aίγυπτος ,  ΙΖ’ – 8  }.                                                        Μέρος των ανακτόρων { Αλεξανδρείας } είναι και το Μουσείον μέσα στο οποίο  σιτίζονται οι φιλόλογοι ,που εργάζονται στο Μουσείον.

Γ.ΛΑΜΨΑ  –  » Λεξικό του Αρχαίου κόσμου ‘.                                                                                    Το Μουσείον { της Αλεξανδρείας } ήταν μια σύνοδος ,ένας θίασος των Μουσών,υπό την διεύθυνση ενός ιερέα ,που τον διόριζε ο βασιλιάς.Τα μέλη του Μουσείου ορίζονταν από τον βασιλιά ,ο οποίος διέθετε και τα κοινά χρήματα [ Ο ρόλος αυτός των βασιλέων τονίζει και τον μοναρχικό χαρακτήρα του θεσμού σε αντίθεση με την Ακαδήμεια και τον Περίπατο ].Τα μέλη του Μουσείου είχαν πλήρη σίτιση και σταθερές απολαβές την επονομαζόμενη σύνταξη και δεν πλήρωναν φόρους.

4].»Μουσείον» : b]. Λόφος των Αθηνών.                                                                                         ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ – » Ελλάδος Περιήγησις  », Αττικά »,[ 25.7 ].                                                            Μουσείον ,ο λόφος των Αθηνών.

ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ – » Μουσαίος  ».                                                                                                       Ο Μουσαίος ,πατέρας του Ευμόλπου  ,ήταν μυθικός μάντης και ιερέας, πιθανόν υιός του Ορφέως . Θεωρείται  ο ιδρυτής της  ιερατικής ποιήσεως στην Αττική.Συνέθεσε λατρευτικούς και εξαγνιστικούς ύμνους .πραγματείες σε πεζό λόγο και χρησμούς.Οι Ευμολπίδες ήσαν αρχαίον ιερατικό γένος της Ελευσίνας και της Αττικής .Από αυτούς  προερχόταν ο Ιεροφάντης των Ελευσινίων Μυστηρίων. Το επόμενο απόσπασμα είναι από το ‘ Πάριον Μάρμαρο’.

ΙΧΩΡ  – »  Το  Πάριον  Χρονικόν  ».                                                                                                      Tο »Πάριον  Χρονικόν » ή ‘‘Πάριον Μάρμαρο » είναι μια μαρμάρινη στήλη [ αποτελεί το αρχαιότερο δείγμα ελληνικού χρονολογικού πίνακα ] η οποία σώζεται μέχρι σήμερα.Είναι χωρισμένο σε τρία τμήματα.Στην Πάρο διασώζεται το κάτω τμήμα της στήλης.

                          ΜΟΥΣΕΙΟΝ  ή  ΛΟΦΟΣ  ΜΟΥΣΩΝ  ή  ΛΟΦΟΣ  ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ.903331-filopappou_680_419095_ll3pzx (1)

4].»Μουσείον» : c]opus musivum ».                                                                                       ΣΤΕΦ. ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗ  – » Λεξικόν Λατινο-Ελληνικόν ».                                                          musivum [ opus ] = μουσείον, φηφιδωτά.

4].»Μουσείον» : d].Επιγραφή βιβλίου { Αλκιδάμαντος }.                                                        Ι.ΣΤΟΒΑΙΟΥ – » Ανθολόγιον». [ ΡΚ’ . Έπαινος  θανάτου ].           


ΑΝΘ. ΓΑΖΗ  – » Επίτομον λεξικόν  της  Ελληνικής γλώσσης ».                                                   Μουσείον : 1} τόπος , ναός ,τέμενος ,θρόνος,κατοικία των Μουσών  2}.»Μουσεία [ιερά] = η εορτή των Μουσών 3}.Το »μουσείον» =τόπος αντίκρυ της Ακροπόλεως των Αθηνών ,όπου έψελνε και τελικώς τάφηκε ο Μουσαίος  4}.[μεταγ.] μουσείον = η ζωγραφική σύνθεσις από διαφορετικά – κατά το χρώμα -πετράδια ,ψηφοθέτημα  5].Μουσείον = μικρή πόλη της Μακεδονίας.

ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ Δ. του ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ – » Λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».                                Μουσείος-α-ον : 1}. Αυτός που ανήκει στις Μούσες ,ο μουσικός // Το μουσείον = κατοικητήριον των Μουσών // [συνεκδ.] γυμνάσιον ,σπουδαστήριον 2}. [Βυζ.] μουσείον = η ζωγραφιά δια ψηφίδων { mosaique }

ΣΩΚΡ.ΤΖΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ  – » Λεξικόν των Ελληνικών και Ρωμα’ι’κών  Αρχαιοτήτων ».        Μούσεια  :  εορτή με αγωνίσματα. Μουσείον : Το όνομα αυτό σήμαινε καθόλου τόπον αφιερωμένο στις Μούσες.Ειδικότερα δε ονομάστηκε μουσείον κατάστημα στην Αλεξάνδρεια ,που θεμελιώθηκε από τον  Πτολεμαίο τον Φιλάδελφο περί το 280 π.Χ. για την προαγωγή και διάδοση της μάθησης και την προστασία των πεπαιδευμένων . Το μουσείο αποτελεί μέρος των βασιλικών ανακτόρων.

Ν.Π.ΑΝΔΡΙΩΤΗ – » Ετυμολογικό Λεξικό της Κοινής  Νεοελληνικής ».                          Mουσείον =   μουσ – είον .

ΑΝ. ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ  – ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – » Ο εν τη λέξει Λόγος ».                                                    Η κατάληξη  σε [ -ειος  -εια ,-ειον ] σημαίνει εκείνον ο οποίος ανήκει ή έχει σχέση  προς εκείνο το οποίο δηλώνει το πρωτότυπο .

Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ – » Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».

ΠΑΠΥΡΟΥ  – » Λεξικό της Ελληνικής γλώσσας ».

A.Π.Θ {Ιδρ. Μαν.Τριανταφυλλίδη} – » Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής ».                             

Γ.ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ – » Ετυμολογικό  Λεξικό της νέας Ελληνικής  γλώσσας ».

 2. ΜΟΥΣΕΣ                                                                                                               ΑΘ.ΣΤΑΓΕΙΡΙΤΟΥ  – » Ωγυγία  ή  Αρχαιολογία » ,{ Β’ ,σελ276-277 }.                                            Τις δε  Μούσες’ παράγουν από το μάω , ή από το μώομαι ή μώσις { =το επιθυμώ } ή το  Μούσαι από το  ‘ομού ούσαι ‘{= αυτές που είναι μαζί }. Oι Μούσες είναι η αλληγορία των μαθήσεων. Γι’ αυτό είναι  θυγατέρες της Μνημοσύνης ,επειδή η μνήμη τις γεννά. Και του Διός θυγατέρες ,το οποίον σημαίνει του νου , διότι τα μαθήματα είναι θείον δώρον.Άρα ο ΝΟΥΣ  με την ΜΝΗΜΗ , αφού έσμιξαν ερωτικά πολλές φορές ,γέννησαν τις ΜΑΘΗΣΕΙΣ. Απ΄αυτό και η διαμονή τους στα όρη και στις ερημιές.Καθότι οι μαθήσεις ζητούν ησυχία και ειρήνη , και περιφρονούν τελείως την διατάραξη της ησυχίας.

ΗΕΝRICUS  STEPHANUS  – » Θησαυρός της Ελληνικής  γλώσσης ».                                  Μούσα : Από  την μία ονομάστηκαν όλες  Μούσες.Ο Μνασίας δε ισχυρίζεται ,ότι όλες οι Μούσες  είναι  τρεις : Μούσα { Οδύσσεια },Θεά { Ιλιάδα } , Υμνώ { Παλαμηδεία }.Από το μούσα και το ρήμα μοισώ των Συρακουσίων .Οι Ρηγίνοι λένε μούσα ,οι Αιολείς μοίσα [ Πίνδαρος ] ,οι Αττικοί – Ίωνες – Συρακούσιοι λένε μούσα ,οι Λάκωνες  μώσα [ οι μεταγενέστεροι Λάκωνες  μώα ,χωρίς το -σ- ].Το μούσα δε, παράγεται από το μονοσύλλαβο ρήμα  μώ. Οι λέξεις  Μούσες και μουσική από το μώσθαι ,ήτοι και από της ζητήσεως και  από της φιλοσοφίας. O Πλάτων στον ‘ Κρατύλο’ γράφει ότι  »τας  μούσας τε και όλην την μουσικήν »από το» μώσθαι» παράγονται. Ευσέβιος : To  Μούσα ,πραγματικά  προέρχεται από το μυείν  ,επειδή  έργο της Moύσας  σημαντικό  είναι το διδάσκειν και το παιδεύειν.

Σάρωση_20190128

ΗΡΩΔΙΑΝΟΥ – »Περί κυρίων και επιθέτων και προσηγορικών μονόβιβλον ».                          Το μούσα από το μω = ζητώ . Η μετοχή  : [αρσ.] μων  , [θηλ.] μούσα.

Ι.ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ – » Ομηρικόν Λεξικόν  ».                                                                                  Μούσα/μώσα { < *μα – ,μαίομαι }.

ΟΜΗΡΟΥ – » Οδύσσεια », { ω , 60-61 }.                                                                                                Μούσαι εννέα [ 9 ] .

ΗΣΙΟΔΟΥ – » Θεογονία », { στ.915-917 }.                                                                                            Μνημοσύνη, η μητέρα των εννέα Μουσών.

Γ.ΤΣΑΓΚΡΙΝΟΥ / ΕΥ.ΜΠΕΞΗ – » ΗΣΙΟΔΟΥ : Θεογονία».                                                                Η  Μνημοσύνη και οι εννέα Μούσες.

