» ΚΑΛΟΣ ΚΆΓΑΘΟΣ »

Το πρότυπο του Τελείου Ανθρώπου στην Αρχαιότητα  { τελείως σπουδαίος-Αριστοτέλης } ήταν ο Καλός  και ο Αγαθός .Σήμερα  δεν συναντάμε συχνά  το ρητό αυτό  στον γραπτό ή προφορικό λόγο  αλλά  έχει διασωθεί στην καθομιλουμένη  ενωμένο  ως καλοκάγαθος.                                          Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ – » Μέγα Λεξικόν  της Ελληνικής  γλώσσης ».  Ο καλοκάγαθος :
Η καλοκαγαθία λοιπόν  είναι η αρμονική σύνδεση  του σωματικού κάλλους { ΚΑΛΟΣ} με την ηθική ακεραιότητα{ΑΓΑΘΟΣ } με στόχο να γίνει »τελείως σπουδαίος». Αυτό ,όμως  είναι αρκετό ; Ένας  ορισμός { λέγεται  ορισμός ,γιατί ορίζει δια της τοποθετήσεως ορίων τα όρια μίας έννοιας ή ενός πράγματος  με την χρήση  καταλλήλων λέξεων } προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει {;} την λέξη χωρίς πάντα να το καταφέρνει. Ο ασφαλής  οδός  είναι η κατανόηση της λέξεως  με την ανάλυση της ιδίας της λέξεως .Αυτή είναι  η επιστήμη της Ετυμολογίας  δηλ. της Αληθολογίας.{ Έτυμος,η,ον= αληθινός,η,ον-βέβαιος,α,ον-πραγματικός,η,ον }  Η σοφία  αρχίζει με την επίσκεψη των ονομάτων . Όσο περισσότερο αναλύουμε  τα ονόματα ετυμολογικά τόσο βελτιώνεται η σκέψη μας ,η κρίση μας [ όχι  η crisis ] και μειώνονται  οι πιθανότητες  εξαπατήσεως, αποπλανήσεως και γητείας από τους δημαγωγούς ,τους λαοπλάνους.                                                                                                                           Γ.ΛΑΘΥΡΗΣ – » Λεξικό  Εννοιών της Πλατωνικής  Φιλοσοφίας »{ οι όροι του Σπευσίππου }.  Τι είναι  ΄Ονομα ;
                                                                ΑΝΤΙΣΘΕΝΗΣ :αντισθενησ Άς ξεκινήσουμε το μαγικό ταξίδι των λέξεων  από την ετυμολόγησή  τους. Για να γίνει  ολοκληρωμένη η αποστολή μας θα φτιάξουμε  πρώτα  τα εννοιολογικά δίπολα.{ θα βρούμε τις αντίθετες  έννοιες  από αυτές που ζητάμε }.Ποιο είναι το αντίθετο του ΚΑΛΟΣ ; Ποιο είναι το αντίθετο  του ΑΓΑΘΟΣ ; Μερικοί   ίσως να έχουν έτοιμη την εύκολη απάντηση, αλλά είναι εύκολη ; img202
Α. ΚΑΛΟΣ-ΑΙΣΧΡΟΣ.      ΑΝΝΗΣ ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ -ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – » Ο εν τη λέξει λόγος ».                            1.Τι εστί »ΚΑΛΟΝ» ;
Από το καλός  το κάλλος .Γιατί όμως έχει  δύο λάμδα [-λλ] ; Γιατί  ο συγκριτικός και ο υπερθετικός βαθμός  του επιθέτου  αναδιπλασιάζει το [λ] ως προ’ι’όν συγκρίσεως. Η λέξη καλλιστεία  για παράδειγμα έχει δύο {λλ} γιατί βραβεύονται οι πιο όμορφες και ευειδείς καλλονές κατόπιν διαγωνισμού .  ΑΧ.ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΥ – » Γραμματική  της  Αρχαίας  Ελληνικής  γλώσσας ».-  
Αρα   ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΣ -Η -ΟΝ [με δυό  -λλ  και όχι  καλύτερος-η-ο ].            Κάλλος  έχουν τρία :                      α] Το εύμορφον {π.χ  καλλονή  } β] Το χρήσιμον { π.χ εργαλείο} γ] Το ωφέλιμον { π.χ  νόμοι }.Θα  τα αναλύσουμε σε άλλο άρθρο .   LIDDELL & SCOTT – »Μέγα  Λεξικόν  της  Ελληνικής  γλώσσης ».           2.Τι εστί ΄» ΑΙΣΧΡΟΝ » ;
   Ι.ΠΑΝΤΑΖΙΔΗ  – » Ομηρικό Λεξικό » .     Το αισχρός  από το αίσχος :
    ETYMOLOGICON  MAGNUM  LEXICON  .      Τι σημαίνει  Αίσχος ;
  ΑΠ.ΤΖΑΦΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  – » Ετυμολογικές  και  σημασιολογικές   ανιχνεύσεις .                                                { ΠΛΑΤΩΝΟΣ – » ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ’  ,201 Α }.
  ΑΧ.ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΥ – » Γραμματική  της  Αρχαίας  Ελληνικής  γλώσσας ».-                                                        Οι βαθμοί  του  επιθέτου :
B. AΓΑΘΟΣ – ΚΑΚΟΣ .                                                                                                                                           ΕΡ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ – » Θησαυρός της ελληνικής γλώσσης »       1. Τι εστί  » ΑΓΑΘΟΝ » ;

