ΛΕΞΙΚΟΘΕΑΤΡΟΝ.

Το ιστολόγιον { blog } έχει ως στόχο την προώθηση του απαράμιλλου Οικουμενικού Ελληνικού Πολιτισμού. Την αληθώς  βαρειά βιομηχανία της πατρίδος μας ,η οποία βρίσκεται στην αδαμάντινη Ελληνική γραμματεία . Ο Ελληνικός πολιτισμός δεν είναι μόνο κτήμα των Ελλήνων της Ελλάδας ,αλλά κι όλων των απανταχού Ελλήνων και Ελληνοφώνων. Η  δε γνώση της Ελληνικής γλώσσας είναι το απαραίτητο μέσον  για την προσέγγιση του Ελληνικού πολιτισμού  και το βασικό εργαλείο κατανοήσεως της Ελληνικής Γραμματείας .Η πανάρχαια και καλά δουλεμένη δια μέσου των αιώνων γλώσσα μας είναι καταγεγραμμένη στα  μεγάλα και εξαιρετικά  Λεξικά  της Ελληνικής γλώσσας, σ’ όλες τις μορφές της. Διότι η Ελληνική  γλώσσα είναι μία και ενιαία . Τα λεξικά είναι οι πρωταγωνιστές και φύλακες της γνώσης. Προς τούτο και  η ονομασία του ιστολογίου  ως ΛΕΞΙΚΟΘΕΑΤΡΟΝ. Επίσης  καλό είναι να αναφερθεί ,ότι το ιστολόγιον [ blog } δεν έχει ΚΑΝΕΝΑ οικονομικό όφελος ,διότι δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Το μόνον όφελος ,που μπορεί να εισπράξει για να ευφρανθεί ο γράφων, είναι ΑΥΛΟΝ και  συμβαίνει κάθε φορά που εσείς  αγοράζετε βιβλία  και μάλιστα  της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας των εξαιρετικών εκδοτικών οίκων μας. Είθε  οι έχουσες και έχοντες »ώτα ακούειν» και ‘‘όμματα οράν» ,να συνειδητοποιήσουν το χρέος τους : την διάδοση του Οικουμενικού Ανθρωποκεντρικού Ελληνικού Πολιτισμού. Είναι αναγκαίο να ξαναθυμηθούν οι Έλληνες ποίοι είναι . .Διότι είναι  ‘οι ηνίοχοι κάθε επερχομένου πολιτισμού‘ .!

NIC. POUSSIN – » Et in Arcadia ego » { 1618-22 }.

FR. NIETZSCHE – » Η γέννηση της τραγωδίας » , { Κεφ. 15, σελ.143-44 }.

Ο Διαφωτισμός  προετοιμάζει  και οδηγεί  σαν τον ΗΝΙΟΧΟΝ  πάντα τις αληθινές  επαναστάσεις.

J. RICHEPIN – » Ελληνική Μυθολογία », { τομ. Α’, σελ. 18-19 }.

Στ’ αλήθεια έχουμε ανακαλύψει τίποτε, ο,τιδήποτε, στη φιλοσοφία, στη μεταφυσική , στη λογική, στην κοσμογονία, έπειτα από τους αρχαίους Έλληνες ;

WILL DURANT – ‘‘ Παγκόσμιος  Ιστορία του Πολιτισμού », { πρόλογος : σελ.5-6}.

Εκτός των μηχανημάτων ,δεν υπάρχει σχεδόν τίποτε αιωνόβιο στον πολιτισμό μας, που να μην προέρχεται από την Ελλάδα .

Μυηθείτε στον Κόσμον των Ιδεών δια της  Αρχαίας  Ελληνικής Γραμματείας. Διότι οι  Έλληνες δεν ήσαν ποτέ ειδωλολάτρες αλλά ΙΔΕΟΛΑΤΡΕΣ. .. Και » δεν είναι εύκολο να ‘σαι πολίτης εις των ΙΔΕΩΝ  την πόλιν , διότι δύσκολα θα σε πολιτογραφήσουν ‘‘.

V. D. HANSON  /  J. HEAT  – »Ποίος σκότωσε τον Όμηρο ; », { σελ.21-22 }.

Ό,τι κι αν υπήρξε Ελλάδα ,δεν ήταν  Τύρος , Σιδώνα ,Γκίζα  ή  Περσέπολη ,ούτε Γερμανία, Βρετανία ή Γαλατία.  Οι κεντρικές αξίες της Κλασσικής Ελλάδος είναι  : μοναδικές ,αμετάβλητες  και μη πολυπολιτισμικές .Ως εκ τούτου ερμηνεύουν τόσο την διάρκεια  ,όσο και τον δυναμισμό του ίδιου του δυτικού πολιτισμού, για τον οποίον εμείς, ως Δυτικοί διανοούμενοι , πρέπει να πάψουμε να απολογούμαστε ,αλλά ,αντίθετα, να τον γνωρίσουμε  σε βάθος  ,ως το μοναδικό πρότυπο που ή θα σώσει ή θα καταστρέψει τον πλανήτη .

H. MILLER – » Ο κολοσσός  του Μαρουσιού » ,

»Πρώτες εντυπώσεις από την Ελλάδα», { σελ. 353-54 }.

Δεν θα ζητήσω να πέσουν πάνω σας τα πλούτη ,αλλά το πνεύμα ,που εμψυχώνει τα ιερά μέρη για να μείνουν ζωντανά …Η Ελλάδα δεν ανήκει στους νομοθέτες ,αλλά στους Θεούς.
Ας περπατήσουν και πάλι οι θεοί στην γη ,αυτό εύχομαι εγώ !.