ΗΣΥΧΙΟΥ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ – » Λεξικόν ».                                                                      Μούσα = τέχνη .Τεχνίτες = σοφοί και μουσικοί. Μούσες = θεές .

ΣΟΥ’Ι’ΔΑ /  ΣΟΥΔΑ  – » Λεξικόν ».                                                                                            Μούσα {< μω = ζητώ} : η γνώσις ,επειδή αυτή τυγχάνει αιτία κάθε παιδείας.                        Όπως ήταν φυσικό ,οι αρχαίοι Έλληνες την ονόμασαν μούσαν.                                          Είναι δε όλες μαζί εννέα [9]: Kλειώ,Ευτέρπη,Θάλεια,Μελπομένη,Τερψιχόρη,Ερατώ,Πολύμνια,Ουρανία,Καλλιόπη.

ΔΙΟΔ.ΣΙΚΕΛΙΩΤΗ – » Βιβλιοθήκη Ιστορική », { Δ’ – 7 }.                                                            Μούσας ,από του μυείν τους ανθρώπους {= διδάσκειν τα καλά και συμφέροντα } και υπό των απαιδεύτων αγνοούμενα.

J.B.HOFMAN  – » Ετυμολογικόν  Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής ».                                            Mούσα / μοίσα /μώσα  = μουσική ,άσμα ,ευπρέπεια .

Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ  – »  Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης «.                                    Μούσα / Μοίσα / Μώσα  : 1]. η θεά της ποιήσεως ,της μουσικής ,του άσματος ,της ορχήσεως και των καλών τεχνών γενικά 2].μούσα =μουσική ,άσμα //  ευγλωττία ,ευφράδεια,πειθώ // μούσαι = τέχνες ,προσόντα ,δεξιότητες  3]. μούσα = το πρέπον ,το προσήκον ,η ευπρέπεια .{σ.σ Άρα άμουσος = ο απρεπής }.ΕΤΥΜ.  μούσα < μονθ-jα , μανθάνω ,μενθήρη.

LIDDELL & SCOTT» Μέγα λεξικόν  της  Ελληνικής γλώσσης ».

                                                         ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ – ΜΟΥΣΕΣ.Σάρωση_20190130 (2)

ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ – » Βοιωτικά », { 29.2 }.                                                                                            Μούσες ήσαν [3] : Μελέτη ,Μνήμη ,Αοιδή.

bandicam 2019-02-13 09-36-26-960

Μ.Τ.CICERONIS [ ΚΙΚΕΡΩΝΟΣ ]– »  De natura Deorum» [ περί φύσεως Θεών ],{ III, 21 }.    Οι πρώτες [πρώτη γενιά ] Mούσες  ήταν [4] : Θελξινόη , Αοιδή , Αρχή, Μελέτη.

bandicam 2019-02-13 09-48-26-410 Ι.Θ.ΚΑΚΡΙΔΗ  – » Ελληνική Μυθολογία », ΟΙ ΘΕΟΙ , {σελ.263-266} .                                             Μούσες , ανάλυση και σχόλια.

ΙΩ.ΖΩΝΑΡΑ – » Λεξικόν ».                                                                                                              Μουσείον = σχολείο { < μούσα = λόγος }. Μούσειον = στόλισμα .Μουσίον  = το ψηφιδωτό. Μουσηγετών = ο κιθαρίζων .

ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ Δ. του ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ – » Λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».                          Μούσα { < μάω  ή μύθος } : 1.θεότης της ποιήσεως [ μουσικής κ.τ.λ. ] 2.{συνεκδ.} ποίησις ,μουσική κ.τ.λ.  3.{γεν.} οι ελεύθερες τέχνες και επιστήμες και ο ενθουσιασμός γι’ αυτές 4.{ ενίοτε} ωδή ,ήχος μουσικής  5.{σπαν.} ποιήτρια ή ψάλτρια.

ΔΑΜ. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ  – » Ετυμολογικό λεξικό της Ελληνικής ».                                      Μούσα ,Μοίσα ,Μώσα , Μώα { < μαίομαι ,μέδομαι } = θεότητα της μουσικής .Μουσική =η τέχνη του τραγουδιού ή των μουσικών οργάνων.

ΑΛΚΜΑΝΟΣ  – » Παρθένειον »,{14}.                                                                                                Μώσα = Μούσα.

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ  – » Λυσιστράτη », { στ.1246-1249 }.                                                                     Μώα = μούσα.

ΑΝ. ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ  – ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – » Ο εν τη λέξει Λόγος ».                                                      Οι εννέα Μούσες.

Σάρωση_20181227 (4)


3. ΜΑΩ-Ω .                                                                                                                                   ΠΛΑΤΩΝΟΣ – » Κρατύλος », { 406 a }.                                                                                              Mώσθαι { < μώ } = επιθυμώ διακαώς .

THOMAS  GAISFORD  S.T.P  – » Etymologicon Magnum Lexicon ».                               Moύσα : 1.Kάποιοι ισχυρίζονται ότι  Μούσα =η μυούσα .Διότι σε τίποτα δεν διαφέρει η μουσική από τα μυστήρια{ δλδ. μυώ > μουσική ,μυστήριο}.2. Όπως δε άλλοι λένε ,ότι Μούσα =η μώσα .Διότι μω και μώμαι = ζητώ. Και την μητέρα του Ερμού { =λόγου } Μαίαν την λένε ,από την [ανα]ζήτησιν και την εύρεσιν των μαθημάτων. Από αυτό [ το ρήμα μω ] και η μαία και η μούσα.

Σάρωση_20190207 (2)

ΕΠΙΧΑΡΜΟΥ  [Κωμικού]-» Αποσπάσματα » ,{80}.                                                                             O Θεόκριτος  χαρακτηρίζει [τον Επίχαρμο  τον Μεγαρέα] ρητώς ως ευρετήν της τραγωδίας. { Επιγρ.18 }.                                                                                                                 Μω= υπέρ το δέον προθυμούμαι ,επιθυμώ ,ζητώ .

ΘΕΟΓΝΙΔΟΣ  – » Ελεγείαι » , { στ.769-772 } .                                                                                      Μούσαι – μώσθαι { απαρεμφ. του ρ. μάω-ώ }.

ΠΑΝ.ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ – »Λεξικόν απάντων των ρημάτων εις τους Αττικούς πεζολόγους».  Mάω,μέμαα = επιθυμώ,ποθώ ,επιζητώ,εποφθαλμιώ . Αυτόματος  = ο πράττων κάτι εξ οικείας βουλήσεως  ,τυχαίος , φυσικός.

ΑΝ. ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ  – ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – » Ο εν τη λέξει Λόγος ». 

LIDDELL & SCOTT» Μέγα λεξικόν  της  Ελληνικής γλώσσης ».                                       Μάω : a].επιθυμώ τι ,το επιδιώκω μετά θέρμης ,το ποθώ  b].επιθυμώ να είμαι  , αξιώ ότι είμαι. Διαιρείται σε : MAΩ [1] = σφοδρά επιθυμία ,πόθος ,σύντονος σκοπός  ΜΑΩ [2] = Έξαψις του νου ,διατάραξις  ΜΑΩ[3] =Σκέψις ,διάσκεψις ,εμμονή .

Σάρωση_20190129

ΠΑΝ.ΚΟΛΛΙΑ – » Λεξικόν των Βασικών Ρημάτων της Αττικής Πεζογραφίας ».             Μανθάνω = μαθαίνω ,εξακριβώνω ,ερωτώ,παρατηρώ ,αισθάνομαι. ΕΤΥΜ. Εκ του μάω =επιθυμώ σφοδρώς .


          Τας θύρας  κλείσατε,τους οφθαλμούς ανοίξατε .Εκάς οι αμύητοι.xxx

ΜΟΥΣΑΓΕΤΗΣ  ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΣ .                                                                                              LIDDELL & SCOTT» Μέγα λεξικόν  της  Ελληνικής γλώσσης ».                               Μουσαγέτης / Μουσηγέτης  { Μusagetes } = ο ηγέτης των Μουσών , o Aπόλλων .            Έτσι επίσης καλείται και ο Ηρακλής.

ΑΠΟΛΛΩΝ  ΦΟΙΒΟΣ.

ΙΩ.ΠΑΣΣΑ  – » Ορφέως  Ύμνοι », { XXXIV . Απόλλωνος  θυμίαμα  }.                                                Απόλλων  :  Μουσαγέτης.

Ι.Θ.ΚΑΚΡΙΔΗ  – » Ελληνική Μυθολογία », OI ΘEOI.                                                                        Οι έρωτες του Απόλλωνος με τις Μούσες και οι καρποί τους, { σελ. 152-154 }.

ΚΩΝ.ΚΟΝΤΟΓΟΝΗ – » Επιτομή Ελληνικής Μυθολογίας », [ 1847] ,{ σελ. 135 }.                        Οι Μούσες  αν και ήσαν κόρες αδιάφθοροι και αειπάρθενοι εν τούτοις μνημονεύονται και κάποια παιδιά τους ,όπως : Ορφεύς , Αίνος ,Υάκινθος ,Ρήσος , Υμέναιος  και Σειρήνες. Ο κύκνος ,το αηδόνι και η ακρίδα ήσαν ζώα αφιερωμένα σ’ αυτές. Η λατρεία τους εξαπλώθηκε από την Ελλάδα στην Ιταλία και μάλιστα στην Ρώμη.