Γ.ΛΑΘΥΡΗΣ – » Λεξικό  Εννοιών της Πλατωνικής  Φιλοσοφίας »{ οι όροι του Σπευσίππου }. Το αγαθόν.

ΑΝ.  ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ -ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – » Ο  Εν  τη  Λέξει  λόγος ».                                                                       Ποιός   ονομάζεται  αγαθός ;

LIDDELL & SCOTT – »Μέγα  λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ». .Αγαθός-η-ον.

LIDDELL & SCOTT – »Μέγα  λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».                                                                           Ο  ΑΓΑΘΟΔΑΙΜΩΝ  {=αγαθός  δαίμων }.

LIDDELL & SCOTT – »Μέγα  λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».

ΗΣΥΧΙΟΥ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ -»Λεξικόν».

  ΑΧ.ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΥ – » Γραμματική  της  Αρχαίας  Ελληνικής  γλώσσας ».-                                                      Τα παραθετικά του επιθέτου  αγαθός,η,ον :
ETYMOLOGICON  MAGNUM  LEXICON .        2.Ποιον ονομάζουμε »ΚΑΚΟΝ»;

ΑΝ.  ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ -ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – » Ο  Εν  τη  Λέξει  λόγος ».

ΗΣΥΧΙΟΥ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ -»Λεξικόν».

 ΑΧ.ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΥ – » Γραμματική  της  Αρχαίας  Ελληνικής  γλώσσας ».-                                                       Τα παραθετικά  του  επιθέτου  κακός,η,ον:
Συνοψίζοντας  το μεν  »καλός κ’αγαθός »  οδηγεί  στην ευδαιμονία  το δε » αισχρός  και κακός  στην κακοδαιμονία.     ΑΝ.  ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ -ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – » Ο  Εν  τη  Λέξει  λόγος ».                                            Τι  σημαίνει η λέξη  ΔΑΙΜΩΝ ;

LIDDELL & SCOTT – »Μέγα  λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης ».

 Ποιο  το άριστον  αγαθόν ;  Η  ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ  .                                                                                            ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ -‘ Μεγάλα  Ηθικά ‘.{ 1184a}img224img224 - ΑντιγραφήΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ     Σε πολλά  λεξικά   το ‘καλώς’  με  το ‘ ευ’ συγχέονται  ενώ διαφέρουν .                                              AΜΜΩΝΙΟΥ – » Λεξικόν   Ομοίων  και  Διαφόρων  λέξεων ».
 Στην  σημερινή  εποχή   εκτός  από τη  σύγχυση που προξενεί η  άγνοια   των νοημάτων των λέξεων  { σημείο  και απόδειξη  παρακμής  του εκπαιδευτικού  μας συστήματος και της αμορφωσιάς του λαού μας} συστηματικά αλλοιώνεται  και  η  σημασία ,το νόημα  των λέξεων  από  »μοντέρνους »  σκιτζήδες της  γλώσσας  μας με το  πρόσχημα  ,ότι  οι  λέξεις  και  η  σημασία  τους  αλλάζει  κατά το  δοκούν.!!  Ο  Διδάσκαλος του γένους όμως  Αδ.  Κοραής  μας συμβουλεύει bandicam 2016-05-15 21-59-15-980 bandicam 2016-05-15 22-02-51-436 Η μετάλλαξη  του  επιθέτου  ΑΓΑΘΟΣ-Η-ΟΝ.bandicam 2016-05-15 16-13-43-125Ο ΑΓΑΘΟΣ.
Ο ΑΓΑΘΟΔΑΙΜΩΝ.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.