NIC. POUSSIN – » Et in Arcadia ego » { The Arcadian shepherds } I , [ 1627-28 ].

Κ.Π.ΚΑΒΑΦΗ – » Το πρώτο σκαλί ».

<< Πολίτης εις των ιδεών την πόλι >>.

NIC. POUSSIN – » Et in Arcadia ego » { The Arcadian shepherds } II , [ 1638-39 ].


ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΜΗ ,ΟΚΟΔΟΜΗΣΑΤΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :

ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ  ΒΙΒΛΙΑ  , ΕΛΕΓΧΕΤΕ  ΤΙΣ  ΠΗΓΕΣ.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ :

112.Η τύχη και το αυτόματον.

111. Tο Δελφικόν Ε .

110. Ευσέβεια { Pietas }.

109. ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ { Nequid nimis }.

108 .ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ { Nosce te ipsum }.

107.Μνήμη και Ανάμνησις 

106. ΛΑΘΕ ΒΙΩΣΑΣ.

105.Κέβητος πίναξ { Tabula Cebetis }.

104. Πικρόχολος και Μελαγχολικός.

103.Περί ευθυμίας { De tranquillitate animi }.

102.Ευθυμία.

101. Εστιατόριον ‘ Άριστον ‘ .

100. Oι αξίες της … Δημοκρατίας.

99.Βασκανία { fascinum }.

98.Ψυχαγωγία και διασκέδαση.

97. Mουσείον { museum }.

96.Ο Πλανήτης των Πιθήκων.

95.Συνέπεια και ασυνέπεια.

94. Όμβρος και ομβρέλλα.

93.Η κρίση και το κρίμα.

92. Σοσιαλισμός και Κομμουνισμός.

91. ΝΟΥΣ ΥΓΙΗΣ ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ .

90. Σοβαρός και αστείος.

89. Bάναυσες τέχνες και Καλές.

89.Μύρμηξ και Τέττιξ.

88. Κρατύλος ή περί ορθότητος ονομάτων .

87. Βρώμικος ή Βρόμικος ;

86.Άνθρωπος { Homo }.

85. Γυμνή Αλήθεια { nuda Veritas }.

84.Η γλώσσα κόκκαλα δεν έχει και.. κόκαλα τσακίζει!

83. Ζηλοφθονία { invidia }.

82.  Η » φιλελεύθερη » δημοκρατία.,

80. H ..επικαιροποίηση.

79.Fake news & False news .

78. Η εντολή της αγάπης .

77.Το φυσικό γλωσσικό αισθητήριο….

76.  ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΕΙ ΠΑΙΔΕΣ ΕΣΤΕ ,

75. Η παιδεία και η παιδιά.

74. Νεο-Ποσειδωνιάται.

73. Παιδεία και εκπαίδευση { education }.

72.Η ύβρις των Nεοελλήνων.

71.Superbia { ύβρις }.

70. Ύβρις φυτεύει τύραννον.

69. Τίκτει γαρ κόρος ύβριν.

68. » ..και το εύδαιμον το ελεύθερον , το δ’ ελεύθερον το εύψυχον ..»

67.  Ύβρις δε πολυώνυμον.

66.Φαρμακοί -Καθάρματα -Περιψήματα.{β’}

65. Φαρμακοί -Καθάρματα -Περιψήματα.{α’}

64. Aριστερά και Κλήρωση.

63. Αριστεία και Αριστερά.

62. Πώς μι το ‘ πες ;

61.Επί ασπαλάθων..

60. H Ειλείθυια και η ηλίθια .

59.Eτυμολογία , η αλήθεια των λέξεων .

58.Θέρος ή καλοκαίρι ;

57. Κηφήνας , νόσημα πόλεως.

55.Πώς το τρίβουν το πιπέρι ; { 1 }

54. Οδύσσεια ή Οδύσεια ;

52. Από το πέρδεσθαι στο φιλοσοφείν .

50. Η Θέμις και οι αλλότριοι θεσμοί .

49. Ηριγόνη , η Αλήτις.

48. Θρέψω ή Δρέψω   

47.  Μνημονίων εγκώμιον.

46. Το σούσουρο.

41. Ο έμφυλος και ο έκφυλος.

39.Adonis & Gregorius {about democracy and oligarchy}.

35. Συγγνώμη ή συγνώμη ;

34. Συστηματικός ή συστημικός ;

33. Καιάδας και Αποθέται .

32. Εγκράτεια και Ακρασία.

31.Γιάνης ή Γιάννης ;

28.Οκτώβριος ή Οκτώμβριος ;

22. Η μαλακία και η ευτέλεια.

21.Ο ξένος , ο Ξένιος και η ξενία.

18. Πώς σαλαγούσε ο αρχαίος ποιμήν ;

17. Παλαιά και Νέα Δημοκρατία.

16. Η Φιλία.

15.» ΚΑΛΟΣ ΚΆΓΑΘΟΣ »

14.Τα είδη του ΑΛΦΑ.

13. Ψέμα ή Αυταπάτη ;

12. Η Διαλεκτική Λογική και οι Νόμοι της.

7. » Ψεύσμα Φοινικικόν » και … Φοινικολαγνεία.

2.Μακεδονική σαλάτα και .. ‘Μακεδονίτικη’ γλώσσα.!
 

 

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s