ΠΡΟΚΛΟΥ – » Σχόλια εις τον Κρατύλον  Πλάτωνος » ,{ 177  }.                                                    Μούσες ονομάστηκαν εξ αιτίας της αναζητήσεως { Μούσα < μάω-ώ }. Ο Μουσηγέτης φανερώνει στις ψυχές την αλήθεια  κατά μίαν ΑΠΛΟΤΗΤΑ  νοερή.Ενώ οι Μούσες  τελειοποιούν τις πολλές και ΠΟΙΚΙΛΕΣ  ενέργειές μας  προς το ΕΝ το νοερόν .                    Ο Πλάτων αποκαλεί την φιλοσοφία ‘‘μεγiστην μουσικήν‘ { Φαίδων , 61 a } ,διότι κάνει τις ψυχικές δυνάμεις να κινούνται αρμονικά.

ΠΡΟΚΛΟΥ – » Σχόλια εις τον ‘Κρατύλον’ του Πλάτωνος » ,{ 176 }.                                                 » …διότι ο Απόλλων εξυμνείται ως Μουσηγέτης ,και είναι ο ίδιος ΜΟΝΑΔΑ σε σχέση με την εντός του σύμπαντος ΑΡΜΟΝΙΑ .Ο χορός των Μουσών εξάλλου είναι δεκτικός του σύνολου αριθμού της ΕΝΝΕΑΔΟΣ » από τα δύο αυτά στοιχεία άλλωστε ο κόσμος όλος       << δέθηκε με τ’ άλυτα δεσμά >>…..»

bandicam 2019-01-30 17-55-21-329

ΑΠΟΛΛΩΝ  < Απολών  :{ α = ομού } + πολεί = θέτει σε περιστροφή τα πάντα με αρμονία    << , έπιστατεΐ δέ ούτος ό θεός τή άρμονία, όμοπολών» αύτά» πάντα και κατά θεούς και κατ’ άνθρώπους. >> . Αυτός ο θεός επιστατεί στην αρμονία κινώντας όλα μαζί συγχρόνως  ( ομοπολών ) και σε θεούς και σε ανθρώπους { Κρατύλος  ,495 }.                                              Η μουσική ιδιότητα του θεού Απόλλωνος  έγκειται στην ικανότητά του να συνδέει τις ανόμοιες μορφές της πολλαπλότητας.                                                                                                                                          ΕΝ  < — >  ΠΟΛΛΑ { ΕΝ -ΝΕΑ }.                                                             

inkedΣάρωση_20190130 (2)_li

                              ΦΟΙΒΟΣ  ΜΟΥΣΑΓΕΤΗΣ  &  ΧΟΡΟΣ  ΤΩΝ ΜΟΥΣ

bandicam 2019-02-21 16-43-43-785

Ι.ΠΑΣΣΑ – » Το Αρχαίον   Ελληνικόν  Πνεύμα »,  [ ΠΡΟΚΛΟΣ ] , σελ.530.                                    Ο  γενικός νόμος της τριαδικής αναπτύξεως στο σύστημα του Πρόκλου :                            ΜΟΝΗ – ΠΡΟΟΔΟΣ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ.                                                                                                    Τα τρία κίνητρα ,που με την διαρκή επανάληψη τους αναπτύσσεται το σύνολο των όντων είναι :  Η παραμονή του παραγώγου σε εκείνο που το παράγει { μονή }, το ξεκίνημά του έξω από εκείνο { πρόοδος } και το ξαναγύρισμα σε αυτό { επιστροφή }.Το μεθοδικά  δομημένο σύστημα του Πρόκλου  χρησίμευσε μετέπειτα ως υπόδειγμα στην χριστιανική και μωαμεθανική σχολαστική φιλοσοφία.

Σάρωση_20190131

Ι.ΠΑΣΣΑ – » Το Αρχαίον   Ελληνικόν  Πνεύμα », {ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ},σελ.185                                    O αριθμός τρία [3] είναι ΙΕΡΩΤΑΤΟΣ  ,διότι παριστάνει την Αρχή ,το Μέσον και το Τέλος { Γέννησις -Ζωή Θάνατος }.


bandicam2019-01-3113-04-44-323

Ι.ΠΑΣΣΑ – » Το Αρχαίον   Ελληνικόν  Πνεύμα », { ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ }, σελ.185.                                Οι Πυθαγόρειοι και ο γεωμετρικός συμβολισμός των αριθμών.

                                 Πρώτος ,Δεύτερος ,Τρίτος  τρίγωνος αριθμός.Σάρωση_20190205 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Περί ουρανού », { Α’, 286 a  }.                                                                          » το παν και τα πάντα τοις τρισίν ώρισται » .Ο αριθμός του  παντός είναι το τρία [3] διότι αρχή ,μέσον και τέλος  δίνουν τον αριθμό του παντός.

                                                                    [  Ε ]  και  [ 3 ] 

Σάρωση_20190206

                                                              Tο γράμμα  { Ε }                                                                     ΑΘ. ΣΤΑΓΕΙΡΙΤΗ  -» Ωγυγία », { Γ’ ,σελ.459 }.  ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ .                                                    Σοφός  Έλληνας  άγνωστος στο ευρύ κοινό και αγνοημένος από τον Όμηρον , ήρωας του Τρω’ι’κού πολέμου . Εκπαιδεύτηκε  από τον κένταυρο Χείρωνα ,και έγινε άριστος εποπο’ι’ός { συνθέτης επικών ποιημάτων } και ευφυέστατος φιλόσοφος.Επινόησε δε και πολλά από τα γράμματα όπως το : π , φ , χ  ή  το α, β, γ ,δ ,ε ,ι ,κ , μ , ν , ο , π , ρ , σ , τ, υ. Επινόησε και τους αριθμούς ,το στρατιωτικό σύνθημα  ,τις τάξεις των στρατιωτικών ,τους κύβους κ.α.

ΑΚΤ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  – » Η πρωτογένεσις της Ελληνικής γλώσσης  » , { σελ.21-22}.                  Το γράμμα [ Ε ] δηλώνει την διαχρονικότητα ,διότι  συνδέει το παρελθόν ,το παρόν και το μέλλον .Κάθε οριζόντια γραμμή του γράμματος -Ε- παριστάνει έναν από τους τρεις χρόνους [ παρελθόν-παρόν-μέλλον ].Όλες δε οι οριζόντιες γραμμές συνδέονται δια μιας καθέτου γραμμής και απαρτίζουν μίαν έννοιαν.  

                                                                       Το [ Ε ].bandicam 2019-02-10 23-58-56-354ΗΣΙΟΔΟΥ – »Θεογονία », { στ. 38-39  }.                                                                                                  »τα τε Εόντα τα τε Εσσόμενα προ τα Εόντα », { } = παρελθόν  – παρόνμέλλον.           » φωνή ομηρεύσαι » =με ταιριαστή φωνή .Ομηρεύω { < ομού + αραρίσκω } = συνταιριάζω.

THOMAS  GAISFORD  S.T.P  – » Etymologicon Magnum Lexicon ».                                          Στο  στοιχείον Έ-ψιλον  ,ο ίδιος τύπος  γράμματος ,δηλώνει και το κυκλοτερές και την επέκτασιν του αιώνος .

AΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  – »περί  ουρανού », { 279 a }.                                                                              Αιών = αεί είναι.

Ι.ΠΑΣΣΑ  – » Ορφέως  Ύμνοι », { ΧΧΧ . Διονύσου θυμίαμα } .                                                        Διόνυσος ο  τρίγονος = Διόνυσος  ο τρις γεννηθείς.

ΠΡΟΚΛΟΥ  – » Ιεροί  Ύμνοι », Εις Διόνυσον , {αποσπάσματα }.                                                       » μονάδα τριούχον »= τριαδική μονάδα.

                                      ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΤΡΙΟΥΧΟΣ ,TΡΙΓΟΝΟΣ.

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ .                                                                                                       Αγία ,Ομοούσιος και Αδιαίρετος ΤΡΙΑΣ.

M.C.ESCHER – » Three intersecting  planes », { 1954 }.Σάρωση_20190219 (13)4.ΜΟΥΣΙΚΗ.                                                                                                                                         ΑΚΑΔ.ΑΘΗΝΩΝ – » Χρηστικό λεξικό της Νέο-ελληνικής γλώσσας ».

Μουσική , ‘πάσα τέχνη και επιστήμη ‘.                                                                                         Η μουσική ,όπως την εννοούμε σήμερα , λέγονταν Αρμονία.                                    ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  – » Πρώτη  Φιλοσοφία  [Τα μετά τα Φυσικά ] », { Ν ,1093 a }.                        Αρμονία = μουσική κλίμακα.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  – » Περί ψυχής  », { A ‘, 407 b }.                                                                          Αρμονία = κράσις [ < κεράννυμι = αναμιγνύω ] και σύνθεσις  εναντίων [ αντιθέτων ].  Αρμονία είναι αναλογία ή σύνθεσις των πραγμάτων που αναμίχθησαν  και το σώμα είναι είδος αρμονίας. Η ψυχή είναι άκρατη ,ως εκ τούτου η ψυχή  ΔΕΝ είναι είδος  αρμονίας.

I.ΦΙΛΟΠΟΝΟΥ  – »  Σχόλια στο του Αριστοτέλους ‘περί ψυχής’ ».                                                Σχόλια στο : <<  και γαρ την αρμονίαν κράσιν και σύνθεσιν εναντίων είναι.. >>.              H αρμονία από αντίθετα [στοιχεία ] συντίθεται. Και το έμψυχο σώμα  από αντίθετα  συντίθεται , σαφώς από τέσσερα στοιχεία : ξηρό ,υγρό ,ψυχρό ,θερμό.Άρα το έμψυχο  σώμα είναι αρμονία. Το μεν ,ότι η αρμονία από αντίθετα συντίθεται ,είναι αληθές. Διότι  αρμονία κατά τους Πυθαγορείους είναι η ένωσις των διαφορετικών  στοιχείων  [πολυμιγής = πολυανακατεμένος } και  η συμφωνία των διαφωνούντων. Όμως  ότι το σώμα συντίθεται από αντίθετα δεν είναι απολύτως αληθές. Διότι τα ουράνια έμψυχα όντα δεν συντίθενται από αντίθετα. Επειδή είναι απλά. ….                                                                     Επιπλέον { εξ αυτού του συλλογισμού} ,αν ήταν [ αληθινός ] συλλογισμός , δεν συνάγεται το συμπέρασμα  ότι η ψυχή είναι αρμονία ,αλλά το σώμα. Διότι η αρμονία είναι κράσις και σύνθεσις .Κράσις μεν των στοιχείων.

ΝΙΚΟΜΑΧΟΥ  [ Γερασηνού ] – » Αριθμητική  εισαγωγή », { Β’-19 }.                                              Αρμονία ,εξ εναντίων [αντιθέτων] γίνεται.Αρμονία ,πολυμιγέων [διαφορετικών] ένωσις.

ΕΥ.ΣΠΑΝΔΑΓΟΥ  – » Των κατά το μαθηματικόν  χρησίμων  εις την  Πλάτωνος        ανάγνωσιν ,του  Θέωνος  Σμυρναίου » . Α’ << ότι  αναγκαία τα μαθήματα >>, { 15 }.            Μουσική : εναντίων συναρμογή [ =αντιθέτων ταίριασμα ] και των πολλών ένωσις και των διχοφρονούντων  [=διαφωνούντων ] συμφρόνησιν  [ =συμφωνία].

ΗΣΥΧΙΟΥ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ – » Λεξικόν ».                                                                          Μουσικά ,αυτά που προκαλούν τέρψιν ,ευχαρίστηση με τους αυλούς και τας κιννύρας { < ο Κινύρας [βασιλιάς ] ,έγχορδο μουσικό όργανο } και τα παρόμοια. Μουσικήν  ονόμαζαν οι Αττικοί  κάθε τέχνη . Μουσικός : ο ψάλτης και ο τεχνίτης.

ΦΩΤΙΟΥ  – » Λέξεων  Συναγωγή ».                                                                                      Μουσικήν : οι παλαιοί ονόμαζαν έτσι  και την μαντεία και τον βιρτουόζο μουσικό και την μελωδία.

ΣΩΚΡ.ΤΖΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ  – » Λεξικόν των Ελληνικών και Ρωμα’ι’κών  Αρχαιοτήτων ».  Μουσική { musica}  : κάθε τέχνη που διατελούσε υπό την προστασία των Μουσών. Οι αρχαίοι συνολικά ονόμαζαν Αρμονικήν  ό,τι σήμερα εμείς ονομάζουμε Μουσική επιστήμη.

Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ  – »  Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης «.                                        Μουσική τέχνη : κάθε τέχνη που εποπτεύεται και  προστατεύεται από τις Μούσες { κυρ.Λυρική ποίηση ,απαγγελλομένη με συνοδεία  μουσικών οργάνων } // γράμματα, παιδεία ,καλές τέχνες. Ήταν δε η ΜΟΥΣΙΚΗ  ένας από τους τρεις κλάδους της μορφώσεως των νέων στην αρχαία Αθήνα.Οι άλλοι δύο ήσαν τα ΓΡΑΜΜΑΤΑ και η  ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ .

ΣΤΕΦ.ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗ – » Συναγωγή λέξεων  αθησαυρίστων ».                                          Mουσική εσήμαινε εκτός των άλλων και τον λεγόμενον κανόνα αρμονικόν                          { δεκαπεντάχορδον μουσικόν όργανον }.

ΑΝΝΗΣ  ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ-‘‘ Αρχιγένεθλος Ελληνική γλώσσα ».                      Μούσα { muse } – μουσείον { museum } – μουσική { musique } .

                                        CARAVAGGIO» Οι μουσικοί », { 1595 }.                                                 Σάρωση_20190108 (6)                                                                                                                                                 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ  ΒΙΒΛΙΑ  , ΕΛΕΓΧΕΤΕ  ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ.

Ο πλανήτης των πιθήκων.

Το 1968 ήταν έτος σταθμός για τον κινηματογράφο και ειδικά για τους λάτρεις των ταινιών επιστημονικής φαντασίας [ sci-fi ].Δύο ταινίες ορόσημο εμφανίστηκαν τότε στις κινηματογραφικές αίθουσες ,που κατά σύμπτωση και οι δύο ταινίες είχαν ως αντικείμενο τις  μυστηριώδεις σχέσεις ανθρώπου και πιθήκου. H ταινία του Στάνλε’ι’ Κιούμπρικ 2001 ,Η Οδύσσεια του διαστήματος ‘‘ και του Φράνκλιν ΣάφνερΟ πλανήτης των πιθήκων ή Ο άνθρωπος που ήρθε από το μέλλον ‘‘. Η ταινία του Φ. Σάφνερ βασίστηκε στο  ομώνυμο μυθιστόρημα του Γάλλου Πιερ Μπούλ « La Planète des singes »{1963}. Για την ταινία ο ιδιοφυής  Τζέρι Γκόλντσμιθ έγραψε ένα περίφημο αβανγκάρντ σάουντρακ και ο Ροντ Σέρλινγκ – δημιουργός της « Ζώνης του Λυκόφωτος » ανέλαβε το σενάριο. Η ιστορία έχει ως εξής : ένα αστροσκάφος στο οποίο επιβαίνουν τρεις Αμερικανοί αστροναύτες συντρίβεται σε έναν άγνωστο πλανήτη, όπου  τον κυβερνούν οι πίθηκοι και οι άνθρωποι είναι σκλαβωμένοι σε αυτούς.Οι ‘ νοήμονες ‘ αυτοί πίθηκοι ,αφού τους αιχμαλωτίσουν , θα τους πουλήσουν στα σκλαβοπάζαρα και στο τέλος μόνον ο Τέ’ι’λορ   [στο βιβλίο λέγεται Ulysse= Οδυσσέας ] θα καταφέρει να επιβιώσει  Ενδιαφέρον ιδιαίτερο έχει το σοκαριστικό φινάλε { από τα πιο  ανατρεπτικά στην ιστορία του κινηματογράφου} : Ο Τέιλορ {Τσάρλτον Ίστον }- αφού κατάφερε να δραπετεύσει  από τους πιθήκους -μπαίνει στην Απαγορευμένη Ζώνη και τότε, φτάνοντας  μπροστά στο μισοθαμμένο  Άγαλμα της Ελευθερίας, διαπιστώνει με φρίκη πως ο άγνωστος πλανήτης δεν είναι άλλος από την Γη το 3978 μ.Χ. ,η οποία  έχει  καταστραφεί από κάποιον πυρηνικό πόλεμο .Η μεγάλη  σεναριακή  επέμβαση : oι σεναριογράφοι της ταινίας Μ.Γουίλσον και Ρ.Σέρλινγκ [»Ζώνη του Λυκόφωτος »] προσέθεσαν το δικό τους  φινάλε ανατροπής ,αντικαθιστώντας την μεγάλη  ανατροπή του συγγραφέα .Έτσι οι δύο αφηγητές στο μυθιστόρημα του Π.Μπούλ ,που μας διηγούνται την ιστορία του αστροναύτη ,τελικά είναι και οι ίδιοι πίθηκοι κι όχι άνθρωποι!                                                P.BOULLE – » Planet of the Apes », { Part II ,Κεφ.12, σελ.200}.

Ενώ στο εμπνευσμένο φινάλε του  Ρ.Σέρλινγκ ,ο αστροναύτης δεν ταξίδεψε στο χώρο αλλά στο χρόνο κι ο πλανήτης των πιθήκων είναι η Γη μετά από κάποιον καταστροφικό πυρηνικό πόλεμο . Στην ταινία αυτή έχουμε την πλήρη αντιστροφή των ρόλων μεταξύ ανθρώπου και πιθήκου.O άνθρωπος [ έλλογο ον ] είναι έρμαιο στις ορέξεις του πιθήκου [ άλογο ον ].! Πρόκειται για μια παραβολή  της ζωώδους  φύσεως του ανθρώπου και της ακόρεστης  επιθυμίας του για κυριαρχία ;Είναι μια απαισιόδοξη  προφητεία για την το ανθρώπινο γένος ; Είναι πιθανόν ο πολιτισμός να καταστραφεί  από την αλαζονεία και την απληστία του ανθρώπου ; Διόλου απίθανο. Όταν το παράλογο  κυριαρχήσει στον ανθρώπινο Λόγο ,είναι ικανό  ‘ες έδαφος φέρειν ‘ ακόμη και τo οικοδόμημα του ανθρωπίνου  πολιτισμού.!                                                                                                  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – » Πολιτικά », { 1253 a }.                                                                                        Άνθρωπος άνευ αρετής  είναι το ανοσιώτατο  ,το αγριώτατο και το χείριστο απ’ όλα τα όντα. 

a].PIERRE  BOULLE , { 1912 -1994 }.

b].JERRY GOLDSMITH,{ 1929 -2004 }.

ΣΤ.  ΒΑΛΟΥΚΟΥ  – » Ιστορία του  κινηματογράφου ».                                                            c].FRANKLIN  SCHAFFNER,{1920-1989 }.


1.ΠΙΘΗΚΟΣ.                                                                                                                                            ΗΛΙΟΥ – » Νεώτερον  εγκυκλοπαιδικόν  λεξικόν ».                                                                    Γ.ΚούμαρηςΑνθρωπίδαι και Ανθρωποειδή . Ο όρος ανθρωποειδείς ή ανθρωπόμορφοι υποδεικνύει την ομοιότητα  όχι μόνο σώματος ,αλλά και ψυχής                [ εγκεφαλικής λειτουργίας ] των ανωτάτων τούτων πιθήκων προς τον άνθρωπο.

ΗΛΙΟΥ – » Νεώτερον  εγκυκλοπαιδικόν  λεξικόν ».                                                                Πίθηκος και Λεμούριος. Ο πίθηκος λόγω της μοχθηρίας και της κακίας του καθίσταται πολύ επικίνδυνος για τα ασθενέστερα ζώα ,τα οποία ή τραυματίζουν ή φονεύουν σε κάθε περίπτωση.

cf83ceaccf81cf89cf83ceb7_201811211

ΗΛΙΟΥ – » Νεώτερον  εγκυκλοπαιδικόν  λεξικόν ».                                                                        Άπις   &  Ape                                                                                                                          Άπις .Ένας από τους τέσσερεις γιούς του Ώρου  ,οι οποίοι φρουρούσαν τα σπλάχνα του νεκρού [ ειδικότερα προστάτευαν το ήπαρ και ένα από τα τέσσερα αγγεία ,το οποίον περιείχε το όργανο τούτο και το οποίον είχε συνήθως ως κάλυμμα κεφαλή κυνοκεφάλου πιθήκου }. Ο Χαπί  ή Χαπύ  ή Άπις είχε κεφάλι μπαμπου’ί’νου και  προστάτευε τους πνεύμονες του νεκρού .

53b2a6f3cf2907c79844abe62096a4e7


ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ  – »Ελεγείες  και  Ίαμβοι », {Ίαμβοι  89 ,91 }                                                               Η σκυτάλη : κομμάτι κυλινδρικού ξύλου που το τύλιγαν με δέρμα. Πάνω στο δέρμα είχαν γραμμένα  σημάδια και μηνύματα {Το  Ολυμπιακό άθλημα της σκυταλοδρομίας ήταν η εξάσκηση των τότε… γραμματοκομιστών }.Στην σκυτάλη αυτή  [τάχα] υπήρχε γραμμένος ο μύθος του πιθήκου [ υπονοεί τον Λυκάμβη ] και της αλεπούς { υπονοεί τον Αρχίλοχο }.Το απόσπασμα αυτό αναφέρεται στον διασυρμό του Λυκάμβη από τον Αρχίλοχο ,διότι κάποτε ο Αρχίλοχος είχε μνηστευθεί την Νεοβούλη {κόρη του Λυκάμβη} , αλλά ο Λυκάμβης διέλυσε την μνηστεία .Τελικώς ο Λυκάμβης  οδηγήθηκε στην αυτοκτονία μαζί με τις κόρες του. Όταν η ιαμβική ποίηση γίνεται ..φονικό όπλο!

ΣΗΜΩΝΙΔΟΥ {Αμοργινού }  – » Ιάμβων Α’ και Β’ », [στ.70-71 , 79-80 }.                                        O Σημωνίδης  είχε καταγωγή από την Σάμο ,αλλά λέγεται Αμοργίνος ,διότι ο πατέρας του αποίκισε την Αμοργό ,όπου ίδρυσε τρεις πόλεις. Στην Μινώα { η ανασκαφή έφερε στο φως τμήματα ισχυρού τείχους , λείψανα Σταδίου και Γυμνασίου και ενός ναού του Διονύσου }γεννήθηκε { ~ 7ος αι. π.Χ.} και μεγάλωσε ο ποιητής .Οι πληροφορίες για την ζωή του είναι ελάχιστες.Έγραψε ιάμβους και ελεγείες μα ελάχιστα σώζονται. Από το [ολόκληρο ] έργο του » Ίαμβοι γυναικών »  και το παρακάτω απόσπασμα ,όπου σατιρίζει τις γυναίκες παρομοιάζοντας αυτές με διάφορα ζώα { γουρούνα ,αλεπού,σκύλα, γα’ι’δάρα, ,γάτα ,φοράδα,πίθηκος } ή έντομα { μέλισσα ,την οποία εκθειάζει } ή στοιχεία της φύσεως {θάλασσα , χώμα }.

C.HALM – » Αισωπείων μύθων  συλλογή ».                                                                              Πίθηκος  και Αλιείς .  » Πίθηκος : μιμητικόν ζώον είναι τούτο » .

ΠΙΝΔΑΡΟΥ – » Πυθιόνικοι », [2 ].                                                                                                        Οι  Πυθιόνικοι είναι επινίκιοι ύμνοι του Πινδάρου, Οι Πυθιόνικοι αποτελούν πολύ καλή πηγή πληροφοριών για τους νικητές στα Πύθια. Ο  Πυθιόνικος Β’ { αμφισβητείται αν όντως αφορά  την νίκη του τυράννου  των Συρακουσών Ιέρωνα στους Δελφούς } είναι αφιερωμένος στον αρματοδρόμο Συρακούσιον Ιέρωνα. Πίθων =μικρός πίθηκος, πιθηκάκι.

ΓΡ. ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ – » Λεξικόν Ερμηνευτικόν ».                                                                          Πίθων : νουθετεί ο ποιητής [ Πίνδαρος ],ότι δεν πρέπει να πιστεύει κάποιος στους  κόλακες  και να χαίρεται όπως ο μικρός πίθηκος ,ακούγοντας  πάντοτε από τα παιδιά [ότι είναι ] καλός ,απ’όπου και το καλλίας { τα παιδιά και στην Αθήνα και στην Σπάρτη τον άσχημον πίθηκον ονόμαζαν κατ’ ευφημισμόν  καλλίαν  ,εκ του »πίθων αεί καλός » }.

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ  ΣΟΦΙΣΤΟΥ  – » Λεξικόν κατά στοιχείον Ιλιάδος και Οδυσσείας ».                  Πιθήσας = πιστεύσας { < πιστεύω < πιστός < πείθω }.

Ι.ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ – » Ομηρικόν Λεξικόν  ».                                                                                          Πιθέω-ώ [ παρασχηματισμός του πείθω ] =1.υπακούω { Δ-398: » θεών τεράεσι πιθήσας = υπακούοντας στα σημεία [τέρας =μετέωρον,διοσημεία ] των θεών » } 2.πείθομαι { φ-369 : » οι δε οι ουκ απίθησαν = εκείνοι δεν απείθησαν }.

THOMAS  GAISFORD  S.T.P  – » Etymologicon Magnum Lexicon ».                                            Πίθηκος { < πιθήσω < πιθώ } : διότι μας πείθει το ζώον να στρέψουμε τα μάτια πάνω του ,επειδή είναι δύσμορφο.

ΗΕΝRICUS  STEPHANUS  – » Θησαυρός της Ελληνικής  γλώσσης ».                                  Simia ,{ Imitatrix hominis } = Mα’ι’μού  {μιμώ }, μιμούμενη τον άνθρωπο .            Πίθηκος : a]. παρά το πείθειν ημάς [ επειδή μας πείθει ] b]. παρά το πείθεσθαι υφ’ ημών [ επειδή πείθεται από εμάς , υπακούει σε εμάς ].

ΑΝΝΗΣ  ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ-‘‘ Αρχιγένεθλος Ελληνική γλώσσα ».                          1.Simius  <  simus  <  σιμός   2.Imitor  <  μιμήτωρ.

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ  – » Εκκλησιάζουσαι» στ. 617-618 }.                                                                Σιμότερες = οι έχουσες την ρίνα πεπλατυσμένη. [ Φαύλες ,σιμές = αισχρές. Αισχρός =/= σεμνός. Αισχρός =/=καλός ].

J.SCAPOULAE – » Lexicon Greco -Latimum ».                                                                                  Πίθηξ : simia ,[ imitatrix hominis ] , Πιθηκίζω : simiam imitari , Πιθηκισμός ,Πίθων , Δημοπίθηκος  :  αυτός που κάνει  μα’ι’μουδίστικες  επιδείξεις  στον λαό  με σκοπό ή να τον εξαπατήσει[ δόλος ] ή να τον κολακεύσει.

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ  – » Σφήκες »,{ στ.1291 }.                                                                                        Πιθηκίζω =μιμούμαι τον πίθηκον ,κολακεύω.

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ  – » Βάτραχοι »,{ στ.1083-86 }.                                                                          Δημο-πίθηκος =  ο δια κολακειών απατών τον δήμον ,αγύρτης ,απατεών.

ΗΣΥΧΙΟΥ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ – » Λεξικόν ».                                                                                Πιθανόν =αληθινόν, πιστόν, ευπειθές .Πιθανολογία =διάλεξις αληθής.                          Πιθήσας = πιστεύσας , πισθείς , πιστωθείς.

Ι.ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ  – »  Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης «.                                                Πίθηκος / πίθακος { < πείθω ?} =μα’ι’μού { Λατ.Simius }.Πας ο φερόμενος ως πίθηκος, ο έχων τρόπους πιθήκου ,ο μίμος.

LIDDELL & SCOTT» Μέγα λεξικόν  της  Ελληνικής γλώσσης ».                                            Πίθηκος = 1.πίθηκας ,’μα’ι’μού [ μιμώ ] 2.είδος  σελαχώδους  ζώου.

J.B.HOFMANN  – » Ετυμολογικόν λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής » .                                    Πίθηκος {< πίθος }  =δυσειδής ,δύσμορφος.Καλλίας [ κατ’ευφημισμόν ] = ο ημερωμένος πίθηκος .Foedus[ Λατ.]=δυσειδής,βδελυρός.

I.A.E  SCHMIDT – » Eπίτομον Λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».                                          Πίθων = μικρός πίθηκος { για κόλακες }. 1.Πιθών  { < πίθος }= τόπος πλήρης πίθων               2.Πιθών  { < πείθω } = πιθεών.

ΣΟΥ’Ι’ΔΑ /  ΣΟΥΔΑ  – » Λεξικόν ».                                                                                                        Πίθηξ = η μιμώ  ,παρά το πιθήσω { < πιθώ }, πείθει γαρ ημάς το ζώον.                        Παροιμία : » πίθηκος εν πορφύρα ».

ΒΑΒΡΙΟΥ  – » Μυθίαμβοι  Αισώπειοι »,[στίχοι χωλιαμβικοί ].                                                      [81].Η αλεπού  και ο πίθηκος .

ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ  ΛΑΕΡΤΙΟΥ  – » Βίοι φιλοσόφων ».                                                                                 »γέρων πίθηκος ουχ αλίσκεται πάγη »=  ο γεροπίθηκος  [~ πολύπειρος ] δεν περιπίπτει εις παγίδαν .

PAROEMIOGRAPHI  GRAECI  – » Διογενιανός », [7, 94 ].                                                              »πίθηκος  εν πορφύρα » = επί του κρύπτοντος  όπισθεν της επιφανειακής αίγλης αισχρότητα ,πονηρίαν ,βδελυρόν χαρακτήρα.                                                                                  »όνος εν πιθήκοις »= αισχρός εν αισχροίς ,παλιάνθρωπος μέσα παλιανθρώπους.

 ΑΔ.ΚΟΡΑΗ – » Άτακτα ».                                                                                                                      Το πίθηκος [ Ελληνιστ. Πίθηκος και Πίθηξ ] είναι γενικόν όνομα του ζώου ,όπως και το χυδαίον  μα’ι’μού ,από του παρακμάζοντος Ελληνισμού  το Μιμώ , δια το μιμητικόν [ ικανότης μιμήσεως ] του ζώου .Μούνα { <  mona [Iσπ.] } = κήβος [ γένος πιθήκων με ουρά ] = Κερκοπίθηκος { > cercopithecus }. Πιτζάς { < πίθηξ }= νάνος , βραχύς ανθρωπίσκος .

ΑΝΘ. ΓΑΖΗ  – » Επίτομον λεξικόν  της  Ελληνικής γλώσσης ».                                                    Πίθηκος και πίθηξ  { < πείθω }:  1.ζώον τετράποδον ,η μα’ι’μού  2. χλευαστικόν  παρωνύμιο του ασχήμου [ παρατσούκλι ] 3.είδος σελαχιού .

ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ Δ. του ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ – » Λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».                          Πίθηκος { < πείθω } : το γνωστόν μιμητικόν ζώον, η μα’ι’μού. 2.ανθρωπος άσχημος 3. είδος ιχθύος σελαχώδους.

Γ.ΛΑΜΨΑ – » Λεξικό του Αρχαίου κόσμου ».

ΑΝΝΗΣ  ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – » Ο εν τη λέξει  Λόγος ».                                            Πίθηκος { < πείθομαι } = ο υπάκουος.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  – » Των περί τα ζώα ιστοριών », { Β’- VIII }.                                                    Ο πίθηκος  , ο κήβος  και ο κυνοκέφαλος   επαμφοτερίζουν  ανάμεσα  στον άνθρωπο  και  στα  τετράποδα .Οι πίθηκοι είναι τριχωτοί μπροστά ,επειδή είναι όντως ανθρωποειδή και τριχωτοί στην πλάτη, επειδή είναι όντως τετράποδα.

 ΑΙΛΙΑΝΟΥ – » Περί ζώων ιδιότητος » , { ΙΣΤ’ – 10 }.                                                           Semnopithecus entellus = Σεμνοπίθηκος ο ανθρωπόνους.

ΠΑΠΥΡΟΥ – » Λεξικό της Ελληνικής γλώσσας ».                                                                      Πίθηκος [ ΝΜΑ ] και πίθηκας [Ν] και πίθακος [Α].                                                            ΕΤΥΜΟΛ. λέξις αγνώστου  ετυμολογίας  ,η οποία εμφανίζει επίθημα με άηχο ουρανικό -κ- ,το οποίο απαντά και σ’άλλα ονόματα ζώων .Η λέξις είναι πιθανόν δάνεια. Η παλαιότερη άποψη που συνδέει το ‘‘πίθηκος’‘  με το Λατ.» foedus »{ = άσχημος , δυσειδής } δεν θεωρείται πιθανή .Η άποψις αυτή στηριζόταν στην κατ’ ευφημισμόν  χρήσιν της λέξεως καλλίας { < κάλλος } για τον πίθηκο.

A.Π.Θ {Ιδρ. Μαν.Τριανταφυλλίδη} – » Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής ».                              

ΑΚΑΔ.ΑΘΗΝΩΝ – » Χρηστικό λεξικό της Νέο-ελληνικής γλώσσας ».

Γ.ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ  – » Ετυμολογικό  Λεξικό της νέας Ελληνικής  γλώσσας ».                           Πίθηκος ,αγνώστου ετύμου [;] μάλλον πρόκειται για δάνειο [;]. Με όλο τον σεβασμό στον εξαίρετο καθηγητή ,το ‘πίθηκος’ δεν μπορεί να είναι αγνώστου ετυμολογίας , διότι έχουν καταγραφεί ετυμολογήσεις της λέξεως .Συνεπώς μάλλον πρέπει να γραφεί ,ότι υπάρχουν αβέβαιες,  μη παραδεκτές ή αμφιλεγόμενες  ετυμολογήσεις αντί  αγνώστου ετυμολογίας  .Το δε » μάλλον πρόκειται για δάνειο»  εμπίπτει στην σφαίρα των επιστημονικών υποθέσεων και όχι στην επιστημονική απόδειξη.

ΣΤΕΦ.Α. ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗ –  » Λατινο-Eλληνικόν Λεξικόν «.                                                        Fides ={ < [ Fid -] Ell. [ πιθ-] }= πίστις ,πειθώ. Fidius -ii { < fido } = πίστιος. Fido = πείθω. φίντις = φίλος [Δωρ.]. Fidelis,e =πιστός,αληθινός,ειλικρινής. Foedus ,a,um =αισχρός { την όψιν } ,δυσειδής ,βδελυρός,μιαρός,αηδής. Simus,a,um = σιμός . Simia-ae [ < simus ] = πίθηκος ,μιμώ, πιθηκοειδής άνθρωπος.

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ  – » Όρνιθες », { στ.439-442 }.                                                                           << ….όχι,αν συμφωνία δεν κάμουν σαν εκείνη που ο μαχαιράς, αυτή η μαϊμού, είχε κάνει με τη γυναίκα του : …  >>                                                                                                           { αναφορά ίσως σε κάποιον άσχημον ,ο οποίος  μάλλον ήθελε ν’αποφύγει τις πολλές διαχύσεις της  συζύγου του κι έκλεινε συμφωνίες μαζί της }..

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ  – » Αχαρνής », { στ. 905-907 }.                                                                              » …σαν πίθηκον με κακίες γεμάτον ».

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ  – » Ιχνευταί », { στ. 121-122 }.                                                                                   Oι » Ιχνευταί »  είναι το μόνο  σατυρικό δράμα του ποιητή ,το οποίο σώζεται  όχι ολόκληρον,αλλά περίπου το μισό.»σαν πίθηκος που σκυφτά { κύβδα < κύπτω }ξεφυσάει ».

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ – » Υπέρ Κτησιφώντος  περί  του στεφάνου », { 242 }.                                     O Kτησιφών προτείνει να τιμηθεί ο Δημοσθένης για τις υπηρεσίες του στην πόλη.Ο Αισχύνης  όμως προσέβαλε αμέσως την πρόταση με  »γραφή παρανόμων» υποστηρίζοντας ότι έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενους νόμους. Ακολουθεί η εκδίκαση της υπόθεσης ,όπου εκεί αποκαλείται ο Αισχύνης » αυτοτραγικός πίθηκος ».

ΑΡΠΟΚΡΑΤΙΩΝΟΣ  –  » Λεξικόν των Δέκα Ρητόρων  ».                                                                  Tραγικός πίθηκος ,έτσι  φαίνεται να  χαρακτηρίζει  ο ρήτορας τον Αισχύνη και για τις ατυχείς υποκριτικές του  ικανότητες ,» και μιμουμένου μάλλον τραγωδούς ή τραγωδείν δυναμένου ».

ΠΛΑΤΩΝΟΣ  – » Πολιτεία », { Ι’-620 c }.                                                                                              Στο [ Ι’ ]  και τελευταίο βιβλίο της »Πολιτείας » του, ο Πλάτων, παραθέτει τον εσχατολογικό μύθο του Ηρός.,δια του οποίου ζωντανεύουν οι  περιπέτειες της ψυχής στον άλλο κόσμο.Στο σημείο που οι ψυχές επιλέγουν την επόμενη  ενσάρκωση τους ,ο Ήρ είδε την ψυχή  του παλιάτσου και δύσμορφου Θερσίτη να ντύνεται με μορφή  μα’ι’μούς.!

ΠΛΑΤΩΝΟΣ  – » Ιππίας  Μείζων », { 289 a}.                                                                                      » Ο ομορφότατος  [ κάλλιστος ] των πιθήκων είναι άσχημος  [ αισχρός ] αν τον συγκρίνουμε με το γένος των ανθρώπων » .

ΛΥΚΟΦΡΟΝΟΣ  – » Αλεξάνδρα », { στ. 1000-1 }.                                                                    Λυκόφρωνγραμματικός και ποιητής τραγωδιών .To »Αλεξάνδρα  ή Κασσάνδρα’‘ είναι  απ’ τα σκοτεινότερα  αλλά και  διασημότερα  ποιήματα της ελληνικής αρχαιότητας.  H Αλεξάνδρα είναι η Κασσάνδρα, η κόρη του Πριάμου με ικανότητες προφητικές και αλάνθαστες. H Κασσάνδρα-Αλεξάνδρα φυλακίζεται κι εκεί προφητεύει με έναν μακρύ μονόλογο. ..Πιθηκόμορφος = ο έχων μορφήν πιθήκου.

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ  – » Πως αν τις διακρίνοιε  τον κόλακα του φίλου », { 7 }.                               »ο  πίθηκος  επιχειρεί  να μιμηθεί  τον άνθρωπο ».


ΠΑΝ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ –»Λεξικό Ρημάτων της Αρχ. Ελληνικής γλώσσας».                 Πείθω = αποδεικνύω ,πιστεύω. Πείθομαι =υπακούω.

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ – » Ανώμαλα Ρήματα της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης ».    Πείθω : ρ.[πειθ-] και κατά *μετάπτωσιν —–> [πιθ- ] και  [ποιθ-].                                            ΠΑΡΑΓ. : Πειθώ,πεποίθησις ,πίστις [< πιστεύω ] ,πιστός, πιθανός, εύπιστος,δύσπιστος.    ΑΝΤΙΘ. : βιάζομαι.απειθώ,απειθαρχώ.

cf83ceaccf81cf89cf83ceb7_20181204.png

ΠΑΝ.ΚΟΛΛΙΑ – » Λεξικόν των Βασικών Ρημάτων της Αττικής Πεζογραφίας ».              Πείθω = παραπλανώ ,απατώ,καθησυχάζω,παρορμώ,αποδεικνύω. Πείθομαι =υπακούω.

ΠΑΝ.ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ – » Λεξικόν  ρημάτων εις τους Αττικούς πεζολόγους ».                Πείθω = πείθω,καταπείθω τινά.

ΚΥΑΝΟΠΙΘΗΚΟΙ ,{τοιχογραφία – Ακρωτήρι Σαντορίνης } 300px-Akrotiri_blue_monkeys


2.ΠΙΘΗΚΟΥΣΣΕΣ [ ΙΣΚΙΑ ].                                                                                                                Φλεγραίες Νήσοι (Iταλ. sole Flegree) . Βρίσκονται στο βόρειο τμήμα του κόλπου της Νάπολης ,που είναι μέρος του Τυρρηνικού πελάγους [Περιφέρεια Καμπανίας] .Τα κύρια νησιά του συμπλέγματος είναι η  Ίσκια { Ischia } [ ή Πιθηκούσσες , όπως την ονόμασαν οι πρώτοι Ευβοείς  άποικοι . Ήταν η  πρώτη αποικία των αρχαίων Ελλήνων στη Δύση ], η Προτσίντα { Procida = Προχύτη } και η Νησίδα { Nisida }. 

ΤΙΤΟΥ  ΛΙΒΙΟΥ – » Ιστορία της Ρώμης  από την ίδρυση της πόλης », { VIII-22 }.                        Τον 8ο αι. π.Χ. οι Ευβοείς ίδρυσαν αποικία σε νήσο την οποίαν ονόμασαν Πιθηκούσσες. Ήταν η πρώτη αποικία που ίδρυσαν οι Ευβοείς  στην Δύση . Λίγα χρόνια αργότερα πέρασαν από τις Πιθηκούσσες  στην απέναντι ακτή ιδρύοντας την αποικία Κύμη.. » Αφού αποβιβάστηκαν πρώτα στα νησιά Aenaria [Αιναρία] και Pithecusae [Πιθηκούσσες], έπειτα αποτόλμησαν να μεταφέρουν τους οικισμούς τους στην ηπειρωτική χώρα ».

ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ  –  » Γεωγραφικά » { E’ – 4.9 }.                                                                                        Η νήσος Προχύτη ,  είναι κομμάτι το οποίο αποσπάσθηκε από τις Πιθηκούσσες                  { Προχύτη και Ισχία λέγονταν Πιθηκούσσες } .Αυτές κατοικήθηκαν από αποίκους της Ερέτριας και της Χαλκίδας.

PAROEMIOGRAPHI  GRAECI  – » Zηνόβιος ».                                                                                »Μη συναντήσεις τυχαία μελάμπυγον [ μελάμπυγος, ο έχων μέλαινα πυγή [=οπίσθια] ]»  : »μη συναντήσεις τυχαία κάποιον ανδρείον και ισχυρόν [ στον δρόμο σου ]» .Η παροιμία  προήλθε από εδώ : Η Θεία ,θυγατέρα του Ωκεανού ,γέννησε δύο παιδιά .Αυτοί τους περαστικούς χρησιμοποιώντας βία αδικούσαν .Τους παραινούσε δε η μητέρα τους να μην αδικοπραγούν  ,μήπως συναντήσουν κάποιον μελάμπυγον και τους τιμωρήσει. Κάποτε στη σκιά ενός δέντρου  κοιμόταν ο Ηρακλής .Όταν οι Κέρκωπες δοκίμασαν να του κλέψουν τα όπλα ,ο Ηρακλής ξύπνησε ,τους έπιασε ,τους έδεσε από τα πόδια με το κεφάλι προς τα κάτω από ένα ραβδί και στήριξε το ραβδί στους ώμους του. Οι κέρκωπες δεν έχασαν την ευθυμία τους και  βλέποντας τα τριχωτά οπίσθια του ήρωα γέλασαν ,ενθυμούμενοι τα λόγια της μητέρας τους για τον μελάμπυγον .Αφού δε πληροφορήθηκε ο Ηρακλής την αιτία των γέλιων τους ,τόσο πολύ ευχαριστήθηκε που τους άφησε ελεύθερους [ σε άλλη παραλλαγή ,ο Ηρακλής οργισμένος τους σκοτώνει ].  

ΑΘ.ΣΤΑΓΕΙΡΙΤΟΥ  – » Ωγυγία ή Αρχαιολογία », { Βιβλ.Ε’,σελ.121-122 }.                                      Οι Κέρκωπες ήσαν μόνιμοι κάτοικοι των λεγομένων Πιθηκουσών νήσων ,κοντά στην Καμπανία.Αναφέρονται δε πολλά γένη αυτών.Οι δε μόνιμοι κάτοικοι των νήσων αυτών ήσαν μεν πολλοί ,αλλά αναφέρονται μόνον δύο επισημότατοι ,που τους ονόμαζαν  Κάνδουλο  και Άτλαντα  και τους θεωρούσουν  γιους της Θείας ,κόρης του Ωκεανού.Ονομάστηκαν δε Κέρκωπες από τα επιχειρήματά τους ,επειδή ήσαν δόλιοι,  ψεύτες ,κόλακες , πανούργοι όπως οι αλεπούδες και εξαπατούσαν όλους τους ανθρώπους. Κάποτε λοιπόν  που πολεμούσε  ο Δίας με τους Τιτάνες ,έπεισε τους Κέρκωπες να συμμαχήσουν έναντι χρημάτων. Αλλά αυτοί  εξαπάτησαν ακόμη και τον Δία ,διότι και τα χρήματα πήραν και δεν πήγαν στον πόλεμο. Εξ αιτίας αυτού του γεγονότος αγανάχτησε ο Δίας και τους απολίθωσε {τους μεταμόρφωσε σε νησάκια } ή τους μεταμόρφωσε σε πιθήκους ,και γι’ αυτό ονομάστηκαν τα νησιά αυτά Πιθηκούσες.

ΟΒΙΔΙΟΥ – » Μεταμορφώσεις », { XIV ,89-100 }.                                                                                » Ο Δίας μεταμόρφωσε τους Κέρκωπες σε άσχημα ζώα ,ώστε ανόμοια με τους ανθρώπους να είναι και όμοια με αυτούς να δείχνουν. Τους πήρε δε το χάρισμα της ομιλίας και τους άφησε την πλασμένη για ψευδορκίες γλώσσα ,για να μπορούν να κλαψουρίζουν με βραχνιασμένους  κριγμώδεις  ήχους ».

LIDDELL & SCOTT» Μέγα λεξικόν  της  Ελληνικής γλώσσης ».                                            Κέρκωψ { < κέρκος } : a] Μυθώδεις ανθρωποπίθηκοι ή άνθρωποι πανούργοι b]. μεταφορ. άνθρωπος δόλιος ,πανούργος απατεών  // πίθηκος μικρόουρος  [ cercops ].

 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ  – » Ειρήνη »,{ στ.1054 }.                                                                                         Κερκοσκοπία .Πολλάκις οιωνίσματα ελαμβάνοντο εκ της κέρκου του θυσιαζομένου ζώου. [δηλ. εξέταζαν την ουρά του ζώου , για να δουν τα μελλούμενα ].

                                                                                                                                                        Ι.ΚΑΚΡΙΔΗ – » Ελληνική Μυθολογία »,,{ σελ.111 }.                                                                         ΗΡΑΚΛΗΣ  και ΚΕΡΚΩΠΕΣ.  


                        Τους οφθαλμούς  ανοίξατε ,τας θύρας κλείσατε .Εκάς  οι αμύητοι. 


xxx


3. ΠΙΘΗΚΟΣ  ΚΑΙ  ΑΝΘΡΩΠΟΣ .                                                                                                      Σε τι  μοιάζουμε  και σε τι διαφέρουμε από τον πίθηκο ;                                                      JOHN & MARY GRIBBIN – Η κοινωνιοβιολογία του ανθρώπου ».                                          Ευρωπαίοι επιστήμονες, που «διάβασαν» τον γενετικό κώδικα και κατάφεραν  να αποκωδικοποιήσουν το γονιδίωμα , διαπίστωσαν ότι οι χιμπατζήδες είναι οι πιο στενοί συγγενείς μας  [κατά 99% του DNA ] κι ακολουθούν  οι γορίλες [κατά  98% ], οι ουρακοτάγκοι [ κατά 97% ] και τέλος οι γίββωνες [κατά 96% ].   

Ομοιάζει ο άνθρωπος  με τον πίθηκο και γενετικά και στην ικανότητα της μιμήσεως, μιμητικόν γαρ το ζώον »] γι’ αυτό μάλλον κι ο πίθηκος προσπαθεί να  ομοιάσει του ανθρώπου μιμούμενος αυτόν ,χωρίς να αποκλείεται και το αντίθετο [εάν o άνθρωπος πιθηκίζει] ειδικά σε  εποχές παρακμής ,σήψεως και εντροπίας. Ο πίθηκος  μεν είναι μιμητικώτερον [ των άλλων ζώων ],ο άνθρωπος δε είναι μιμητικώτατον .

a].Η ΜΙΜΗΣΙΣ .                                                                                                                                    ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  – » Περί Ποιητικής », { 1448 b }, IV. Γένεσις της ποιήσεως.                            << Η μίμησις είναι σύμφυτος στους ανθρώπους από παιδιά και κατά τούτο υπερέχουν των άλλων ζώων ,επειδή ο άνθρωπος είναι μιμητικότατον  και τις πρώτες μαθήσεις αποκτά δια της μαθήσεως >>. Συνεπώς η μίμησις στον άνθρωπο  είναι πολύ σημαντική,διότι μέσω αυτής ο άνθρωπος λαμβάνει τα πρώτα μαθήματα και εξ αιτίας της μιμήσεως αισθάνεται χαρά για τα μιμήματά του. Άρα μάθησις ίσον μίμησις  ,μίμησις  ίσον ευχαρίστησις .! Άρα η μάθησις δεν είναι η απόκτησις στείρων γνώσεων ,στα θρανία κάποιου σχολείου, αλλά είναι κάτι περισσότερο. Μανθάνω =μετέχω παντοιοτρόπως του πράγματος ,στο οποίον απευθύνεται η γνώσις. Μάθησις = συμμετοχή ,επικοινωνία, ενεργός μέθεξις σε ό,τι προσεγγίζουμε.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  – » Ρητορική  Τέχνη », { Α’- 1371 b }.                                                                   » Αφού η μάθησις κι ο θαυμασμός είναι ευχάριστα πράγματα ,κατ’ ανάγκην είναι ευχάριστα και τα όμοιά τους : οι μιμητικές τέχνες ».

ΠΛΑΤΩΝΟΣ -» Θεαίτητος », { 155d }.                                                                                                 » τὸ Θαυμάζειν· οὐ γὰρ ἄλλη ἀρχὴ φιλοσοφίας ». Αρχή φιλοσοφίας ο θαυμασμός !

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  – » Προβλήματα 3 »,{ Λ’- 6 }.[ Όσα περί φρόνησιν και νούν και σοφία]. Γιατί  πρέπει να εμπιστευόμαστε περισσότερο τον άνθρωπον από κάθε άλλο ζώο ; Μήπως επειδή απ’όλα τα ζώα είναι το μόνον ,που ξέρει να μετράει  ή μήπως επειδή είναι το πιο μιμητικόν απ’όλα ; Πράγματι ,η ιδιότητα αυτή του επιτρέπει να μαθαίνει.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ – » Επινομίς », { 977 c }.                                                                                                   Η » Επινομίς » ,ουσιαστικά συμπληρώνει τους »Νόμους » του Πλάτωνος. Εδώ ο μεγάλος  μαθηματικός -φιλόσοφος […]υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία της επιστήμης των αριθμών. Ο Πλάτων πιστεύει πως μόνο αυτή αξίζει να θεωρείται σοφία. Έτσι : α]. δεν υπάρχει αρετή χωρίς κρίση ,ούτε κρίση χωρίς την επιστήμη των αριθμών.Άρα δεν υπάρχει και αρετή χωρίς την επιστήμη των αριθμών β]. δεν υπάρχει ευτυχία χωρίς αρετή ,ούτε αρετή χωρίς σοφία,άρα δεν υπάρχει ευτυχία χωρίς την μαθηματική επιστήμη. Συνεπώς οι αριθμοί είναι το αίτιο τόσο της σοφίας όσο και της ευτυχίας { πρόλογος }. Αν αφαιρέσουμε τον αριθμό από την ανθρώπινη φύση δεν είναι ποτέ δυνατόν να γίνουμε λογικοί. 

RENE  MAGRITTE  – » The son of man » . rené-magritte-le-fils-de-lhomme-son-of-man

b}.O ΛΟΓΟΣ.                                                                                                                                            ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ  ΡΩΜΗΣ – » Φιλοσοφούμενα ή κατά πασών αιρέσεων έλεγχος »                          [ IX ,9 ]  & απόσπασμα [50] -Ηρακλείτου.                                                                                          <<  Επειδή ακούσατε  όχι εμένα αλλά  τον Λόγον, είναι σοφία  να συμφωνήσετε  ,ότι τα πάντα αποτελούν ενότητα [ ένα]  >>.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  – » Πολιτικά », { Α’-1253 a }.                                                                                 » ο άνθρωπος φύσει πολιτικόν  ζώον », » ο άπολις διά φύσιν και ού διά τύχην ήτοι φαύλός εστιν ή κρείττων ή άνθρωπος », » αφρήτωρ,αθέμιστος,ανέστιος », »ουθέν μάτην η φύσις ποιεί », ‘‘ λόγον μόνον άνθρωπος έχει των ζώων »,»ο δε λόγος επί τω δηλούν  έστι το συμφέρον και το βλαβερό,ώστε και το δίκαιον και το άδικον »,» άνθρωπος ,το μόνον            [ ζώον] αγαθού και κακού και δικαίου και αδίκου και των άλλων αίσθησιν έχειν ».

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  – » Πολιτικά », { Α’-1253 a }.                                                                                  » ο άνθρωπος είναι εκ φύσεως προορισμένος να διαβιοί σε πολιτειακώς οργανωμένη κοινωνία », » ο  άπολις εκ φύσεως και όχι εκ τύχης είναι ή φαύλος ή ανώτερος του ανθρώπου [ υπεράνθρωπος ] », »χωρίς οικογένεια ,χωρίς νόμους ,χωρίς εστία », » ουδέν ασκόπως η φύσις ποιεί », » εξ όλων των ζώων ,μόνον ο άνθρωπος έχει το χάρισμα του λόγου ‘‘, » ο λόγος υπάρχει για να φανερώνεται [εκφράζεται] το συμφέρον και το βλαβερό [επιζήμιο] συνεπώς το δίκαιο και το άδικο » , » [ το αποκλειστικό γνώρισμα του ανθρώπου σε σχέση με τ’άλλα ζώα ] μόνον αυτός έχει το αίσθημα [ αντίληψη] του αγαθού και του κακού ,του δικαίου και του αδίκου και των άλλων συναφών [αξιών]».

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  – » Ρητορική προς Αλέξανδρον »,{ 1421 a }.                                               Τούτο [ ο λόγος ] είναι ,στο οποίο διαφέρουμε από τα υπόλοιπα ζώα.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  – » Περί ζώων Γενέσεως »,{ Ε’-VII,20 }.                                                                Η φύσις απέδωσε στους ανθρώπους  την τιμή να είναι οι μόνοι από τα ζώα ,που χρησιμοποιούν τον λόγον. Η δε ύλη [ υλικό ] του λόγου είναι η φωνή.

ΘΕΩΝΟΣ  ΣΜΥΡΝΑΙΟΥ  – »«Των κατά το τμαθηματικόν  χρησίμων εις την Πλάτωνος  ανάγνωσιν » ,[ ιη’ ]. Προσαχώς λέγεται λόγος [ πόσες έννοιες έχει η λέξις  λόγος  ].                Κατά τον Πλάτωνα ,με τέσσαρες τρόπους λέγεται ο λόγος :

Σάρωση_20181204 (2)ΑΝΝΗΣ  ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – » Ο εν τη λέξει  Λόγος ».                                              ΛΕΓΩ σημαίνει εξ [6]  :

ΠΛΑΤΩΝΟΣ  – » Σοφιστής »,{263 c }.                                                                                        Διάνοια και Λόγος ταυτίζονται και διαφέρουν . Διάνοια = ο εντός της ψυχής  μυστικός διάλογος με το εαυτό της ,άνευ φωνής [ σκέψις ].

H ΚΑΙΝΗ  ΔΙΑΘΗΚΗ  – » Το κατά Ιωάννην », { Α’-1,2 }.                                                                  { Λόγος – Θεός }                                                                                                                                   1].»Στην αρχή ήταν ο Λόγος ,και ο Λόγος ήταν προς τον Θεόν ,και Θεός ήταν ο Λόγος.         2]. Αυτός ήταν από την αρχή προς τον Θεόν »…Θεός είναι ο Λόγος και ο Λόγος  είναι προς τον Θεόν . Ο άνθρωπος  είναι το μόνον έλλογον ζώον του πλανήτη.

THE NEW TESTAMENT – ‘‘  John ,chapter 1 » .                                                                                Προσέξτε την μετάφραση του Λόγου στην Αγγλικήν.  Λόγος = Word {;}!.Μα ο Λόγος [logical } ξεπερνάει την λέξη [ word ] !.Λόγος είναι πολλά περισσότερα από το Word.    Και η σύγχυση που προξενεί στην νόηση η ταύτιση του αφηρημένου[ Word ]  με το συγκεκριμένο [ word ] παγιδεύει την διάνοια σε αδιέξοδη οδό.

                                                     ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ.ca9456ad89fef6c66a71b99b32dfe05e_L[*].Ετεροίωσις :                                                                                                                                      η κατά ποιόν  μεταβολή  των φωνηέντων και των διφθόγγων των λέξεων .Αποτελεί μέρος του γενικότερου φαινομένου της μεταπτώσεως και προήλθε από παλαιότερο τονισμό.Κατά την ετεροίωση τρέπεται το θεματικό φωνήεν ή η δίφθογγος της λέξεως σε άλλο φωνήεν ή δίφθογγο αντίστοιχα.                                                                              ΑΧ.ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΥ – » Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης ».
Kαλά  Χριστούγεννα και Καλή  Χρονιά.

BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ  ΒΙΒΛΙΑ  , ΕΛΕΓΧΕΤΕ  ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ.